Menu

Jak obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení (factory reset)?

obnovení telefonu do továrního nastavení recovery

Obnovení zařízení do továrního nastavení je operace, během které dojde ke smazání všech dat, aplikací a nastavení. Telefon nebo tablet je následně uveden do stavu, v jakém by měl být po rozbalení z krabičky. V tomto aktualizovaném článku vám ukážeme, jak obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení a jak si poradit s nečekanými komplikacemi.

Obsah článku

Proč provádět obnovu do továrního nastavení tzv. factory reset?

Na doporučení obnovit tovární nastavení můžete narazit také pod dalšími termíny, jako jsou factory resetobnova továrních dathard reset a dalšími. Vždy se však jedná o jedno a to samé: vymazání aplikací a dat a následný návrat zařízení do stavu, ve kterém by opustilo výrobní linku.

Proč uvádět telefon nebo tablet do továrního nastavení? Důvodů může být celá řada. Na doporučení provést tuto operaci narazíte například v situaci, kdy zařízení nepracuje správně a je nutné vyřešit otázku, zda se jedná o hardwarový či softwarový problém. Pokud potíže přetrvají i po obnově, pak lze s ohledem na „čistý systém“ dedukovat příčinu v hardwaru.

Další situací, kdy dává smysl obnovit zařízení s Androidem do továrního nastavení, jsou problémy s operačním systémem, projevující se obvykle po aktualizaci nebo dlouhodobém používání. Nejčastěji se jedná o pomalou odezvu, padající či zasekávající se aplikace. V těchto případech bývá „reset do továru“ osvědčeným východiskem.

Obnovení nastavení telefonu také může být elegantním řešením, jak oživit dlouhodobým používáním zpomalený operační systém – byť vás pak samozřejmě čeká manuální provedení mnoha nastavení.

Neposledním důvodem, proč provést obnovu do továrního nastavení, bývá prodej či předání tabletu nebo telefonu dalšímu uživateli. V takovém případě je vhodné zařízení kompletně vymazat jak proto, aby v něm nezůstala vaše osobní data, tak i z důvodu, aby ho příští majitel dostal ve stavu, odpovídajícím rozbalení z krabičky a mohl si ho nakonfigurovat dle svých požadavků a potřeb.

První krok: záloha

Obnovení do továrního nastavení uvede zařízení do stavu, v jakém by opustilo továrnu – tedy bez dat, aplikací a veškerých nastavení (může ale ponechat data na paměťové kartě). V tomto směru však existuje jedna poměrně podstatná výjimka: jestliže došlo k aktualizaci operačního systému, nedojde při této operaci k návratu na původní (ani jakoukoli starší) verzi. Android zůstane z bezpečnostních důvodů v poslední nainstalované verzi. Tovární nastavení tedy v žádném případě neslouží k návratu na předchozí či jakoukoli starší verzi systému.

Pokud máte v zařízení aktivní a funkční účet Google, budete mít polovinu starostí se zálohou i obnovou. Vaše kontakty, e-maily, kalendář a nastavení některých aplikací (které to podporují) se totiž při správném nastavení automaticky ukládají do cloudu. Po přihlášení účtem Google zařízení po restartu do továrního nastavení či na novém telefonu/tabletu dojde k jejich obnovení. Stejně tak se (pokud jste to povolil) automaticky zálohují také všechny pořízené fotografie a videa do služby Fotky Google.

Pokud si chcete ověřit, co a jak se zálohuje, pak:

 1. Zkontrolujte uložení kontaktů ve webové aplikaci Google Kontakty.
 2. Ověřte uložení všech plánovaných schůzek a akcí ve webové aplikaci Kalendář Google.
 3. Podívejte se, zda jsou vaše fotky a videa zálohována ve službě Fotky Google.

 

Zjistit stav synchronizace a zálohování do cloudu Google můžete v systémovém nastavení v sekci Účty-Google, kde by u všech položek měla být aktivní volba a indikátor úspěšně provedené synchronizace.

Pro zálohu textových zpráv můžete použít například aplikaci SMS Backup+, případně, pokud chcete zálohovat i výpis uskutečněných hovorů, je šikovným nástrojem pro tyto účely Super Backup & Restore.

Druhý krok: odebrání účtu Google

V původním článku tento krok chyběl, protože v roce 2015 ještě neexistovala funkce Ochrana před obnovením továrního nastavení, známá pod zkratkou FRP (Factory Reset Protection), která přišla spolu s Androidem 5.1 Lollipop. Tato funkce dělá to, že v případě provedení resetu do továrního nastavení nedovolí další používání zařízení, pokud nedojde k přihlášení původním účtem Google. Podle dostupných informací je šance obejít tento ochranný prvek téměř nulová a často nepomůže ani přeflashování ROM.

Smysl je prostý: Google předpokládá, že pokud vám někdo telefon nebo tablet odcizí, prvním krokem bude právě uvedení telefonu do továrního nastavení. Proto při dalším spuštění požaduje přihlášení původního uživatele, aby si ověřil, že se nachází v povolaných rukách.

To ovšem bude problém, pokud jste po resetu poslali zařízení dalšímu majiteli, který vaše přihlašovací údaje nezná. Při prvním spuštění narazí na hlášku: „Zařízení bylo resetováno. Chcete-li pokračovat, přihlaste se pomocí účtu Google, který byl s tímto zařízením dříve synchronizován.“ Protože určitě není dobrý nápad dávat své přihlašovací údaje k účtu Google jakékoli další osobě, je jedinou rozumnou cestou získat zařízení zpět a přihlásit se na něm.

„Zařízení bylo resetováno. Chcete-li pokračovat, přihlaste se pomocí účtu Google, který byl s tímto zařízením dříve synchronizován.“

Neoficiálně existuje několik různých cest, jak ochranu obejít. Na starších Androidech stačí počkat 72 hodin, jindy je možné „oblafnout“ ochranný systém přes nastavení klávesnice nebo spuštěním aplikace z připojeného flashdisku. Google však postupně všechny uvedené možnosti blokuje, takže na zařízeních s posledními verzemi Androidu prostě nefungují.

Řešení, jak se vyhnout zobrazení požadavku na přihlášení původního uživatele po provedení obnovy do továrního nastavení, je v podstatě prosté. Stačí před zahájením této operace odebrat účet Google.

Jak odebrat účet Google ze zařízení?

 1. Otevřete systémové nastavení.
 2. Jděte do sekce Účty.
 3. Pokračujte položkou Google.
 4. Přes kontextovou nabídku (tlačítko se třemi tečkami) zvolte možnost Odebrat účet.
 5. Potvrďte dialog, který vás varuje, že odebráním účtu dojde ke smazání dat.

 

Třetí krok: obnova do továrního nastavení

Ve většině případů budete moci provést obnovu přes systémové nastavení, což také doporučujeme – je to totiž zdaleka nejjednodušší způsob. Vlastní vzhled obrazovek a názvy sekcí se mohou lišit od námi použité terminologie, zejména na zařízeních s grafickou nadstavbou upravenou výrobcem, ale základní postup je stejný.

Jak se obnovit tovární nastavení (factory reset)

 1. Otevřete systémové nastavení.
 2. Přejděte do sekce Záloha a obnova dat.
 3. V případě, že používáte zabezpečení PINem či gestem, systém vás požádá o jeho zadání.
 4. Zkontrolujte, zda je aktivní funkce Automatické obnovení.
 5. Použijte volbu Obnovení továrních dat.
 6. Opět můžete být požádáni o zadání PINu nebo gesta.
 7. Pokud to zařízení dovoluje, aktivujte volbu Smazat vnitřní úložiště.
 8. Následně použijte tlačítko Resetovat telefon/tablet.

 

A to je vše! Zařízení se následně restartuje do režimu konzole pro zotavení, samo provede všechny nezbytné kroky, aby následně nastartovalo do zcela čistého systému. Jak vidíte, obnova do továrního nastavení není nijak složitá!

Výše uvedený postup by měl být víceméně stejný bez ohledu na značku telefonu. Může se lišit pouze umístění odpovídající nabídky v rámci systémového nastavení, nicméně samotné tovární nastavení probíhá stejně u telefonů značky Samsung, Huawei, Lenovo, Xiaomi, Asus i dalších výrobců. Totéž platí i pro jakýkoli Android tablet.

Celkem pochopitelně nelze zde probírané postupy použít pro telefony iPhone. Ty mají jiný operační systém a také trochu odlišný způsob, jak provést hard reset. V tomto případě doporučujeme postupovat podle článku z oficiální podpory Co udělat před prodejem nebo darováním iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

Co když se do systémového nastavení nedostanete?

Obnova továrního nastavení je použitelná, když můžete se zařízením pracovat, znáte zabezpečení (PIN, gesto, …) a vše funguje, jak má. V opačném případě nezbývá než zkusit alternativní řešení přes konzolu pro zotavení. Počítejte však s pravděpodobným zobrazením požadavku na přihlášení původního uživatele.

 1. Vypněte zařízení (pokud to nejde standardním způsobem, držte tlačítko napájení po dobu 10 sekund).
 2. Stiskněte a držte tlačítko pro zvýšení hlasitosti a následně zařízení zapněte tlačítkem napájení.
 3. Pokud se zobrazí (většinou textová) nabídka, použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti pro výběr režimu konzole pro zotavení (Recovery, Recovery mode, …) či smazání dat (Wipe data).
 4. Tlačítka nastavení hlasitosti slouží k pohybu v nabídce, tlačítko napájení použijte k potvrzení aktivní volby.
 5. Hledejte volbu Wipe Data/Factory Reset. Případný dotaz potvrďte pomocí volby Yes — Delete All User Data.
 6. Vyčkejte provedení všech úkonů a poté zvolte Reboot pro restart zařízení.

 

Použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti pro výběr režimu konzole pro zotavení (Recovery, Recovery mode, …) či smazání dat (Wipe data)

Použijte tlačítka pro nastavení hlasitosti pro výběr režimu konzole pro zotavení (Recovery, Recovery mode, …) či smazání dat (Wipe data). I v tomto případě platí, že po spuštění čistého operačního systému budete moci zadat své přihlašovací údaje k účtu Google a provést obnovu aplikací, nastavení a dat.

Co umí záloha a obnova v systému Android?

Několikrát jsme v textu upozornili na možnost obnovení aplikací, dat a některých nastavení, pokud na zařízení zadáte při prvním spuštění svůj účet Google. Samozřejmě základní podmínkou je, abyste předtím měli aktivní funkci zálohování, což lze nastavit buď v průvodci úvodní konfigurací, nebo i později v systémovém nastavení.

Co tato funkce zálohuje a obnovuje?

 • Nastavení, události a schůzky Kalendáře Google.
 • Kontakty, synchronizované s Kontakty Google.
 • Uložené Wi-Fi sítě a hesla k nim.
 • Tapety na plochu.
 • Nastavení služby Gmail.
 • Aplikace, které jste nainstalovali prostřednictvím služby Obchod Google Play.
 • Nastavení jasu displeje a režimu spánku.
 • Jazyk nastavení zadávání.
 • Formát data a času.
 • Nastavení a data některých aplikací třetích stran.

 

Proč záloha a obnova funguje jen u některých aplikací? Podmínkou je, aby daný program uměl využívat službu Android Backup Service. Zde záleží na vývojářích, zda konkrétní program využívá tuto možnost, a pokud ano, jaká nastavení a data skrze ni zálohuje.

Pokud tedy jde o důležitá data, dokumenty, soubory nebo nastavení, je vždy lepší počítat s horší variantou a provést před provedením obnovy do továrního nastavení zálohu absolutně všeho. Nepředpokládejte, že vaše oblíbené aplikace používají službu pro zálohování, abyste pak s překvapením nezjistili, že tomu tak není!

Obnovujete pravidelně telefon do továrního nastavení, nebo jen když je to nutné?
 

Komentáře

Googler

z aplikace
10.9.2015 14:12

Co dělat, když se nemůžu dostat do nastavení a telefon nepodporuje Recovery mode? (Sony Xperia Tipo)

Patrik N

z aplikace
10.9.2015 14:16

2Googler: Tak si tam recovery nainstaluj. :-) jen tak btw. proč se nemůžeš dostat do nastavení?

Martin P.

Martin P.

10.9.2015 14:19

Pozor na flash na jinou ROM .

Systém zálohování a obnovení může detekovat přístroj s novější\jinou ROM jako jiný přistroj a tedy neprovede obnovení. Protože podle ROM ho detekuje jako jiné zařízení než z kterého je záloha.

Martin P.

Martin P.

10.9.2015 14:27

To Googler odběratel z aplikace dnes v 14:12 : Do že se neumíte dostat do recovery neznamená , že ho nemá\nepodporuje.

Googler

z aplikace
10.9.2015 14:28

Partik N: Díky, je to starej kámošův telefon ze šuplíku, který už nebyl nějakou dobu používán a kámoš mi ho daroval, protože bych pro něj našel využití, ale je tam klasické heslo a to si kámoš už dávno nepamatuje. Zkoušel jsem jakkoliv telefon vymazat, dokonce jsem ho i rozebral, ale bohužel zatím nic nezabralo…

Googler

z aplikace
10.9.2015 14:32

Martin P: Díval jsem se na internetu a psali, že ho prostě nemá a že je to tak starej model, že to do něho Sony v žádné aktualizaci nepřidali… Zkoušel jsem všechny kombinace HW tlačítek, ale nic nezabírá.

Patrik N

z aplikace
10.9.2015 14:48

MartinP: Smartphony společnosti Sony recovery nepodporují, nevím jak je to s letošními modely, psali o tom i tady na Světě Androida, ale to už bohužel moje “super” paměť zapomněla. Takže buď Sony recovery plánuje podporovat nebo už ho Z5 bude mít, ale na 100% jsem si jistý, že Z3 a starší modely ho nemají.

Milan Karpala

Milan Karpala

z aplikace
10.9.2015 16:00

Sony se obnovuje prez pripojeni k pc a software Sony jinak to nejde.

MirekB

MirekB

10.9.2015 16:48

VÝBORNĚ: Mám zabezpečen mobil aplikaci proti krádeží. Zítra mi ho ukradne nějaký primitivní analfabet, který si přečte tento návod, jak rebootovat bez OS a zabezpečení mi je na dvě věci.
Tak vám pěkně dekuji

El Gribo

El Gribo

10.9.2015 17:11

MirekB: tak si nainstaluj to, co factory reset přežije. I to se dá samozřejmě překonat, ale zase to zvládne jen o něco chytřejší opičák :-)))

Trent

trent 0

z aplikace
10.9.2015 18:09

MirekB: aspoň máte jistotu, že ta vaše aplikace proti krádeži je úplně k prdu. A že ani jako placebo to nefunguje. Podobně, jako antivirus. Telefony se holt kradou. Daleko lepší řešení je ne nechávat telefon bez dozoru, nebo ho kit stále v kapse. Já vím, tohle na obchodu play nenajdete.
Mimochodem tento návod není pro nějakého lapku, protože ten tyhle základní postupy dávno zná.

Bitboy

Bitboy

10.9.2015 18:17

Mam dve otazocky:
1) ake verzie aplikacii sa po obnove naintstaluju? Aktualne dostupne v obchode pre moju verziu Androidu alebo tie, ktore som mal nainstalovane pred obnovou?
2) Ak uz nie je aplikacia dostupna pre Android mojej verzie, ale pred obnovou bola v starej verzii nainstalovana, prebehne instalacia alebo sa nenainstaluje?

Pavel

Pavel

z aplikace
10.9.2015 19:42

@Bitboy:
1) Nejnovější verze, dostupná na GP.
2) Ne, nenainstaluje se nic. Nemá se co instalovat.

Vojta

Vojta

10.9.2015 20:11

Já mám dotaz, jak nainstalovat starší verzi OTA (jestli je to správně formulováno) bez možnosti připojení k internetu. Děkuji

Deny

Deny

10.9.2015 21:13

Mám Sony Xperia Tipo.. Myslím si že tento článek je zbytečný u každého telefonu je to trochu jinak..

Deny

Deny

10.9.2015 21:15

Je dobré pohledat na youtube značku svého mobilu popřípadě na xda dev. :)

Patrik N

z aplikace
10.9.2015 22:02

Deny: Podle mě je tento článek super, neznamená, že když Sony recovery nepodporuje, tak že článek je hned nepotřebný…

Zmasterq

zmasterq 0

z aplikace
10.9.2015 22:37

na Sony stačí flashtool a funkční adb driver a vše jde třeba ani nemusí jít zapnout stačí aby byl ve fastbootu nebo ve flashmode..

Zmasterq

zmasterq 0

z aplikace
10.9.2015 22:39

Fastboot na Sony je vyply fon držet volume dole a zasunout USB flashmode zase zvuk nahoru a zasunout USB bez zapínání fonu

Zmasterq

zmasterq 0

z aplikace
10.9.2015 22:40

Kdo má Sony a chce naky návody stačí napsat a poradím.. zkušenosti z flashe mám dost už za dob w800

TeltroN

TeltroN

z aplikace
10.9.2015 23:01

No když jsme u těch Samsungů.
Mám šestý Samsung v řadě a nikdy se mi žádný nesekal. Tak nevím co máte s rukama nebo hlavou a nebo spíš moc čtete po těch co ty problémy mají.
Telefony prodávám a opravuji řadu let, rukama mi prošlo snad všechno určeny pro Náš trh a nic jiného krom Samsungů, když nebudu brát v potaz iphony, bych pro svou potřebu neužival. Fakt strašný shit ten Samsung 😁

CallMeSenpai48

10.9.2015 23:07

@Teltron koupil jsem si samsung S5 měl ho 5 měsíců a dal ho pryč. Touchwiz je cancer gl stím

miroslava krcmarova

miroslava krcmarova

4.10.2015 10:13

dobry den mam dotaz dcera siu dala do notasu heslo které zapomela co stim poradi mi někdo dekuji

hada

7.2.2016 13:05

Nevím jestli u každého, ale u mého androidu (lenovo tab) je to trošku jinak.Pro základní navigaci to stačí.

Srdicoko

srdicoko 0

7.3.2016 12:44

Ahoj, chci se jenom zeptat, když dám mobil do továrního nastavení, tak mi asi nezůstanou zprávy, že ? :/ Díky :)

DannyMacho

Daniel Macho 0

7.3.2016 13:30

Srdicoko: Bohužel nezůstanou. Je možné je ale zálohovat pomocí aplikací, jako například Backup&Recovery.

Kadaj199

23.4.2016 19:56

Nefunguje to plán B ukazuje jen otevřeného androida bez recovery s červeným trojúhelníčkem s vykřičníkem a nápisem žádný příkaz a fastboot udělá totéž. Já ten tablet potřebuju vzkřísit. Je vůbec možné aby tovární nadstavení nic neudělalo?

barbarka1308

28.5.2016 15:12

Dobry den, mam prosbu, ukradli mi telefon, na dalku jsem si ho lokalizovala diky memu uctu na googlu, prozvanela a jelikoz jsem ho nenasla, tak na dalku spravce zarizeni vymazala. Telefon se pote prapodivne objevil u me v praci, proto je mi jasne, ze to musel byt nekdo z drahych kolegu a po vymazani jim prestal fungovat..o to nejde, jde o to, ze se hodil do tovarniho nastaveni a nic mi s nim nejde..totiz, telefon jde zapnout, pote chce me gesto obrazovky, pote jazyk, napise mi ze v nem neni sim, kdyz ji tam dam, potvrdi pin, pote se dostanu na stranku s wifinama v okoli a dal uz to nejde… Kdyz se na zadnou neprihlasim, nefunguje tlacitko dal, kdyz prihlasim, chvili se to nacita a pote napise nelze nacist internet..a dal me to nepusti, mam k nemu zarucak, ucet vsechno..kupovala jsem ho v tescu, kde mi nikdo neporadi, jedine ho muzu na 30dni poslat na reklamaci..nevite nekdo jak bych si s telefonem poradila i bez cekani 30 dnu a jestli vubec se mi na to reklamace vztahuje, kdyz jsem ho na dalku vymazala? Diky moc B.

Marcela Rybkova

17.8.2016 9:35

Dobrý den, mám takový problém. Nainstaloval jsem si do telefonu přes recovery mode upadete SD jakoby launcher. Launcher mi zablokoval celý telefon: nemůžu volat, sms, přišel jsem i horní lištu a nemám tam vůbec nastavení a obecně je telefon funkcemi omezen. Zkoušel jsem i Factory mode ale po ,, obnovení továrního nastavení,, se zase objevím v tom Luncheru. Prosím o pomoc.

ghost0152

7.10.2016 21:27

Zdravím, dneska se mi dostal do ruky od kolegyně samsung galaxy s3, který včera chtěla obnovit do továrního nastavení defakto stejně jak je napsáno zde. Nicméně telefon už nenastartoval a neustále problikává v konzoli pro zotavení. Co s tím aby se telefon opět zprovoznil ??

Děkuji za pomoc

Milan196

5.11.2016 11:31

Dobrý den. Provedl jsem úkon uvedení telefonu do továrního nastavení dle bodu B. Dostal jsem se jen na zapnutí telefonu tlačítkem snížení hlasitosti a zapnutí přístroje. Na displeji mám trikolóru odrá, zelená a červená barva. Tak a co teď. Recyklace nebo je ještě nějaká záchrana. Jedná se o Lenovo A1000. Děkuji za radu.

komar123431

9.11.2016 18:30

Dobrý den
Provedl sem na Aligator rx500 v pátek factory reset myslím ,že cca 3 po sobě v pondělí večer sem se pokoušel přihlásit a pořád po zapnutí to píše zařízení bylo restartovano přihlaste se pomocí účtu google který byl s tím to zařízením dříve synchronizovánkterým.N nevíte kdy mě to konečně pustí abych se přihlásil?

Kateřina Hájková

21.11.2016 22:02

Dobrý večer, nevím co mám dělat, zkoušela jsem obě dvě metody a u té A mi to pořád hlásí, že je to nesprávný PIN a u B se mi telefon normálně zapne a nic se nezobrazí :( Neexiastuje ještě nějaká třetí metoda? Díky :)

Michalzmb48

7.1.2017 14:39

Dobrý den všem,
už si nevím rady po prohledání celého internetu, tak to zkouším takhle. Mám starý tablet ECG Rapid 7.
Udělal jsem tovární nastavení metodou “A” a skončilo to na nápise android (což se dělo i předtím a následně naběhl). Zde se seknul. Po vypnutí udělá to samé.
Chci zkusit nový reset, ale podle návodu “B” to nelze, neb zde je pouze tlačítko napájení (resp. ještě vzadu tlačítko reset na něco špičatého). Problém je v tom, že zde není žádné tlačítko volume.
Jak v tomto případě udělat restart? Nevíte někdo?
Předem děkuji.

Branko21

31.8.2017 9:59

Dobrý deň ja mne sa stalo že sa my sam od seba aktualizoval mobil Lenovo VIBE C a chcelo to odomna moj google ucet a ja mam uz iny google ucet a ten stari ja vymazany a nejde sa my prihlasit do mobilu.Prosim vas co mam robit poradite mi.
Ďakujem!

Branko21

31.8.2017 10:03

Dobrý deň mne sa stalo že sa mi sam od seba aktualizoval mobil Lenovo VIBE C a chcelo to odomňa môj google účet a ja mám už iný google účet a ten starí je vymazaný a nejde sa my prihlásiť do mobilu.Prosím vás čo mám robiť poradíte mi prosím.
Ďakujem!

Silenoz

Silenoz92 0

12.10.2017 21:57

Zdravim, uz jsem naprosto zoufalej :/
Mel jsem mobil jiz podruhe v reklamaci. Zapnu mobil (Samsung S5), zadam PIN, pripojim Wifinu, zadam svuj ucet u Google…proklikam se az se mi spusti uvodni obrazovka. Drive se mi automaticky zacali stahovat veskere aplikace, ktere jsem mel v mobilu. Nyni se stahuje maximalne Google Play apod. Ani jedna drive nainstalovana aplikace se mi nestahne. Netusite cim to je, kde mohu dat pokyn aby se zacali stahovat? Drive mi to davalo i na vyber z dvou zaloh (ruzne datumy) ted pri zapnuti nic takoveho nenaskocilo. Pripadne nevite, kde se da zkontrolovat posledni zaloha?

Dekuji moc.

Johny2703

18.12.2017 14:54

Co mam dělat když se mě jenom načte logo.

Vierka

Vierka46 0

25.12.2017 1:56

Branko 21…prosim vas ako ste postupovali? Syn urobil hard reset mobilu lenovo a2010 a tiez to chce odomna google účet ale nevie aky mal s telefonom synchronizovany…comam teraz robit? Dakujem

SeboF

SeboF 0

19.2.2018 20:28

Ahoj, mám Samsung Galaxy S6 edge a nejde mi ,,najet´´ do továrního nastavení pomocí tlačítek… dělám něco špatně, nebo to tenhle mobil nepodporuje? Díky za odpovědi :)

Nikola026

Nikola026 0

1.5.2018 12:41

ahoj,mám jeden problém a nevím co tím,obnovila jsme si mobil do továrního nastavení no a normálně tam jsem zadala jazyk,zemi,atd tak pak tam naskočí něco s Googlem a chce to účet když ho tam zadám tak to píše přihlaste se ůčtem vlastníka mám mobil Xiaomi redmi note 4

Mach4

Petr MišákAdministrátor 27

18.9.2018 14:59

Nikola026:
Pravděpodobně máte telefon z druhé ruky a váš předchůdce jej špatně resetoval. Chce to tedy po vás aby se přihlásil nejprve původní majitel a Google tak věděl, že se nejedná o ukradený telefon.

RSS (komentáře k článku)