TOPlist

handy MP3 player – skvělý přehrávač nejen pro výuku jazyků

log1

Je dnes naprosto běžné, že hudební nahrávky si přehráváme prostřednictvím našich mobilních telefonů, pro které je to již několik let hračka. K tomu však potřebujeme také aplikaci, která se o pohodlné přehrávání postará. Dnes si představíme program handy MP3 player z dílen českého autora, který poslouží nejen jako výborný přehrávač s několika netradičními volbami, ale díky funkci výběrová smyčka se skvěle hodí také pro výuku cizích jazyků. Nad ostatními přehrávači vyniká také funkcí přehrávání z kapsy, kdy pomocí gest ovládáte přehrávání bez nutnosti vyndávat telefon z kapsy.

Rozcestník

  1. Prostředí aplikace
  2. Přidání skladeb
  3. Přehrávání z kapsy
  4. Výběrová smyčka
  5. Správa playlistu
  6. Nastavení
  7. Oficiální video s představením funkcí programu
  8. Závěr

handy MP3 player

Prostředí aplikace

Spustíme-li poprvé aplikaci, vítá nás poněkud netradiční a na první pohled trochu zmatené prostředí aplikace. To se po chvilkovém průzkumu změní a zjistíme, že vlastně základní obrazovka nabízí vše, co budeme k pohodlnému ovládání programu potřebovat.

Vrchní část obrazovky připomíná tak trochu dálkový ovladač a ve třech sloupcích zde nalezneme ikony pro základní ovládání záznamu. První řádek nabídne možnost Spustit/Pauza a funkci přehrávání v kapse. V druhém a třetím řádku můžeme skladbu posouvat o deset sekund vzad, respektive vpřed nebo spustit další, respektive předchozí skladbu. Mezi řádky uprostřed se pak nachází volby pro zobrazení informace o přehrávané skladbě a playlistu.

Pod tímto základním ovládáním se nachází časová osa, která prozradí, jakou písničku přehráváme, kolik času bylo již přehráno a kolik zbývá.

Ve spodní části se nachází tři ikony, pomocí kterých můžeme přidat nové skladby, vstoupit do nastavení nebo nadefinovat jedno tlačítko pro rychlý výběr interpreta, alba, písně, souboru či spustit playlist editor.

Screenshot 2012 09 16 18 25 12

Přidání skladeb

Abychom si mohli na svém přístroji vychutnat přehrávání hudby či jiných záznamů, musíme nějaké soubory nejprve přidat a vytvořit z nich playlist. K tomu slouží ikonka v levém spodním rohu. Na další obrazovce máme možnost zvolit, zda chceme přidat skladbu, interpreta, album nebo celou složku. Uprostřed pak můžeme spravovat vytvořené playlisty. Možnost přidání souborů ze složky mě velice potěšila, a tak jsem přidal veškerou hudbu v telefonu, kterou mám ve složce Music.

Screenshot 2012 09 16 18 24 17

Na obrazovce s výběrem složek máme možnost skladby ve složkách přidávat či odebírat plusem, respektive minusem vedle názvu složky či souboru. V horní části se nám po přidání zobrazí počet přidaných souborů, které můžeme volbou v levém horním rohu uložit do nového nebo stávajícího playlistu, případně volbou v pravém horním rohu ihned přehrávat.

Screenshot 2012 09 16 18 24 30

Přehrávání z kapsy

Aplikace handy MP3 player se pyšní velmi zajímavou funkcí s názvem přehrávání z kapsy, kdy se dá přehrávání ovládat velice jednoduchými gesty, a tak vlastně ani nepotřebujete vidět, co se na displeji odehrává a můžete přehrávání skladeb řídit přímo z Vaší kapsy. Při této funkci je displej rozsvícen, avšak je zobrazována jen černá barva, což značně šetří energii (u Super AMOLED displejů bude spotřeba zanedbatelná).

Tuto funkci aktivujeme ikonkou přeškrtnutého oka v pravém horním rohu. Po spuštění funkce je na pár sekund zobrazena nápověda pro použití gest, po chvilce však zmizí. A jaká gesta budeme potřebovat? Dvojitým stiskem přehrávání pozastavíme/spustíme, horizontálním posunem přetáčíme skladbu o 10 sekund zpět/vpřed, vertikálním pohybem přeskakujeme mezi skladbami a dlouhým podržením prstu zamkneme obrazovku, což zabrání nechtěnému převíjení. Chceme-li se vrátit zpět, opakovaně použijeme tlačítko zpět na telefonu.

Screenshot 2012 09 16 17 51 05

Výběrová smyčka

Další funkce, kterou jen tak u nějakého programu nenaleznete a hodí se pro výuku cizích jazyků, se nazývá výběrová smyčka. Pomocí výběrové smyčky lze nastavit libovolný rozsah skladby, který se bude opakovat, je možné posouvat také píseň po vteřinách. K této volbě se dostaneme klepnutím na časovou osu přehrávání na základní obrazovce.

Okno se přepne do landscape módu, časová osa se roztáhne na celou obrazovku, přibudou u ní značky pro výběr určitého úseku skladby a ve spodní části máme sérii ovládacích tlačítek. Spodní tři tlačítka slouží pro posun po vteřinách a stopnutí/spuštění skladby. Krajní ikonky v horní řadě slouží pro nastavení levého, respektive pravého posuvníku pro výběr smyčky k aktuální poloze přehrávání. Druhá ikonka zleva slouží pro zapnutí opakování celé skladby, druhá ikonka zprava pak aktivuje přehrávání pouze vybraného úseku, který definujeme dvěma posuvníky na časové ose.

Screenshot 2012 09 16 18 08 29

Správa playlistu

Chceme-li si prohlédnout přehrávaný playlist, stačí klepnout na druhou volbu zeshora v prostředním sloupci ikonek, která nás přepne do seznamu přehrávaných písní. Zde si však můžeme skladby pouze prohlížet, případně setřídit a zobrazit informace.

Screenshot 2012 09 16 18 24 49

Použijeme-li ikonku rychlého výběru a zvolíme Playlist editor, můžeme upravovat skladby dle libosti. Nejprve se zobrazí seznam vytvořených playlistů, které můžeme třídit, mazat či přejmenovat. Otevřeme-li určitý playlist, můžeme to samé provádět se skladbami v něm. K tomu slouží ikony v horní části, které svým vzhledem přímo napovídají funkci.

Screenshot 2012 09 16 18 24 57

Nastavení

V nastavení máme možnost výběru jazyka (angličtina, němčina, francouzština a čeština), zámku obrazovky, obráceného ovládání, vibrací, ukládání playlistu, aktuální pozice a pokračování přehrávání po skončení hovoru.

Screenshot 2012 09 16 18 24 07

Oficiální video s představením funkcí programu

The 10 sec. Back, The Pocket and The Selection Loop – www.handymp3player.com

The 10 sec. Back, The Pocket and The Selection Loop -  www.handymp3player.com


Závěr

Přehrávačů pro systém Android je spousta, čas od času se však objeví aplikace, která nabízí nadstandardní možnosti a jednou z nich je i handy MP3 player od českého autora. Přehrávač nabízí kromě standardních voleb totiž také funkce přehrávání z kapsy, kdy lze přehrávání ovládat jednoduchými gesty přímo z Vaší kapsy, a výběrová smyčka, kde je možné přehrávat dokola pouze určitý úsek skladby, což se skvěle hodí například k výuce cizích jazyků. Potěší také jednoduchý vzhled a ovládání. Autor aplikace nabízí trial verzi, pro neomezené používání této aplikace budete muset zaplatit 78 Kč, což je možná trochu více, než bychom od takto jednoduché aplikace čekali, přesto se jedná o přehrávač, který může být v daných chvílích nenahraditelný.

49737dee6c3007b2ec26204c38ef992d?s=128&d=retro&r=G
The app was not found in the store. :-(

Jan Dolejš
O Autorovi - Jan Dolejš

Uchvácen mobilními technologiemi a veškerým dějstvím v oblasti IT. Google Android se stal mojí srdcovou záležitostí a nehodlám se jej jen tak vzdát. S oblibou… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (4)