Google může vzdáleně obejít heslo nejméně na 74 % zařízení

Zamčený Android – náhleďák

V jednom z dokumentů okresního zastupitelství v New Yorku se uvádí, že Google je schopný obejít hesla zařízení, na kterých běží některý ze starších systémů Android. Ne, že by si to Google mohl udělat kdykoli chce, ale pokud ho k tomu bude nutit legislativa či dokonce soudní příkaz, tuto možnost opravdu má. Nicméně zařízení s novější verzí systému Android, která již má možnost šifrování celého obsahu smartphonu, jsou proti tomuto vzdálenému resetu imunní.

Android zámek, který dokáže Google obejít

“Forensic examiners are able to bypass passcodes on some of those devices using a variety of forensic techniques. For some other types of Android devices, Google can reset the passcodes when served with a search warrant and an order instructing them to assist law enforcement to extract data from the device. This process can be done by Google remotely and allows forensic examiners to view the contents of a device.”

~“Forenzní vědci jsou schopni obejít hesla na některých z těchto zařízení pomocí různých soudních technik. U některých jiných typů zařízení s Androidem může Google heslo zařízení (pozn. red.: myšleno PIN telefonu, gesto, apod.) resetovat, pokud obdrží příkaz k domovní prohlídce, což pomůže s extrakcí dat ze zařízení. Tento proces může Google provést na dálku a umožňuje tím soudním znalcům zobrazit obsah zařízení.”

Android za mřížema

Dokument poukazuje na to, že telefony a tablety se systémem Android nižším než verze 5.0 Lollipop jsou takto dálkově snadno resetovatelné a pokud to bude nutné, reset se může provést. I když na celém světě se možnost resetu netýká zdaleka každého, uživatelů s verzí nižší než Lollipop je stále velmi mnoho (přibližně 74 %).

Zdroj: TechWorm

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (15)