Jak zjistit, k jaké BTS je přihlášen váš mobil?

Jak-zjistit,-k-jaké-BTS-je-přihlášen-váš-mobil

Za příjem a přenos signálů z mobilních telefonů je zodpovědný systém základnových stanic. Jeho součástí jsou základní převodní stanice – BTS ((Base Transceiver Station), což jsou v podstatě vysílače a přijímače radiových signálů. Tato síť stanic pokrývá většinu území, telefony se pak připojují k jednotlivým základnám. Chcete vědět, ke kterým “bétéeskám” se v průběhu dne připojoval váš telefon? Zjistit to můžete pomocí aplikace Cell Signal Monitor, kterou vám nejen představíme, ale poskytneme také trik, jak dosáhnout kýženého cíle.

Obsah článku

Co Cell Signal Monitor slibuje?

V popisku v Obchodě Play se dočtete, že Cell Signal Monitor je pokročilý nástroj, který vám umožní sledovat stav mobilní sítě shromažďováním dat o BTS. Aplikace podporuje sítě GSM, UMTS a LTE. Program nabízí informace o aktuálním mobilním připojení, graf, vyjadřující sílu signálu v průběhu času, jakož i podrobné logy, ze kterých vyčtete, kde bylo zařízení přihlášeno během celého dne. K nesporným kladům patří také široké možnosti nastavení.

Jak Cell Signal Monitor funguje v praxi?

Po instalaci a spuštění se ocitnete na úvodní obrazovce se základními informacemi. Aplikace podporuje zařízení se dvěma kartami SIM a dokáže zobrazovat údaje pro obě sítě. K vidění jsou následující informace:

  • Stav připojení (dostupná síť/ pouze v případě nouze/mimo provoz/rádio je vypnuté).
  • Název operátora a jeho MCC (Mobile Country Code – kód země) a MNC (Mobile country code – kód mobilního operátora).
  • Dostupná síťová technologie (GPRS/EDGE/UMTS/LTE; frekvenci LTE můžete zjistit na základě našeho návodu).
  • Identifikace buňky základnové stanice CID (Cell ID).
  • Identita oblasti (LAC/RNC/TAC).
  • Síla signálu.
  • U některých telefonů jsou zobrazovány také “sousedící” buňky.

 

Základnová převodní stanice – BTS (Vodafone, Šlovice, Plzeň-jih); Zdroj: Wikipedia Základnová převodní stanice – BTS (Vodafone, Šlovice, Plzeň-jih); Zdroj: Wikipedia

Přes postranní nabídku se pak dostanete k dalším možnostem. První sekce Síla zobrazuje graf síly signálu mobilní sítě v průběhu času. Pokud se zařízení přepíná mezi dvěma či více buňkami, jsou tyto části grafu prezentovány jinou barvou.

V sekci Rychlost by měla být zaznamenávána rychlost stahování a odesílání dat. Bohužel na testovacím telefonu OnePlus 5 se údaje v grafech neobjevovaly. Konečně sekce Log zobrazuje údaje, ukládané v nastaveném intervalu. Snadno zde vyčtete, jak se měnila síla signálu, dostupná technologie a případně BTS, ke které byl telefon připojen. Veškerá data lze snadno exportovat a sdílet skrze další aplikace.

K jaké BTS je přihlášen váš mobil?

K lokalizaci základnové stanice, ke které je telefon přihlášen, vám stačí číslo CID. Na webu www.gsmweb.cz/mapa pak můžete prohlížet BTS v mapových podkladech. Většinou zde najdete i fotku budovy a samotné základnové stanice. Pokud chcete vidět polohu BTS přímo v aplikaci, budete muset nejprve naimportovat soubor CLF, obsahující data o umístění základnových stanic. Odkazy na průběžně aktualizované soubory najdete na adrese www.gsmweb.cz/celltrack/clf.

My jsme pro naše účely použili soubor 23001combined-foto.clf, který jsme stáhli do telefonu a následně v sekci Správce databáze tlačítkem Import naimportovali do aplikace. Pak jsme v sekci Předvolby přešli do Společná nastavení, kde jsme povolili možnost Zobrazovat informace o poloze. Kromě toho jsme v Nastavení logování zvolili Typ logování: detailní.

Aplikace nám pak jak na hlavní obrazovce, tak i v logu ukazovala informace o poloze BTS – v našem případě se jednalo o vysílač, umístěný na budově SD Budoucnost na ostravské křižovatce ulic Cihelní a Českobratrská. Z logů jsme také zjistili, že v průběhu času telefon jednou změnil základnovou stanici – připojil se k jiné BTSce, umístěné na téže budově.

Resumé

Aplikace používá moderní uživatelské rozhraní, které je přehledné a díky lokalizaci do češtiny také snadno pochopitelné. Většina poskytovaných údajů asi laiky příliš nezaujme, nicméně po importu databáze polohy základnových stanic začne být situace zajímavější. Pak můžete sledovat, k jakým BTSkám se váš mobil v průběhu dne připojoval, jaká byla síla signálu a řadu dalších hodnot.

Program Cell Signal Monitor je k dispozici zdarma, obsahuje však reklamní proužky. Od roku 2011 si ho stáhlo více než půl milionu uživatelů a jeho průměrná známka je 4,1. Necelé 3 MB velký instalační balíček můžete použít na zařízeních s Androidem 2.3 a novějším. Za zmínku stojí také poměrně časté aktualizace, které autor Alexander Kozyukov vydává i několikrát měsíčně.

Na doporučení čtenářů jsme se podívali také na aplikaci NetMonster, která ví vše o BTSkách a mobilní síti.

Cell Signal Monitor
Cell Signal Monitor

Podíváte se, k jaké BTS je připojen váš telefon?

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (16)