MightyText: čtěte a posílejte SMS z počítače či tabletu!

mighty_text_ico

Určitě to znáte: odkudsi z místnosti se ozve zvuk vašeho telefonu, indikující, že vám přišla nová textová zpráva. Buď můžete začít telefon hledat, nebo se podíváte na monitor počítače, co vám kdo píše a přímo z webového prohlížeče také odpovíte.

Připadá vám druhá popsaná varianta pohodlnější? Stačí k tomu málo: telefon s nainstalovanou aplikací Free Text Messaging ↔ PC (SMS) připojený k Internetu a počítač s webovým prohlížečem. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že telefon a počítač nemusí být ve stejné síti.

Hned na začátek této recenze si řekněme, že název, pod kterým najdete probíranou aplikaci v Obchodě Play, zní “SMS Text Messaging ↔PC Texting”, nicméně obecně je známa pod podstatně jednodušším označením MightyText.

Co MightyText umí?

 • Číst doručené i odeslané SMS z telefonu na tabletu nebo počítači.
 • Odesílat SMS z webového prohlížeče v počítači nebo z tabletu (reálně jsou zprávy posílány přes telefon a jsou tedy zpoplatněné jako běžné textové zprávy).
 • Okamžité upozornění na počítači/tabletu v případě doručení nové zprávy.
 • Velmi snadné nastavení, které dle autorů nebude trvat déle než půl minuty.
 • 100% zdarma (abychom byli zcela přesní: aplikace je zdarma, za odeslané SMS platíte normální sazbu).
 • Oznámení o příchozích hovorech na desktopu.
 • Zahájení vytáčení zvoleného kontaktu z počítače.
 • Synchronizace kontaktů s telefonem, díky které například uvidíte u textových zpráv jména a obrázky jejich odesílatelů/příjemců.
 • Indikace stavu baterie.
 • Synchronizace textových zpráv.
 • Automatická záloha a obnova SMS na MightyText s možností prohlížení z jakéhokoli zařízení připojeného k Internetu (s tou obnovou si ale nejsme jistí – nikde v nastavení jsme tuto možnost nenašli).

Instalace

Základní instalace a konfigurace je skutečně jednoduchá – spočívá v instalaci aplikace do telefonu a otevření webové stránky https://mightytext.net/app ve webovém prohlížeči na PC.

Aplikaci Free Text Messaging ↔ PC (SMS) si můžete do telefonu nainstalovat přes následující odkaz.

Send SMS/MMS Messages from PC
Send SMS/MMS Messages from PC

Po spuštění aplikace pouze zvolíte, skrze který Google účet ji chcete ovládat. To je z hlediska akcí, jež budete provádět na telefonu, všechno.

Skrze který účet chcete aplikaci ovládat? Skrze který účet chcete aplikaci ovládat?

Program vás ještě upozorní, že k odesílání a příjmu SMS zpráv na počítači stačí otevřít stránku https://mightytext.net/app.

Nenápadným tlačítkem Unlink Phone můžete telefon odpojit od této služby.

V nastavení je možné určit, zda chcete synchronizovat SMS a MMS, telefonní hovory a jestli si přejete ukládat na web i záznamy o voláních.

SMSky ve webovém prohlížeči

Po zadání adresy https://mightytext.net/app budete nejprve požádáni o povolení k přístupu k účtu Google.

Aplikace požádá o přístup k účtu Google Aplikace požádá o přístup k účtu Google

Poté se již otevře webové rozhraní skládající se ze tří sloupců:

 • Sloupec vlevo slouží k přepínání mezi jednotlivými sekcemi webové aplikace. V dolní části můžete sledovat stav nabití baterie v telefonu.
 • Druhý sloupec je přítomen pouze v sekci Classic View a jsou v něm k vidění kontakty, se kterými konverzujete (u těch, jež máte v adresáři, je zde fotografie a jméno).
 • Ve třetím sloupci je konverzace s vybraným kontaktem. Ta je provedena standardním způsobem dialogu dvou stran, kde doručené zprávy jsou zarovnané vlevo, odeslané vpravo.
Webové rozhraní MightyText.net Webové rozhraní MightyText.net

Patrně jste si všimli, že webová aplikace nečiní rozdíly mezi zprávami fyzicky odeslanými z telefonu a těmi, které jste poslali z prohlížeče. Vysvětlení je jednoduché: všechny SMS se ve skutečnosti odesílají z vašeho telefonu!

Jak to vlastně funguje?

Odesílání SMS:

 • Zadáte a odešlete SMS v prohlížeči.
 • SMSka je následně serverem skrze Internet předána do vašeho telefonu – zde ji příjme na pozadí běžící služba nainstalované aplikace Free Text Messaging ↔ PC (SMS).
 • Aplikace Free Text Messaging ↔ PC (SMS) zprávu zpracuje a odešle standardním způsobem jako běžnou textovou zprávu.
 • Poté ještě Free Text Messaging ↔ PC (SMS) pošle serveru MightyText.net informaci, že zpráva byla úspěšně odeslána respektive doručena.

Příjem SMS:

 • Do telefonu přijde SMS.
 • Služba na pozadí ji přijme a odešle skrze Internet na server MightyText.net informace o odesílateli a text zprávy. Následně předá zprávu k dalšímu zpracování systémové či jiné aplikaci pro správu SMS.

K tomu, aby komunikace fungovala, jsou tedy nutné tři podmínky:

 • Telefon musí být připojen k Internetu, aby mohl komunikovat se serverem MightyText.net.
 • Telefon musí být připojen do sítě operátora a musí z něj být možné odesílat SMSky.
 • V telefonu musí být nainstalována aplikace Free Text Messaging ↔ PC (SMS) a musí běžet příslušná služba, obstarávající výběr/posílání SMS a komunikaci se serverem.

Nová zpráva

Kliknete-li na tlačítko New Message, otevře se v prohlížeči plovoucí okno, ve kterém můžete napsat a odeslat textovou zprávu. Do políčka To: zadáte telefonní číslo nebo jméno příjemce (v případě zadávání jména je připraven našeptávač nabízející kontakty z vašeho adresáře), do pole Write a Message napíšete text zprávy.

Během psaní jsou odpočítávány znaky, zbývající do konce maximální délky 500 znaků. Nikde ovšem není indikováno, do kolika zpráv bude celý text rozdělen. Pokud budete psát s háčky a čárkami, bude zpráva odesílána včetně diakritiky a dojde k podstatnému zkrácení maximální délky jedné SMS. Aplikaci MightyText.net nečiní diakritika žádné problémy, nicméně pokud to obsah zprávy nevyžaduje k pochopení, doporučujeme psát “bez hacku a carek”.

Asi již tušíte, že nenápadné tlačítko se sponkou slouží k připojení přílohy a odeslání zprávy jako SMS. Podporovány jsou pouze obrázky a po výběru je zobrazen jejich zmenšený náhled.

Připojení obrázku ke zprávě Připojení obrázku ke zprávě

Kliknutím na modrou šipku dojde k odeslání zprávy (respektive k jejímu předání skrze Internet do telefonu a následnému odeslání jako běžné SMS či MMS).

Klasický pohled

Výchozí pohled na textovou komunikaci Classic View odpovídá zavedenému standardu – zprávy jsou seskupovány podle kontaktů (zobrazena je fotka, jméno, celkový počet zpráv a datum a čas poslední komunikace), se kterými jste komunikovali, po výběru kontaktu lze sledovat konverzaci obou stran. Na složky “doručené” a “odeslané”, na něž jsou zvyklí uživatelé starších telefonů, se zde nehraje.

Skrze panel nástrojů u daného kontaktu lze:

 • Kliknutím na ikonu telefonu daný kontakt vytočit.
 • Kliknutím na rotující šipky obnovit seznam konverzací (načíst znovu z telefonu všechny zprávy).
 • Kliknutím na odpadkový koš celou konverzaci s daným kontaktem smazat.

Jednotlivé zprávy z konverzace lze mazat (každá má u sebe malý odpadkový koš, který se zobrazí po najetí myší) a označovat hvězdičkami (tím se zpráva uloží mezi oblíbené).

Stejně, jako ve většině aplikací pro správu SMS v telefonech, lze i v MightyText ze seznamu konverzací okamžitě odpovědět – dialog pro psaní zprávy vypadá prakticky stejně, jako výše zmiňované okno pro novou SMS.

Pohled pro pokročilé

Pohled nazvaný Power View možná přijde vhod všem, kdož živě konverzují s více kontakty najednou. V okně prohlížeče se zobrazí “boxíky” s jednotlivými kontakty, takže jediným pohledem snadno zkontrolujete šest i více konverzací najednou. Z funkčního hlediska jsou možnosti práce se zprávami naprosto stejné, jako v klasickém pohledu.

Oblíbené SMSky

Možná si pamatujete doby starých Nokií s deseti “sloty” na textové zprávy, které majitelé často “ucpávali” SMSkami, které si chtěli “schovat”. V případě MightyText.net můžete kteroukoli zprávu označit hvězdičkou, jak jste viděli výše. Všechny takto označené SMSky jsou následně k vidění v sekci Favorites. SMSky je zde možné pouze prohlížet, případně, pokud je již nebudete chtít mezi oblíbenými, můžete jim hvězdičku odebrat.

Kontakty

Proč asi chtěla webová aplikace při prvním otevření přístup k vašemu účtu Google? Důvody byly tři: ověření vaší identity, spárování s tím správným telefonem a konečně také přístup ke kontaktům. Ty najdete v sekci Contacts, přičemž proti adresáři z Androidu či Kontaktům Google nejsou jednotlivá telefonní čísla sdružena podle jména. Jednodušeji řečeno: co jeden řádek, to jedno telefonní číslo, nikoli kontakt.

Zobrazeno je jméno (řazení probíhá podle křestního jména, čeština nečiní problémy), následuje telefonní číslo a ikonky pro napsání nové zprávy a zavolání daného kontaktu.

MightyText.net nemá ambice fungovat jako správce kontaktů, proto ani neumožňuje kontakty jakkoli upravovat. Jedinou možností, kterou jsme ještě nejmenovali, je jejich opětovné načtení z telefonu skrze tlačítko Refresh Contacts from Phone.

Nastavení

Nastavení aplikace najdete v sekci Settings, přičemž ovlivnit můžete následující možnosti:

 • How Long to Keep Messages – jak dlouho mají být SMSky uchovávány na serveru, respektive jak dlouho zpátky do historie se mají synchronizovat. Toto nastavení také ovlivňuje pohledy Classic View a Power View, ve kterých se načítají a zobrazují konverzace pouze v nastaveném časovém rámci. Tuto volbu lze nastavit na 1/14/30/60 dnů či 6 měsíců.
 • Pressing Enter to send message – nastavení určuje, zda bude, podobně jako v komunikačních programech, možné odeslat zprávu stiskem klávesy Enter.
 • Popup Notification Auto-Close – jestliže si nainstalujete doplněk prohlížeče (povíme si o něm dále), můžete v tomto nastavení ovlivnit zda, a pokud ano, jak dlouho má být zobrazena notifikace o nové doručené zprávě.
 • Popup Notification Privacy – stejně, jako v předchozím bode, se toto nastavení týká upozornění skrze doplněk. Můžete si zvolit, zda v notifikaci bude uvedeno pouze jméno odesílatele, nebo i text zprávy.

Zbývající položky

V nabídce webové aplikace najdete ještě tři položky:

 • Help – nápověda (vede na oficiální Knowledge Base MigthyText.net)
 • Sign Out – odhlášení od služby (v takovém případě nefungují ani notifikace přes doplněk prohlížeče.
 • Phone Battery – stav akumulátoru v telefonu s časem poslední aktualizace.

Rozšíření prohlížeče

Zmínili jsme upozornění na nové textové zprávy, k jejichž provozu si musíte nainstalovat doplněk webového prohlížeče.

Vězte tedy, že:

 • Doplněk MightyText je dostupný pro prohlížeče Chrome (Windows a Mac OS) a Firefox (pouze Windows).
 • Doplněk pro Firefox pod Mac OS vyžaduje ještě instalaci Growl Notifications for Mac.
 • V brzké době by se měla objevit rozšíření pro prohlížeče Safari a Internet Explorer.
 • O podpoře Opery se na oficiálních stránkách píše jen to, že podpora pro tento prohlížeč bude oznámena v blíže neupřesněné době na Facebookové stránce produktu.

Otestovali jsme doplněk v prohlížeči Chrome a můžeme konstatovat, že funguje na výbornou. Jeho konfigurace probíhá, jak jsme si ukázali výše, skrze webovou aplikaci, takže se po nainstalování nemusíte o nic starat.

V nástrojové liště přibude nové tlačítko, skrze které snadno a rychle otevřete webovou stránku https://mightytext.net/app.

Tlačítko pro rychlé otevření webové aplikace Tlačítko pro rychlé otevření webové aplikace

V případě přijetí nové SMS se ze systémové oblasti vynoří plovoucí okno, které (dle nastavení) zobrazí odesílatele zprávy, její obsah a po nastaveném intervalu opět nenápadně zmizí.

Oznámení o nové textové zprávě Oznámení o nové textové zprávě

Jestliže na oznámení kliknete, otevře se okno prohlížeče v režimu tzv. “rychlé odpovědi”, ve kterém můžete na doručenou zprávu zareagovat.

Na zprávu z notifikace můžete rychle reagovat Na zprávu z notifikace můžete rychle reagovat

A co tablety?

Ne, prášky si kvůli posílání textovek ještě brát nemusíte :)

Z Obchodu Play si můžete stáhnout také aplikaci pro tablety s Androidem – paradoxně se jmenuje MightyText – SMS from Tablet. Jedná se v podstatě o alternativu k webovému rozhraní a ke správnému fungování je pochopitelně nutný spárovaný telefon s nainstalovaným programem Free Text Messaging ↔ PC (SMS).

SMS from Tablet & MMS Text Mes
SMS from Tablet & MMS Text Mes

Aplikace tak dává tabletům, jež nejsou vybaveny vlastní SIM kartou, možnost plnohodnotně komunikovat formou textových zpráv s okolním světem. Asi nemusíme popisovat, o kolik pohodlnější je napsání zprávy například na Nexusu 7 než na jakémkoli telefonu. Samozřejmě i zde platí zásadní podmínka: aby vše fungovalo, musí být tablet i telefon připojeny k Internetu.

Kromě jiného umí tabletová verze MightyText – SMS from Tablet také upozornit na novou zprávu notifikací.

V případě tabletů iPad a Kindle Fire se údajně připravuje obdobný program, nicméně zatím se jejich majitelé musí spokojit s webovým rozhraním.

Nejčastěji kladené otázky

Podívali jsme se do oficiální Knowledge Base aplikace MightyText, abychom vybrali ty nejzajímavější (a nejdůležitější) “informace z provozu”.

Pokud něco nefunguje, můžete zkusit testovací nástroj – jestliže vás stránka přivítá zeleným textem s vaším e-mailem, znamená to, že by se nemělo jednat o problém s přihlášením ke Google. Následně můžete tlačítkem Open new connection vyzkoušet, zda je webová aplikace schopná otevřít spojení s telefonem. Pokud ne, hledali bychom problém někde na trase mezi webovým serverem a telefonem (jako první doporučujeme ověřit, zda lze například načítat v prohlížeči na telefonu webové stránky). Druhé a současně i poslední tlačítko Send a Test Message simuluje navázání spojení s aplikací v telefonu, předání a odeslání zprávy (zpráva nakonec nebude odeslána, takže se nemusíte obávat nákladů). Z celé komunikace je zaznamenáván LOG, který můžete v případě potřeby poslat vývojářům k analýze problému.

Co dělat, když se zprávy neodesílají?

 1. Zkontrolujte, že máte v telefonu nainstalovanou aktuální verzi aplikace.
 2. Ujistěte se, že máte aktivní a fungující datové připojení.
 3. Otevřete aplikaci v telefonu a klepněte na Unlink Phone. Pak zvolte svůj účet Google a zkuste se znovu přihlásit.
 4. Restartujte telefon a zkuste to znovu.
 5. Pokud to stále nefunguje, prověřte, zda máte zapnutou synchronizaci dat na pozadí.

Tentýž postup je doporučen i v případě, kdy webová aplikace sice správně zobrazuje doručené zprávy, ale neodesílá.

Správné nastavení politiky vypínání Wi-Fi

Aby aplikace MightyText správně komunikovala s telefonem, je nezbytné, aby se mohla připojit skrze Internet. Pokud k datovým přenosům používáte Wi-Fi a telefon přejde do režimu spánku, může se stát, že MightyText nebude schopna komunikovat s telefonem, pokud není správně nastavena politika usínání Wi-Fi.

Na telefonu Android s Androidem 2.3 a starším

 1. Přejděte do [Menu]-Nastavení-Bezdrátová připojení a sítě-Nastavení Wi-Fi, kde stisknete tlačítko [Menu].
 2. Zvolte Pokročilé nastavení.
 3. Vyberte “Politika usínání Wi-Fi” a z nabízených možností zvolte Nikdy.

Pro telefony s Androidem 4.0 a novějším:

 1. Přejděte do [Menu]-Nastavení-Wi-Fi a stiskněte tlačítko [Menu].
 2. Zvolte nabízenou možnost Pokročilé.
 3. Položku Ponechat připojení Wi-Fi během režimu spánku nastavte na Vždy.
Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

chomp_sms_ico

chomp SMS: na “textovky” s plnou polní

Aplikace Karel Kilián Karel Kilián
11 min. uložit na později
evolvesms_ico

EvolveSMS: správa SMS v moderním kabátku

Aplikace Karel Kilián Karel Kilián
12 min. uložit na později

Komentáře (13)