Proč je síla signálu telefonu uváděna v záporných hodnotách a co vyjadřuje?

dbm meter TOP

I když se celkové pokrytí signálem v našich končinách zlepšuje, stále není ani zdaleka dokonalé. Telefony nám již řadu let zobrazují sílu signálu prostřednictvím čárek v notifikační oblasti, což je jasné a srozumitelné. Když se ale podíváte detailněji do nastavení nebo sáhnete po nějaké aplikaci, síla signálu je udávána v neznámých jednotkách dBm, navíc se záporným znaménkem. Co to vlastně znamená? Pojďme si v tom udělat jasno.

Decibel – žádný rozměr, ale za to poměr

Signál u bezdrátových spojů je zpravidla měřen v jednotkách dBm, což je pro mnohé matoucí. Nejprve si pojďme říci, co vyjadřuje známá jednotka dB (decibel), na kterou narazil nejspíše každý. Decibel je bezrozměrná jednotka, sama o sobě tedy neudává žádný fyzikální rozměr (jako například metr, volt apod.), ale vyjadřuje poměr mezi dvěma veličinami. Poměr ale může být hodně velké (malé) číslo s mnoha ciframi, a proto se zároveň používá logaritmus. Příkladem může být například hodnota 167 dB, kterou bychom jinak museli napsat jako (-)0,00000000000000002. Poměr dvou výkonů v decibelech lze zapsat takto:

Síla signálu dB

sound decibel meter

Vraťme se zpět k jednotce dBm. Ono písmeno “m” na konci znamená, že se jedná o decibel vztažený na jeden miliwatt. Jak jsme již zmínili, decibel je poměrem dvou čísel, v tomto případě se za jmenovatele v onom poměru dosadí právě hodnota 1 miliwatt. Rozepsat to můžeme například takto.

Síla signálu dBm

V případě, že je výkon přijímaného signálu větší než 1 mW, bude hodnota v dBm kladná. Tato situace ale při běžném používání mobilních telefonů nenastane a výkon je nižší než 1 mW, proto jsou hodnoty v dBm záporné. To tedy neznamená, že by byl výkon záporný či něco podobného, ale pouze je nižší než vztažná hodnota (1 mW).

Jaká síla signálu je běžná?

Pojďme se ještě podívat na případ srovnání dvou údajů, které nám hlásí telefon. V jednom případě nám telefon hlásí -67 dBm a v druhém -55 dBm. Někdo by si mohl říci, že znaménko minus není potřebné a zaměří se pouze na absolutní hodnoty. To by ale dostal přesně opačné výsledky. Čím více se hodnota v dBm blíží nule, tím je síla signálu vyšší. Hodnota 0 dBm totiž odpovídá absolutnímu výkonu 1 mW. V praxi nás tedy nesmí zmást, že menší cifra (v případě mobilních telefonů a při pohybu v záporných hodnotách) znamená silnější signál. Pokud ale zapomeneme na jednotky a všechny ostatní znalosti, můžeme také dojít ke správné úvaze. Číslo -55 má totiž stále vyšší hodnotu než -67 (stačí si představit analogii s teplotou, kdy nám bude při -67°C rozhodně větší zima než při -55°C).

A v jakých hodnotách se signál běžně pohybuje? Pokud bychom stáli s mobilním telefonem přímo u antény (BTS), měli bychom naměřit okolo -30 dBm (to odpovídá výkonu 0,001 mW). V případě, že se ale dostaneme pod -100 dBm (tzn. např. -110 dBm apod.), telefon již nemá zpravidla dostatečný signál pro provoz hovorů apod. Výkon je totiž pouze 0,0000000001 mW.

 zdroj: ok2imh.comradio.feld.cvut.cz

Jan Dolejš
O Autorovi - Jan Dolejš

Uchvácen mobilními technologiemi a veškerým dějstvím v oblasti IT. Google Android se stal mojí srdcovou záležitostí a nehodlám se jej jen tak vzdát. S oblibou… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (37)