Menu

chomp SMS: na “textovky” s plnou polní

Aplikací na správu SMS a MMS je v Obchodě Play nespočet, takže najít tu ideální není právě jednoduché. Vybírat můžete z prostých programů, poskytujících jen nezbytné funkce, nebo naopak z propracovaných systémů, zvládajících například automatické odesílání zpráv v zadaný den a čas. Právě do druhé kategorie patří chomp SMS, který jsme podrobili redakčnímu testu. S tím, co umí, vás nyní seznámíme v následujících řádcích.

chomp SMS: na textovky s plnou polní

chomp SMS: na textovky s plnou polní

Obsah

Co chomp SMS slibuje?

Autoři z vývojářského studia Delicious Inc. (ve článku Textra SMS: rychlý a jednoduchý správce vašich SMSek jsme podrobně otestovali jejich jednodušší alternativní aplikaci pro správu SMS) popisují chomp SMS jako “nadupanou alternativu k výchozí aplikaci pro správu textových a multimediálních zpráv.” Vyzdvihují její jednoduchost, intuitivnost a rychlost, přičemž podotýkají, že si tento program stáhlo již více než pět milionů uživatelů z celého světa.

Z mnoha rozšiřujících funkcí stojí za zmínku:

 • podpora více než osmi stovek smajlíků,
 • možnost uzamčení aplikace PINem,
 • ochrana zprávy před smazáním,
 • plánování automatického odeslání SMS v zadaný den a čas (vhodné například pro připomenutí či přání k svátkům a narozeninám),
 • přerušení odesílání zprávy,
 • zálohování nastavení,
 • blokování respektive automatické mazání zpráv od vybraných kontaktů,
 • automatické podpisy,
 • textové šablony,
 • okno pro rychlou odpověď na odemykací obrazovce,
 • lepší podpora MMS,
 • skupinové zprávy,
 • možnost nastavení barvy a způsobu blikání indikační LED,
 • typy a vzory vibrací,
 • barvy, typy, velikosti písma a pozadí

Jak chomp SMS funguje v praxi?

chomp SMS jsme nainstalovali na redakční Samsung Galaxy S3 s alternativní ROM CyanogenMod 11 M6 (Android 4.4.2), kde byl původně jako výchozí program na textové zprávy používán Hangouts. Na skutečnost, že není výchozí aplikací pro odesílání SMS také chomp SMS upozornil hned po spuštění výrazným upozorněním, situovaným nad seznamem zpráv. Stačilo ale klepnout na tlačítko Jako výchozí, v dialogu potvrdit, že si přejeme používat tento program, a rázem jsme měli po starostech.

chomp SMS není výchozí aplikací pro odesílání SMS

chomp SMS není výchozí aplikací pro odesílání SMS

Přejeme si používat tento program

Přejeme si používat tento program

Rozhraní aplikace odpovídá zavedeným trendům – textové zprávy jsou tedy sdruženy podle kontaktů, podle kterých jsou seskupeny na hlavní obrazovce. Pokud klepnete na kontakt, zobrazí se veškerá s ním proběhlá konverzace formou dialogu dvou stran v různobarevných bublinách. Přímo z tohoto dialogu lze na zprávu také odpovědět skrze textové pole v dolní části.

Textové zprávy jsou sdruženy podle kontaktů

Textové zprávy jsou sdruženy podle kontaktů

Konverzace formou dialogu dvou stran

Konverzace formou dialogu dvou stran

Hlavní obrazovka

Kromě seznamu konverzací, který je seřazen od nejnovější po nejstarší (zobrazuje čas poslední SMS, nikoli ovšem směr, kterým putovala), najdete v horní liště dvě tlačítka.

Tlačítkem se symbolem “plus” vytvoříte novou zprávu, což zpravidla využijete v okamžicích, kdy hodláte psát příjemci, se kterým zatím nemáte žádnou konverzaci (v takovém případě by bylo rychlejší odpovědět z konverzace). Příjemce je možné zadat buď jménem (v takovém případě se v rozbalovací nabídce postupně filtrují odpovídající položky), nebo vybrat z adresáře. Jednu SMS lze přitom poslat více příjemcům současně. Do textového pole poté zadáte text zprávy a odešlete klepnutím na tlačítko se symbolem šipky.

Příjemce je možné zadat jménem

Příjemce je možné zadat jménem

Příjemce je lze vybrat z adresáře

Příjemce je lze vybrat z adresáře

Odešlete tlačítkem se symbolem šipky

Odešlete tlačítkem se symbolem šipky

Skrze kontextovou nabídku je možné přidat zprávě předmět (v takovém případě bude odeslána jako MMS) a připojit soubor (obrázek či video z galerie nebo pořízené fotoaparátem telefonu, případně zvukový záznam či odkaz na Dropbox).

Kontextová nabídka

Kontextová nabídka

Vložení předmětu

Vložení předmětu

Přiložení souboru

Přiložení souboru

V kontextové nabídce hlavní obrazovky najdete odkaz do nastavení, možnost smazání více nebo všech konverzací, odkaz na seznam provedených změn, případně, pokud jsou v konverzacích nepřečtené zprávy, jejich označení jako přečtených nebo přečtení.

Kontextová nabídka hlavní obrazovky

Kontextová nabídka hlavní obrazovky

Seznam změn provedených v posledních verzích

Seznam změn provedených v posledních verzích

Další možnosti se zobrazí, pokud dlouze tapnete na některou z konverzací:

Kontextová nabídka konverzace

Kontextová nabídka konverzace

Detaily kontaktu

Detaily kontaktu

Nastavení upozornění

Nastavení upozornění

 • Detaily kontaktu – zobrazí kontakt v adresáři se všemi k němu uloženými podrobnostmi. Pokud kontakt v adresáři není, můžete ho skrze tuto nabídku přidat.
 • Volat – vytočí telefonní číslo, ze kterého probíhala konverzace.
 • Oznámení – specifický způsob upozorňování na SMS od zvoleného kontaktu. Můžete nastavit, že na SMS od kontaktu nechcete, nebo naopak vybrat vlastní vyzvánění, barvu blikání LED, vibrace (vždy/nikdy/jen v tichém režimu) a jejich styl.
 • Smazat – vymaže celou konverzaci s daným kontaktem.
 • Přidat do Blacklistu – zařadí kontakt na blacklist, což v praxi znamená, že veškeré SMS z daného čísla budou hned po doručení bez upozornění smazány.
 • Odeslat e-mailem – odešle prostřednictvím elektronické pošty celý dosavadní dialog s daným kontaktem. Konverzace je odesílána jako příloha – textový soubor zabalený v archivu ZIP.

Nastavení barvy LED pro kontakt

Nastavení barvy LED pro kontakt

Nastavení vyzvánění pro kontakt

Nastavení vyzvánění pro kontakt

Odeslání konverzace s kontaktem e-mailem

Odeslání konverzace s kontaktem e-mailem

Konverzace s kontaktem

Konverzace s kontaktem má rozhraní obvyklé pro tento typ programu či podobné “chatovací” aplikace. V záhlaví tak najdete avatar, jméno a telefonní číslo, zbytek okna pak zabírají “bubliny”, vyjadřující proběhlý dialog. U odeslaných zpráv je zobrazováno datum a čas doručení. Textové pole v dolní části okna slouží k rychlému napsání a odeslání odpovědi. Tlačítko + po levé straně řádku nabídne kromě stovek emotikon také čtyři šedá tlačítka, jejichž význam si nyní probereme:

Konverzace s kontaktem

Konverzace s kontaktem

Psaní odpovědi

Psaní odpovědi

Emotikony a tlačítka

Emotikony a tlačítka

 • Připojení souboru – v takovém případě bude zpráva odeslána jako MMS. Připojit lze obrázek či video z galerie, nebo pořízené fotoaparátem, zvuk, případně odkaz na soubor v Dropboxu.
 • Připojení kontaktu – kontakt, který vyberete z adresáře, je do SMS vložen jako běžný text. Skládá se ze jména a telefonního čísla. Odesílání dalších údajů (například e-mailové či poštovní adresy) není podporováno.
 • Vložení textové šablony – tuto funkci oceníte, pokud často používáte ustálené obraty, nebo posíláte SMS se stejným zněním. Šablony lze definovat v nastavení v sekci Šablony.
 • Plánované odeslání v zadaný den a čas – můžete určit příjemce, text zprávy, datum a čas. V některých případech bude jistě užitečné také automatické opakované odesílání v zadané periodě (každý den/každý týden/každé dva týdny/každý měsíc/každý rok).

Připojení souboru

Připojení souboru

Připojení kontaktu

Připojení kontaktu

Plánované odeslání

Plánované odeslání

V kontextové nabídce v pravém horním rohu obrazovky pak najdete vstup do nastavení aplikace, volání kontaktu, smazání celé konverzace (volitelně včetně uzamčených zpráv), vložení předmětu a připojení souboru.

Kontextová nabídka konverzace

Kontextová nabídka konverzace

Smazání konverzace

Smazání konverzace

Dlouhé tapnutí na zprávě nabídne:

 • Uzamknout zprávu – ochrana před smazáním během mazání konverzace.
 • Přidat jako šablonu – vloží text SMS do seznamu šablon, které můžete později znovu použít.
 • Přeposlat – předání zprávy dalšímu kontaktu.
 • Zkopírovat text zprávy – zkopíruje text SMS do systémové schránky, takže ho můžete vložit do jiné aplikace.
 • Detaily zprávy – podrobnosti jako je typ, číslo odesílatele, datum a čas odeslání a přijetí.
 • Smazat zprávu – vymaže SMS z konverzace.
 • Mluvený text – přečte text pomocí hlasové syntézy.

Kontextová nabídka zprávy

Kontextová nabídka zprávy

Detaily zprávy

Detaily zprávy

Možnosti nastavení

Několikrát jsme v nabídkách aplikace zahlédli odkaz pro vstup do nastavení. Pojďme se nyní podívat, co v této sekci můžete ovlivnit.

V sekci Podpora je připravena možnost odeslání zpětné vazby nebo nápadu, případně vstupu do znalostní báze.

Sekce Nastavení

Sekce Nastavení

Sekce Podpora

Sekce Podpora

Odeslání zpětné vazby

Odeslání zpětné vazby

Překvapivě krátká, ale efektivní je sekce Nastavení SMS a MMS – můžete zde zapnout doručenky, zmenšování SMS zpráv (ořezávání diakritiky, pokud by kvůli ní SMS přesáhla limit jedné zprávy), rozdělování zpráv v sítích CDMA, nastavit MMS a skupinové MMS.

Pod položkou Oznámení lze zapnout a konfigurovat oznamování doručených zpráv. Volitelně lze aktivovat Okno rychlé odpovědi, zobrazující právě přijatou SMS v plovoucím okně s možností odeslání odpovědi, a to i na odemykací obrazovce. Dále je možné nastavit vyzváněcí tón, barvu blikání LED, typ vibrací, opakované upozornění, ovlivnit chování v průběhu hovoru či poslechu hudby, zvolit barvu ikony v oznamovací oblasti a další parametry.

Nastavení SMS a MMS

Nastavení SMS a MMS

Sekce Oznámení

Sekce Oznámení

Okno rychlé odpovědi

Okno rychlé odpovědi

K tomu, abyste mohli změnit vzhled aplikace prostřednictvím grafických motivů, budete muset nejprve nainstalovat chomp SMS theme add-on (aplikace je velká 404 KB).

The app was not found in the store. :-(

Poté si budete moci vybírat z pěti připravených motivů, které můžete dále upravovat podle svých představ. Měnit lze prakticky všechny položky seznamu konverzací i samotných zpráv, takže v konečném důsledku může aplikace chomp SMS vypadat úplně jinak, než jak ji připravili její autoři.

Grafické motivy

Grafické motivy

Grafické motivy

Grafické motivy

Grafické motivy

Grafické motivy

Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu

Možnosti úpravy motivu

Pod položkou Obrázek kontaktu můžete ovlivnit, zda má být zobrazován avatar v seznamu konverzací a v záhlaví konverzace. Volitelně je možné zapnout zobrazování ikony také v samotné konverzaci vedle bublin s textem.

Obrázek kontaktu

Obrázek kontaktu

Konverzace s avatary

Konverzace s avatary

Šablony – výše jsme si ukázali, jak do textových šablon přidat text již existující SMS. V této sekci lze šablony spravovat – tedy vytvářet, upravovat a mazat. Způsob vkládání šablony do zprávy jsme si ukázali v kapitole Konverzace s kontaktem.

Šablony

Šablony

Šablony

Šablony

Šablony

Šablony

Plánované odeslání zpráv – i na tuto funkci jsme již narazili v kapitole Konverzace s kontaktem. V nastavení pak lze prohlížet naplánované SMS, případně je smazat.

Zpoždění odeslání – stalo se vám někdy, že jste si během odesílání zprávy uvědomili nějakou chybu a chtěli byste proces přerušit? V této sekci lze nastavit prodlevu mezi stisknutím tlačítka pro odeslání a skutečnou realizací o 1/1,5/2/2,5/3 sekundy. Tento čas pak můžete využít k přerušení odesílání.

Plánované odeslání zpráv

Plánované odeslání zpráv

Zpoždění odeslání

Zpoždění odeslání

Zpoždění odeslání

Zpoždění odeslání

Zabezpečení a Blacklist – pokud dbáte o své soukromí a nepřejete si, aby se k vašim SMSkám dostal každý, kdo bude mít telefon v ruce, můžete podmínit spuštění programu zadáním PINu. V téže sekci také najdete seznam kontaktů, od kterých jsou doručené SMS automaticky mazány. Tyto kontakty lze v případě potřeby odblokovat.

Záloha a obnova – aplikace podporuje zálohu nastavení na paměťovou kartu, odkud ho lze také obnovit. Pokud tedy například flashnete novou ROMku, je návrat chomp SMS do původního stavu otázkou několika mála klepnutí.

Další funkce – zde najdete položky, “které se jinam nevešly”:

Zabezpečení a Blacklist

Zabezpečení a Blacklist

Další funkce

Další funkce

Nákup kreditů

Nákup kreditů

 • Levnější zprávy SMS – textovky jsou posílány přes síť chomp SMS, což by mělo být levnější než tradiční cestou. V takovém případě je ale nutné zakoupit kredity, přičemž cena začíná na 12 dolarech za 105 SMS (cca 240 Kč, tj. 2,30 Kč/SMS) a končí na 120 dolarech za 1200 SMS (2 405 Kč, tj. 2 Kč/SMS). Pro našince tedy většinou tento způsob nebude výhodný. Zakoupením kreditu se ovšem zbavíte reklam v aplikaci.
 • Podpis ve zprávě – text, který bude automaticky vkládán na konec každé odesílané SMS.
 • Zobrazení smajlíků – na výběr je styl iPhone, Android nebo ASCII.
 • Vždy ukazovat čas – běžně je u zpráv v konverzaci zobrazována časová značka každých 15 minut. Po aktivaci této volby bude časový údaj u každé SMS.
 • Ukázat počet zpráv – zobrazuje v seznamu konverzací počet zpráv.
 • Ukázat číslo v záhlaví – v konverzaci zobrazuje kromě avataru a jména také telefonní číslo, se kterým komunikace probíhá.
 • Indikátor odesílání a Indikátor během odesílání – grafické zobrazení probíhajícího a proběhlého odesílání zprávy.
 • Počítadlo zpráv přes operátora – ukazuje počet odeslaných zpráv. Nepodporuje automatické “nulování” v zadaný den – tuto operaci je nutné provést manuálně tlačítkem Resetovat počítadlo.

Podpis

Podpis

Styl smajlíků

Styl smajlíků

Počítadlo zpráv

Počítadlo zpráv

Resumé

chomp SMS je do posledního detailu propracovaný správce textových a multimediálních zpráv, který nabídne takřka veškeré myslitelné funkce. V první řadě musíme ocenit kompletní lokalizaci do češtiny, přizpůsobitelné grafické rozhraní, možnost nastavení upozornění pro jednotlivé kontakty a automatické odesílání zpráv v zadaný den a čas. Na své si přijdou také příznivci smajlíků, kterých je v aplikaci opravdu pořádná porce. Užitečné mohou být také textové šablony a hromadné rozesílání SMSek. Češi a Slováci jistě ocení automatické odstraňování diakritiky, díky kterému nepřijdou o drahocenná písmenka.

K dokonalosti tak chybí snad jen možnost uzamknutí konverzace se zvolenými kontakty heslem nebo PINem. Aplikaci chomp SMS je možné stáhnout zdarma, což dosud učinilo více než pět milionů uživatelů. Průměrná známka v Obchodě Play je 4,3, instalační balíček velký 5,9 MB lze použít na zařízeních s Androidem 2.2 a vyšším.

Za spokojené uživatele necháme promluvit Miloše Staňka, který ke svému pětihvězdičkovému hodnocení napsal: “Tato aplikace je lepší, rychlejší a menší než ostatní, a lze uložit nastavení aplikace.” Svůj názor přidal také David Tomášek: “Hledal jsem aplikaci, která pošle SMS s ořezanou diakritikou. Tato naprosto vyhovuje, není velká, umí SMS pop i na zamčeném telefonu. K předchozímu komentáři – “compact feature” funguje tak, že neořezává diakritiku, pokud se tím nezmenší počet zpráv. Pokud tedy napíši “Příliš žluťoučký kůň”, tak to pošle s diakritikou, protože i s ní to vede na pouze jednu zprávu. Docela inteligentní přístup.”

chomp SMS
chomp SMS
Developer: Delicious
Price: Free+

Alternativní aplikace na správu SMS a MMS

V minulosti jsme na našem portále recenzovali tyto aplikace na správu textových zpráv:

 

Komentáře

sinco

sinco

22.5.2014 8:26

Dekuji za podrobny popis aplikace. Skvele a srozumitelne. Nema to chybu. Chomp SMS jsem pred casem pouzival. Ani nevim proc jsem migroval k Textra. Nedalo mi to a Chomp SMS jsem nainstaloval. Nastavil a zustal.

Patrik

Patrik

22.5.2014 8:30

Nikde v textu není zmíněno, zda-li aplikace podporuje DUAL-SIM telefony.

Karelk

Karel Kiliánexternista 11

22.5.2014 8:36

To: sinco
Děkuji za zpětnou vazbu :)
Musím říci za sebe, že jsem vyzkoušel asi všechny “hlavní” aplikace pro správu SMS a tato mě hodně zaujala.

Karelk

Karel Kiliánexternista 11

22.5.2014 8:37

To: Patrik
Tuto informaci nemám. Neposkytují ani autoři.
Obecně ale platí, že alternativní programy dualSIM nepodporují.

Michal

Michal

22.5.2014 8:56

To: Karel Kilián
Na obecné pravidlo bych to nevztahoval, například “Go SMS pro” dual SIM umí.

To:Patrik
Nainstaloval jsem, a zkusil, podporu dual SIM to nemá :(

Invoker

Invoker

22.5.2014 9:00

Chomp pouzivam uz hodne dlouho a zatim jsem nenasel lepsi aplikaci na sms a ted uz vlastne ani nehledam..nadherna customizace k obrazu memu,je rychla,nepada..proste jednicka !!

Fazol

Fazol

22.5.2014 9:21

Pokud jsem mel “single-sim” super appka. Nyni musim pouzivat nativni … :( Ale to prijde ;)

Akagai

Akagai

z aplikace
22.5.2014 9:27

Jelikoz pouzivam sms hlavne z mista bez internetoveho signalu (nejvic metro…) mam slusne zkusenosti se spolehlivosti sms aplikaci a tato vychazi nejlepe. Pro srovnani s Go sms mi Chomp doruci vsechny v prubehu jizdy, ci po opusteni metra, zatim co Go sms mi prumerne z deset zprav ztratila nenavratne bez doruceni 6. Obe app zhruba jsem mel asi rok a u Chomp zustal :-)

boanerges84

z aplikace
22.5.2014 9:51

Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné psát neomezeně dlouhé zprávy stále jako SMS a ne mms? Děkuji.

Michal

Michal

22.5.2014 11:28

A co odstranění diakritiky z napsané sms? SwiftKey mě totiž občas do sms zprávy nějaký ten znak hodí a ty eliminuju programem na sms Messages+ který je před odesláním odstraní. Umí to i tento program, nebo nějaký jiný? Rád bych program na sms změnil

Karelk

Karel Kiliánexternista 11

22.5.2014 11:30

To: Michal
Ve článku o tom píšu :)
Dokonce 2x :)
Ano, odstraňuje.

Michal

Michal

22.5.2014 11:40

Přiznávám se, že jsem to do konce nečetl, protože nad programy na sms jsem tak trochu zlomil hůl. Díky moc za info a hned instaluju! :)

3kolik

3kolik

z aplikace
22.5.2014 11:51

A dá se ořezávání diakritiky úplně vypnout? Mě to spíš irituje než pomáhá :)

Aldabubo

Aldabubo

22.5.2014 15:19

Bohužel se po nějaké době (cca.30 dní) objeví hlášení, že skončila bezplatná testovací doba pro provoz bez reklam. Nabídne to zakoupení licence a tím i odstranění reklam. Bohužel u mě nedošlo k propojení na Google Play, vyhodilo to chybu a licenci koupit nelze. Ani nevím, kolik stojí. Rád bych ji koupil, komunikuji usilovně s autorem, ale není chopen mi pomoct. Nechápu, proč nemá verzi Free a Pro, jako každá jiná aplikace. Rád si ji koupím, ale toto ověřování a placení z aplikace je nesmysl. Takže zatím mě reklama obtěžuje natolik, že používám TEXTRA. Je od stejného týmu, ale je bez reklam. Jakmile můj problém autor vyřeší, vrátím se na Chomp.

Faja

z aplikace
22.5.2014 17:19

neumí dual sim. Tak je pro mne na nic. Zustavam opet u klasicke app v telefonu na ktere mne stve styl dorucenek, ale jinak ok.

Aldabubo

Aldabubo

22.5.2014 17:34

@3kolik: Odstraňování diakritiky se dá vypnout tak, že v nastavení vypneš český režim SMS…trochu nelogické, ale musí být zakázaný. Pak tam háčky a čárky zůstanou.
@Lizejmipyj: Vrať se k činnosti, kterou máš ve svém nicku a neotravuj tady. Možná si při té činnosti nepochopil, k čemu aplikace slouží, takže asi ani nedokážeš pochopit, že někomu může vyhovovat.

Ip Man

Ip Man

22.5.2014 19:19

Ani nevím kdy jsem naposledy odeslal klasickou SMS. Většinou komunikuji s přáteli přes Messenger, WhatsApp, Viber a jim podobných produktů.

Nechapavec

Nechapavec

22.5.2014 19:38

Asi mi neco unika, ale muze mi nekdo ze zde pritomnych panu (damy prominou) vysvetlit, k cemu potrebuje “automaticke zasilani” sms apod. tzv. featury?

Dekuji.

Nick

Nick

22.5.2014 20:58

Bud sem blbej ja. Nebo nechapu co to je za aplikaci. At to hledam v telefonu jak chci. Tak to tam nikde nemam. Ale v aplikacich na odinstalovani mi sviti ze v telefonu je

Pawol

Pawol

23.5.2014 8:20

Nevím jestli jsem to nepřehlédl, ale má počítadlo napsaných znaků? Na jednu zprávu jich je 160 bez diakritiky. Ví někdo, z kolika znaků se skládají např. ě, ř, ý, á?

Petr

Petr

24.5.2014 22:47

Pawol, mám pocit, že už při zadání prvního neamerického znaku do SMSky se celá přepíná do UTF-16, takže se tam pak vejde jen 70 znaků místo 160. Wikipedie bude asi mít podrobnější odpověď.

Matej

Matej

25.5.2014 16:55

odoslanie sms cez ten program ma nieco bude stat ci je to uplne zadarmo ? :) dakujem

pedo

pedo

26.5.2014 12:42

Je tu aj možnosť nastavenia jazyka (slovenčina, čeština)? Ja po stiahnutí verzia 6.13 mám iba angličtinu, ale autor recenzie má fotky z aplikacie zjavne v češtine.

jasom

z aplikace
26.5.2014 22:36

zmena jazyka by potešila aj mňa

Iva

Iva

9.10.2014 19:46

Ahoj všem,
nevíte někdo, proč se chomps cca po hodině vždy vypne, že není výchozí aplikací pro odesílání sms? Děkuju

Lucka

Lucka

12.10.2014 21:15

Aplikace mi velice vyhovuje, ale jiz delsi dobu resim problem. Nejdou mi posilat ani prijimat MMS. I kdyz nasteveni telefonu mam v poradku. Pokud jako vychozi pouziji zakladni SMS, takze vse funguje jak ma, ale ve chvili, kdy zapnu Chomp jako vychozi, prijemci MMS prijde odkaz na Chomp.
Jak lze toto resit? Jiz mam vyzkouseno, ze se to netyka pouze Chomp, ale jakychkoli jinych apps na SMS (GoSMS, Textra atd.)

Verča

Verča

6.2.2015 15:33

Dobrý den,

aplikaci mám nainstalovanou, ale ve chvíli, kdy Chomp nastavím jako výchozí, tak mi SMS buď vůbec nepřijde nebo až za hodně dlouho. Nevíte, co s tím? Díky.

Dublock

Dublock

2.12.2015 13:32

Zdravím,

nevíte proč mi při nastavení opakovaného upozornění nepřečtených zpráv chodí smsky i po přečtení. Např dám,že mi má přijít 5x co 5 min a když přečtu hnd tu první tak mi ještě ta samá sms 4x dojde :/ Díky za info :)

RSS (komentáře k článku)