My Data Manager: ohlídejte si přenesená data

My Data Manager: ohlídejte si přenesená data

Zajímá vás, které aplikace ukously největší podíl z vašeho datového limitu? Chcete vědět, kolik dat jste v tomto měsíci přenesli a jestli hrozí, že se překonáte FUP? Zkuste My Data Manager, se kterým budete mít naprostou kontrolu nad každým přeneseným bajtem!

Minulý týden jsme si v rámci cyklu “SvětAndroida doporučuje” představili čtyři aplikace, s jejichž pomocí můžete sledovat provolané minuty, odeslané SMSky a přenesená data. Dnes bychom se jednomu z nominovaných programů chtěli věnovat podrobněji – jmenuje se My Data Manager a v Obchodě Play je prvním kouskem vývojářského studia Mobidia Technology. Snad neprozradíme mnoho, když zkonstatujeme, že premiéra se povedla na jedničku.

Co slibuje?

V Obchodě Play autoři prezentují následující vlastnosti a funkce:

  • Jednoduché nastavení a snadné použití.
  • Díky automatickému sledování zjistíte, kolik dat přenesly jednotlivé aplikace.
  • Můžete si nastavit varování, abyste předešli zbytečným poplatkům a nechtěnému překvapení z vyúčtování.
  • Sledujte historii využití mobilních dat a Wi-Fi konektivity s pomocí snadno pochopitelných vizualizací.
  • Zkontrolujte si, že používáte optimální datový tarif. Možná i ušetříte peníze díky volbě vhodnějšího datového plánu.

Podívejte se na video, ve kterém jsou představeny hlavní funkce a možnosti.

Mobidia’s My Data Manager: No more surprises! No more overage charges!

Mobidia's My Data Manager: No more surprises! No more overage charges!

Hned na začátek ještě podotkněme, že není doporučeno přesouvat aplikaci na paměťovou kartu, protože služba, starající se o monitoring, v takovém případě nemusí fungovat správně.

Vždy na očích

Aplikace se po instalaci usadí v notifikační liště, odkud je možné ji kdykoli aktivovat. Jediným pohledem tak zjistíte, kolik telefon či tablet přenesl dat v daném zúčtovacím období. Zvlášť jsou zobrazována data, přenesená přes mobilní síť a přes Wi-Fi připojení.

Informace v notifikační liště - objem přenesených dat je v pořádku Informace v notifikační liště – objem přenesených dat je v pořádku

Informace v notifikační liště - pravděpodobně dojde k překročení FUP Informace v notifikační liště – pravděpodobně dojde k překročení FUP

Barva ukazatele signalizuje, zda máte k danému dni rezervu (ukazatel je zelený), uskutečněné přenosy se pohybují na hraně FUP (žlutý ukazatel), nebo jestli jste překročili objem, odpovídající danému dni (červený).

Pokud by se vám zobrazování v notifikační liště nelíbilo, můžete použít widgety na domovskou obrazovku, o kterých si povíme níže.

Podrobná prohlídka

Samotná aplikace je rozdělená do čtyř sekcí, mezi kterými budete přepínat horizontálním posunem, podobně jako mezi plochami systémové domovské obrazovky. Jednotlivé sekce se pak dále dělí a k přepínání slouží “ouška záložek” v horní liště, případně tlačítka, situovaná dole.

V první sekci můžete sledovat aktuální celkové skóre – tedy kolik dat jste k dnešnímu dni přenesli a jaké je očekávané využití do konce měsíce za předpokladu, že budete nadále přenášet podobná množství dat. K dispozici je také údaj o tom, kolik megabajtů jste přenesli dnes a kolik jich ještě zbývá, pokud se chcete vejít do měsíčního limitu. Nenápadná šipka u grafu ukazuje, kolik dat můžete maximálně přenést k danému dni, pokud byste limit čerpali rovnoměrně, sloupcový graf zobrazuje reálný stav.

Jak si vedeme v přenesených mobilních datech? Jak si vedeme v přenesených mobilních datech?

Na dalších záložkách zjistíte, kolik dat jste vyčerpali v roamingu a kolik jste přenesli přes bezdrátové sítě. V posledním zmíněném případě je také zobrazen graf, ukazující poměr dat, přenesených přes Wi-Fi, k celkovému objemu.

Přes Wi-Fi jsme přenesli 98 % všech dat Přes Wi-Fi jsme přenesli 98 % všech dat

Druhá sekce, pojmenovaná jako Moje datové aplikace bude pro většinu uživatelů asi nejzajímavější – poskytne totiž detailní přehled o všech programech, které v daném období přenesly byť jeden jediný bajt. Snadno tak odhalíte nejen “největší žrouty”, ale také aplikace, které se připojují k Internetu, aniž by to potřebovaly ke své funkci (například odesílají statistiky použití, stahují reklamní proužky, apod.). Budete mít detailní přehled o tom, jak jsou jednotlivé programy náročné na přenesená data.

Nejaktivnější programy za poslední měsíc Nejaktivnější programy za poslední měsíc

Která aplikace za poslední hodinu přenesla nejvíce dat? Která aplikace za poslední hodinu přenesla nejvíce dat?

Skrze záložky v horní části můžete přepínat zobrazení pro mobilní data, roaming a Wi-Fi, další tři tlačítka v dolní liště slouží k výběru období – prohlédnout si lze údaje za poslední hodinu, den, nebo měsíc. K úplné dokonalosti už chybí pouze možnost výběru období “od – do”.

Třetí sekce Můj graf dat ukazuje datové přenosy v časové perspektivě. Proti předchozímu přehledu tedy neodpovídá na otázku “co?” respektive “kdo?”, ale ukazuje, kdy vaše zařízení přeneslo data. Wi-Fi, roaming a mobilní data jsou tentokrát prezentovány dohromady, nicméně není problém zobrazit si jen ty typy přenosů, který vás zajímají. Tlačítky v dolní liště lze přepínat denní a měsíční pohled, skrze horní lištu pak lze listovat po dnech či po měsících.

Veškeré přenosy v průběhu dne Veškeré přenosy v průběhu dne

Mobilní data za poslední měsíc Mobilní data za poslední měsíc

Poslední sekce Můj kruhový diagram dat ukazuje poměrné čerpání dat jednotlivými aplikacemi. Opět nechybí možnost výběru období – tedy poslední měsíc, den a hodina. Stejně, jako v předchozích grafech můžete volit, zda vás zajímají mobilní data, data v roamingu, nebo přenosy přes bezdrátové sítě. Koláčovým grafem je možné otáčet, v dolní části se pak zobrazuje název aplikace, objem přenesených dat a procentuální vyjádření k celkovým přenosům.

Která aplikace přenesla nejvíce dat přes Wi-Fi? Která aplikace přenesla nejvíce dat přes Wi-Fi?

Která aplikace přenesla nejvíce mobilních dat? Která aplikace přenesla nejvíce mobilních dat?

Nenápadným přepínačem vlevo nahoře můžete vybírat, zda chcete zobrazit objem dat, nebo čas, po který jednotlivé aplikace přenášely data. Zobrazeno je vždy sedm nejaktivnějších aplikací, následující v pořadí jsou souhrnně prezentovány jako Other.

Nastavení tarifů a další možnosti

Další nabídky se skrývají pod tlačítkem v pravém horním rohu aplikace. První dvě položky slouží k zaslání názoru e-mailem a hodnocení aplikace v Obchodě Play. Zajímavá je sekce Tarify, na kterou se podíváme podrobněji.

Další nabídky se skrývají pod tlačítkem v pravém horním rohu Další nabídky se skrývají pod tlačítkem v pravém horním rohu

Tarify

Nastavení je rozděleno do tří sekcí – zvlášť můžete nastavit parametry mobilních datových přenosů, roamingu a Wi-Fi.

Nastavení tarifů mobilních dat, roamingu a Wi-Fi Nastavení tarifů mobilních dat, roamingu a Wi-Fi

Jestliže máte opakující se tarif (tj. operátor v určitý den “resetuje/nuluje počítadlo”), lze nastavit periodu jeho opakování (délku účovacího období) – na výběr je den, 30 dní, týden a měsíc.

Možnosti nastavení opakovaného tarifu Možnosti nastavení opakovaného tarifu

Perioda opakování tarifu (délka účovacího období) Perioda opakování tarifu (délka účovacího období)

Další položkou je datum spuštění počítadla (tj. obvykle začátek fakturačního období). Zvolit lze nejen konkrétní den, ale také přesný čas.

Začátek fakturačního období Začátek fakturačního období

Jako další samozřejmě můžete nastavit svůj datový limit.

U předplaceného tarifu se, celkem logicky, nenastavuje perioda opakování, ale doba jeho platnosti a přesný čas zahájení čerpání. Také v tomto případě můžete nastavit datový limit.

Možnosti nastavení předplaceného tarifu Možnosti nastavení předplaceného tarifu

Užitečnou funkcí je nastavení výstrah při překročení vámi stanoveného objemu dat. Výstrahy mohou být dvě, každá při jiném objemu, a kromě upozornění lze také vynutit vypnutí datových přenosů. Kromě výstrah, aktivujících se při překročení celkového objemu dat od začátku účtovacího období, lze také aktivovat výstrahu pro případ, že v daný den stáhnete větší než zadané množství dat. Tím lze například zabránit situaci, kdy některá z aplikací v průběhu dne vyčerpá celý měsíční limit.

Možnosti nastavení výstrah a deaktivace dat Možnosti nastavení výstrah a deaktivace dat

Zcela shodné je nastavení tarifu pro roaming – počítání přenesených dat pochopitelně probíhá až tehdy, kdy se telefon připojí do sítě zahraničního operátora.

Tarif pro Wi-Fi se v mnoha směrech liší – nenabízí například nastavení periody opakování, ani začátku účtovacího období či maximálního objemu přenesených dat.

Nastavení

V sekci Nastavení najdete následující položky:

  • Trvalé upozornění – rozhoduje o tom, zda bude či nebude zobrazován graf v notifikační liště. Doporučujeme ponechat tuto volbu zapnutou, protože zlepšuje přesnost a je menší pravděpodobnost, že aplikace bude ukončena systémem v případě nedostatku operační paměti.
  • Ikona ve stavovém řádku – zapíná a vypíná zobrazení nenápadné ikony v notifikační liště. Protože tato ikona sama o sobě nepřináší žádné užitečné informace, doporučujeme ji deaktivovat.
  • Analýzy využití aplikace – povoluje nebo zakazuje odesílání anonymních statistik o využívání programu.
  • Hláška Aktivovat data – v případě, že jsou při spuštění aplikace (typicky po restartu telefonu) deaktivovány datové přenosy, může vám My Data Manager nabídnout jejich zapnutí.
  • Zálohovat a obnovit – záloha a obnova veškerého nastavení. To využijete například v okamžiku, kdy měníte telefon a nechcete vše nastavovat znovu.
Možnosti nastavení aplikace My Data Manager Možnosti nastavení aplikace My Data Manager

Widgety

Pokud by vám nevyhovovalo zobrazování základních informací o přenesených datech v notifikační liště, možná oceníte nabídku widgetů, jež si můžete vytáhnout na domovskou obrazovku. V nabídce jsou tři rozměry: 2 x 1, 3 x 1 a 4 x 1.

My Data Manager nabízí tři velikosti widgetů My Data Manager nabízí tři velikosti widgetů

Všechny widgety ukazují čísla a grafy využití datových přenosů přes mobilní a bezdrátové sítě. Nepočítejte ale s prakticky žádnou možností nějaké další konfigurace, ač bychom ocenili například možnost výběru, zda budou zobrazovány denní či měsíční údaje, nebo úrovně průhlednosti. Po tapnutí na widget se otevře aplikace My Data Manager.

Resumé

My Data Manager je jednoznačně jednou z nejlépe zpracovaných aplikací pro sledování přenesených dat. Kromě graficky pěkně zpracovaných výstupů, ze kterých jediným pohledem vyčtete všechny podstatné informace, musíme ocenit precizní zpracování tarifikace – především pak možnost nastavit denní, týdenní, 30denní a měsíční účtovací období.

Nesporným kladem je také kompletní lokalizace do češtiny, která je sice místy maličko kostrbatá, nicméně výrazně usnadňuje orientaci v programu laikům a začátečníkům.

Proti konkurenční aplikaci Onavo Count asi nejvíce chybí možnost zakázat jednotlivým programům přístup k Internetu přes mobilní data a zobrazení objemu dat přenesených jednotlivými programy v průběhu času. V grafickém zpracování nám ale My Data Manager připadá o pěkný kus napřed.

Jestliže máte u svého operátora tarif, u kterého platíte za “přečerpání” limitu, může vám My Data Manager pomoci předejít šoku z vyúčtování. Z dlouhodobého hlediska vám analýza informací, získaných tímto programem, poskytne dostatek podkladů pro volbu optimálního datového tarifu.

Je skoro překvapivé, že takto propracovaný program je v Obchodě Play nabízen úplně zdarma. Aktuálně si ho stáhl více než milion uživatelů, kteří mu dali velmi vysokou průměrnou známku 4,6.

Příznivce jablečných telefonů jistě potěší zpráva, že My Data Manager si mohou nainstalovat i na svůj iPhone či iPad.

vBGYxUyTcqMLKqv0gKGofSEf5SRcfCmxqKdDIGDsydciAEz PZ em5J9KKZ9M0ItrrM=w124
My Data Manager
Mobidia Technology
Verze 2.4.0 (15. 1. 2013)
Velikost 1,5 MB
2.2+


Zdarma

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (18)