Randomly RemindMe – pomocná ruka při plnění denních úkolů

randomly remindme hlavni

Znáte to – určíte si nějaký denní úkol, nastavíte si na telefonu upozornění a i přesto svůj úkol nesplníte. Ve chvíli, kdy vám přijde obyčejná notifikace, třeba zrovna řešíte něco jiného, nebo se vám pro to mléko do obchodu zkrátka nechce, a proto pak další den ráno zjistíte, že si nemáte čím zalít cereálie. I tak hrozné věci vás můžou potkat, když zapomenete splnit svůj denní úkol. Pokud byste se chtěli této či jiné podobně nepříjemné situace do budoucna vyvarovat, pomůže vám v tom aplikace Randomly RemindMe, kterou si nyní krátce představíme. 

K čemu aplikace Randomly RemindMe slouží?

Už z názvu je patrné, že aplikace Randomly RemindMe bude sloužit k náhodnému upozorňování. Během dne tak můžete z vašeho chytrého telefonu obdržet až 60 upomínek, a to v různých časových intervalech. Jestli si budete připomínat, abyste dodržovali správný pitný režim, nebo splnili konkrétní úkol, je pouze a jenom na vás. Stejně tak vám aplikace dává volnost ve výběru časových intervalů pro upozornění. Buďto se necháte upozornit v náhodnou dobu v rámci pevného časového intervalu (např. od 8:00 do 24:00), nebo si nadefinujete specifická upozornění v konkrétních časech.

randomly remindme

Nastavení jednotlivých upozornění

Abyste si vytvořili jedno či více upozornění, stačí na základní obrazovce aplikace stisknout tlačítko “+”. To vás přenese do podrobného nastavení, kde si můžete upravit veškeré parametry vaší upomínky. Jako první lze zadat titulek upozornění, dále pak obsah, v němž můžete podrobně rozvést daný úkol. Následují časové úpravy, kde máte na výběr ze specifického a intervalového nastavení. Při volbě specifického nastavení se na displeji objeví kolonka, v níž si vyberete, kolikrát denně vás má aplikace upozornit. Na základě vyplněné hodnoty se poté vysune nabídka jednotlivých časů, která může být libovolně upravována. Při intervalovém nastavení si zvolíte, v jakém časovém intervalu chcete být upozorňováni. I u této možnosti je na výběr konkrétní počet upozornění během dne. Navíc lze zaškrtnout nastavení “Randomize Times”, se kterým budete upozorňování v náhodných časech (během pevně stanoveného intervalu).

V nastavení dále nechybí zaškrtnutí dnů, ve kterých chcete dostávat oznámení. Před finalizací vašeho upozornění si ještě můžete zvolit, jaký notifikační tón má upozornění provázet. Po ťuknutí na toto nastavení jste odkázání do systémových tónů, nebo například aplikace Zedge, v níž lze stahovat obrovské množství notifikačních tónů, vyzvánění, ale i tapet. U oznámení lze dále aktivovat vibrace, zvolit vyšší prioritu či dokonce nastavit barvu vaší notifikační diody. Nastavení je ukončeno výběrem ikonky (a její barvy), která se objeví společně s upozorněním. Pokud máte vše nastaveno, můžete si před uložením notifikaci “vyzkoušet”, a  to stisknutím tlačítka “Play” v horní liště. K uložení vašeho oznámení dojde buďto stisknutím tlačítka zpět, nebo příslušného tlačítka v pravé spodní straně displeje.

Statistiky plnění úkolů

U všech vašich úkolů se zaznamenává statistika jejich plnění. Z logů aplikace, které odráží, zda jste notifikaci potvrdili či naopak (k potvrzení dojde stisknutím zelené šipky nebo rozkliknutím notifikace, k odmítnutí zase stisknutím červeného křížku nebo tahem prstu po notifikaci do strany), se tvoří procentuální statistika plnění. Potvrzení notifikace samozřejmě nemusí znamenat, že jste úkol splnili, alespoň jste však dali aplikaci najevo, že jste si úkolu vědomi. Zde bude záležet především na tom, o jaký úkol se jedná. V případě, že se bude jednat o vypití sklenice vody v rámci dodržování pitného režimu, pak můžou být výstupní statistiky správné. U jednorázových úkolů jde spíše o to, že vám aplikace nedá pokoj, dokud váš úkol nesplníte. Když už se vám to pak úkol povede splnit, můžete příchozí notifikace buďto bezmyšlenkovitě odklikávat, nebo upozornění vypnout.

Randomly RemindMe

Zhodnocení

Randomly RemindMe je jednoduchá aplikace s intuitivním uživatelským rozhraním, s nímž se naučí pracovat i naprostý amatér. Tento jednoduchý úkolníček vás dokáže upozorňovat během dne na vámi zadané povinnosti – to vše v náhodných intervalech či specifických časech. Aplikaci rovněž nechybí statistiky vycházející z poměru akceptovaných a nezaregistrovaných/odstraněných notifikací. Pokud často zapomínáte, jedno upozornění denně vám nestačí a máte rádi jednoduchost, pak je pro vás Randomly RemindMe tou správnou volbou.

Randomly RemindMe
Randomly RemindMe

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (8)