Llama – Location Profiles: Chytré profily pro každého

llama_ikona

Automatizaci telefonu se na Světě Androida věnujeme poměrně často, nicméně dosud jsme si nepředstavili jednoho z hlavních zástupců této kategorie – aplikaci Llama. Proti naprosté většině konkurentů nabízí poměrně zásadní výhodu: je ke stažení zcela zdarma. Pojďme si proklepnout do nejmenších podrobností, co Llama umí a proč dosáhla takového věhlasu.

Přijdete do práce, telefon se automaticky přepne do hlasitého režimu. Při cestě domů aktivuje Bluetooth, připojí se k hlasitému handsfree v autě a zapne navigaci. Po příchodu domů se Bluetooth deaktivuje, telefon přejde do tichého režimu s tím, že se vám dovolají pouze členové rodiny. Na noc telefon přepne do režimu Letadlo, aby na vás ráno čekal čerstvě zrestartovaný. Fikce? Nikoli! Na trhu existuje celá řada aplikací, které na základě zadaných podmínek provádějí zvolené akce a nastavení.

Konkurence je silná

Představme si nejprve deset zásadních konkurentů. Pro lepší přehlednost jsme je seřadili podle hodnocení v Obchodě Play (v případě, že má aplikace placenou a neplacenou verzi, brali jsme v úvahu hodnocení varianty zdarma).

Na špičce pomyslného žebříčku je tedy Tasker, který můžeme označit skoro jako “programovací jazyk”, neboť jde o velmi pokročilý nástroj, s dnes recenzovanou Llamou, která sice nepatří k těm úplně nejjednodušším aplikacím, nicméně subjektivně je uživatelsky přívětivější. Pokud hledáte vysloveně jednoduchou aplikaci se základní funkcionalitou, kterou uživatelé také hodnotí velmi vysoko, doporučili bychom vám Timeriffic.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí je rozděleno do čtyř sekcí, mezi kterými budete přepínat záložkami v horní části okna aplikace. Hned na začátek je vhodné podotknout, že Llama nekomunikuje česky – kromě angličtiny nabízí francouzštinu, chorvatštinu, italštinu, němčinu, maďarštinu, polštinu, ruštinu, slovinštinu a španělštinu.

  • Záložka Areas (“oblasti”) slouží k definování lokalit. Ty pak můžete použít v podmínkách typu “pokud přijdu domů, zapni Wi-Fi a vypni GPS”.
Sekce Areas slouží k definování oblastí. Sekce Areas slouží k definování oblastí.

  • Na záložce Events (“události”) budete definovat podmínky a akce. Tedy “pokud je splněna podmínka X, udělej Y”. Barevně je odlišeno, které části podmínky jsou splněny a které nikoli.
Na záložce Events jsou podmínky a akce. Na záložce Events jsou podmínky a akce.

  • Třetí záložka Profiles (“profily”) slouží k definování profilů nastavení zvuků a některých dalších parametrů telefonu. Oceníte ji v okamžiku, kdy pro různé podmínky potřebujete nastavit stejné parametry (např. na schůzkách a v noci chcete mít telefon v tichém režimu s vibracemi).
Zvukové profily se v Llamě nastavují zvlášť Zvukové profily se v Llamě nastavují zvlášť

 • Čtvrtá záložka Recent (“nedávný”) zobrazuje přehled posledních zachycených vysílačů mobilní sítě (resp. jejich Cell ID). Přímo v tomto seznamu pak můžete buňky, které nepatří do žádné známé oblasti, přiřadit do již existující nebo nově vytvořené skupiny, nebo ho ignorovat.

Poslední zachycené vysílače. Poslední zachycené vysílače.

Vysílač můžete zařadit do skupiny, nebo ho ignorovat Vysílač můžete zařadit do skupiny, nebo ho ignorovat

Definujeme oblasti

První záložku Areas můžete přeskočit, pokud nevyužijete podmínky stojící na aktuální poloze (tedy jestliže nechcete používat pravidla typu “když jsem v práci, vypni Bluetooth, když odcházím z práce, Bluetooth zapni a vypni ho, když přijdu domů”). K určování polohy jsou používány, jak zaznělo výše, vysílače operátorů. Ve výchozím stavu jsou přítomny oblasti Home a Work, nicméně nic vám nebrání obě smazat a založit si vlastní.

Pokud zakládáte novou oblast, klepnete na tlačítko v pravém dolním rohu a zadáte její název.

Novou oblast přidáte tlačítkem v pravém dolním rohu. Novou oblast přidáte tlačítkem v pravém dolním rohu.

V dalším kroku Llamě řeknete, jak dlouho se v dané oblasti ještě budete nacházet. Aplikace po tuto dobu bude sledovat a ukládat všechny BTSky v okolí, aby podle nich později poznala, že se nacházíte v dané lokalitě.

Llama se zeptá, jak dlouho v oblasti budete pobývat. Llama se zeptá, jak dlouho v oblasti budete pobývat.

Aplikace se učí okolní vysílače v oblasti Aplikace se učí okolní vysílače v oblasti

Oblasti lze v seznamu přejmenovávat, znovu spustit proces učení, nebo můžete danou oblast smazat – vše je dostupné přes kontextové menu, jež se objeví po dlouhém stisku dané položky.

Nabídka pro položky v seznamu Areas. Nabídka pro položky v seznamu Areas.

Při krátkém stisku dané oblasti se zobrazí přehled k ní přiřazených buněk, které můžete prohlížet a odstraňovat – například pokud některá způsobuje chybnou detekci.

Jednotlivé BTSky můžete odstranit Jednotlivé BTSky můžete odstranit

Zvukové profily

Na třetí záložce Profiles nalezneme sady přednastavených profilů. Na našem testovacím telefonu jsme nastavili tři režimy:

 • Normální – všechny zvuky na maximum.
 • Tichý – všechny zvuky stažené na nejnižší, ale ještě slyšitelnou hodnotu,
 • Zcela tichý – všechny zvuky úplně vypnuté.

Tyto režimy jsme střídali v průběhu dne pomocí pravidel, o kterých si povíme později.

Co můžete v profilech ovlivnit?

 • Jméno profilu.
 • Nastavení hlasitosti vyzvánění (na stupnici od 0 do 7).
 • Nastavení hlasitosti notifikací/upozornění (na stupnici od 0 do 7).
 • Režim vyzvánění (tichý, vibrace, vyzvánění, vyzvánění s vibracemi).
 • Vyzváněcí tón/melodii.
 • Tón/melodii upozornění.
 • Nastavení hlasitosti hudby a médií (na stupnici od 0 do 15).
 • Nastavení hlasitosti budíku (na stupnici od 0 do 7).
 • Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru (na stupnici od 0 do 5).
 • Nastavení hlasitosti systémových zvuků (na stupnici od 0 do 7).
 • Změnit barvu a velikost ikony aplikace Llama v notifikační liště.
 • Specifikovat výjimečné kontakty (Noisy contacts) s vlastní hlasitostí vyzvánění (typicky pokud chcete mít telefon v tichém režimu, ale vybrané osoby by se vám měly dovolat).

Jméno profilu, nastavení hlasitosti vyzvánění a notifikací. Jméno profilu, nastavení hlasitosti vyzvánění a notifikací.

Nastavení režimu vyzvánění, změna zvuků vyzvánění a upozornění. Nastavení režimu vyzvánění, změna zvuků vyzvánění a upozornění.

Nastavení hlasitosti médií a budíku. Nastavení hlasitosti médií a budíku.

Nastavení hlasitosti hovoru a systémových zvuků. Nastavení hlasitosti hovoru a systémových zvuků.

Nastavení ikony a výjimečných kontaktů. Nastavení ikony a výjimečných kontaktů.

Možná se teď ptáte, kde jsou další nastavení? Záložka Profiles slouží pouze k nastavení zvukových profilů. Například zapínání a vypínání Wi-Fi, Bluetooth, mobilních dat, GPS a další jsou součástí událostí (Events), které si ukážeme v následující kapitole. V tomto směru je filozofie aplikace trochu jiná, než bývá u většiny automatických profilů zvykem – nastavení zvuků je v Llamě prostě zvlášť.

Krátkým stiskem profil aktivujete (resp. přepnete), při dlouhém stisku dostanete následující nabídku:

Nabídka při dlouhém stisku profilu Nabídka při dlouhém stisku profilu

 • Activate and Lock (“aktivuj a zamkni”) – aktivuje zvolený profil na zadanou dobu, přičemž k jeho přenastavení nedojde, ani když pravidla požadují změnu. Hodí se například v okamžicích, kdy máte neplánované jednání, během kterého si nepřejete být rušeni.
 • Edit profile – úprava parametrů zvoleného profilu.
 • Copy profile – zkopírování existujícího profilu do nového. Tuto možnost oceníte při vytváření profilů, jež se od sebe liší jen v několika položkách. Místo vytvoření nového profilu a jeho kompletní konfigurace stačí zkopírovat již existující, přejmenovat ho a provést pouze ta nastavení, ve kterých se profily liší.
 • Delete profile – smazání profilu.

Otestovali jsme také volání od “výjimečného kontaktu” v době, kdy je telefon v tichém režimu. V některých telefonech tato funkce nefunguje, neboť tichý režim má vyšší prioritu. Na redakčním Samsungu Galaxy S II bylo chování stejné: v okamžiku, kdy byl telefon v tichém režimu, kontakt uvedený v seznamu Noisy contacts nezvonil. Vyřešení tohoto problému ale bylo poměrně jednoduché: nepřepínat telefon do tichého režimu (tj. nastavení Choose vibrate mode ponechat na Ring) a nastavit nulovou hlasitost vyzvánění (tj. Ringtone volume na 0/7). Pak výjimečné kontakty zvonily s pro ně určenou hlasitostí.

Nastavení událostí

Konečně se dostáváme k hlavním možnostem konfigurace – tedy jak telefonu sdělit, co má za dané situace provést. Tyto možnosti najdeme v sekci Events. Zde jsou vypsána všechna již nastavená pravidla, přičemž červeně jsou označeny ty části, které aktuálně neplatí, zeleně ty, jež platí, a bílým písmem jsou změny, které za daných podmínek budou provedeny (v případě, že by vás z barviček přecházely oči, můžete je v nastavení vypnout).

Událost (event) přidáte stiskem tlačítka se znaménkem “+”.

Tlačítkem + přidáte novou událost. Tlačítkem + přidáte novou událost.

Pak ji můžete pojmenovat, ale co je hlavní – nastavíte zde za jakých podmínek (condition) a co se má provést (action).

Pojmenování slouží k snazšímu rozlišení Pojmenování slouží k snazšímu rozlišení

Podmínky

Podmínku přidáte tlačítkem Add Condition.

Podmínku přidáte tlačítkem Add Condition. Podmínku přidáte tlačítkem Add Condition.

Poté vyberete z nabídky požadovanou položku a nastavíte její parametry.

Vyberete z nabídky požadovanou položku Vyberete z nabídky požadovanou položku

Pod tlačítkem s otazníkem se skrývá nápověda, vysvětlující, k čemu jednotlivé položky slouží.

Pod tlačítkem s otazníkem se skrývá nápověda Pod tlačítkem s otazníkem se skrývá nápověda

Nápověda k podmínce Airplane mode Nápověda k podmínce Airplane mode

Možnosti jsou následující:

  • Active application – podmínka je platná, pokud je v popředí spuštěna daná aplikace (příklad: “pokud zapnut přehrávač hudby, aktivuj Bluetooth pro připojení sluchátek”).
  • Airplane mode – podmínka platí, jestliže se telefon nachází v režimu Letadlo.
  • Alarm time – můžete nastavit podmínku, založenou na čase, na který máte či naopak nemáte nastavený budík. Llama spolupracuje pouze s výchozí systémovou aplikací Budík.
  • AND je logické “a”, díky kterému můžete vytvářet podmínky, při jejichž současném splnění je podmínka považována za platnou.
  • App Notification Bar Icon – je experimentální funkce, reagující na to, když nějaká aplikace umístí ikonu do oznamovací lišty. Aby bylo možné podmínku kontrolovat, je nutné povolit Llamu v možnostech usnadnění. Kdy tuto možnost využijete? Například tehdy, pokud chcete nějakou akci vázat na doručení SMS, nebo zprávy z GTalku.
  • Audio becoming noisy – podmínka platí, jestliže odpojíte drátová nebo Bluetooth sluchátka od telefonu. Typické využití: “Při odpojení sluchátek ukonči přehrávač hudby”.
  • Battery Level – sleduje stav baterie, podmínka platí při překročení zadané hranice (nahoru nebo dolů). Příklad: “Pokud je stav baterie méně než 15 %, vypni mobilní data, vypni Bluetooth a sniž jas displeje”.
  • Bluetooth Device Connected – aktivuje se při připojení zvoleného Bluetooth zařízení. Příklad: “Pokud se telefon připojí k handsfree v autě, zapni navigaci”.
  • Bluetooth Device Disconnected – aktivuje se při odpojení zvoleného Bluetooth zařízení. Příklad: “Pokud se telefon odpojí od handsfree v autě, vypni navigaci”.
  • Bluetooth Devices Not Connected – podmínka platí, pokud není připojeno žádné Bluetooth zařízení. Příklad: “Pokud k telefonu není připojeno žádné zařízení, vypni Bluetooth”.
  • Calendar Event – podmínka platí, pokud je v kalendáři událost se zadaným textem. Například: “Pokud mám v kalendáři událost s názvem schůzka, vypni všechna vyzvánění”.
  • Call state – tato podmínka umožňuje vytvářet plány s ohledem na stav telefonu, konkrétně na tom, zda probíhá či neprobíhá hovor, případně jestli telefon vyzvání.
  • Car Mode – podmínka postavená na tom, zda je či není telefon v režimu Automobil.
  • Charging or Unplugged – dovoluje nastavit pravidlo na základě nabíjení telefonu. Rozlišuje přitom stav, kdy je telefon nabíjen ze sítě, přes USB (nebo z auto-nabíječky), a kdy běží na baterii.
  • Day of the Week – bude asi jedním z nejčastějších pravidel. Můžete vybrat dny v týdnu, kdy bude dané pravidlo platit. Příklad: “V sobotu a v neděli přepni na tichý profil”.
  • Desk dock – podmínka je platná při zapojení do dokovací stanice. Dokovací stanice samozřejmě musí být telefonem podporována – mnohé levné modely se vůči systému identifikují jen jako nabíječka.
  • Enter /In Area – díky této podmínce můžete nastavovat pravidla, založená na aktuální poloze. Pokud tedy vstoupíte do oblasti, kterou jste si definovali (viz výše), začne podmínka platit. Hodí se pro pravidla typu “Pokud jsem v práci, zapni Wi-Fi a vypni Bluetooth”.
  • Headset Connected/Disconnected – podmínka závisející na připojení respektive odpojení sluchátek. Typické využití: “Pokud připojím sluchátka, zapni přehrávač hudby” a “Když sluchátka odpojím, vypni přehrávač hudby”.
  • Leave Area – je protikladem k podmínce Enter /In Area. Aktivuje se tehdy, když opustíte zadanou oblast. Typicky “Pokud opustím oblast zaměstnání, přepni telefon do tichého režimu”.
  • Llama variable – závisí na hodnotě proměnné. Proměnnou můžete použít k uložení nějakého stavu, na základě kterého následně aktivujete zadanou událost. Tak například: pokud je telefon připojen ke sluchátkům a současně k nabíječce, pravděpodobně je uložen v dokovací stanici. Můžete si vytvořit proměnnou MusicDock, která bude mít při zapojení nabíječky a sluchátek hodnotu yes a při nesplnění jedné nebo obou podmínek hodnotu no. Na základě této hodnoty pak aktivujete například hudební přehrávač.
  • Music Playback – reaguje na stav systémového přehrávače hudby, přičemž detekuje dva stavy: přehrávač hraje a přehrávání je pozastaveno.
  • Not in Areas – podmínka je splněna, pokud se telefon nenachází ani v jedné z vybraných lokalit.
  • OR – dovoluje vytvářet sekvenci podmínek, pro které platí logické NEBO. Tedy jestliže je alespoň jedna z podmínek splněna, pak celá podmínka platí.
  • Phone reboot – podmínka se aktivuje buď po spuštění, nebo před vypnutím telefonu.
 • Screen on/off – podmínka závisí na tom, zda je displej telefonu rozsvícený nebo zhasnutý. Můžete tak například vytvořit úsporné opatření typu “Pokud je displej vypnutý, odpoj se od Wi-Fi a mobilních dat, a připoj se v okamžiku, kdy je displej zapnutý”.
 • Screen rotation – dovoluje definovat pravidla závislá na poloze telefonu, respektive otočení obrazovky.
 • Time Between – pravidlo platí v zadaném časovém rozsahu. Například “Pokud je mezi 23:00 a 6:00, přepni telefon do režimu Letadlo”. V kombinaci se dnem v týdnu patrně půjde o jednu z nejčastěji používaných variant nastavení.
 • User is present – platí při úspěšném odemčení obrazovky uživatelem.
 • WiFi Hotspot – toto pravidlo slouží pouze jako filtr a platí v okamžiku, kdy je telefon v režimu Wi-Fi hotspotu.
 • WiFi Network Connected – podmínka je splněna, pokud je telefon připojen ke konkrétní Wi-Fi. Můžete použít také jako identifikátor polohy (doma/práce) místo lokalizace podle BTS. Příklad: “Pokud jsem připojen k domácí Wi-Fi, vypni všechna vyzvánění”.
 • WiFi Network Disconnected – pravidlo platí v případě, že se telefon odpojí od zadané Wi-Fi, nebo pokud není připojen k zadané Wi-Fi.

Podmínky je možné vzájemně kombinovat a vytvářet tak poměrně podrobné specifikace, kdy se má aktivovat zadané pravidlo (například: “Pokud jsem doma, je neděle mezi 8:00 a 20:00, zapni vyzvánění).

Akce

Poté, co si nastavíte podmínky, je na řadě určit, co má Llama při jejich splnění udělat. K tomu slouží tlačítko Add Action. Další postup je pak stejný, jako při zadávání podmínek.

K přidání akce slouží tlačítko Add Action K přidání akce slouží tlačítko Add Action

Podívejme se, jaké akce jsou k dispozici:

  • 2G/3G – tato možnost funguje jen na některých telefonech, které podporují přepínání režimu mobilních dat (2G/3G). V nabídce je celá řada režimů, od preferování 3G, výhradní používání 2G nebo 3G a řada dalších.
  • 4G – pokud to telefon a síť podporuje, lze si také vynutit připojování přes 4 G mobilní data.
  • Account Sync – povoluje nebo zakazuje synchronizaci s účtem Google.
  • Airplane Mode – zapíná a vypíná režim Letadlo.
  • Android intent je funkce pro pokročilé uživatele, skrze kterou je možné ovládat některé spolupracující aplikace (např. Widget Locker, Beautiful Widgets, …).
  • APN – zakáže mobilní data změnou přístupového bodu (APN).
  • Bluetooth – zapínání a vypínání BT.
  • Car Mode – přepne telefon z/do režimu Automobil.
  • GPS – zapínání a vypínání modulu pro příjem satelitní navigace.
  • Haptic feedback – zapnutí/vypnutí dotekové vibrační odezvy.
  • Kill Application – ukončení zvolené aplikace.
  • Kill Application (root priveleges) – ukončení zvolené aplikace pod právy roota.
  • Llama Android Location Polling – mění nastavení frekvence, se kterou Llama zjišťuje informaci o poloze telefonu.
  • Llama Bluetooth Polling – mění nastavení frekvence, se kterou Llama zjišťuje dostupnost zvoleného BT zařízení.
  • Llama Cell Polling – mění nastavení frekvence, se kterou Llama zjišťuje informaci o poloze telefonu z okolních BTS.
  • Llama Notification Icon – mění barvu a velikost ikony aplikace v notifikační liště.
  • Llama variable – nastavuje hodnotu proměnné.
  • Llama WiFi Polling – mění nastavení frekvence, se kterou Llama zjišťuje připojení k dané Wi-Fi.
  • Locale plugin – umožňuje spouštět pluginy určené pro aplikaci Locale.
  • Media player – ovládání systémového hudebního přehrávače (přehrávání, pozastavení, následující, předchozí).
  • Mobile data – povolení a zakázání mobilních dat.
  • Music/Media Volume – položka je sice součástí zvukových profilů, nicméně hlasitost hudby a médií lze ovlivnit také pravidlem.
  • Play a sound – přehraje zvuk. Tímto způsobem se můžete nechat informovat například o přepnutí profilu, nebo na situaci, na kterou telefon sám o sobě nijak neupozorňuje.
  • Profile – výběr z nastavených zvukových profilů.
  • Reboot – restart telefonu (vyžaduje práva roota).
  • Reminder – zobrazí upomínku s daným textem v notifikační liště.
  • Run App Shortcut – spustí aplikaci v zadané sekci nebo aktivitě. Například tak je možné vyvolat Budík, ačkoli je součástí aplikace Hodiny
  • Run Applicatio.n – spuštění zadané aplikace.
  • Screen Brightness – nastavení úrovně podsvícení obrazovky (uživatelsky definované, nebo automatické).
  • Screen Lock – aktivuje a deaktivuje zámek obrazovky. Autoři ale upozorňují, že tato funkce nefunguje zcela bez problémů.
  • Screen lock password – změna hesla pro odemčení obrazovky.
  • Screen Off – zhasne displej.
  • Screen On – rozsvítí displej.
  • Screen Rotation – aktivuje a deaktivuje automatické otáčení displeje.
  • Screen Timeout – nastavení prodlevy pro zhasnutí displeje.
  • Speak – přečte přes hlasovou syntézu (TTS) zadaný text. Můžete se tak nechat hlasem upozorňovat na to, že aplikace provedla nějaké změny nastavení.
  • Speakerphone – přepíná hovory do hlasitého handsfree (využití najde například ve spolupráci s podmínkou “pokud je telefon zapojen v auto nabíječce a je zapnutá navigace”.
  • Turn off phone – vypnutí telefonu (vyžaduje práva roota). Samozřejmě se zapnutím telefonu už vám Llama nepomůže, neboť ke své činnosti vyžaduje běžící systém.
  • USB mass storage – přepne režim připojení k počítači na diskové úložiště.
  • Vibrate – kromě zvukových znělek a přečteného textu může Llama na události upozornit také uživatelsky definovaným zavibrováním.
 • Wallpaper – dovoluje změnit tapetu na domovské obrazovce. Typické je například různé nastavení tapety podle oblasti nebo denní doby. Bohužel neumí pracovat s “živými tapetami”.
 • WiFi – zapínání a vypínání modulu pro bezdrátové sítě.
 • WiFi hotspot – zapíná a vypíná bezdrátový přístupový bod (resp. Wi-Fi v režimu hotspot, kdy telefon poskytuje skrze bezdrátovou síť své mobilní připojení ostatním zařízením).
 • WIFi sleep policy – nastavuje režim uspávání Wi-Fi v případě zhasnutí displeje.

Pokud tedy nebudeme počítat podporu pluginů, máme tu 31 konfigurovatelných podmínek, na jejichž stav či změnu je možné reagovat 44 různými akcemi. Přičtěte si k tomu možnost kombinovat více podmínek s logickým A či NEBO a skutečnost, že po splnění podmínky může být provedeno najednou několik akcí, a dostanete se k neuvěřitelnému množství kombinací “co má telefon udělat, když …”

K samotné obrazovce, na které budete vybírat podmínky a akce ještě dodejme v bodech:

 • Jednotlivé události lze pro lepší přehlednost přejmenovat.
 • Danou sekvenci je možné aktivovat a deaktivovat.
 • V pokročilém nastavení lze nastavit odložení akce (např. “pokud jsem z dosahu domácí bezdrátové sítě, vypni za minutu Wi-Fi).
 • Dále je možné vyžadovat potvrzení před provedením nastavených akcí.
 • Lze nastavit opakování akce v zadaném intervalu (např. “každou minutu zkontroluj, zda je dostupná domácí Wi-Fi, pokud ano, udělej to a to”).

Pokročilé možnosti konfigurace Pokročilé možnosti konfigurace

Pokročilé možnosti konfigurace Pokročilé možnosti konfigurace

Jediné, co nám v tomto dialogu připadalo poněkud nelogické či nezvyklé, je odstraňování podmínek a akcí. Čekali bychom, že po dlouhém tapnutí dostaneme plovoucí nabídku, která bude obsahovat i smazání zvolené položky. V Llamě je ale nutné nejprve stisknout tlačítko Remove a poté tapnout na položku, kterou chcete odstranit.

Praktickým shledáváme tlačítko Test Actions, jež provede nastavení telefonu do zvolené konfigurace, takže můžete zkontrolovat, zda je vše nastaveno podle vašich představ.

Ukázkové nastavení

Llamu jsme testovali dva týdny s následujícím nastavením:

Definovali jsme tři profily: Normální, Tichý a Zcela tichý (podrobnosti viz výše).

Protože nám stačily podmínky závislé na dni v týdnu a čase, vypadalo naše nastavení takto:

 • Cesta do práce: pokud je pondělí až pátek mezi 6:00 a 6:30, zapni GPS, zapni Bluetooth, zapni mobilní data, vypni Wi-Fi a použij profil Normální.
 • Práce: pokud je pondělí až pátek mezi 6:30 a 15:50, vypni GPS, vypni Bluetooth, zapni mobilní data, zapni Wi-Fi a použij profil Normální.
 • Cesta z práce: pokud je pondělí až pátek mezi 15:50 a 16:30, zapni GPS, zapni Bluetooth, zapni mobilní data, vypni Wi-Fi a použij profil Normální.
 • Pracovní odpoledne: pokud je pondělí až pátek mezi 16:30 a 23:30, vypni GPS, vypni Bluetooth, zapni mobilní data, zapni Wi-Fi a použij profil Tichý.
 • Pracovní noc: pokud je neděle až čtvrtek mezi 23:30 a 5:05, přepni telefon do režimu Letadlo, vypni GPS, Bluetooth, mobilní data a WiFi a použij profil Zcela tichý.
 • Víkend den: pokud je sobota nebo neděle mezi 12:00 a 23:30, vypni GPS, vypni Bluetooth, zapni mobilní data, zapni Wi-Fi a použij profil Tichý.
 • Víkend noc: pokud je pátek nebo sobota mezi 23:30 a 12:00, přepni telefon do režimu Letadlo, vypni GPS, Bluetooth, mobilní data a WiFi a použij profil Zcela tichý.

Během testování jsme nenarazili ani na jeden, byť sebemenší, problém. Telefon v nastavených časech zapínal a vypínal moduly přesně dle potřeby, stejně tak správně řešil i zvukové profily.

Nastavení aplikace

Neměli bychom vynechat ani další možnosti konfigurace, které najdeme pod [Menu]-Settings.

 • Volba Alternative icon colour přepne ikonu v notifikační liště do světlejšího motivu.
 • Nabídka Notification Mode umožňuje vybrat, jak budete upozorněni na změnu profilu.
 • Volba Use 12-hour time pickers přepíná hodiny v nastavení ze 12hodinového formátu na 24hodinový. Výhodou 12hodinového formátu má být menší počet tapnutí při nastavování časů.
 • Nastavení jazyka najdete v sekci Language, nicméně, jak jsme si řekli výše, čeština v nabídce chybí.
 • Disable volume buttons – zabrání tomu, abyste změnili hlasitost, nastavenou aplikací, manuálně k tomu určenými tlačítky.
 • Ignore Invalid/No Signal cell – pokud je nedostupný vysílač mobilní sítě, neaktivují se pravidla typu “jestliže jsem opustil oblast X”.

Kromě toho v nastavení najdete i další parametry, jako jsou například příkazy pro restart a vypnutí telefonu, možnosti zamykání profilů, nebo frekvence kontroly okolních buněk.

Proč si vybrat právě Llamu?

Jak jste mohli vidět na začátku této recenze, nabídka aplikací pro automatizaci telefonu je poměrně široká. Pro Llamu hovoří dva zásadní faktory. Tím první je cena: z deseti zmíněných programů jsou v neomezené verzi pouze tři zdarma – Timeriffic, MacroDroid a Llama. Z těchto má Llama jednoznačně nejvyšší hodnocení v Obchodě Play.

Druhým argumentem pro Llamu je široká nabídka podmínek a akcí v základní výbavě. V tomto směru je na tom sice o něco lépe Tasker, který ale pro začínající a středně pokročilé uživatele může odradit komplikovanější konfigurací a poměrně vysokou cenou. Llama je, pokud pochopíte logiku profilů a událostí, relativně jednoduchá (v rámci férovosti ale uznáváme, že mnozí konkurenti jsou uživatelsky ještě přívětivější).

Jestliže vaše požadavky na “automatizaci” spočívají v přepnutí do tichého vyzvánění v noci a přepnutí do normálního režimu přes den, patrně vystačíte s aplikací Timeriffic, která sice nenabídne tak ohromující škálu nastavení, ale veškeré její nastavení je otázkou několika sekund. Pokud ale chcete, aby se telefon nastavoval podle složitějších podmínek, pak je Llama v poměru cena/nabízené funkce naprosto bezkonkurenčním řešením.

Llama - Location Profiles
Llama - Location Profiles

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (29)