Jak obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení (factory reset)?

obnovení telefonu do továrního nastavení recovery

Obnovení zařízení do továrního nastavení je operace, během které dojde ke smazání všech dat, aplikací a nastavení. Telefon nebo tablet je následně uveden do stavu, v jakém by měl být po rozbalení z krabičky. V tomto aktualizovaném článku vám ukážeme, jak obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení a jak si poradit s nečekanými komplikacemi.

Obsah článku

Proč provádět obnovu do továrního nastavení tzv. factory reset?

Na doporučení obnovit tovární nastavení můžete narazit také pod dalšími termíny, jako jsou factory resetobnova továrních dathard reset a dalšími. Vždy se však jedná o jedno a to samé: vymazání aplikací a dat a následný návrat zařízení do stavu, ve kterém by opustilo výrobní linku.

Proč uvádět telefon nebo tablet do továrního nastavení? Důvodů může být celá řada. Na doporučení provést tuto operaci narazíte například v situaci, kdy zařízení nepracuje správně a je nutné vyřešit otázku, zda se jedná o hardwarový či softwarový problém. Pokud potíže přetrvají i po obnově, pak lze s ohledem na „čistý systém“ dedukovat příčinu v hardwaru.

Další situací, kdy dává smysl obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení, jsou problémy s operačním systémem, projevující se obvykle po aktualizaci nebo dlouhodobém používání. Nejčastěji se jedná o pomalou odezvu, padající či zasekávající se aplikace. V těchto případech bývá „reset do továru“ osvědčeným východiskem.

Obnovení nastavení telefonu také může být elegantním řešením, jak oživit dlouhodobým používáním zpomalený operační systém – byť vás pak samozřejmě čeká manuální provedení mnoha nastavení.

Neposledním důvodem, proč provést obnovu do továrního nastavení, bývá prodej či předání tabletu nebo telefonu dalšímu uživateli. V takovém případě je vhodné zařízení kompletně vymazat jak proto, aby v něm nezůstala vaše osobní data, tak i z důvodu, aby ho příští majitel dostal ve stavu, odpovídajícím rozbalení z krabičky a mohl si ho nakonfigurovat dle svých požadavků a potřeb.

První krok: záloha

Obnovení do továrního nastavení uvede zařízení do stavu, v jakém by opustilo továrnu – tedy bez dat, aplikací a veškerých nastavení (může ale ponechat data na paměťové kartě). V tomto směru však existuje jedna poměrně podstatná výjimka: jestliže došlo k aktualizaci operačního systému, nedojde při této operaci k návratu na původní (ani jakoukoli starší) verzi. Android zůstane z bezpečnostních důvodů v poslední nainstalované verzi. Tovární nastavení tedy v žádném případě neslouží k návratu na předchozí či jakoukoli starší verzi systému.

Pokud máte v zařízení aktivní a funkční účet Google, budete mít polovinu starostí se zálohou i obnovou. Vaše kontakty, e-maily, kalendář a nastavení některých aplikací (které to podporují) se totiž při správném nastavení automaticky ukládají do cloudu. Po přihlášení účtem Google zařízení po restartu do továrního nastavení či na novém telefonu/tabletu dojde k jejich obnovení. Stejně tak se (pokud jste to povolil) automaticky zálohují také všechny pořízené fotografie a videa do služby Fotky Google.

Pokud si chcete ověřit, co a jak se zálohuje, pak:

 1. Zkontrolujte uložení kontaktů ve webové aplikaci Google Kontakty.
 2. Ověřte uložení všech plánovaných schůzek a akcí ve webové aplikaci Kalendář Google.
 3. Podívejte se, zda jsou vaše fotky a videa zálohována ve službě Fotky Google.

Zjistit stav synchronizace a zálohování do cloudu Google můžete v systémovém nastavení v sekci Účty-Google, kde by u všech položek měla být aktivní volba a indikátor úspěšně provedené synchronizace.

Pro zálohu textových zpráv můžete použít například aplikaci SMS Backup+, případně, pokud chcete zálohovat i výpis uskutečněných hovorů, je šikovným nástrojem pro tyto účely Super Backup & Restore.

Druhý krok: odebrání účtu Google

V původním článku tento krok chyběl, protože v roce 2015 ještě neexistovala funkce Ochrana před obnovením továrního nastavení, známá pod zkratkou FRP (Factory Reset Protection), která přišla spolu s Androidem 5.1 Lollipop. Tato funkce dělá to, že v případě provedení resetu do továrního nastavení nedovolí další používání zařízení, pokud nedojde k přihlášení původním účtem Google. Podle dostupných informací je šance obejít tento ochranný prvek téměř nulová a často nepomůže ani přeflashování ROM.

Smysl je prostý: Google předpokládá, že pokud vám někdo telefon nebo tablet odcizí, prvním krokem bude právě uvedení telefonu do továrního nastavení. Proto při dalším spuštění požaduje přihlášení původního uživatele, aby si ověřil, že se nachází v povolaných rukách.

To ovšem bude problém, pokud jste po resetu poslali zařízení dalšímu majiteli, který vaše přihlašovací údaje nezná. Při prvním spuštění narazí na hlášku: „Zařízení bylo resetováno. Chcete-li pokračovat, přihlaste se pomocí účtu Google, který byl s tímto zařízením dříve synchronizován.“ Protože určitě není dobrý nápad dávat své přihlašovací údaje k účtu Google jakékoli další osobě, je jedinou rozumnou cestou získat zařízení zpět a přihlásit se na něm.

„Zařízení bylo resetováno. Chcete-li pokračovat, přihlaste se pomocí účtu Google, který byl s tímto zařízením dříve synchronizován.“

Neoficiálně existuje několik různých cest, jak ochranu obejít. Na starších Androidech stačí počkat 72 hodin, jindy je možné „oblafnout“ ochranný systém přes nastavení klávesnice nebo spuštěním aplikace z připojeného flashdisku. Google však postupně všechny uvedené možnosti blokuje, takže na zařízeních s posledními verzemi Androidu prostě nefungují.

Řešení, jak se vyhnout zobrazení požadavku na přihlášení původního uživatele po provedení obnovy do továrního nastavení, je v podstatě prosté. Stačí před zahájením této operace odebrat účet Google.

Jak odebrat účet Google ze zařízení?

 1. Otevřete systémové nastavení.
 2. Jděte do sekce Účty.
 3. Pokračujte položkou Google.
 4. Přes kontextovou nabídku (tlačítko se třemi tečkami) zvolte možnost Odebrat účet.
 5. Potvrďte dialog, který vás varuje, že odebráním účtu dojde ke smazání dat.

Třetí krok: obnova do továrního nastavení

Ve většině případů budete moci provést obnovu přes systémové nastavení, což také doporučujeme – je to totiž zdaleka nejjednodušší způsob. Vlastní vzhled obrazovek a názvy sekcí se mohou lišit od námi použité terminologie, zejména na zařízeních s grafickou nadstavbou upravenou výrobcem, ale základní postup je stejný.

Jak se obnovit tovární nastavení (factory reset)

 1. Otevřete systémové nastavení.
 2. Přejděte do sekce Záloha a obnova dat.
 3. V případě, že používáte zabezpečení PINem či gestem, systém vás požádá o jeho zadání.
 4. Zkontrolujte, zda je aktivní funkce Automatické obnovení.
 5. Použijte volbu Obnovení továrních dat.
 6. Opět můžete být požádáni o zadání PINu nebo gesta.
 7. Pokud to zařízení dovoluje, aktivujte volbu Smazat vnitřní úložiště.
 8. Následně použijte tlačítko Resetovat telefon/tablet.

A to je vše! Zařízení se následně restartuje do režimu konzole pro zotavení, samo provede všechny nezbytné kroky, aby následně nastartovalo do zcela čistého systému. Jak vidíte, obnova do továrního nastavení není nijak složitá!

Výše uvedený postup by měl být víceméně stejný bez ohledu na značku telefonu. Může se lišit pouze umístění odpovídající nabídky v rámci systémového nastavení, nicméně samotné tovární nastavení probíhá stejně u telefonů značky Samsung, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Asus i dalších výrobců. Totéž platí i pro jakýkoli Android tablet.

Celkem pochopitelně nelze zde probírané postupy použít pro telefony iPhone. Ty mají jiný operační systém a také trochu odlišný způsob, jak provést hard reset. V tomto případě doporučujeme postupovat podle článku z oficiální podpory Co udělat před prodejem nebo darováním iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Co když se do systémového nastavení nedostanete?

Obnova továrního nastavení je použitelná, když můžete se zařízením pracovat, znáte zabezpečení (PIN, gesto, …) a vše funguje, jak má. V opačném případě nezbývá než zkusit alternativní řešení přes konzolu pro zotavení. Počítejte však s pravděpodobným zobrazením požadavku na přihlášení původního uživatele.

 1. Vypněte zařízení (pokud to nejde standardním způsobem, držte tlačítko napájení po dobu 10 sekund).
 2. Stiskněte a držte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a následně zařízení zapněte tlačítkem napájení.
 3. Pokud se zobrazí (většinou textová) nabídka, použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti pro výběr režimu konzole pro zotavení (Recovery, Recovery mode, …) či smazání dat (Wipe data).
 4. Tlačítka nastavení hlasitosti slouží k pohybu v nabídce, tlačítko napájení použijte k potvrzení aktivní volby.
 5. Hledejte volbu Wipe Data/Factory Reset. Případný dotaz potvrďte pomocí volby Yes — Delete All User Data.
 6. Vyčkejte provedení všech úkonů a poté zvolte Reboot pro restart zařízení.
Použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti pro výběr režimu konzole pro zotavení (Recovery, Recovery mode, …) či smazání dat (Wipe data)

Použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti pro výběr režimu konzole pro zotavení (Recovery, Recovery mode, …) či smazání dat (Wipe data). I v tomto případě platí, že po spuštění čistého operačního systému budete moci zadat své přihlašovací údaje k účtu Google a provést obnovu aplikací, nastavení a dat.

Co umí záloha a obnova v systému Android?

Několikrát jsme v textu upozornili na možnost obnovení aplikací, dat a některých nastavení, pokud na zařízení zadáte při prvním spuštění svůj účet Google. Samozřejmě základní podmínkou je, abyste předtím měli aktivní funkci zálohování, což lze nastavit buď v průvodci úvodní konfigurací, nebo i později v systémovém nastavení.

Co tato funkce zálohuje a obnovuje?

 • Nastavení, události a schůzky Kalendáře Google.
 • Kontakty, synchronizované s Kontakty Google.
 • Uložené Wi-Fi sítě a hesla k nim.
 • Tapety na plochu.
 • Nastavení služby Gmail.
 • Aplikace, které jste nainstalovali prostřednictvím služby Obchod Google Play.
 • Nastavení jasu displeje a režimu spánku.
 • Jazyk nastavení zadávání.
 • Formát data a času.
 • Nastavení a data některých aplikací třetích stran.

Proč záloha a obnova funguje jen u některých aplikací? Podmínkou je, aby daný program uměl využívat službu Android Backup Service. Zde záleží na vývojářích, zda konkrétní program využívá tuto možnost, a pokud ano, jaká nastavení a data skrze ni zálohuje.

Pokud tedy jde o důležitá data, dokumenty, soubory nebo nastavení, je vždy lepší počítat s horší variantou a provést před provedením obnovy do továrního nastavení zálohu absolutně všeho. Nepředpokládejte, že vaše oblíbené aplikace používají službu pro zálohování, abyste pak s překvapením nezjistili, že tomu tak není!

Obnovujete pravidelně telefon do továrního nastavení, nebo jen když je to nutné?
Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (47)