Sledujte statistiky vybíjení a nabíjení baterie

Sledujte-statistiky-vybíjení-a-nabíjení-baterie

Zajímají vás statistiky vybíjení a nabíjení baterie, ale informace ze systému vám připadají nedostatečné? Pak můžete vyzkoušet dosud nevydanou aplikaci Battery Stats & Alerts Reborn od českého vývojáře Tomáše Hubálka.

Tomáš Hubálek si “udělal jméno” svými užitečnými a dobře vypadajícími aplikacemi. Na jeho nové programy často upozorňují i renomované zahraniční weby. My jsme v nedávné době recenzovali například jeho Sound Off Reborn a zmínili jsme také Barometer Reborn 2017. Aplikace Battery Stats & Alerts Reborn se sice dočkala poslední změny v prosinci loňského roku a je stále v alfa verzi, přesto má co nabídnout. Jedním z lákadel mohou být například grafy s podrobnou historií stavu akumulátoru za několik dní zpět. To výchozí systémová statistika nenabízí.

Obsah článku

Co Battery Stats & Alerts Reborn slibuje?

Popisek v Obchodě Play je velice strohý. Kromě skutečnosti, že program je ve stádiu alfa verze, se v něm dozvíte jen to, že autora čeká spousta práce. Aplikace byla publikována především proto, aby uživatelé mohli poskytnout zpětnou vazbu, důležitou pro její další rozvoj.

Jak vypadají statistiky vybíjení a nabíjení baterie

Odpověď na otázku z podnadpisu je v tomto směru jasná: dobře. Ostatně to je u tohoto autora dobrým zvykem. Po prvním spuštění se zobrazí dialogové okno s upozorněním, že aplikace je ve fázi veřejné beta verze. Autor v něm žádá o propagaci, poskytnutí zpětné vazby, a vybízí případné dobrovolníky ke spolupráci na překladu do dalších jazyků.

Pak se již ocitnete na hlavní obrazovce, kde je zobrazen stav (nabíjí se/vybíjí se) a předpokládaný čas do úplného nabití/vybití. Následují údaje o aktuálním odběru, stavu (zdraví) baterie, výstupním napětí a teplotě.

V dolní části najdete nástrojovou lištu s trojicí tlačítek, sloužícími k přepínání mezi sekcemi. V sekci Battery History najdete graf, vyjadřující stav akumulátoru v průběhu času. Jak zaznělo na začátku recenze, jsou zde zobrazována dlouhodobá data, tedy ne jen stav od posledního nabíjení či za uplynulý den.

V sekci Alerts si můžete nastavit upozornění na různé situace, týkající se baterie. Autor dodržuje konvence Material Designu, takže k přidání nové podmínky slouží kruhové tlačítko se symbolem plus. V dalším kroku si pak můžete zvolit, na jaké situace chcete být upozorňováni:

  • Pokud během uživatelem stanovené doby hrozí vybití baterie (varování tedy přijde nejen na základě stavu akumulátoru, ale především dle předpokládané doby výdrže).
  • V případě, že je baterie plně nabitá.
  • Pokud se vyskytne problém s baterií, jako je podchlazení, přehřátí, příliš vysoké výstupní napětí a další chyby.
  • Jestliže teplota baterie klesne pod, nebo stoupne nad stanovenou mez.

Ve všech uvedených případech lze nastavit varování zvoleným zvukem a nastavenou barvou blikání LED.

Možnosti nastavení

Další možnosti najdete v postranní nabídce. V sekci Notification Settings můžete aktivovat a deaktivovat zobrazení informace o stavu akumulátoru v notifikacích. Na dvou pozicích si můžete nechat zobrazovat stav nabíjení/vybíjení, zbývající čas, nebo aktuální stav akumulátoru. Po klepnutí na oznámení můžete zobrazit graf, či informace o baterii.

V sekci Application Settings pak lze nastavit několik základních parametrů, jako jsou například jednotky teploty (stupně Celsia či Fahrenheita) a grafické téma aplikace (tmavé, světlé a zeleno-oranžové). Kromě toho lze v této sekci resetovat dlouhodobé statistiky, povolit reklamy a zobrazit záznamy o provozu aplikace (logy).

Resumé

Tomáš Hubálek je ve svých aplikacích konzistentní – nabízí tradičně moderní a snadno pochopitelné uživatelské rozhraní. Nejinak je tomu i v případě této aplikace, která poskytuje základní informace o stavu baterie, jejím vybíjení a nabíjení. Zajímavé jsou v tomto směru dlouhodobé statistiky. Pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o testovací verzi, odpustíme i chybějící lokalizaci do češtiny. K dokonalosti nám tak chybí informace o tom, které aplikace a komponenty se nejvíce podílejí na spotřebě elektrické energie.

Battery Stats & Alerts Reborn si zatím stáhlo více než tisíc uživatelů, s ohledem na to, že aplikace není oficiálně vydána, však není k dispozici její hodnocení. Program můžete instalovat na zařízení s Androidem 4.0.3 a novějším.

Battery Stats & Alerts Reborn (Unreleased)
Battery Stats & Alerts Reborn (Unreleased)

Sledujete nějakým způsobem statistiky vybíjení a nabíjení baterie?

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (1)