Svět Androida doporučuje: Aplikace pro správu vizitek

featured

V rámci cyklu Svět Androida doporučuje se Vám dnes představí aplikace pro elektronickou správu vizitek. Sice je nemusí využít každý, ale pro někoho se mohou stát neocenitelným pomocníkem.

Při různých jednáních a společenských akcích jsou stále oblíbené papírové vizitky jako rychlý a reprezentativní způsob sdílení kontaktů. Ale určitě mi dáte za pravdu, že evidovat kontakty formou vizitek je velmi nepraktické, takže nezbývá než informace z vizitky nějak zpracovat. Třeba je přepsat do nějaké aplikace pro správu kontaktů.

Vizitky většinou obsahují kromě jména a kontaktů také adresu a název firmy či konkrétní pozici, kterou daný člověk zastává. Přepisovat všechny tyto informace do telefonu není úplně komfortní, proč si to tedy neusnadnit pomocí aplikací na rozpoznávání textu, které dokáží přímo z vizitky vytvořit kontakt?

Aplikací pro správu vizitek je více a liší se nejenom kvalitou rozpoznávání textu, ale i počtem dalších funkcí. Abych ulehčil výběr Vám i sám sobě, rozhodl jsem se pro otestování představovaných aplikací.

Pro testování jsem zvolil pár jednoduchých kritérií pokrývajících to nejdůležitější. K testování jsem použil mobilní telefon Nexus S se standardní ROM ve verzi 2.3.6.

Kritéria:

  • Rozpoznávání textu
  • Export kontaktu
  • Další funkce

Metodika
U každé aplikace jsem provedl několik testovacích snímání z různých úhlů, abych dosáhl co nejlepších výsledků. Poté jsem ve všech aplikacích pětkrát vyfotografoval vizitku a vybral jsem nejlepší výsledek pro konečné srovnání. Kromě rozpoznání textu takového bylo důležité také to, jak aplikace jednotlivé údaje roztřídila.

Papírová firemní vizitka

Vizitka použitá pro testováni

Aplikace jsem vybíral z Marketu na základě kladného hodnocení. Zkoušel jsem i další aplikace, ale ty nedosahovaly tak dobrých výsledků. Většina aplikací je placená, ale jsou k dispozici v lite verzích. Mají sice omezenou funkčnost, většinou počtem přidaných vizitek, ale pro testování plně postačují.

CamCard Lite – Business Card Reader

CamCard - Business Card Reader
CamCard - Business Card Reader

Export
Kliknutím na přiřazenou kategorii ji lze snadno změnit = rychlé provedení oprav. Při exportu je nutné zvolit do jakého účtu se bude kontakt exportovat (Google, Phone, další aplikace). Lze vybrat přednastavený účet.

Další funkcionality
Načítaní QR kódu a vytvoření kontaktu z emailového podpisu. Načítání kontaktů z fotek, pořízených mimo aplikaci. Vlastní správa vizitek. Automatické oříznutí a zarovnání vizitky. Zobrazení rozpoznaného textu při editaci. Ochrana heslem. Export do Excelu. Propojení s LinkedIn.

Mínusy
Lite verze umožňuje uložit pouze 2 vizitky týdně. Nedostatečná podpora češtiny. Vysoká cena.

Business Card Reader Lite

ABBYY Business Card Scanner
ABBYY Business Card Scanner

Export
Export opět nabízí účty, tuto aplikaci a Google účty. Export proběhne v pořádku.

Další funkcionality
Hledání a propojení s účty na Facebooku, Twitteru a LinkedIn. Nastavení až 3 jazyků pro rozpoznávání, čeština není podporována. Načtení z externích fotografií.

Mínusy
Nelze měnit rozpoznané kategorie. Často udělá z titulu jméno a jméno a příjmení spojí do příjmení. Lite verze exportuje pouze jméno a 1 telefonní číslo. Vysoká cena.

ScanBizCards Biz Card Reader

ScanBizCards Lite - Business Card & Badge Scan App
ScanBizCards Lite - Business Card & Badge Scan App

Export
Výběr účtu kam exportovat. Poté otevření v editoru aplikace, která spravuje kontakty. Propojení s LinkedIn. Lze měnit rozpoznané kategorie.

Další funkcionality
Volba jazyku při načítání. Načtení z externích fotografií. Načítání kontaktů z kopírovaného textu. Možnost exportu do cloudového úložiště.

Mínusy
Aplikace několikrát při načítání údajů spadla kvůli nedostatku paměti. Horší grafické rozhraní. Nutnost registrace pro použití cloudové synchronizace. Velmi proměnlivé výsledky – problémy s menším písmem. Lite verze umožňuje uložit pouze 2 vizitky týdně.

Google Goggles

Google Goggles
Google Goggles
device-2011-12-28-172933

Úvodní obrazovka Google Goggles

Export
Umožňuje exportování pouze emailové a webové adresy a telefonního čísla přímo do Google kontaktů.

Další funkcionality
Obecné rozpoznávání jakýchkoli fotografií.

Mínusy
Fotografie jsou použity pro zlepšování aplikace. Nepodporuje funkci vizitek jako takovou, je rozpoznán pouze text.

Úspěšnost rozpoznávání

CamCard ABBYY BCR ScanBizCards Google Googles
Titul ve jméně označeno jako první jméno ve jméně ok, neurčeno
Jméno bez diakritiky bez diakritiky ok ok, neurčeno
Funkce označeno jako department označeno jako department nerozpoznáno ok, neurčeno
Firma nerozpoznáno nerozpoznáno, přiřazeno jako další url chybně chybně
Telefon rozpoznán jako fax ok ok ok
Fax ok ok nerozpoznáno nerozpoznáno
Web ok ok ok ok
Email ok ok ok ok
Adresa chybně rozpoznána diakritika(Brfzkach ) bez diakritiky nutno určit kategorii, často s chybami s chybami, neurčeno
Psč nerozpoznáno ok nerozpoznáno nerozpoznáno

Kvalita rozpoznávání textu je přímo úměrná kvalitě fotografie, ze které jsou data načítána. Dobré je si používání aplikace natrénovat, pak se dá dosáhnout dobrých výsledků i za horších světelných podmínek. Nutno také poznamenat, že ceny plných verzí se velmi liší.

  • CamCard – 237
  • ABBYY BCR – 198 Kč
  • ScanBizCards  premium – 79 Kč
  • Google Googles – zdarma

Závěr

Jako nejlepší aplikace pro správu vizitek se mi jeví CamCard. V Marketu se nachází i verze s názvem Western, která stojí pouze 138 Kč a má implementovanou synchronizaci s cloudem a sdílení vizitek prostřednictvím QR kódů. Velmi dobrých výsledků dosáhla i aplikace Google Goggles, která velmi dobře rozpoznává češtinu a text vůbec, ale bohužel neumí roztřídit rozpoznaný text do potřebných kategorií.

Jaké aplikace pro načítání a správu vizitek používáte vy? Podělte se s námi v komentářích. V případě většího počtu zajímavých tipů vydáme jejich ucelený přehled v rámci série “Čtenáři doporučují”.

Michal Janoušek
O Autorovi - Michal Janoušek

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (10)