Menu

Srovnání čteček papírových vizitek

Autor:  terox Kategorie:  Blog
8.10.2011 20:02
0
papírová vizitka s údaji kontaktu
Při různých jednáních a společenských akcích jsou stále oblíbené papírové vizitky jako rychlý a reprezentativní způsob sdílení kontaktů. Ale určitě mi dáte za pravdu, že evidovat kontakty formou vizitek je velmi nepraktické, takže nezbývá než informace z vizitky přepsat do nějaké aplikace pro správu kontaktů . Vizitky většinou obsahují kromě jména a kontaktů také adresu a název firmy či konkrétní pozici, kterou daný člověk zastává. Přepisovat všechny tyto informace do telefonu není úplně komfortní, proč si to tedy neusnadnit pomocí aplikací na rozpoznávání textu, které dokáží přímo z vizitky vytvořit kontakt?
Aplikací pro správu vizitek je více. Abych ulehčil výběr Vám i sám, sobě rozhodl jsem se pro málý test.

 

Kritéria:
  • Rozpoznávání
  • Export
  • Další funkcionality

 

Metodika:
Pro každou aplikaci jsem pětkrát vyfotil vizitku, tak abych dosáhl co nejlepšího výsledku. Pro každou aplikaci popíšu jak načetla a roztřídila jednotlivé údaje.
papírová vizitka s údaji kontaktu

Testovací vizitka

Jako kandidáty jsem zvolil aplikace s dobrým hodnocením, které mají lite verze. Mají sice omezenou funkčnost, většinou počtem přidaných vizitek, ale pro testování plně postačují.

CamCard Lite – Business Card R
IntSig Information Co.,Ltd
Verze2.6.3.20110823 (23. 8. 2011)
Velikost9,8 MB
2.0+

Zdarma

 

Export:
Kliknutím na přiřazenou kategorii ji lze snadno změnit = rychlé provedení oprav. Při exportu je nutné zvolit do jakého účtu se bude kontakt exportovat (Google, Phone, další aplikace). Lze vybrat přednastavený účet.

 

Další funkcionality:
Načítaní QR kódu, vytvoření kontaktu z emailového podpisu. Načítání kontaktů z fotek, pořízených mimo aplikaci.Pěkný design aplikace. Vlastní správa vizitek. Automatické oříznutí a zarovnání vizitky.

 

Mínusy:
Lite verze umožňuje uložit pouze 2 vizitky týdně.

Business Card Reader Lite
ABBYY Software House
Verze1.5.273.1 (2. 9. 2011)
Velikost27 MB
2.1+

Zdarma

 

Export:
Export opět nabízí účty, tuto aplikaci a google účty. Export proběhne vpořádku.

 

Další funkcionality:
Hledání a propojení s účty na facebooku, twitteru a LinkedIn. Nastavení až 3 jazyků pro rozpoznávání, čeština není podporována. Načtení z externích fotografií.

 

Mínusy:
Nelze měnit rozpoznané kategorie. Často udělá z titulu jméno a jméno a příjmení spojí do příjmení. Lite verze exportuje pouze Jméno a 1 telefonní číslo.

 

ScanBizCards Biz Card Reader
ScanBiz Mobile Solutions LP
Verze1.0.35 (4. 10. 2011)
Velikost6,4 MB
2.0.1+

Zdarma

 

Export:
Výběr účtu kam exportovat. Poté otevření v editoru aplikace, která spravuje kontakty. Propojení s LinkedIn. Lze měnit rozpoznané kategorie.

 

Další funkcionality:
Volba jazyka při načítání. Načtení z externích fotografií. Načítání kontaktů z kopírovaného textu. Možnost exportu do cloudového úložiště.

 

Mínusy:
Aplikace několikrát při načítání údajů spadla, kvůli nedostatku paměti. Horší grafické rozhraní. Velmi proměnlivé výsledky – problémy s menším písmem. Lite verze umožňuje uložit pouze 2 vizitky týdně.

 

Úspěšnost rozpoznávání:

CamCardABBYY BCRScanBizCards
Titulve jméněoznačeno jako první jménove jméně
Jménobez diakritikybez diakritikyok
Funkceoznačeno jako departmentoznačeno jako departmentnerozpoznáno
Firmanerozpoznánonerozpoznáno, přiřazeno jako další urlchybně
Telefonrozpoznán jako faxokok
Faxokoknerozpoznáno
Webokokok
Emailokokok
Adresachybně rozpoznána diakritika(Brfzkach )bez diakritikynutno určit kategorii, často s chybami
Psčnerozpoznánooknerozpoznáno

 

Výkon jednotlivých aplikací také vždy záleží na konkrétní vizitce. Nutno také poznamenat, že ceny plných verzí se velmi liší – 222 Kč za CamCard, 184 Kč za BCR a  37 Kč za ScanBizCards.

Tagyocr Autor:  terox Kategorie:  Blog
8.10.2011 20:02
0
 

RSS (komentáře k článku)