Automated Device: chytré automatické profily pro váš telefon

automated_device

Přijdete do školy a váš telefon se automaticky přepne do tichého režimu. Po návratu domů zapne vyzvánění v běžném módu, aktivuje Wi-Fi, připojí se k domácí bezdrátové síti a odešle SMS rodičům, že jste v pořádku dorazili. Líbí se vám představa, že by váš telefon mohl takto sám reagovat na různé situace? Pokud je vaše odpověď kladná, pak si nainstalujte jednu z mnoha aplikací na automatizaci chytrého zařízení s Androidem – Automated Device!

Automated Device: chytré automatické profily pro váš telefon Automated Device: chytré automatické profily pro váš telefon

Co slibuje?

Dle popisku na oficiální stránce Automated Device umožňuje automatizovat prakticky jakýkoli aspekt vašeho chytrého zařízení. Můžete si vytvořit pravidla, definovat podmínky založené například na poloze, času a dni v týdnu, stavu či teplotě baterie, příchozímu hovoru, přijetí SMS a dalších faktorech. Na splnění podmínky lze reagovat mnoha možnými způsoby, jako je nastavení zvukových profilů, odeslání e-mailu s proměnnými (pozice zařízení, teplota, poslední volající, stav baterie, …), zapínat a vypínat Wi-Fi, GPS, měnit vyzváněcí tón, odesílat HTTP požadavky a provádět další akce.

Hlavní funkce a vlastnosti v bodech:

 • Přístup k nastavení zařízení (Wi-Fi, BT, podsvětlení obrazovky, …) vám umožní provádět změny a po vypršení nastaveného času vrátit vše do původního stavu.
 • Možnost vytvoření pravidel na základě jakýchkoli podmínek s použitím logických A/NEBO. K dispozici jsou desítky podmínek, jako je denní doba, oblast, stav Wi-Fi, BT, akce v kalendáři, teplota, tlak a mnoho dalších.
 • Jestliže je podmínka splněna, můžete spustit desítky akcí, jako je například zapnutí Wi-Fi, BT, odeslání SMS, poslání e-mailu, změna obrázku na pozadí, přehrání zvuku či písničky, vystavení požadavku na webový server atd.
 • Možnost definovat chování zařízení při vstupu do oblastí definované polohou a poloměrem, jako je odeslání upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailem, či změna tónu pokud přijedete do kanceláře.

Jak funguje v praxi?

Po spuštění aplikace požádá o povolení vlastní služby v usnadněních (konkrétně chce Automated Device sledovat vlastní akce a načíst obsah okna).

Aplikace žádá o povolení vlastní služby v usnadněních Aplikace žádá o povolení vlastní služby v usnadněních

Povolení vlastní služby v usnadněních Povolení vlastní služby v usnadněních

Služba v usnadněních povolena Služba v usnadněních povolena

Uživatelské rozhraní je sice co do barevného podání poněkud svérázně pojaté, nicméně logika ovládání odpovídá současným trendům. Kromě ikon v horní nástrojové liště je tedy centrem veškerého dění postranní nabídka, obsahující šest položek:

 • Switchers – jsou rychlé přepínače, kterými můžete aktivovat a deaktivovat funkce na zvolenou dobu. Klasickým příkladem je využití typu „potřebuji zapnout Wi-Fi na dobu 30 minut, po které budu v kavárně“. Jednoduše zvolíte parametr, jeho hodnotu a dobu platnosti.

 • Profiles – v tomto případě jde o klasické profily, tedy sady nastavení pro různé situace. Autor připravil tři profily (Vibration, Sound on a Disconnected), uživatelé si pochopitelně mohou vytvářet své vlastní. Každému profilu lze zadat jméno, doplnit popisek, nastavit akce prováděné při aktivaci a deaktivaci. Nabídka možných akcí je skutečně dlouhá a k jednomu profilu lze přiřadit více úkonů. Profily využijete například pro pracovní, domácí a noční režim telefonu, mezi kterými budete dle potřeby přepínat.

 • Rules – pravidla, na jejichž základě dochází k provádění dalších akcí. Opět nechybí možnost zadání názvu a popisku, jakož i určení jedné nebo více podmínek, jež musí být splněny buď současně (logické AND), nebo musí být splněna alespoň jedna z nich (logické OR). Mezi základní (a asi i nejčastěji používané) patří podmínky data a času, případně místa („pokud vstoupím/vystoupím do/z oblasti A“). Při splnění zadaných podmínek jsou pak provedeny nadefinované akce. Pro jemnější nastavení pořadí prováděných operací lze pravidlům určit jednu ze tří priorit.
 • Application log – záznamy o provozu aplikace a přehled všech akcí, jež aplikace provedla. Sem se budete jistě muset podívat v okamžiku, kdy něco nebude fungovat dle vašich představ.
 • Settings – nastavení možností aplikace, které si podrobněji probereme dále.

Automatické profily

Asi nejzajímavějším způsobem využití této aplikace je automatické zapínání/vypínání funkcí telefonu a provádění akcí na základě předem stanovených podmínek. Než se pustíte do složitých nastavování, určitě se vyplatí načrtnout si své představy v bodech způsobem:

 • Když jsem doma, chci mít zapnutou Wi-Fi, ale vypnutý Bluetooth. Vyzvánění chci nahlas.
 • Pokud domov opustím, chci Wi-Fi deaktivovat a Bluetooth zapnout, aby byl telefon připraven na handsfree v autě.
 • Když dorazím do školy, potřebuji telefon v tichém režimu.
 • V noci požaduji naprostý klid, proto musí být telefon v tichém režimu nebo režimu vibrací.
 • Jestliže mám v kalendáři naplánovanou schůzi, chci zapnout pouze vibrace.

Jistě sami najdete řadu požadavků a představ, jak by váš telefon měl fungovat v určitých časech a na daných místech. Můžete si být téměř jisti tím, že Automated Device vám tato přání dokáže splnit.

Vybrané možné podmínky, po jejichž splnění bude Automated Device provádět další akce:

 • Stanovený časový interval ve vybrané dny týdne.
 • Stav Wi-Fi adaptéru (zapnutý/vypnutý).
 • Stav nastavení zvuku (zapnuto/vypnuto/vibrace).
 • Stav Bluetooth (zapnutý/vypnutý).
 • Stav mobilního připojení (zakázaný/povolený).
 • Napájení (z baterie/z nabíječky).
 • Vstup do oblasti (výběrem z mapy).
 • Opuštění oblasti (opět výběrem z mapy).
 • Stav displeje (zapnutý/vypnutý).
 • Zámek displeje (aktivní/neaktivní).
 • Poloha telefonu (displejem dolů/displejem nahoru).
 • Dokovací stanice (zapojena/odpojena).

Z dalších možností vybíráme: stav programu, stav akumulátoru, teplota baterie, síla signálu mobilní sítě, připojení zařízení přes Bluetooth, událost v kalendáři, připojení sluchátek, přijetí SMS/MMS, připojení k bezdrátové síti s daným SID, příchozí hovor od zvolené osoby, název mobilní sítě.

V případě splnění podmínek umí Automated Device reagovat akcemi, jako jsou:

 • Hlasité přečtení oznámení.
 • Nastavení Wi-Fi.
 • Uzamknutí obrazovky.
 • Nastavení zvuku.
 • Nastavení Bluetooth.
 • Nastavení typu mobilních dat.
 • Spuštění zvolené aplikace.
 • Ukončení vybraného programu.
 • Aktivace vybraného profilu.
 • Nastavení hlasitosti zvuku (zvlášť pro budík, hudbu, oznámení, vyzvánění, systémové zvuky, hlasový hovor a Bluetooth).
 • Úroveň podsvětlení (manuálně nastavitelná nebo automatická).
 • Přehrání skladby nebo zvuku.
 • Odeslání SMS.
 • Odeslání e-mailu.
 • Nastavení tapety.
 • Nastavení vyzváněcího tónu.
 • Přehrání zvuku.
 • Zavibrování.
 • Zobrazení dialogového okna.
 • Oznámení v oznamovací oblasti.
 • Odeslání proměnných na zvolený webový server.
 • Přesměrování hovorů.

Nabídka podmínek a následných akcí je opravdu velice široká (dovolíme si tvrdit, že u programů tohoto typu jedna z nejširších) a je tak solidním základem pro definování „akce a reakce“ telefonu v nejrůznějších myslitelných situacích.

Možnosti nastavení

Přeskočili jsme sekci Settings s tím, že se k ní vrátíme později. Najdete v ní tyto položky:

 • Automated Device enabled – povoluje a zakazuje fungování této aplikace.
 • Launch at boot time – zajišťuje automatické spuštění služby společně se startem systému.
 • Vibrate if internal error – telefon zavibruje, pokud v programu dojde k chybě. Uživatel poté může odeslat chybové hlášení vývojářům.
 • Log Level – nastavení úrovně ukládání záznamů o provozu aplikace.
 • Show notification icon – zapíná a vypíná zobrazení ikony v oznamovací oblasti.
 • Show backup icon – zobrazuje v oznamovací oblasti ikonu o tom, že aplikace má zálohovaná svá data.
 • Location system – jaké prostředky smí aplikace použít ke zjištění polohy (síť a Wi-Fi, nebo i GPS modul).
 • Location refresh period – interval aktualizace polohy při zhasnuté obrazovce (ve výchozím stavu 5 minut).

Resumé

Jak jsme uvedli již na začátku, programů na automatizaci telefonu je v Obchodě Play velmi dlouhá řada – ostatně věnovali jsme se jim i v rámci našeho seriálu SvětAndroida doporučuje/Čtenáři doporučují (viz SvětAndroida doporučuje: 6 aplikací pro automatizaci telefonu a Čtenáři doporučují: 4 aplikace pro automatizaci telefonu). Automated Device může na první pohled působit komplikovanějším dojmem, nicméně jakmile pochopíte jeho logiku, bude vám připadat naprosto logický.

V podstatě existují tři cesty, jak Automated Device používat:

 • Nastavit si „přepínače“ (switchers) a manuálně přepínat profily.
 • Definovat profily (profiles) se sadami nastavení a přepínat mezi nimi skrze pravidla (rules), což je nejsilnější stránka tohoto nástroje.
 • Nastavit si pravidla (rules), fungující způsobem „pokud je situace A, proveď B“. Nicméně jestliže se vaše sady pravidel opakují, tedy pro několik různých situací používáte ta samá nastavení, pak je lepší jít cestou profilů.

Aplikaci by jistě prospěla lokalizace do češtiny, která by ještě více usnadnila orientaci v jednotlivých položkách. Pokud ale ovládáte angličtinu alespoň na základní úrovni, pak si patrně s tímto programem budete vědět rady.

Automated Device si dosud stáhlo přes deset tisíc uživatelů a průměrná známka v Obchodě Play je 4,3. Instalační balíček velký 4,2 MB můžete použít na zařízeních s Androidem 4.0 a vyšším.

Autor se o program stará – jen v průběhu února vydal osm aktualizací.

5ecbcb7559e835441c3958bac6d8cde8?s=128&d=retro&r=G
The app was not found in the store. :-(

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (18)