Profile Scheduler: automatické profily pro Android

profile_scheduler_ico

Chcete, aby byl váš “chytrý telefon” ještě o něco chytřejší? Ideálně aby se o sebe postaral sám? Zkuste Profile Scheduler – aplikaci, která vás zbaví starostí a nastaví telefon vždy podle aktuální situace!

Už vás někdy ze spánku probudila SMSka nebo příchozí hovor? Koho jste pak proklínali? Odesílatele, volajícího, telefon, nebo sebe – za to, že jste mobil na noc nevypnuli, nebo nepřepnuli do tichého režimu? Jenže kdo má myslet každý večer na vypnutí vyzvánění a ráno zase na jeho zapnutí? Odpověď je jednoduchá: nechte za sebe myslet chytré profily!

V minulosti jsme vám prezentovali hned několik aplikací pro automatizované ovládání/nastavení telefonu – viz například recenze Locale: Inteligentní automatické profily pro Android, AutomateIt – naučte svůj telefon víc, MacroDroid – Váš telefon má na víc, či Timeriffic: načasujte si profily. Oblíbeným zástupcem této skupiny aplikací je také Llama, kterou jsme ale na našich stránkách zatím nerecenzovali.

Dnes si představíme další z této kategorie aplikací, které na základě zadaných podmínek nastaví parametry telefonu dle vašich představ: jmenuje se Profile Scheduler (pamětníci chytrých Nokií se Symbianem S60 si možná vzpomenou …) a pochází z dílny vývojářského studia Wetpalm.

Uživatelské rozhraní

Po prvním spuštění se zobrazí licenční ujednání, se kterým je nutné nejprve souhlasit, následně se ukáže několik “rychlých tipů” pro používání programu.

Po prvním spuštění se zobrazí licenční ujednání

Po prvním spuštění se zobrazí licenční ujednání

Následně se zobrazí několik tipů

Následně se zobrazí několik tipů

Uživatelské rozhraní aplikace se skládá ze dvou sekcí, mezi kterými budete přepínat záložkami v horní části obrazovky (poněkud nepochopitelně zde nefunguje stále běžnější gesto odsunutí do strany).

Uživatelské rozhraní aplikace se skládá ze dvou sekcí

Uživatelské rozhraní aplikace se skládá ze dvou sekcí

Profily

Profily slouží k definování skupiny současně použitých nastavení.

Na první záložce najdete několik přednastavených profilů (Normal, který je výchozí a není možné ho odstranit, Schůzka, Tichý, Noc a Venku). To, který profil je právě aktivní, poznáte podle modré tečky napravo od jeho názvu, ale též v notifikační liště, kde je zobrazována ikona a názvy právě aktuálního profilu a pravidla. Kterýkoli profil můžete manuálně aktivovat jednoduchým tapnutím na jeho název.

V notifikační liště je zobrazována ikona a název profilu

V notifikační liště je zobrazována ikona a název profilu

Existující profily můžete dle libosti upravovat, případně odstranit, ale také – přes tlačítko Přidat profil – zakládat vlastní. Dlouhým tapnutím na jeden z profilů vyvoláte kontextovou nabídku s následujícími možnostmi:

 • Upravit – úprava parametrů již existujícího profilu.
 • Časovač – nastaví zvolený profil na zadanou dobu (15/30 minut, 1/2/3 hodiny, vlastní doba) a pak se vrátí k původnímu profilu. To oceníte například tehdy, pokud se chystáte na schůzku, během které nechcete být rušeni.
 • Zamknout – uzamkne daný profil a zabrání jeho přepsání pravidly.
 • Odstranit – odstraní zvolený profil.
 • Kopírovat – vytvoří nový profil, přičemž nastavení převezme od již existujícího. To se hodí například v případě, kdy se nový profil liší od již existujícího jen v některých položkách.
Dlouhým tapnutím na jeden z profilů vyvoláte kontextovou nabídku

Dlouhým tapnutím na jeden z profilů vyvoláte kontextovou nabídku

U každého profilu můžete nastavit následující parametry:

 • Jméno profilu a Ikona slouží k jednodušší identifikaci profilu v seznamu a v notifikační liště. Na výběr je přitom dvacet různých ikon.
 • Whitelist povolit a Vyber Whitelist slouží k nastavení seznamu čísel, která se vám při nastavení zvoleného profilu mohou dovolat. O této funkci si povíme dále.
 • Sekce Zvuk dovoluje nastavit hlasitost (zvlášť pro vyzvánění, oznámení, alarm, média, systém a hlas), vibrace, vyzváněcí tón, zvuk pro oznámení, tónovou a vibrační odezvu. U všech položek je možné nastavit konkrétní hodnoty, nebo volit mezi zapnutím, vypnutím, nebo žádnou změnou (proti předchozímu platnému profilu).
 • Sekce Bezdrátová připojení a sítě umožňuje zapínat/vypínat či ponechávat nastavení režimu V letadle, Wi-Fi, Mobilních dat a Bluetooth.
 • Pod Displej můžete nastavit jas displeje (konkrétní hodnotu od 0 do 255, automatický jas, nebo beze změny), dobu pro zhasnutí obrazovky (15/30 sekund, 1/2/5/10/30 minut, nikdy), automatické otáčení a volbu tapety.
 • Dále je možné zapínat a vypínat automatickou synchronizaci, spouštět zvolenou aplikaci při aktivaci profilu (například navigaci při profilu určeného pro jízdu autem), nebo zapínat a vypínat GPS přijímač (sami autoři upozorňují, že Google zablokoval aplikacím třetích stran přístup k zapínání GPS, a že tedy tato funkce nemusí fungovat na všech telefonech).

V sekci Profily tedy nastavíte co má telefon dělat. Teď mu ještě musíme říci, kdy, kromě manuálního zapnutí profilu, to má dělat.

Pravidla

Pravidla slouží k automatické aktivaci nastavených profilů na základě definovaných podmínek.

V sekci Pravidlo nenajdeme žádná předpřipravená nastavení – budete si tedy muset nastavit vlastní sadu pravidel. K tomu slouží tlačítko Přidat pravidlo.

Jako první se vybírá z již existujících profilů ten, na který se bude pravidlo vztahovat.

Profil pro nově zvolené pravidlo

Profil pro nově zvolené pravidlo

Následně přichází pojmenování vytvářeného pravidla.

Pojmenování vytvářeného pravidla

Pojmenování vytvářeného pravidla

Poté se již dostanete k nastavení podrobností, kde můžete ovlivnit:

 • Jméno pravidla – lze kdykoli změnit.
 • Stav pravidla (zapnuto/vypnuto).
 • Profil – také lze dodatečně změnit zvolený profil.
 • To nejdůležitější Podmínky, kdy je dané pravidlo platné a profil tedy aktivní – podrobnosti a možnosti si probereme dále.
 • Pokud podmínka není splněna – výběr profilu, který bude platit v případě, že podmínka neplatí.
  • Zde již vidíme seznam nastavených pravidel

   Zde již vidíme seznam nastavených pravidel

   Pravidlo (a tedy daný profil) lze aktivovat v závislosti na celé řadě podmínek:

   Pravidlo (a tedy daný profil) lze aktivovat v závislosti na celé řadě podmínek

   Pravidlo (a tedy daný profil) lze aktivovat v závislosti na celé řadě podmínek

   Pravidlo (a tedy daný profil) lze aktivovat v závislosti na celé řadě podmínek

   Pravidlo (a tedy daný profil) lze aktivovat v závislosti na celé řadě podmínek

   • Plánovač – zapne pravidlo v zadaný čas. Využijete například v okamžiku, kdy víte, že máte v deset hodin schůzku a chcete, aby telefon s předstihem přešel do tichého režimu. Lze nastavit počáteční a koncový čas, v případě pravidelných termínů také opakování v zadané dny v týdnu.
   • Sluchátka – pravidlo se bude aktivovat při připojení sluchátek.
   • Nabíjení – pravidlo se bude aktivovat při připojení k nabíječce.
   • Auto nabíječka – pravidlo se bude aktivovat při připojení k auto nabíječce, respektive při nabíjení přes USB port.
   • Baterie – pravidlo se aktivuje v případě, že je indikovaný stav baterie v zadaném rozmezí. Využijete například pro snížení podsvětlení displeje a vypnutí zbytných modulů.
   • Kalendář – dovoluje aktivovat pravidlo na základě klíčových slov. Můžete přitom zvolit kalendáře, které mají být brány v potaz, a nastavit, zda mají být brány v potaz i celodenní události. Pokud si například všechny schůzky či jednání zapisujete do kalendáře se stejným klíčovým slovem, je takto možné automaticky přepínat telefon třeba do tichého režimu. Podle některých uživatelů ale toto pravidlo nefunguje vždy stoprocentně.
   • Bluetooth – pravidlo se aktivuje buď připojením ke specifickému zařízení (například handsfree v autě), nebo k jakémukoli Bluetooth. Ideální například pro automatické nastavení před zahájením jízdy autem.
   • Wi-Fi – podobně jako předchozí, i toto pravidlo lze vztáhnout na připojení k jakékoli, nebo ke konkrétní Wi-Fi. Využitelné například pro nastavení na doma, v zaměstnání, nebo automatické vypnutí dat při připojení přes bezdrátovou síť.
   • Poloha – pravidlo je aktivní v případě, kdy se nalézáte v dané lokalitě. Tu lze určit buď z mapy (pak se používá GPS), nebo z Cell-ID, tedy identifikátoru základnové stanice mobilní sítě. Pokud chcete používat tuto možnost, určitě doporučujeme nastavovat polohu podle BTS, protože je to energeticky řádově méně náročné než v případě používání polohy z jiných zdrojů.
   • Orientace – pravidlo na základě polohy telefonu.
   • Cyklický časovač asi nevyužije každý, ale někomu se může hodit. Toto pravidlo lze aktivovat v daných intervalech vždy na zadanou dobu (například “každou hodinu zapni na minutu Bluetooth”).
   • Pravidlo typ Cyklický časovač

    Pravidlo typ Cyklický časovač

   Současně může být zadáno více podmínek – platí zde logické “AND”, takže můžete například vytvořit podmínku typu “pokud je mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou dopoledne a já se nacházím v práci (podle cell-ID), zapni profil práce – oběd!”

   Prioritu pravidel je možné nastavit přes [Menu]-Změna pořadí a pak jednoduše jejich přetažením na příslušné pozice. V případě, že se “potkají” dvě vzájemně kolidující pravidla, má vyšší prioritu to, které je v seznamu výše.

   Prioritu pravidel je možné nastavit

   Prioritu pravidel je možné nastavit

   Whitelist

   Už jsme se zmínili o tzv. “whitelistu”, tedy o seznamu volajících, od kterých chcete či naopak nechcete přijímat hovory i přes nastavený profil. K nastavení se dostanete z obou sekcí aplikace stisknutím [Menu]-Whitelist nastavení. Autoři pravděpodobně předpokládají, že tato funkce bude zajímavá pro menší část uživatelů, proto jí nevyhradili samostatnou záložku.

   V dalším okně stisknete tlačítko Přidat whitelist, následně můžete vybírat z Neznámý, Individuální a Skupina.

   Můžete vybírat z Neznámý, Individuální a Skupina

   Můžete vybírat z Neznámý, Individuální a Skupina

   Dané skupině či jednotlivým kontaktům je pak možné nastavit individuální hlasitost vyzvánění a (pokud používáte výchozí systémovou aplikaci pro správu SMS) také hlasitost oznámení. Nejde tedy o blokování – zvolení uživatelé a/nebo skupiny mají pouze definovanou vyšší nebo nižší hlasitost.

   Dané skupině či jednotlivým kontaktům lze nastavit individuální hlasitost

   Dané skupině či jednotlivým kontaktům lze nastavit individuální hlasitost

   Seznamy povolených volajících se pak nastavují v profilech, kde je nutné aktivovat zatržítko Whitelist povolit a následně vybrat ty, kterým chcete nastavit výjimku.

   Při testování na redakčním Samsungu Galaxy S II jsme ale narazili na zásadní problém, se kterým jsme se setkali i u jiných aplikací tohoto typu (např. Locale): jestliže je telefon v tichém režimu, ani přes výjimku nastavenou ve “whitelistu” telefon nezvoní. Autoři také sami přiznávají problém, spočívající v nemožnosti potlačit vibrace, jestliže jsou nastaveny.

   Ukázkové možnosti

   • Můžete si nastavit, že v době spánku – třeba každý den mezi 22:00 a 6:00 – má být telefon v tichém režimu, případně i zcela odpojený od Internetu.
   • Lze nastavit, jak se má telefon chovat v zaměstnání, a jak doma – buď přes pravidlo vázané na čas (pokud máte pevnou pracovní dobu), nebo na polohu, zjištěnou přes GPS, mobilní síť, nebo aktuálně dostupnou Wi-Fi.
   • Je možné určit, že telefon v nabíječce bude mít vyšší úroveň podsvícení displeje a delší interval pro jeho zhasnutí.
   • Pokud máte v autě Bluetooth handsfree, můžete na připojení navázat další činnosti – například vyšší hlasitost vyzvánění, automatické spuštění navigace či aplikace přijímající hlasové příkazy.
   • Telefon může automaticky přecházet do tichého režimu v případě, že máte v kalendáři naplánovanou schůzku nebo jinou událost.
   • Pokud to bude na vašem telefonu fungovat, můžete mít “výjimečné kontakty”, které se vám dovolají i v noci, zatímco ostatní vás nevzbudí telefonátem ani textovou zprávou.
   • V případě, že v akumulátoru vašeho telefonu zbývá jen málo “šťávy”, můžete nechat telefon přejít do úspornějšího režimu, kdy vypne energeticky náročnější funkce (GPS, Wi-Fi, mobilní data).

   Další možnosti nastavení

   V nastavení aplikace je možné povolit nebo zakázat aplikování pravidel. Určitě doporučujeme aktivovat službu na pozadí, která je dle autorů podmínkou pro správnou funkci. Také v tomto menu lze měnit pořadí a tedy i prioritu pravidel, nebo nastavovat “whitelist”.

   Bohužel jsme zde narazili i na několik ne právě vydařených překladů. Například Umístění poskytovatele ve skutečnosti nastavuje, jaká služba má být používána pro určení polohy.

   Nastavení aplikace lze zálohovat a samozřejmě i následně obnovit, takže není problém přenést je do jiného/nového telefonu.

   V sekci Pomoc najdete pouze informaci o aktuálně používané verzi a odkaz na online nápovědu.

   Součástí aplikace jsou také dva widgety:

   • o rozměrech 1×1 zobrazuje pouze informaci o aktuálně aktivním profilu.
   • o rozměrech 4×1 ukazuje více podrobností, tj. kromě profilu také aktivní pravidlo a dobu jeho platnosti.
   Součástí aplikace jsou také dva widgety

   Součástí aplikace jsou také dva widgety

   Aplikace je dostupná ve dvou verzích: varianta zdarma obsahuje reklamu a má několik omezení. Plná verze Profile Scheduler+ přijde na 3,25 amerických dolarů, tedy v přepočtu přibližně na 65 Kč. Placená verze navíc přináší:

   • Možnost definovat více neomezené množství pravidel (verze zdarma vám jich dovolí jen osm).
   • Aktivaci profilu nebo pravidla přes widget.
   • Aktivaci profilu přes zástupce.
   • Neobsahuje reklamu.
   • Možnost mít ve “whitelistu” více až 50 kontaktů (verze zdarma umožňuje jen tři)
   • Dovoluje zadání až 15 Cell ID (verze zdarma jen 3).

   Autoři mají s aplikací poměrně velké plány a plno námětů na další vylepšení. Připravují například podporu pluginů třetích stran, které by mohly přinést významné rozšíření podporovaných podmínek i funkcí. Zvažuje se také práce s přesměrováním, uživatelsky definovatelné vibrace, automatický návrat k předchozímu profilu v případě skončení aktuálního, nastavitelné barvy profilů, rozlišení lichého a sudého týdne, a celá řada dalších novinek – ostatně podívejte se sami na stránku s plány a nápady.

   Pochvalu si zaslouží také podpora a reagování na požadavky ze strany uživatelů – v posledních verzích tak například přibyly:

   • Podpora neznámých čísel a skupin ve “whitelistu”.
   • Nastavení automatického otáčení obrazovky.
   • Více současných podmínek pro aktivaci profilu.
   • Možnost nastavení priority pravidel.
   • Stav “pokud není” v pravidlech.
   • Aktivace profilu s ohledem na orientaci telefonu.
   • Uživatelsky definovatelný interval kontroly polohy.
   • Podpora zařízení bez telefonních funkcí (tablety).
   • Přidán cyklický časovač.

   Výsledkem této aktivity jsou poměrně časté aktualizace – například v září byly vydány tři updaty, v srpnu dva, v červenci dokonce čtyři. Takovou podporou se může pochlubit skutečně jen málokterá aplikace – například konkurenční Locale se dočkalo od března jen dvou aktualizací.

   Resumé

   Aplikace Profile Scheduler je rozhodně jedním z nejzajímavějších programů pro automatické nastavení telefonu na základě zadaných pravidel. Můžeme o ni říci, že jde o program typu “nastav a zapomeň”, neboť po úvodní konfiguraci ji asi budete potřebovat navštívit jen velmi výjimečně. Oceňujeme širokou škálu možností vstupních podmínek i rozsáhlé možnosti nastavení všemožných funkcí, modulů a chování, díky kterým se může váš telefon přizpůsobovat aktuální situaci, místu, času apod.

   Od uživatelů si Profile Scheduler vysloužil průměrnou známku 4,4 (v placené i “zadarmové” verzi), což lze považovat za dobrý standard. Konkurence je ale o něco málo výše: na špičce jsou Tasker a Llama se známkou 4,7, Timeriffic 4,6,  o krůček vzadu jsou AutomateIt a MacroDroid se známkou 4,3, zatímco nejhůře si v uvedeném segmentu vede Locale se známkou 4,1.

   Konkurence je sice nemalá, jak jsme ostatně zmínili na začátku této recenze, nicméně Profile Scheduler v ní bez problému obstojí. Jeho devizou je především pochopitelná filozofie ovládání a nastavení, se kterou si poradí i začátečníci.

   Profile Scheduler můžete nainstalovat a používat na Androidu 2.2 a vyšším, z interní paměti si ukousne něco kolem jednoho megabajtu, a k dispozici jsou anglická, arabská, čínská, česká, francouzská, holandská, ruská, německá, slovenská, španělská jazyková mutace.

   qewVjgG5ibSz73tHdC6FVR MKha U8umngyhG7JUNYFjm5e 71vzUvENVIKwBKu8SBo=w124
   Profile Scheduler
   Wetpalm
   Verze 2.1.1 (4. 10. 2012)
   Velikost 1,0 MB
   2.2+


   Zdarma

   9CpRfZMebIkT0mnenf8C4E1LcDnAfwGkDK1Mkv66CAAAAABJRU5ErkJggg==
   64,99 Kč

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (40)