Co dělat, když se telefon opakovaně restartuje?

Co-dělat-když-se-telefon-opakovaně-restartuje

Poměrně často se v různých internetových poradnách, fórech a na sociálních sítích objevují dotazy uživatelů, kterým se telefon opakovaně restartuje (tzv. “boot-loop”). Nejčastěji se tak děje po instalaci systémové aktualizace, nahrání alternativní ROM či konzole pro obnovení. Situace je nepříjemná především tím, že uživatel nemá možnost, jak do tohoto procesu zasáhnout a nekonečná smyčka restartů často skončí až vybitím baterie.

Hned na začátek si nalijeme čistého vína a řekneme si, že když se telefon opakovaně restartuje, bývá situace vážná a její vyřešení mnohdy vyžaduje přinejmenším pokročilé znalosti. Neexistuje na ni jednoznačné a už vůbec ne jednoduché řešení. V tomto článku se tak pokusíme načrtnout několik obecných cest, kterými se můžete vydat.

Obsah článku

Proč se telefon opakovaně restartuje?

Příčin opakovaných samovolných restartů může být celá řada. A na každou z nich zpravidla existuje jiný způsob řešení. Shrňme si nyní možné důvody do několika bodů.

Příčinou opakovaných restartů může být:

  • Špatná instalace alternativní ROM (typicky například ROM určené pro jiné zařízení).
  • Problém s instalací alternativní konzole pro obnovení (“recovery”).
  • Došlo k problému při instalaci aktualizace operačního systému (to je patrně nejčastější verze).
  • Závada na interním úložišti – ať už hardwarová (vadné sektory), nebo softwarová (“nakopnutý” souborový systém).
  • Jiná hardwarová závada (například zatečení vody do zařízení).
  • Nějaká aplikace či služba, spouštěná automaticky se systémem, kvůli chybě vyvolává restart.

 

Takto může vypadat boot loop Takto může vypadat boot loop

Pokud se podíváme na nejčastější příčinu – tedy aktualizaci systému – pak musíme upozornit, že ne vždy je samotný update důvodem, proč se zařízení ocitlo v tomto stavu. Může se jednat jen o příznak jiného problému.

Pokud například dojde k nějaké závadě na interním úložišti, může taková závada zůstat i poměrně dlouho bez povšimnutí. Pokud je chyba jen v určité oblasti, a ta oblast je nevyužívaná, nemusí se na ni vůbec přijít. Právě aktualizace však často bývá pro úložiště zátěžovou zkouškou – nejprve je stažen obvykle poměrně velký soubor, pak je rozbalen, následně probíhá proces aktualizace, spočívající mimo jiné i v zápisu nových dat do paměti. Pokud je v paměťovém čipu nějaká chyba, jsou toto okamžiky, kdy se může projevit. Jestliže tedy dojde k zápisu do vadných sektorů, může následovat kritická chyba, jež se může projevit právě “boot-loopem”. Situace je o to vážnější, že v podstatě jedinou možností řešení je výměna základní desky, jejíž je interní paměť součástí. A to nebývá zrovna levná záležitost – často bývá levnější pořídit nový telefon.

Obraťte se na výrobce nebo prodejce

Doporučení z nadpisu platí zejména pro zařízení, která jsou ještě v záruce. Pokud opakovaným restartům předcházela aktualizace systému, je to v záruční době problém prodejce respektive výrobce. V podstatě (snad kromě časové tísně) není důvod, proč byste se vyřešením měli zabývat vy sami. Obvyklým krokem číslo jedna v takové situaci bývá obnovení továrního nastavení nahráním čisté verze aktuálního firmwaru. Jedině tak lze dosáhnout jistoty, že zařízení je po softwarové stránce zcela v pořádku. Jestliže i poté dochází k nežádoucímu chování, lze celkem spolehlivě usuzovat, že půjde o závadu hardwarového rázu.

Bohužel nahrání originálního firmwaru obnáší kompletní vymazání všeho, co jste v telefonu měli. Právě proto je před každou aktualizací důrazně doporučováno provedení zálohy důležitých dat – tedy přinejmenším těch, která nemáte uložená v cloudu. V okamžiku, kdy se telefon opakovaně restartuje, už bývá na záchranu dat pozdě.

Co dělat, když se telefon opakovaně restartuje? Co dělat, když se telefon opakovaně restartuje?

Z hlediska záruky musíme upozornit na důležitý fakt: většina výrobců neuzná jako záruční vadu, pokud příčinou problému byla například instalace alternativní ROMky či jiný obdobný zásah do softwaru. V takových případech pak mohou být náklady na uvedení zařízení do provozuschopného stavu přeneseny na zákazníka.

V případě, že zařízení již není v záruce, máte v podstatě dvě možnosti: dát ho do servisu (nejlépe autorizovaného výrobcem), nebo se pokusit o opravu svépomocí. V případě, že se rozhodnete pro první variantu, počítejte s tím, že se náklady na opravu mohou pohybovat od stokorun (za nahrání firmwaru) až do několika tisícikorun (za výměnu základní desky). Mohou nastat i situace, kdy servis nebude schopen takovou závadu vůbec opravit (zejména pokud nejsou dostupné náhradní díly) a pak vás čeká pořízení nového telefonu.

Zkuste si poradit sami

Tato kapitola vás bude zajímat především, pokud vaše zařízení již není v záruce a/nebo jestliže se telefon opakovaně restartuje po nějakém vašem zásahu (např. nahrání ROM). Nejlepším začátkem je v tomto případě zjištění, zda na stejný problém za podobných okolností narazili i další uživatelé téhož modelu telefonu či tabletu. Do vyhledávače tedy zadejte název a model vašeho přístroje spolu se slovy “boot loop“. Zkusit můžete také slovo “brick“, což sice není přesné označení situace s opakovanými restarty, ale řada uživatelů tak tento stav popisuje v diskuzích. Když budete mít štěstí, možná narazíte na fórum, kde se takový problém řešil – a možná i se zdárným koncem.

Při průzkumu situace často narazíte na to, že zařízení bude nutné nastartovat v “nouzovém režimu” (“safe mode”) či provést “tovární restart” respektive “obnovu do továrního nastavení” (“factory reset”). V prvním zmíněném případě se v případě úspěchu dostanete do speciálního režimu, v němž lze například odinstalovat poslední nainstalované aplikace, které mohou být příčinou restartů. Uvedení do továrního nastavení je o poznání radikálnějším řezem a mimo jiné pro vás bude znamenat ztrátu veškerých nezálohovaných dat. Rozhodně by jeho součástí mělo být i vymazání mezipamětí (“delete cache”).

Postupy se opět liší doslova “kus od kusu”, takže v tomto směru doporučujeme zeptat se “strýčka Google”. Podstatně metodičtěji a názorněji pak mohou být tyto často komplikované procesy rozebrány ve videích na portále YouTube. Zkuste tedy zadat název vašeho přístroje spolu se “safe mode” respektive “factory reset”.

Opakované restarty telefonu můžete zkusit vyřešit sami Opakované restarty telefonu můžete zkusit vyřešit sami

Poslední naděje

Pokud přístroj nelze spustit v nouzovém režimu a obnovení továrního nastavení selže nebo nevyřeší problém se samovolnými restarty, můžete se ještě pokusit nahrát originální firmware (hledat tedy budete váš přístroj ve spojení s “flash firmware”). Velmi důležité přitom je, aby soubor s firmwarem byl určen přesně pro váš model zařízení. Například Samsung Galaxy S8 existuje v celé řadě verzí, z nichž některé se zásadně liší i z hlediska hardwaru. Třeba ROM pro verzi s procesorem Exynos nebude v žádném případě fungovat na variantě s čipem Qualcomm. Pokud ani nahrání firmwaru nepomůže, patrně nezbude než se obrátit na servis, případně zvážit výměnu telefonu.

Řešili jste někdy problém s opakovaně se restartujícím zařízením? Jak jste ho vyřešili?

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (9)