Implantáty místo telefonu? Možná to není tak vzdálená budoucnost

Implatnáty jako budoucnost technologií – náhleďák

První iPhone přišel v roce 2007, první Android v roce 2008. V té době mobilní průmysl doslova explodoval různými inovacemi, zmenšováním, ztenčování, následně zase zvětšováním atd. – až do stavu, kde jsme nyní. Je třeba si uvědomit, že ten obrovský skok od prvního Androida až po ten současný se uskutečnil za neuvěřitelných osm let. Přemýšleli jste někdy nad tím, kam tento směr půjde dál? Spolu se zmenšováním procesorů a dalších potřebných kousků hardwaru by kdekoho mohly napadnout implantáty, jaké jsme mohli vidět například v novější verzi filmu Total Recall. Podle některých odborníků tato vize není nereálná. Naopak by mohla být až nečekaně blízko.

Na shromáždění World Economic Forum v Davosu se schází okolo osmi set odborníků a manažerů, kteří zjišťují a zastřešují trendy, podle kterých se bude formovat technologie budoucnosti. Nejen naši pozornost pak na tomto shromáždění upoutaly zejména dva roky – 2022 a 2023. Rok 2022 by se dal nazvat přelomovým rokem, kdy nositelné technologie dosáhnou svých možností. Zajímavostí je, že podle časové osy by se měla rozšířit nejen technologie „Internetu věcí“, ale také „Internetu pro věci“ (přesnou definici tohoto trendu jsme nikde nenašli, ale většina z nás si asi dokáže udělat představu již z názvu). V dalším roce pak přijdou trendy jako implantáty technologií, nové vizuální rozhraní (opět si nejsme úplně jisti, zda je tento termín myšlen tak, jak zní, ale vzhledem k futuristice technologií je to možné) a nebo superpočítač dnešních měřítek v kapse.

implantáty a technologie budoucnosti na časové ose

Implantáty? Tak bude vypadat mobil budoucnosti

K představě zmíněných trendů nemusíme chodit daleko. Pokud jejich výrazům rozumíme správně, docela si dokážeme představit například pojem nové vizuální rozhraní. V současnosti tu máme technologie jako Google Glass nebo Microsoft HoloLens. Jen málokdo z nás i vás měl možnost si obě tyto technologie vyzkoušet, ale všichni si tak nějak dokážeme jejich vizuální rozhraní představit. A teď k tomu přidejme zmínku, že v roce 2032 bychom se měli dočkat prvních komerčně dostupných implantovaných smartphonů (v té době již třeba nazývaných kapesních počítačů).

People are becoming more and more connected to devices, and those devices are increasingly becoming connected to their bodies. Devices are not just being worn, but also being implanted into bodies, serving communications, location and behaviour monitoring, and health functions… Smart tattoos and other unique chips could help with identification and location. Implanted devices will likely also help to communicate thoughts normally expressed verbally through a “built-in” smartphone, and potentially unexpressed thoughts or moods by reading brainwaves and other signals.

~

Lidé se stále více a více připojují k zařízením, která se čím dál více připojují k jejich tělu. Zařízení nemusí být jen nositelné, ale také implantované v těle, umožňující veškerou komunikaci, zaznamenávající lokaci a na pozadí monitorující tělesné funkce. Chytrá tetování a další jedinečné čipy by mohly pomoci s identifikací a určením lokace. Implantáty by také mohly pomoci sdělovat myšlenky, které by se běžně vyjadřovaly prostřednictvím „vestavěného“ smartphonu, stejně tak jako potenciálně nevyjádřené myšlenky nebo nálady, pomocí čtení mozkových vln a dalších signálů.

Takže zapomeňme na špatně umístěné nebo nekompatibilní konektory či na čínské kopie smartphonů věhlasných značek. Telefon budoucnosti bude moci být vložen přímo do vás a kdo ví, jestli se tak nestane ještě dříve, než v následujících sedmi zmíněných letech. Máte v současnosti dilema, zda si pořídit Samsung Galaxy S6, nebo Sony Xperia Z5? Potom dobrá zpráva, tohle už za pár let nebudete muset řešit.

Zdroj: PhA

Daniel Macho
O Autorovi - Daniel Macho

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (8)