Jak nastavit Wi-Fi, ke kterým se má Android připojovat přednostně?

jak-nastavit-wi-fi-priorita-ico

Výchozí způsob, jakým se chytrý telefon či tablet připojuje k bezdrátovým sítím, nemusí být vždy úplně tím nejšťastnějším řešením. Pokud je v dosahu více dostupných Wi-Fi sítí, ke kterým se zařízení může připojit (tj. zná jejich názvy, případně hesla), rozhoduje se na základě síly signálu a pořadí v konfiguračním souboru. To ale nemusí být optimální způsob – síla signálu nemusí nutně korelovat s přenosovou rychlosti či stabilitou připojení. Zatímco Windows 10 nativně podporují poměrně jednoduchý způsob nastavení pořadí bezdrátových sítí, na Androidu si budete muset poradit pomocí aplikace. Jak nastavit Wi-Fi, ke kterým se má Android připojovat přednostně? Konkrétně se na tuto problematiku zaměřuje aplikace WiFi Prioritizer z dílny programátora Roberta Bothy, která je v Obchodě Play dostupná zdarma.

Jak nastavit Wi-Fi, ke kterým se má Android připojovat přednostně? Jak nastavit Wi-Fi, ke kterým se má Android připojovat přednostně?

Začněme příkladem z praxe. Jeden z našich redaktorů bydlí ve druhém patře dvoupatrového domu. Na zahradě používal bezdrátovou síť souseda z přízemí, který mu poskytl přístupové údaje. Když se pak vracel domů, telefon před domem vyhodnotil jako silnější sousedovu Wi-Fi. Na tom by nebylo nic špatného, ale i po výstupu do druhého patra se této sítě “držel zuby nehty”. Kvalita však přes dvě patra citelně poklesla, datové přenosy nefungovaly buď vůbec, nebo jen velmi pomalu. Bylo by tedy lepší, kdyby se telefon už u domu připojil do vlastní sítě ve druhém patře. Otázka tedy zněla: jak nastavit Wi-Fi, ke které se má telefon připojovat přednostně? Přesně to je situace, kterou vyřeší určení priorit.

Jak nastavit Wi-Fi s vyšší prioritou?

Po instalaci aplikaci WiFi Prioritizer spusťte a po schválení požadovaného oprávnění uvidíte seznam všech bezdrátových sítí, ke kterým se vaše zařízení umí připojit. Prioritu nastavíte jednoduše: přetažením příslušné položky v místě ikony se 4×4 tečkami. Čím výše je daná Wi-Fi na seznamu, tím má vyšší prioritu a váš Android se k ní bude připojovat přednostně, ačkoli třeba v daném místě bude dostupná i jiná známá síť se silnějším signálem. Naopak zatržítkem po pravé straně seznamu lze příslušný přístupový bod vyřadit z těch, ke kterým se telefon nebo tablet bude připojovat automaticky.

Pokud má WiFi Prioritizer aplikovat vaše pořadí, je nutné, aby byl přepínač Enable Scheduled Job aktivní. V opačném případě pravidla neplatí a Android si bude vybírat síť podle síly signálu a pořadí v konfiguračním souboru.

V nastavení, které je k dispozici v kontextové nabídce v pravém horním rohu aplikace, můžete určit další parametry, které si probereme v další kapitole.

Možnosti nastavení aplikace WiFi

Protože tento článek chce být návodem, projděme si nyní všechny možnosti nastavení.

 • Enable WiFi Prioritizer Job – funguje stejně, jako přepínač na úvodní stránce aplikace. Tato možnost má být aktivní, pokud chcete, aby aplikace periodicky vyhledávala dostupné Wi-Fi sítě.
 • Refresh Interval – nastavuje interval mezi vyhledáváním okolních sítí. Nižší hodnota zajišťuje častější kontrolu, ale může spotřebovávat více baterie.
 • Signal Strength to Connect – pokud je k dispozici síť s vyšší prioritou a její signál je lepší než zde nastavená hodnota, pak se zařízení přihlásí k této síti.
 • Signal Strength to Disconnect – jestliže je dostupná síť s vyšší prioritou a její signál je lepší než sílu signálu nastavená v předchozím bodě a současně úroveň signálu klesla pod tuto hodnotu, pak WiFi Prioritizer přepne na síť s vyšší prioritou.
 • Enable WiFi at Start of Refresh – automatické povolení Wi-Fi připojení za účelem provedení kontroly dostupných sítí. Tato volba by měla být používána jen v případě, že máte nastavený dostatečně dlouhý interval mezi vyhledáváním.
 • Update System Priorities – stará se o synchronizaci priorit nastavených aplikací se systémovým nastavením. Android tak bude volit síť na základě vašich preferencí místo výchozího pořadí dle konfiguračního souboru.
 • Statusbar Notification – tato možnost zapne zobrazení informace ve stavovém řádku, což mimo jiné zabraňuje nechtěnému uzavření aplikace systémem.
 • Current Connection Toast – zobrazuje v notifikacích název sítě a sílu signálu.
 • Check Internet Connectivity – kontrola dostupnosti internetového připojení. Pokud Internet není k dispozici, zakáže aplikace na několik minut danou síť a přejde na další.
 • Internet Connectivity Test URL – internetová adresa, na které aplikace bude kontrolovat funkčnost internetového připojení.
 • Network Disable Timeout – doba, po kterou bude daná síť zakázána, jestliže byl zjištěn problém s přístupem k internetovému připojení.

 

Jak vidíte, lze nastavit opravdu širokou škálu parametrů, na jejichž základě si telefon či tablet bude vybírat bezdrátovou síť, ke které se připojí.

Resumé

Jestliže občas řešíte problém, že se váš Android připojil k jiné Wi-Fi, než byste v daném místě potřebovali, je WiFi Prioritizer přesně tím nástrojem, který vám pomůže. Jeho jednoduché rozhraní nabízí rychlé nastavení priorit i vyřazení sítí, které již nechcete používat. Pokud máte chuť, můžete v pokročilém nastavení velmi podrobně určit, za jakých podmínek má zařízení přejít na síť s vyšší prioritou.

WiFi Prioritizer má na svém kontě více než sto tisíc instalací a průměrnou známku 4,0. Instalační balíček velký pouhých 202 KB můžete použít na zařízeních se systémem Android 4.1 a vyšším.

Využijete tuto aplikaci pro nastavení priorit Wi-Fi sítí?

WiFi Prioritizer
WiFi Prioritizer
Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (3)