TOPlist

Waze 4.0: nová verze navigace v praktickém testu [podrobná recenze]

waze_40_recenze_ico

Uživatelé operačního systému Android se ve čtvrtek 10. března 2016 konečně dočkali! Byla uvolněna nová verze komunitní navigace Waze s číslem 4.0, která přinesla dlouho očekávané novinky, jimž dominuje především kompletně přepracované uživatelské rozhraní. V tomto článku vám představíme všechny důležité informace a poznatky z praktického používání.

Obsah recenze

Zásadní změny aneb Waze v novém kabátku

Jak již zaznělo, a jak bylo s předstihem avizováno (viz aktuality Waze dostane zásadní aktualizaci, verze 4.0 má zcela nové rozhraní a Nová verze Waze 4.0 pro Android se blíží (oficiální video)), nejviditelnější novinkou je zcela přepracované uživatelské prostředí aplikace. Toho se mohli již od října loňského roku nabažit uživatelé „jablečných telefonů,“ pro které byla verze 4.0 vydána jako první. Pokud bychom měli shrnout celkové dojmy do jedné věty, patrně bychom konstatovali, že je líbivější a působí dospěleji. Pojďme ale od subjektivního hodnocení přejít k faktům.

Zatímco Waze 3.x disponovalo dvěma tlačítky, skrze která se uživatel dostal k dalším nabídkám, nová verze přináší celkem čtyři hlavní ovládací prvky. Zvýšení počtu tlačítek překvapivě přispělo k vyšší přehlednosti:

 • Tlačítko vlevo dole vyvolá levý postranní panel, který primárně slouží k zadání cíle trasy. Kromě dvou rychlých destinací (Doma a Práce) zde najdete přístup k oblíbeným položkám, událostem z Kalendáře Google a posledním cílům vašich cest. Samozřejmě nechybí vyhledávání, a stejně, jako ve starší verzi, je možné hledat pomocí Waze, míst Google a Foursquare. V levé postranní nabídce najdete také tlačítka pro vstup do nastavení, uživatelského profilu a ukončení aplikace.
 • Tlačítko vpravo dole zpřístupňuje sociální vazby, které jsou jedním z hlavních rysů této navigační aplikace. V pravé postranní nabídce, kterou jeho stiskem vyvoláte, naleznete seznam přátel s možností přidávání a vyhledávání. U jednotlivých kontaktů najdete informaci o tom, kdy byly naposledy online, můžete jim zavolat, napsat, nebo na ně zatroubit (samozřejmě jen skrze aplikaci). Tlačítkem v horní části této nabídky můžete přepnout do režimu pošty, kde uvidíte zprávy, informace o řešení nahlášených problémů v mapě, upozornění na významné události, novinky, případně poděkování za vaše hlášení a další údaje.
 • Dolní lišta, která vás po zapnutí aplikace přivítá pozdravem, odpovídajícím denní době („Dobré ráno.“ „Dobré odpoledne,“ „Dobrý večer“) bez zadaného cíle nenabízí žádné funkce, tedy kromě toho, že po spuštění zobrazí v krajských městech počet uživatelů a počet událostí v okolí. Po zadání destinace ukazuje tři údaje: očekávaný čas příjezdu do cíle, zbývající čas a vzdálenost. Po klepnutí se rozbalí nabídka, obsahující stručný popis cesty a tlačítko pro přidání zastávky (další bod trasy lze přidat i tak, že zadáte přes levou nabídku další cíl). V dolní části této nabídky pak najdete trojici tlačítek, která slouží k nalezení alternativních tras, sdílení času příjezdu s dalšími uživateli a zastavení navigace. Novinkou je také relativně nenápadná lišta, která graficky zobrazuje události na cestě a kolony. Tento „teploměr“ se interaktivně přizpůsobuje dle zbývající vzdálenosti do cíle.
 • Velmi viditelnou proměnou prošla nabídka pro hlášení událostí na cestě. Nyní ji najdete v podobě oranžového plovoucího akčního tlačítka v pravém dolním rohu. Ikony pro jednotlivé události jsou v nové verzi větší, výraznější a barevnější. Hlásit můžete kolony, policejní hlídky, nehody, případně další typy nebezpečí. Po klepnutí na požadovanou položku následuje požadavek na upřesnění – například v případě nebezpečí budete několika klepnutími definovat, o jaký problém se jedná a kde se nalézá. K jednotlivým hlášením můžete přidat fotku a/nebo textový komentář. Příjemnou „vychytávkou“ je také trojice rychlých voleb, která se objeví při dlouhém podržení akčního tlačítka. Stačí pak jen potáhnout prst odpovídajícím směrem a můžete oznámit kolonu, policejní hlídku nebo nebezpečí.

Tím jsme v rychlosti probrali to nejdůležitější z hlediska uživatelského prostředí.

Zadáváme cíl cesty

Celkem logicky nejčastějším využitím navigační aplikace bude plánování trasy do nějakého cíle. K zadání slouží levá postranní nabídka, ve které na prvním místě najdete vyhledávací pole. Do něj můžete zadat prakticky jakkoli specifikovaný cíl: město, konkrétní adresu, název firmy, jméno restaurace a podobně. Kromě klasického textového zápisu je možné použít i diktování hlasem. Pokud je k dispozici dostatečně rychlé připojení k Internetu, aplikace během psaní našeptává možné cíle, které lze rychle vybrat klepnutím.

Jestliže si nevyberete, můžete na další obrazovce volit výsledky z jedné ze tří databází: Místa (databáze míst plněná uživateli a editory Waze), Google (obvykle nejjistější cesta k získání správné adresy) a Foursquare (místa z geosociální sítě). Mezi výsledky můžete přepínat tlačítky ve spodní části obrazovky. Pokud hledáte konkrétní adresu v podobě města, ulice a čísla popisného/orientačního, je vhodné pro tyto účely použít databázi Google.

Výsledky jsou prezentovány formou karet s uvedením vzdušné vzdálenosti a náhledem v mapě. Po zvolení požadovaného cíle následuje obrazovka s informacemi, kde najdete náhled místa v mapě, název, přesnou adresu, a u výsledků z Waze v případě firem a podniků také otevírací dobu, možnost zavolat na telefonní číslo či otevřít odkaz na webové stránky. Nenápadným tlačítkem s hvězdičkou si můžete dané místo přidat mezi oblíbené pro jeho rychlejší vyvolání, kontextová nabídka pak umožňuje zobrazení v mapě nebo nastavení jako počátečního bodu. Cíl můžete odeslat některému ze svých přátel, což využijete například v okamžicích, kdy se chcete někde setkat. Konečně to nejdůležitější: navigaci zahájíte tlačítkem Jet.

Možnosti zadání cíle tedy vypadají následovně:

 • Hledání
 • Poslední místa
 • Oblíbené
 • Kalendář
 • Podržením prstu na místě v mapě

Pokud po výběru cíle cesty použijete stejný postup znovu, budete moci zadat destinaci buď jako nový cíl, nebo zastávku na již plánované trase. Waze podporuje jen jednu zastávku a místa řadí vždy v pořadí start – zastávka – cíl, čili nijak nezohledňuje, v jakém pořadí by bylo logické jednotlivé body projet. Zastávku lze přidat také z nabídky, jež se ukáže krátce před zahájením jízdy, nebo po klepnutí na spodní lištu.

Jedeme

Jednou z mnoha novinek verze 4.0 je zobrazování dvou výchozích pozic (domova a zaměstnání) v podobě ikony domečku a kufříku v mapě. Podívejme se nyní na to, jaké informace a ovládací prvky jsou zobrazovány během jízdy.

Pochopitelně během navigace zabírá největší část obrazovky mapa se situací před vámi. Kromě silnic, ulic, budov, porostů, vodních ploch a dalších objektů se v mapě zobrazuje také celá řada dalších prvků. Můžete například vidět polohu ostatních uživatelů (s určitým zpožděním s ohledem na ochranu soukromí), ikony nahlášených událostí, jako jsou policejní hlídky, radary, uzavírky, nehody nebo jiná nebezpečí. Velmi pěkně jsou nově zpracovány informace o průjezdnosti komunikací – kromě barevného rozlišení (bez barvy = volně průjezdné, oranžová = očekávejte zpomalení, červená = kolona) a zobrazení průměrné rychlosti v daném segmentu je směr, kterého se problém týká, indikován také animací.

V pravém dolním rohu mapy je plovoucí akční tlačítko pro hlášení dopravních a jiných informací (na jeho možnosti se podíváme dále), do levého dolního rohu pak lze v nastavení zapnout ukazatel aktuální rychlosti dle GPS, což vnímáme jako velmi praktický prvek.

Velkou proměnou prošla horní (černá) lišta. Ta ve výchozím stavu ukazuje vzdálenost k nejbližšímu očekávanému manévru, další instrukci (v případě dvou za sebou těsně následujících pokynů dokonce dvě nadcházející instrukce) a v mnoha případech také text, který byste před odbočení měli spatřit na směrové tabuli u cesty, nebo číslo silnice, což ujišťuje váhající řidiče o správnosti manévru.

Po klepnutí na tuto lištu se zobrazí další novinka v podobě dvou záložek. První se jmenuje Další odbočení a ukazuje itinerář celé cesty se všemi odbočeními a jejich vzdálenostmi. Druhá Hlášení před vámi zobrazuje přehled všech očekávaných komplikací na naplánované trase.

Široké možnosti poskytuje také spodní lišta. Kromě dvou již dobře známých tlačítek pro zadání cíle a zobrazení seznamu přátel ukazuje během jízdy očekávaný čas příjezdu, předpokládanou dobu jízdy a zbývající vzdálenost. Bohužel údaje, které jsou v této sekci zobrazené, nelze uživatelsky změnit.

Po klepnutí na spodní lištu se zobrazí nabídka s „teploměrem,“ představujícím očekávanou plynulost dopravy na trase, a dále trojice tlačítek.

Z hlediska hlasových instrukcí patří Waze k těm méně upovídaným. V češtině k vám bude promlouvat syntetický ženský hlas, který nepůsobí uměle a dle našeho subjektivního mínění je vcelku příjemný. Ještě kladněji budeme hodnotit slovenský ženský hlas, který si získal naše velké sympatie. Právě hlasový rejstřík je jednou z dalších zajímavostí této navigace: v angličtině je například možné nechat se navádět hlasem Morgana Freemana či robota ze Star Wars. V naší mateřštině je zatím k dispozici pouze jeden hlas, nicméně dle nepotvrzených informací by k němu měl přibýt i mužský, konkrétně hlas Vlasty Korce z Rádia Impuls (s tímto médiem Waze spolupracuje od prosince 2015 na sdílení dopravních informací).

Pokyny jsou stručné a většinou jasné, přičemž jsou ohlašovány v dostatečné vzdálenosti, která částečně koresponduje s rychlostí, jakou aktuálně jedete (s vyšší rychlostí je hláška pronesena ve větší vzdálenosti před odbočkou). Nejčastěji jsou instrukce oznamovány 800 a 200 metrů předem a následně těsně před manévrem. Hlas většinou správně počítá i sjezdy na kruhovém objezdu, takže se můžete setkat s hlášením „Na kruhovém objezdu vyjeďte na třetím výjezdu.“ Kladně hodnotíme fakt, že více hlášek v sérii na sebe zpravidla plynule navazuje a projev tak nepůsobí rušivě a roboticky. Sem tam se ale přeci jen pohledu na displej za účelem zjištění skutečného stavu nevyhnete.

Škoda jen, že Waze neumí pracovat s dalšími nainstalovanými hlasovými syntézami, takže ačkoli byl na testovacím telefonu nainstalován SVOX s českým hlasem Iveta, neuměla ho navigace využít. Mapy Google a některé další aplikace přitom právě s touto syntézou výborně spolupracovaly, takže dokázaly například hlásit názvy ulic a čísla silnic. Nutno podotknout, že v angličtině nemá Waze v tomto směru sebemenší problém a naviguje se všemi podrobnostmi.

Hlásíme

Jak jsme už několikrát naznačili, Waze není jen „normální navigace,“ která spočítá cestu mezi dvěma či více body, eventuálně vezme v potaz den, čas a nějaká průměrná historická data o průjezdnosti cest. Waze má velmi silný sociální rozměr, který by se dal shrnout do biblického úryvku „Dej a bude Ti dáno.“

Pokud tedy například řidič, který projel část vaší trasy před vámi, zahlédl policejní hlídku a ohlásil ji skrze systém hlášení ve Waze, budete v dostatečném předstihu na tuto skutečnost upozorněni. Na událost lze reagovat dvěma možnými způsoby: palcem dané hlášení potvrdíte a tím prodloužíte jeho platnost a důvěryhodnost ohlašovatele, nebo (za předpokladu, že již není aktuální) ho negujete.

Podobně, jako ostatní uživatelé pomáhají během vašich cest vám, měli byste na oplátku zase přispět se svou špetkou do mlýna i vy! K tomu slouží oranžové tlačítko, jež během jízdy trůní v pravém dolním rohu mapy. Když na něj klepnete, rozbalí se nabídka s deseti tlačítky:

 • Kolona – průjezdnost cest sleduje plánovací server Waze automaticky, ale v zárodku kolony můžete tímto způsobem upozornit, že se tu něco děje. Kolona může být střední, velká, nebo nehybná.
 • Policie – velmi oceňovaná funkce, díky které budete vědět o policejních hlídkách, je často vnímána kontroverzně. Samozřejmě kdo jezdí podle předpisů, ten se pánů policistů nemusí bát. Nicméně i pro předpisově jezdící je dobré vědět, že kdesi u cesty stojí schované vozidlo s nápisem „Pomáhat a chránit.“ Waze rozlišuje dva typy událostí: kontrolu a radar. Pořizovat fotografii však v tomto případě spíše nedoporučujeme.
 • Nehoda – ostatní řidiče je také dobré varovat před dopravními nehodami, neboť je zde poměrně vysoká šance na následnou tvorbu kolony a zdržení. Waze rozlišuje nehody na malé a velké.
 • Nebezpečí – patrně nejširší nabídka se skrývá pod tímto tlačítkem, přes které lze hlásit tři typy událostí: na vozovce (předmět na vozovce, práce na silnici, výmol, nehybný vůz, sražené zvíře), na krajnici (odstavené vozidlo, zvěř, chybějící značka), nebo počasí (mlha, krupobití, záplava, led na vozovce). Pochopitelně touto cestou byste měli ohlašovat jen události, mající vliv na bezpečnost provozu. Hlásit každého přejetého ježka či černou kočku přes cestu opravdu nikomu příliš nepomůže, stejně, jako hlášení děr (v našich končinách jich je tolik, že zadávat každou dírku na silnici je spíše kontraproduktivní, než aby to něčemu pomohlo).
 • Ceny paliv – pokud chcete přispět k informacím o cenách pohonných hmot na čerpacích stanicích, je zde právě tato nabídka, skrze kterou lze zadat aktuální sazby za litr naturalu 95, naturalu 98, nafty a LPG.
 • Chat – nepříliš důležitá funkce, dovolující umístit do mapy text nebo fotografii.
 • Chyba mapy – odeslání požadavku editorům mapových podkladů na úpravu mapy dle aktuální situace. Více se na toto téma rozepíšeme v kapitole Waze není jen navigace.
 • Místo – možnost pořízení fotografie místa. Fotku pak uvidí ostatní uživatelé. V dalším kroku je možné označit místo jako obytné, nebo zadat jeho název. Chcete-li pomoci s aktualizací databáze míst, můžete po odeslání snímku přidat další údaje, jako je adresa, číslo domu, poloha v mapě, kategorie bodu zájmu, služby, otevírací doba, telefonní číslo, webová stránka a další údaje. Přímo z terénu se tak relativně snadno a rychle můžete podílet na aktualizaci mapových podkladů.
 • Kamera – ohlašování radarů, kamer sledujících průjezd křižovatkou na červenou a dalších zařízení, jejichž zřizovatelé s chutí sobě vlastní obesílají neposlušné řidiče úředními obálkami. Každý takový objekt však ještě musí potvrdit editor map příslušné úrovně.
 • Uzavírka – narazili jste cestou k cíli na uzavřenou cestu? Pak stačí nahlásit uzavírku a Waze bude při dalším plánování počítat s neprůjezdností dané komunikace. Nutno ale konstatovat, že tento způsob není právě nejšťastnější. Pokud totiž inkriminovaným místem projede další uživatel Waze (a to i v protisměru), nahlášená uzavírka se automaticky zruší. Uzávěra z aplikace se navíc provede jen z jedné strany silnice, zatímco z druhého směru zůstane otevřená. Lepší tedy je hlásit uzavírky přímo českým editorům, kteří je následně zanesou do map včetně doby jejich platnosti. Díky jejich mravenčí práci pak budete moci jezdit městem se značnou jistotou, že vás navigace nezavede někam, kam by neměla. V tomto tkví sice tak trochu skrytá, ale přinejmenším u nás obrovská výhoda Waze proti konkurenci.

Ke každé události lze přidat fotku a/nebo komentář.

Waze není jen navigace

Ačkoli mnoho uživatelů bude používat Waze primárně jako automobilovou navigaci, je důležité podotknout, že hlavní filozofií této značky není prostá navigace – jsou to především informace z dopravy. I z tohoto důvodu Waze dosud nemělo a patrně ani nikdy nebude fungovat jako „offline navigace,“ neboť by tak přišlo o jednu z nejdůležitějších konkurenčních výhod.

Dopravní informace získává Waze několika způsoby:

 • Hlášením od uživatelů – pokud tedy oznámíte například hlídku dopravní policie, stavební práce na cestě či výmol ve vozovce, dozví se o tom všichni ostatní uživatelé, kteří budou danými místem projíždět po vás. Stejně tak vy můžete těžit z hlášení ostatních uživatelů.
 • Sledováním provozu skrze aktivní uživatele – Waze tak má v reálném čase k dispozici data o průjezdnosti jednotlivých ulic a cest, a to jak skrze historická data, tak i aktuální stav. Podle toho pak plánuje trasy – tedy namísto dlouhého stání na semaforech či v pomalé koloně provede řidiče objížďkou (tedy pokud je to časově výhodnější). V případě, že zastavíte na delší než běžnou dobu v místě, kde Waze nepředpokládá dopravní komplikace, zeptá se dialogovým oknem, zda jste se ocitli v koloně, nebo jste přerušili jízdu.
 • Díky komunitě editorů, která průběžně upravuje mapy dle aktuální situace. Data čerpá z oficiálních zdrojů i z hlášení řidičů. Mravenčí práce editorů přinesla své ovoce například během loňských uzavírek – právě tato navigace byla jednou z nejlépe informovaných a spolehlivě vodila řidiče cestami, které byly otevřené, průjezdné a možná nejméně ucpané auty.

Pochopitelně praktická užitečnost Waze v provozu závisí na penetraci a počtu uživatelů. Například v našem hlavním městě, kde ve špičce jezdí s touto aplikací přes 2,5 tisíc řidičů, má server pro plánování tras dostatek podkladů o průjezdnosti jednotlivých ulic a uliček, takže je velmi dobrý předpoklad, že vám najde tu skutečně aktuálně nejlepší možnou cestu k cíli. V Ostravě, kde se počet uživatelů ve špičce atakuje 150, je situace viditelně slabší (byť se neustále zlepšuje). Pokud prostě daným místem nikdo neprojel, má Waze při plánování „po ruce“ jen historická statistická data.

(zdroj grafů: WazeStats)

Jak jsme již několikrát řekli: Waze funguje na komunitním principu, takže pokud chcete brát (rozumějte využívat výhod), měli byste i dávat (tedy poskytovat informace). Oceníte, když vás navigace varuje před policejní hlídkou, náledím, nebo velkým výmolem ve vozovce? Pak byste stejně, jako ostatní, měli hlásit komplikace a problémy, na které narazíte! Obzvláště vhodné je ohlašovat chyby v mapě, k čemuž slouží jedna položka Chyba mapy v nabídce pro hlášení. Hlásit můžete obecnou chybu, zakázané odbočení, špatně zaznamenanou křižovatku, chybějící most či nájezd, špatné navigační pokyny, chybějící sjezd či cestu. Problémem se následně budou zabývat editoři – dobrovolníci z řad uživatelů, kteří se rozhodli (často nemalou) část svého volného času tomu, aby udržovali mapové podklady, které Waze poskytuje. Často vás následně (e-mailem a zprávou v aplikaci) požádají o upřesnění situace a po zjištění všech nezbytností provedou korekci, která se projeví při další aktualizaci map. Tím jsme se tedy dostali k další zásadní výhodě Waze proti klasickým offline navigacím: aktuálním mapám, na jejichž úpravách a opravách se může podílet každý řidič. Díky časté aktualizaci tak Waze odráží reálnou situaci na cestách rychleji, než většina navigací „s doživotní aktualizací,“ probíhající obvykle jednou za půl roku.

A teď z té druhé stránky aneb Kritika a nedostatky

Až dosud jsme Waze hodnotili především kladně. Tomu se patrně nelze příliš divit – přeci jen jde o aplikaci, které v Obchodě Play uživatelé až dosud udělili průměrnou známku 4,6 z 5,0 možných. Přesto ale má některé nedostatky, které mohou vyniknout především ve srovnání s konkurencí.

Ani ve verzi 4.0 se aplikace nenaučila jezdit v tunelech či podobných místech bez pokrytí GPS, jako to zvládají některé jiné navigace – tedy že pokračuje v jízdě rychlostí, jakou jste do tunelu vjeli. To je docela nešikovné, pokud v tunelu budete odbočovat, s čímž se můžete setkat třeba na Pražském okruhu. Samozřejmě ideální je pro tyto účely navigace integrovaná ve vozidle, která má z palubního počítače přesné informace o každé změně rychlosti a směru, takže ví, kde se nalézáte.

V tunelech se Waze ztrácí V tunelech se Waze ztrácí

Dalším místem, kde Waze trošku zaostává za konkurencí, je vyhledávání bodů podél trasy. Například Mapy Google tuto funkci zpřístupnily pro Česko už koncem února a můžeme konstatovat, že například vyhledání čerpacích stanic, restaurací a hotelů, ke kterým nebudete muset zajíždět, funguje opravdu pěkně (viz náš návod Mapy Google: jak najít v navigaci benzínku či restauraci na trase?). Waze sice umí vyhledat čerpací stanice, ceny paliv a provést jejich porovnání, nicméně co do dalších schopností zůstává v tomto směru překvapivě i za Mapami Google.

Zcela chybí asistent jízdy v pruzích, nicméně poměrně solidně ho nahrazují navigační tabule v horní liště, zobrazující před odbočením text, který má být na příslušné dopravní značce. Zejména na složitějších křižovatkách či sjezdech je tato informace velmi užitečná k volbě správného směru respektive pruhu.

Waze vás také neupozorní na překročení rychlosti v daném úseku. Má sice poměrně podrobné informace o průjezdnosti a rychlosti v místě s ohledem na den, čas a další parametry, nicméně rychlostní limity zatím neumí. Záměrně jsme použili slovo „zatím,“ neboť na této funkci se již pracuje, probíhá její testování a měli bychom se jí v nejbližší době dočkat.

Problémy jsou s naplánováním trasy delší než 800 kilometrů. V takovém případě Waze odpoví hláškou „Aj aj! Trasa nenalezena.“ Situaci lze sice řešit tím, že si celou cestu rozdělíte na několik úseků, nicméně to považujeme za zbytečně kostrbaté. Musíme ale připomenout, že Waze jsou primárně informace z dopravy a filozofií této aplikace je dostat se co nejdříve do práce a domů. Po technické stránce má Waze při výpočtu trasy omezení na určitý počet segmentů. Konkurence sice najde trasu delší než 2000 km, ale odhadovaný čas příjezdu patrně nebude příliš blízko realitě – bude to jen odhad v hodinách.

V nové verzi také zmizel souhrn okolních nahlášených událostí, což je trochu škoda, protože se uživatel mohl podívat, co se děje v jeho blízkosti. Tuto funkci do jisté míry nahrazuje klepnutí na pruh s instrukcemi k odbočení, kde jsou zobrazeny události na trase do vzdálenosti 100 kilometrů. Kromě toho již není možné hlásit některé události v protisměru – tato volba je dostupná pouze pro oznámení policejních hlídek a nehod. Odstavené vozidlo na protější straně silnice tak nově neohlásíte.

Ocenili bychom také možnost nastavení profilu vozidla, jak to umí Mapfactor Navigator. Pokud například vozidlo není schopno, nebo z rozhodnutí řidiče nedosahuje na dálnici maximální povolenou rychlost, může být v některých případech rychlejší cesta po „okresce.“ Abychom ale byli spravedliví, až tak široké možnosti nastavení nenabízí kromě zmíněného Navigatoru žádný z konkurentů. Waze v tomto směru nabízí pouze dva profily: běžné osobní vozidlo a vůz taxislužby.

Nakonec by se nám líbila volitelná možnost automatického zhasínání displeje nebo snížení úrovně podsvětlení na delších úsecích bez pokynů. Toto opatření by významně přispělo k úspoře baterie, na druhou stranu je pravdou, že by se v takovém režimu obtížně zadávaly události z cest.

Možnosti nastavení

V nové verzi Waze 4.0 se do nastavení dostanete přes levý panel. Jak následně zjistíte, tři položky byly předsunuty na první pozice: zobrazení (2D/3D/auto), režim (den/noc/auto) a zvuk (zapnout/pouze varování/vypnout).

Další možnosti jsou pak rozděleny do nabídek, které si zběžně projdeme.

To je z hlediska nastavení to nejpodstatnější. Nutno konstatovat, že proti předchozí verzi zde z hlediska nabízených možností nedošlo k nijak zásadním změnám – tou nejviditelnější tak je především inovované uživatelské rozhraní.

Resumé

Na první pohled zaujme Waze 4.0 kompletně přepracovaným grafickým prostředím, o kterém si přes veškerou subjektivitu tohoto pohledu dovolíme tvrdit, že se většině uživatelů s velkou pravděpodobností bude líbit. Z hlediska funkcí se zase tak mnoho nezměnilo – pozornost si jistě zaslouží jednodušší sdílení očekávaného času příjezdu a lepší propojení s událostmi kalendáře. Proto jistě nebudeme přehánět, když si dovolíme konstatovat, že nová verze je primárně o novém kabátku.

Budeme-li navigaci Waze hodnotit z dlouhodobého hlediska, můžeme konstatovat celkovou spokojenost. Nejen, že dovede spolehlivě z místa A do místa B, ale také vezme v úvahu dopravní situaci, aktuální uzavírky a další faktory, abychom se do cíle dostali v co možná nejkratším čase. Patrně bychom se již nedopočítali, kolik stovek minut nám tato aplikace ušetřila navrhováním tras mimo ucpané silnice.

Asi nejvíce jsme schopnosti tohoto programu oceňovali loni během velkých uzavírek v Ostravě – zatímco většina řidičů „poskakovala“ v kolonách, nás Waze vodilo méně vytíženými komunikacemi. Zde ale musíme přiznat významný podíl dobrovolným nadšencům, kteří trpělivě a pečlivě zadávali každičkou uzavírku. Patří jim nejen za to velké poděkování.

Dodejme, že dobrovolná komunita připravila také oficiální web české podpory navigace Wazer.cz, kde najdete například školení pro editory, diskuzní fórum či Wiki a řadu dalších informací v naší mateřštině.

Právě o tom všem vlastně Waze primárně je: o spolupráci, dobrovolné a vzájemné pomoci řidičů a nadšenců mezi sebou. Pokud vás tedy oslovují „komunitní projekty“ založené na podobných principech, pak vám navigace Waze skoro jistě bude sympatická.

Klady

 • Neustále aktuální informace o dopravě, díky kterým Waze najde časově nejvýhodnější cestu.
 • Upozornění na události, nebezpečí a další jevy na trase.
 • Kvalitní mapové podklady s možností aktivně se podílet na jejich editaci.
 • Díky komunitě editorů aktuální a kvalitní informace o uzavírkách.
 • Moderní, přehledné a snadno pochopitelné uživatelské rozhraní.
 • Kompletní lokalizace do češtiny včetně českého hlasu.
 • Silné sociální funkce – komunikace s přáteli, sdílení času příjezdu apod.
 • Možnost plánovat trasy se zastávkou (bohužel zatím jen jednou).
 • Po ukončení před dosažením cíle a opětovném spuštění pokračuje v navigaci na cíl.
 • Výtečná spolupráce s ostatními aplikacemi.
 • Možnost použít pro vyhledávání adres a míst databázi Google (díky tomu zná čísla popisná i v menších obcích, a to včetně relativně nových staveb).
 • Rychlá navigace na dvě místa (domů a do zaměstnání).
 • Propojení s kalendářem a snadná navigace na místo naplánované události.
 • Aplikace je kompletně zdarma a neobsahuje reklamní proužky.

Zápory

 • Neumí jízdu v tunelu.
 • Chybí vyhledávání bodů podél naplánované trasy nebo v okolí cíle.
 • Není asistent jízdy v pruzích.
 • Nepodporuje profily vozidel (např. maximální rychlosti, rozměry, …).
 • V češtině nedokáže číst názvy ulic a čísla silnic.
Waze Navigation & Live Traffic
Waze Navigation & Live Traffic
Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

Karel Kilián je zkušený technický redaktor a copywriter s bohatou praxí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jeho kariéra začala na pozici prodavače, odkud postupně… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (40)