Menu

Waze 4.0: nová verze navigace v praktickém testu [podrobná recenze]

Uživatelé operačního systému Android se ve čtvrtek 10. března 2016 konečně dočkali! Byla uvolněna nová verze komunitní navigace Waze s číslem 4.0, která přinesla dlouho očekávané novinky, jimž dominuje především kompletně přepracované uživatelské rozhraní. V tomto článku vám představíme všechny důležité informace a poznatky z praktického používání.

Obsah recenze

Zásadní změny aneb Waze v novém kabátku

Jak již zaznělo, a jak bylo s předstihem avizováno (viz aktuality Waze dostane zásadní aktualizaci, verze 4.0 má zcela nové rozhraní a Nová verze Waze 4.0 pro Android se blíží (oficiální video)), nejviditelnější novinkou je zcela přepracované uživatelské prostředí aplikace. Toho se mohli již od října loňského roku nabažit uživatelé “jablečných telefonů,” pro které byla verze 4.0 vydána jako první. Pokud bychom měli shrnout celkové dojmy do jedné věty, patrně bychom konstatovali, že je líbivější a působí dospěleji. Pojďme ale od subjektivního hodnocení přejít k faktům.

Zatímco Waze 3.x disponovalo dvěma tlačítky, skrze která se uživatel dostal k dalším nabídkám, nová verze přináší celkem čtyři hlavní ovládací prvky. Zvýšení počtu tlačítek překvapivě přispělo k vyšší přehlednosti:

 • Tlačítko vlevo dole vyvolá levý postranní panel, který primárně slouží k zadání cíle trasy. Kromě dvou rychlých destinací (Doma a Práce) zde najdete přístup k oblíbeným položkám, událostem z Kalendáře Google a posledním cílům vašich cest. Samozřejmě nechybí vyhledávání, a stejně, jako ve starší verzi, je možné hledat pomocí Waze, míst Google a Foursquare. V levé postranní nabídce najdete také tlačítka pro vstup do nastavení, uživatelského profilu a ukončení aplikace.
 • Tlačítko vpravo dole zpřístupňuje sociální vazby, které jsou jedním z hlavních rysů této navigační aplikace. V pravé postranní nabídce, kterou jeho stiskem vyvoláte, naleznete seznam přátel s možností přidávání a vyhledávání. U jednotlivých kontaktů najdete informaci o tom, kdy byly naposledy online, můžete jim zavolat, napsat, nebo na ně zatroubit (samozřejmě jen skrze aplikaci). Tlačítkem v horní části této nabídky můžete přepnout do režimu pošty, kde uvidíte zprávy, informace o řešení nahlášených problémů v mapě, upozornění na významné události, novinky, případně poděkování za vaše hlášení a další údaje.
 • Dolní lišta, která vás po zapnutí aplikace přivítá pozdravem, odpovídajícím denní době (“Dobré ráno.” “Dobré odpoledne,” “Dobrý večer”) bez zadaného cíle nenabízí žádné funkce, tedy kromě toho, že po spuštění zobrazí v krajských městech počet uživatelů a počet událostí v okolí. Po zadání destinace ukazuje tři údaje: očekávaný čas příjezdu do cíle, zbývající čas a vzdálenost. Po klepnutí se rozbalí nabídka, obsahující stručný popis cesty a tlačítko pro přidání zastávky (další bod trasy lze přidat i tak, že zadáte přes levou nabídku další cíl). V dolní části této nabídky pak najdete trojici tlačítek, která slouží k nalezení alternativních tras, sdílení času příjezdu s dalšími uživateli a zastavení navigace. Novinkou je také relativně nenápadná lišta, která graficky zobrazuje události na cestě a kolony. Tento “teploměr” se interaktivně přizpůsobuje dle zbývající vzdálenosti do cíle.
 • Velmi viditelnou proměnou prošla nabídka pro hlášení událostí na cestě. Nyní ji najdete v podobě oranžového plovoucího akčního tlačítka v pravém dolním rohu. Ikony pro jednotlivé události jsou v nové verzi větší, výraznější a barevnější. Hlásit můžete kolony, policejní hlídky, nehody, případně další typy nebezpečí. Po klepnutí na požadovanou položku následuje požadavek na upřesnění – například v případě nebezpečí budete několika klepnutími definovat, o jaký problém se jedná a kde se nalézá. K jednotlivým hlášením můžete přidat fotku a/nebo textový komentář. Příjemnou “vychytávkou” je také trojice rychlých voleb, která se objeví při dlouhém podržení akčního tlačítka. Stačí pak jen potáhnout prst odpovídajícím směrem a můžete oznámit kolonu, policejní hlídku nebo nebezpečí.

Tím jsme v rychlosti probrali to nejdůležitější z hlediska uživatelského prostředí.

Zadáváme cíl cesty

Celkem logicky nejčastějším využitím navigační aplikace bude plánování trasy do nějakého cíle. K zadání slouží levá postranní nabídka, ve které na prvním místě najdete vyhledávací pole. Do něj můžete zadat prakticky jakkoli specifikovaný cíl: město, konkrétní adresu, název firmy, jméno restaurace a podobně. Kromě klasického textového zápisu je možné použít i diktování hlasem. Pokud je k dispozici dostatečně rychlé připojení k Internetu, aplikace během psaní našeptává možné cíle, které lze rychle vybrat klepnutím.

Jestliže si nevyberete, můžete na další obrazovce volit výsledky z jedné ze tří databází: Místa (databáze míst plněná uživateli a editory Waze), Google (obvykle nejjistější cesta k získání správné adresy) a Foursquare (místa z geosociální sítě). Mezi výsledky můžete přepínat tlačítky ve spodní části obrazovky. Pokud hledáte konkrétní adresu v podobě města, ulice a čísla popisného/orientačního, je vhodné pro tyto účely použít databázi Google.

Výsledky jsou prezentovány formou karet s uvedením vzdušné vzdálenosti a náhledem v mapě. Po zvolení požadovaného cíle následuje obrazovka s informacemi, kde najdete náhled místa v mapě, název, přesnou adresu, a u výsledků z Waze v případě firem a podniků také otevírací dobu, možnost zavolat na telefonní číslo či otevřít odkaz na webové stránky. Nenápadným tlačítkem s hvězdičkou si můžete dané místo přidat mezi oblíbené pro jeho rychlejší vyvolání, kontextová nabídka pak umožňuje zobrazení v mapě nebo nastavení jako počátečního bodu. Cíl můžete odeslat některému ze svých přátel, což využijete například v okamžicích, kdy se chcete někde setkat. Konečně to nejdůležitější: navigaci zahájíte tlačítkem Jet.

Možnosti zadání cíle tedy vypadají následovně:

 • Hledání
 • Poslední místa
 • Oblíbené
 • Kalendář
 • Podržením prstu na místě v mapě

Pokud po výběru cíle cesty použijete stejný postup znovu, budete moci zadat destinaci buď jako nový cíl, nebo zastávku na již plánované trase. Waze podporuje jen jednu zastávku a místa řadí vždy v pořadí start – zastávka – cíl, čili nijak nezohledňuje, v jakém pořadí by bylo logické jednotlivé body projet. Zastávku lze přidat také z nabídky, jež se ukáže krátce před zahájením jízdy, nebo po klepnutí na spodní lištu.

Jedeme

Jednou z mnoha novinek verze 4.0 je zobrazování dvou výchozích pozic (domova a zaměstnání) v podobě ikony domečku a kufříku v mapě. Podívejme se nyní na to, jaké informace a ovládací prvky jsou zobrazovány během jízdy.

Pochopitelně během navigace zabírá největší část obrazovky mapa se situací před vámi. Kromě silnic, ulic, budov, porostů, vodních ploch a dalších objektů se v mapě zobrazuje také celá řada dalších prvků. Můžete například vidět polohu ostatních uživatelů (s určitým zpožděním s ohledem na ochranu soukromí), ikony nahlášených událostí, jako jsou policejní hlídky, radary, uzavírky, nehody nebo jiná nebezpečí. Velmi pěkně jsou nově zpracovány informace o průjezdnosti komunikací – kromě barevného rozlišení (bez barvy = volně průjezdné, oranžová = očekávejte zpomalení, červená = kolona) a zobrazení průměrné rychlosti v daném segmentu je směr, kterého se problém týká, indikován také animací.

V pravém dolním rohu mapy je plovoucí akční tlačítko pro hlášení dopravních a jiných informací (na jeho možnosti se podíváme dále), do levého dolního rohu pak lze v nastavení zapnout ukazatel aktuální rychlosti dle GPS, což vnímáme jako velmi praktický prvek.

Velkou proměnou prošla horní (černá) lišta. Ta ve výchozím stavu ukazuje vzdálenost k nejbližšímu očekávanému manévru, další instrukci (v případě dvou za sebou těsně následujících pokynů dokonce dvě nadcházející instrukce) a v mnoha případech také text, který byste před odbočení měli spatřit na směrové tabuli u cesty, nebo číslo silnice, což ujišťuje váhající řidiče o správnosti manévru.

Po klepnutí na tuto lištu se zobrazí další novinka v podobě dvou záložek. První se jmenuje Další odbočení a ukazuje itinerář celé cesty se všemi odbočeními a jejich vzdálenostmi. Druhá Hlášení před vámi zobrazuje přehled všech očekávaných komplikací na naplánované trase.

Široké možnosti poskytuje také spodní lišta. Kromě dvou již dobře známých tlačítek pro zadání cíle a zobrazení seznamu přátel ukazuje během jízdy očekávaný čas příjezdu, předpokládanou dobu jízdy a zbývající vzdálenost. Bohužel údaje, které jsou v této sekci zobrazené, nelze uživatelsky změnit.

Po klepnutí na spodní lištu se zobrazí nabídka s “teploměrem,” představujícím očekávanou plynulost dopravy na trase, a dále trojice tlačítek.

 • Trasy – vyhledá a nabídne alternativní trasy vedoucí do zadaného cíle. U každé varianty je pak zobrazena vzdálenost a předpokládaná doba jízdy.
 • Poslat čas příjezdu – pokud například chcete oznámit rodině, kdy se vrátíte domů, nebo jestliže cestou nabíráte spolujezdce, určitě oceníte tuto funkci, skrze kterou lze do aplikace (jen uživateli Waze), formou SMS či skrze jakýkoli jiný program podporující systémové sdílení odeslat informaci o očekávaném čase příjezdu (pozor, pokud pojedete od milenky – příjemci se totiž zobrazuje i trasa. :-D).
 • Stop – zastavení navigace.

Z hlediska hlasových instrukcí patří Waze k těm méně upovídaným. V češtině k vám bude promlouvat syntetický ženský hlas, který nepůsobí uměle a dle našeho subjektivního mínění je vcelku příjemný. Ještě kladněji budeme hodnotit slovenský ženský hlas, který si získal naše velké sympatie. Právě hlasový rejstřík je jednou z dalších zajímavostí této navigace: v angličtině je například možné nechat se navádět hlasem Morgana Freemana či robota ze Star Wars. V naší mateřštině je zatím k dispozici pouze jeden hlas, nicméně dle nepotvrzených informací by k němu měl přibýt i mužský, konkrétně hlas Vlasty Korce z Rádia Impuls (s tímto médiem Waze spolupracuje od prosince 2015 na sdílení dopravních informací).

Pokyny jsou stručné a většinou jasné, přičemž jsou ohlašovány v dostatečné vzdálenosti, která částečně koresponduje s rychlostí, jakou aktuálně jedete (s vyšší rychlostí je hláška pronesena ve větší vzdálenosti před odbočkou). Nejčastěji jsou instrukce oznamovány 800 a 200 metrů předem a následně těsně před manévrem. Hlas většinou správně počítá i sjezdy na kruhovém objezdu, takže se můžete setkat s hlášením “Na kruhovém objezdu vyjeďte na třetím výjezdu.” Kladně hodnotíme fakt, že více hlášek v sérii na sebe zpravidla plynule navazuje a projev tak nepůsobí rušivě a roboticky. Sem tam se ale přeci jen pohledu na displej za účelem zjištění skutečného stavu nevyhnete.

Škoda jen, že Waze neumí pracovat s dalšími nainstalovanými hlasovými syntézami, takže ačkoli byl na testovacím telefonu nainstalován SVOX s českým hlasem Iveta, neuměla ho navigace využít. Mapy Google a některé další aplikace přitom právě s touto syntézou výborně spolupracovaly, takže dokázaly například hlásit názvy ulic a čísla silnic. Nutno podotknout, že v angličtině nemá Waze v tomto směru sebemenší problém a naviguje se všemi podrobnostmi.

Hlásíme

Jak jsme už několikrát naznačili, Waze není jen “normální navigace,” která spočítá cestu mezi dvěma či více body, eventuálně vezme v potaz den, čas a nějaká průměrná historická data o průjezdnosti cest. Waze má velmi silný sociální rozměr, který by se dal shrnout do biblického úryvku “Dej a bude Ti dáno.”

Pokud tedy například řidič, který projel část vaší trasy před vámi, zahlédl policejní hlídku a ohlásil ji skrze systém hlášení ve Waze, budete v dostatečném předstihu na tuto skutečnost upozorněni. Na událost lze reagovat dvěma možnými způsoby: palcem dané hlášení potvrdíte a tím prodloužíte jeho platnost a důvěryhodnost ohlašovatele, nebo (za předpokladu, že již není aktuální) ho negujete.

Podobně, jako ostatní uživatelé pomáhají během vašich cest vám, měli byste na oplátku zase přispět se svou špetkou do mlýna i vy! K tomu slouží oranžové tlačítko, jež během jízdy trůní v pravém dolním rohu mapy. Když na něj klepnete, rozbalí se nabídka s deseti tlačítky:

 • Kolona – průjezdnost cest sleduje plánovací server Waze automaticky, ale v zárodku kolony můžete tímto způsobem upozornit, že se tu něco děje. Kolona může být střední, velká, nebo nehybná.
 • Policie – velmi oceňovaná funkce, díky které budete vědět o policejních hlídkách, je často vnímána kontroverzně. Samozřejmě kdo jezdí podle předpisů, ten se pánů policistů nemusí bát. Nicméně i pro předpisově jezdící je dobré vědět, že kdesi u cesty stojí schované vozidlo s nápisem “Pomáhat a chránit.” Waze rozlišuje dva typy událostí: kontrolu a radar. Pořizovat fotografii však v tomto případě spíše nedoporučujeme.
 • Nehoda – ostatní řidiče je také dobré varovat před dopravními nehodami, neboť je zde poměrně vysoká šance na následnou tvorbu kolony a zdržení. Waze rozlišuje nehody na malé a velké.
 • Nebezpečí – patrně nejširší nabídka se skrývá pod tímto tlačítkem, přes které lze hlásit tři typy událostí: na vozovce (předmět na vozovce, práce na silnici, výmol, nehybný vůz, sražené zvíře), na krajnici (odstavené vozidlo, zvěř, chybějící značka), nebo počasí (mlha, krupobití, záplava, led na vozovce). Pochopitelně touto cestou byste měli ohlašovat jen události, mající vliv na bezpečnost provozu. Hlásit každého přejetého ježka či černou kočku přes cestu opravdu nikomu příliš nepomůže, stejně, jako hlášení děr (v našich končinách jich je tolik, že zadávat každou dírku na silnici je spíše kontraproduktivní, než aby to něčemu pomohlo).
 • Ceny paliv – pokud chcete přispět k informacím o cenách pohonných hmot na čerpacích stanicích, je zde právě tato nabídka, skrze kterou lze zadat aktuální sazby za litr naturalu 95, naturalu 98, nafty a LPG.
 • Chat – nepříliš důležitá funkce, dovolující umístit do mapy text nebo fotografii.
 • Chyba mapy – odeslání požadavku editorům mapových podkladů na úpravu mapy dle aktuální situace. Více se na toto téma rozepíšeme v kapitole Waze není jen navigace.
 • Místo – možnost pořízení fotografie místa. Fotku pak uvidí ostatní uživatelé. V dalším kroku je možné označit místo jako obytné, nebo zadat jeho název. Chcete-li pomoci s aktualizací databáze míst, můžete po odeslání snímku přidat další údaje, jako je adresa, číslo domu, poloha v mapě, kategorie bodu zájmu, služby, otevírací doba, telefonní číslo, webová stránka a další údaje. Přímo z terénu se tak relativně snadno a rychle můžete podílet na aktualizaci mapových podkladů.
 • Kamera – ohlašování radarů, kamer sledujících průjezd křižovatkou na červenou a dalších zařízení, jejichž zřizovatelé s chutí sobě vlastní obesílají neposlušné řidiče úředními obálkami. Každý takový objekt však ještě musí potvrdit editor map příslušné úrovně.
 • Uzavírka – narazili jste cestou k cíli na uzavřenou cestu? Pak stačí nahlásit uzavírku a Waze bude při dalším plánování počítat s neprůjezdností dané komunikace. Nutno ale konstatovat, že tento způsob není právě nejšťastnější. Pokud totiž inkriminovaným místem projede další uživatel Waze (a to i v protisměru), nahlášená uzavírka se automaticky zruší. Uzávěra z aplikace se navíc provede jen z jedné strany silnice, zatímco z druhého směru zůstane otevřená. Lepší tedy je hlásit uzavírky přímo českým editorům, kteří je následně zanesou do map včetně doby jejich platnosti. Díky jejich mravenčí práci pak budete moci jezdit městem se značnou jistotou, že vás navigace nezavede někam, kam by neměla. V tomto tkví sice tak trochu skrytá, ale přinejmenším u nás obrovská výhoda Waze proti konkurenci.

Ke každé události lze přidat fotku a/nebo komentář.

Waze není jen navigace

Ačkoli mnoho uživatelů bude používat Waze primárně jako automobilovou navigaci, je důležité podotknout, že hlavní filozofií této značky není prostá navigace – jsou to především informace z dopravy. I z tohoto důvodu Waze dosud nemělo a patrně ani nikdy nebude fungovat jako “offline navigace,” neboť by tak přišlo o jednu z nejdůležitějších konkurenčních výhod.

Dopravní informace získává Waze několika způsoby:

 • Hlášením od uživatelů – pokud tedy oznámíte například hlídku dopravní policie, stavební práce na cestě či výmol ve vozovce, dozví se o tom všichni ostatní uživatelé, kteří budou danými místem projíždět po vás. Stejně tak vy můžete těžit z hlášení ostatních uživatelů.
 • Sledováním provozu skrze aktivní uživatele – Waze tak má v reálném čase k dispozici data o průjezdnosti jednotlivých ulic a cest, a to jak skrze historická data, tak i aktuální stav. Podle toho pak plánuje trasy – tedy namísto dlouhého stání na semaforech či v pomalé koloně provede řidiče objížďkou (tedy pokud je to časově výhodnější). V případě, že zastavíte na delší než běžnou dobu v místě, kde Waze nepředpokládá dopravní komplikace, zeptá se dialogovým oknem, zda jste se ocitli v koloně, nebo jste přerušili jízdu.
 • Díky komunitě editorů, která průběžně upravuje mapy dle aktuální situace. Data čerpá z oficiálních zdrojů i z hlášení řidičů. Mravenčí práce editorů přinesla své ovoce například během loňských uzavírek – právě tato navigace byla jednou z nejlépe informovaných a spolehlivě vodila řidiče cestami, které byly otevřené, průjezdné a možná nejméně ucpané auty.

Pochopitelně praktická užitečnost Waze v provozu závisí na penetraci a počtu uživatelů. Například v našem hlavním městě, kde ve špičce jezdí s touto aplikací přes 2,5 tisíc řidičů, má server pro plánování tras dostatek podkladů o průjezdnosti jednotlivých ulic a uliček, takže je velmi dobrý předpoklad, že vám najde tu skutečně aktuálně nejlepší možnou cestu k cíli. V Ostravě, kde se počet uživatelů ve špičce atakuje 150, je situace viditelně slabší (byť se neustále zlepšuje). Pokud prostě daným místem nikdo neprojel, má Waze při plánování “po ruce” jen historická statistická data.

(zdroj grafů: WazeStats)

Jak jsme již několikrát řekli: Waze funguje na komunitním principu, takže pokud chcete brát (rozumějte využívat výhod), měli byste i dávat (tedy poskytovat informace). Oceníte, když vás navigace varuje před policejní hlídkou, náledím, nebo velkým výmolem ve vozovce? Pak byste stejně, jako ostatní, měli hlásit komplikace a problémy, na které narazíte! Obzvláště vhodné je ohlašovat chyby v mapě, k čemuž slouží jedna položka Chyba mapy v nabídce pro hlášení. Hlásit můžete obecnou chybu, zakázané odbočení, špatně zaznamenanou křižovatku, chybějící most či nájezd, špatné navigační pokyny, chybějící sjezd či cestu. Problémem se následně budou zabývat editoři – dobrovolníci z řad uživatelů, kteří se rozhodli (často nemalou) část svého volného času tomu, aby udržovali mapové podklady, které Waze poskytuje. Často vás následně (e-mailem a zprávou v aplikaci) požádají o upřesnění situace a po zjištění všech nezbytností provedou korekci, která se projeví při další aktualizaci map. Tím jsme se tedy dostali k další zásadní výhodě Waze proti klasickým offline navigacím: aktuálním mapám, na jejichž úpravách a opravách se může podílet každý řidič. Díky časté aktualizaci tak Waze odráží reálnou situaci na cestách rychleji, než většina navigací “s doživotní aktualizací,” probíhající obvykle jednou za půl roku.

A teď z té druhé stránky aneb Kritika a nedostatky

Až dosud jsme Waze hodnotili především kladně. Tomu se patrně nelze příliš divit – přeci jen jde o aplikaci, které v Obchodě Play uživatelé až dosud udělili průměrnou známku 4,6 z 5,0 možných. Přesto ale má některé nedostatky, které mohou vyniknout především ve srovnání s konkurencí.

Ani ve verzi 4.0 se aplikace nenaučila jezdit v tunelech či podobných místech bez pokrytí GPS, jako to zvládají některé jiné navigace – tedy že pokračuje v jízdě rychlostí, jakou jste do tunelu vjeli. To je docela nešikovné, pokud v tunelu budete odbočovat, s čímž se můžete setkat třeba na Pražském okruhu. Samozřejmě ideální je pro tyto účely navigace integrovaná ve vozidle, která má z palubního počítače přesné informace o každé změně rychlosti a směru, takže ví, kde se nalézáte.

V tunelech se Waze ztrácí

V tunelech se Waze ztrácí

Dalším místem, kde Waze trošku zaostává za konkurencí, je vyhledávání bodů podél trasy. Například Mapy Google tuto funkci zpřístupnily pro Česko už koncem února a můžeme konstatovat, že například vyhledání čerpacích stanic, restaurací a hotelů, ke kterým nebudete muset zajíždět, funguje opravdu pěkně (viz náš návod Mapy Google: jak najít v navigaci benzínku či restauraci na trase?). Waze sice umí vyhledat čerpací stanice, ceny paliv a provést jejich porovnání, nicméně co do dalších schopností zůstává v tomto směru překvapivě i za Mapami Google.

Zcela chybí asistent jízdy v pruzích, nicméně poměrně solidně ho nahrazují navigační tabule v horní liště, zobrazující před odbočením text, který má být na příslušné dopravní značce. Zejména na složitějších křižovatkách či sjezdech je tato informace velmi užitečná k volbě správného směru respektive pruhu.

Waze vás také neupozorní na překročení rychlosti v daném úseku. Má sice poměrně podrobné informace o průjezdnosti a rychlosti v místě s ohledem na den, čas a další parametry, nicméně rychlostní limity zatím neumí. Záměrně jsme použili slovo “zatím,” neboť na této funkci se již pracuje, probíhá její testování a měli bychom se jí v nejbližší době dočkat.

Problémy jsou s naplánováním trasy delší než 800 kilometrů. V takovém případě Waze odpoví hláškou “Aj aj! Trasa nenalezena.” Situaci lze sice řešit tím, že si celou cestu rozdělíte na několik úseků, nicméně to považujeme za zbytečně kostrbaté. Musíme ale připomenout, že Waze jsou primárně informace z dopravy a filozofií této aplikace je dostat se co nejdříve do práce a domů. Po technické stránce má Waze při výpočtu trasy omezení na určitý počet segmentů. Konkurence sice najde trasu delší než 2000 km, ale odhadovaný čas příjezdu patrně nebude příliš blízko realitě – bude to jen odhad v hodinách.

V nové verzi také zmizel souhrn okolních nahlášených událostí, což je trochu škoda, protože se uživatel mohl podívat, co se děje v jeho blízkosti. Tuto funkci do jisté míry nahrazuje klepnutí na pruh s instrukcemi k odbočení, kde jsou zobrazeny události na trase do vzdálenosti 100 kilometrů. Kromě toho již není možné hlásit některé události v protisměru – tato volba je dostupná pouze pro oznámení policejních hlídek a nehod. Odstavené vozidlo na protější straně silnice tak nově neohlásíte.

Ocenili bychom také možnost nastavení profilu vozidla, jak to umí Mapfactor Navigator. Pokud například vozidlo není schopno, nebo z rozhodnutí řidiče nedosahuje na dálnici maximální povolenou rychlost, může být v některých případech rychlejší cesta po “okresce.” Abychom ale byli spravedliví, až tak široké možnosti nastavení nenabízí kromě zmíněného Navigatoru žádný z konkurentů. Waze v tomto směru nabízí pouze dva profily: běžné osobní vozidlo a vůz taxislužby.

Nakonec by se nám líbila volitelná možnost automatického zhasínání displeje nebo snížení úrovně podsvětlení na delších úsecích bez pokynů. Toto opatření by významně přispělo k úspoře baterie, na druhou stranu je pravdou, že by se v takovém režimu obtížně zadávaly události z cest.

Možnosti nastavení

V nové verzi Waze 4.0 se do nastavení dostanete přes levý panel. Jak následně zjistíte, tři položky byly předsunuty na první pozice: zobrazení (2D/3D/auto), režim (den/noc/auto) a zvuk (zapnout/pouze varování/vypnout).

Další možnosti jsou pak rozděleny do nabídek, které si zběžně projdeme.

 • Obecné – volba jazyka rozhraní aplikace (nechybí čeština ani slovenština), jednotek a okruhu událostí. Kromě toho lze v této sekci zabránit zhasnutí displeje a zapnout udržování Waze v aktivním stavu.
 • Sociální sítě – v této sekci lze propojit navigaci se sociálními sítěmi Facebook a Twitter (Google+ bohužel zcela chybí). Uvidíte tak v mapě nejen přátele, které jste si přidali přímo v rámci aplikace, ale též z Facebooku. Na Twitter můžete posílat hlášení o provozu na cestách, informace o vašich trasách a sdílet své body a úspěchy (berte ale ohled na to, zda to vaše “sledě” bude zajímat).
 • Zobrazení – zde si můžete vybrat vzhled ikony, která při navigaci bude symbolizovat vaše vozidlo. Zvolit si lze také události, jež se mají v mapě během jízdy zobrazovat. Bohužel z několika barevných témat mapových podkladů zmizela proti předchozí verzi všechna, vyjma dvou. Kladně hodnotíme možnost zobrazení aktuální rychlosti ve formě tachometru, který se po aktivaci bude ukazovat v levém dolním rohu mapy.
 • Zvuk – v této sekci si zvolíte jazyk, ve kterém k vám Waze bude promlouvat (u některých řečí je na výběr více mluvčích). Nastavit lze dále hlasitost pokynů a přehrávání zvuku do Bluetooth reproduktoru (například hlasitého handsfree).
 • Navigace – nastavení základních parametrů navigování. Můžete zde zapnout vyhýbání se placeným úsekům a dálnicím, stejně jako nezpevněným cestám. Waze nabízí jen dva způsoby hledání ideální trasy: nejrychlejší a nejkratší. Další varianty cesty pak lze získat přímo v aplikaci přes nabídku Trasy. Z hlediska typů vozidla je podporováno pouze osobní auto, nebo vozidlo taxislužby.
 • Účet a přihlášení – zde je možné změnit své jméno, přihlašovací údaje, avatar, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Můžete se také odhlásit, nebo svůj účet přímo z aplikace smazat.
 • Plánované jízdy – jedno z velkých vylepšení verze 4.0 přišlo v podobě užšího propojení s Kalendářem Google či kalendářem na Exchange serveru. Jestliže tedy k události v kalendáři uložíte adresu či GPS pozici, Waze vás bude upozorňovat v okamžiku, kdy byste měli vyjet, abyste s ohledem na provoz dorazili v plánovaný čas. V této sekci lze zapnout synchronizaci s kalendářem a vybrat jen ty kalendáře, jež pro tyto účely hodláte využívat.
 • Upozornění – jednotná správa oznámení, která smí Waze zobrazovat.
 • Rozšířené – v této sekci lze zapnout ovládání mapy dotekem, nastavit automatické přibližování během jízdy, zamknout orientaci na sever, či aktualizovat mapu okolí a stahovat informace o provozu.
 • Propagace – zde můžete sdílet odkaz na aplikaci na Facebooku, poslat ho e-mailem a provádět další interakce na podporu Waze.
 • Další info – informace o verzi, odkazy na podmínky použití služby a zásady ochrany osobních údajů.
 • Nápověda – zde se můžete podívat na dvě videa do centra nápovědy (v angličtině) a odeslat logy.

To je z hlediska nastavení to nejpodstatnější. Nutno konstatovat, že proti předchozí verzi zde z hlediska nabízených možností nedošlo k nijak zásadním změnám – tou nejviditelnější tak je především inovované uživatelské rozhraní.

Resumé

Na první pohled zaujme Waze 4.0 kompletně přepracovaným grafickým prostředím, o kterém si přes veškerou subjektivitu tohoto pohledu dovolíme tvrdit, že se většině uživatelů s velkou pravděpodobností bude líbit. Z hlediska funkcí se zase tak mnoho nezměnilo – pozornost si jistě zaslouží jednodušší sdílení očekávaného času příjezdu a lepší propojení s událostmi kalendáře. Proto jistě nebudeme přehánět, když si dovolíme konstatovat, že nová verze je primárně o novém kabátku.

Budeme-li navigaci Waze hodnotit z dlouhodobého hlediska, můžeme konstatovat celkovou spokojenost. Nejen, že dovede spolehlivě z místa A do místa B, ale také vezme v úvahu dopravní situaci, aktuální uzavírky a další faktory, abychom se do cíle dostali v co možná nejkratším čase. Patrně bychom se již nedopočítali, kolik stovek minut nám tato aplikace ušetřila navrhováním tras mimo ucpané silnice.

Asi nejvíce jsme schopnosti tohoto programu oceňovali loni během velkých uzavírek v Ostravě – zatímco většina řidičů “poskakovala” v kolonách, nás Waze vodilo méně vytíženými komunikacemi. Zde ale musíme přiznat významný podíl dobrovolným nadšencům, kteří trpělivě a pečlivě zadávali každičkou uzavírku. Patří jim nejen za to velké poděkování.

Dodejme, že dobrovolná komunita připravila také oficiální web české podpory navigace Wazer.cz, kde najdete například školení pro editory, diskuzní fórum či Wiki a řadu dalších informací v naší mateřštině.

Právě o tom všem vlastně Waze primárně je: o spolupráci, dobrovolné a vzájemné pomoci řidičů a nadšenců mezi sebou. Pokud vás tedy oslovují “komunitní projekty” založené na podobných principech, pak vám navigace Waze skoro jistě bude sympatická.

Klady

 • Neustále aktuální informace o dopravě, díky kterým Waze najde časově nejvýhodnější cestu.
 • Upozornění na události, nebezpečí a další jevy na trase.
 • Kvalitní mapové podklady s možností aktivně se podílet na jejich editaci.
 • Díky komunitě editorů aktuální a kvalitní informace o uzavírkách.
 • Moderní, přehledné a snadno pochopitelné uživatelské rozhraní.
 • Kompletní lokalizace do češtiny včetně českého hlasu.
 • Silné sociální funkce – komunikace s přáteli, sdílení času příjezdu apod.
 • Možnost plánovat trasy se zastávkou (bohužel zatím jen jednou).
 • Po ukončení před dosažením cíle a opětovném spuštění pokračuje v navigaci na cíl.
 • Výtečná spolupráce s ostatními aplikacemi.
 • Možnost použít pro vyhledávání adres a míst databázi Google (díky tomu zná čísla popisná i v menších obcích, a to včetně relativně nových staveb).
 • Rychlá navigace na dvě místa (domů a do zaměstnání).
 • Propojení s kalendářem a snadná navigace na místo naplánované události.
 • Aplikace je kompletně zdarma a neobsahuje reklamní proužky.

Zápory

 • Neumí jízdu v tunelu.
 • Chybí vyhledávání bodů podél naplánované trasy nebo v okolí cíle.
 • Není asistent jízdy v pruzích.
 • Nepodporuje profily vozidel (např. maximální rychlosti, rozměry, …).
 • V češtině nedokáže číst názvy ulic a čísla silnic.
 

Komentáře

policak

11.3.2016 10:32

Proc me Waze nuti k overeni telefonniho cisla? V posledni verzi tim dokonce podminuje propojeni s kalendarem. Muze mi nekdo vysvetlit, jakou to ma souvislost? Tyhle zasahy do soukromi me na nem serou cim dal vic a pouzivam ho cim dal min.

coyd

11.3.2016 10:38

Wazer.cz jaksi nefrci :) Snad jeste do budoucna zapracujou na tech POI, ted je to docela nepouzitelne. Kdyz prijedu nekde, kde to neznam, tak budu chtit hledat mista v okoli (hotely, restaurace, kina, bazén) a ne zadávat konkrétní název když ho neznám.

Patrik GinBook Ingr

11.3.2016 10:44

Palicak: odpověděl jsem to ve včerejší zprávičce o Waze

Coyd: http://www.wazer.cz mne funguje.

jech

11.3.2016 10:49

Všude jsou jenom screenshoty s Waze na výšku. Zkuste otočit telefon na šířku. Tohle totálně pokažený (napadají mě i horší slova). Hlavně na displeji s nižším rozlišením to je tragedie. UI je taky na starším telefonu výrazně pomalejší a na mačkání tlačítek reaguje extrémně neochotně.

Swenak

swenak 6

11.3.2016 10:55

Největší problém, který mám s Waze a i touto verzí, je způsob zadávání událostí. Na iPhonu máme tuto verzi již pár měsíců a trpím, když chci zadat událost. Když mám telefón v držáku, tedy cca 50cm od hlavy, jedu v běžném provozu, tak nemám čas a chuť luštit, jestli jsem správně určil, jestli je to radar, nebo kontrola. Nejhorší je pak označení protisměru, pouze tou prťavou šipečkou. A to je ještě jednuché zádávní. Ale takové nebezpečí, to je porod. Tam snad ani nejde zadat protisměr, nebo možná někde ano, někde ne. V předešlé verzi to bylo taky nanic. Je tam milión ikonek, předtím textů. Je zjevné, že UI dělá někdo u PC a ne v autě. Nebudu bourat jenom proto, abych zadal, že v protisměru je nehoda.

A ten alibismus, že za jízdy musím potvrdit, že jsem pasažér, pokud chci něco hledat, to je komedie sama o sobě. 99,99% řidičů to prostě odklikne, protože zadat adresu chce, jen je to naopak ještě prudí a zdržuje od řízení. Při zadávání události ale toto již odklikávat nemusím.

Taky by se hodila možnost uložit offline části mapy, jako u Google map. Ne, že bych neměl data, ale žel, ne vždy jsem v signálu.

policak

11.3.2016 11:01

GinBook Neodpovedel. Pouze jsi mi rekl, at si koupim predplacenku. Ja se ptal, na co je potreba pro propojeni kalendare s navigaci telefonni cislo. Co ti na tom dotazu neni jasne?

Orbit09

z aplikace
11.3.2016 11:03

Páni, tak tohle je teda hodně podrobná recenze. Plus pro Karla Kiliána.

qaid

11.3.2016 11:09

Waze je debilita pro hračičky, kteří nevědí jak se zbavit placených mobilních dat!

Patrik GinBook Ingr

11.3.2016 11:10

Policak: tvůj text vyzněl, že nechceš dávat tel. číslo a na to jsem ti odpověděl a napsal řešení. Proč chtějí propojit číslo s kalendářem netuším. Možná to nějakou souvislost má, ale já nemám v tomto směru znalosti. Tedy nemůžu odpovědět.

Beren

Beren 3

11.3.2016 11:19

Škoda, že nejde si trasu připravit v PC na stránkách a pak (třeba druhý den ráno) jen tuto trasu aktivovat a vyrazit.

Patrik GinBook Ingr

11.3.2016 11:19

Jech: nevím jaké máš železo, ale myslíš si, že vývojáři neustále budou podporovat staré zařízení? Myslíš, že někoho zajímá nějaký trh a kupní síla v ČR, kdy si uživatelé kupují nějaké levné telefony z Číny za 2litry, kdy takové telefony mají spousty kompromisů? Upřímně mne velmi překvapilo, že neudělali omezení na android od nějaké verze…

Patrik GinBook Ingr

11.3.2016 11:22

Beren: Waze počítá online momentální situaci na silnicích a podle toho i trasu. Co požaduješ se vylučuje s filozofií Waze. Ty si zadáš cíl (ten si připravit můžeš doma na telefonu) a ostatní se spočítá v daný moment kdy jedeš. Pokud máš propojený kalendář, můžeš dostávat notifikace včas dopředu na událost, kdy máš vyrazit.

coyd

11.3.2016 11:23

Souhlas s Patrikem, kdo chce pouzivat moderni, pokrocile aplikace, mel by mit odpovidajici zarizeni. Na starem pentiu taky nespustis nejnovejsi hry a tady je to to stejne.

Patrik GinBook Ingr

11.3.2016 11:30

Swenak? na tu šířku to určitě vyladěné není, ale to je i o tom jaké železo používáš na Waze. Já s tím problém nemám.

Beren

Beren 3

11.3.2016 11:30

Patrik: nejde mi o počítání trasy, to vím, že si spočítá telefon v okamžiku aktivace trasy. Já bych si prostě ty cíle radši připravil v PC, než v mobilu. Jinak jsem spokojený uživatel, ale to vyhledávání cíle prostě v mobilu není tak pohodlné.

honza_jr21

11.3.2016 12:23

Po aktualizaci jsem se celkem zhrozil ale po chvilce jsem novému vzhledu přišel na chuť.
Přivítal bych ještě možnost odfiltrování některých nebezpečí – desítky hlášení mlhy když peřina sedí všude nebo výtluky zjara pak zamaskuji podstatně podstatnější hlášení když vybírám variantu cesty v rychlém náhledu. Rovněž bych přivítal okamžité hlášení že byla zadána nová nehoda na trase ať se člověk může včas sám rozhodnout o alternativní trase dříve než se vytvoří kolona na kterou teprva zareagují algoritmy Waze.
Jinak info pro ty co nadávají že mapy nejsou off-line – při denním cestování 2*60 km a o víkendech několikanásobně delší trasy mi Waze sebralo 42 MB za měsíc z celkově spotřebovaných 530 MB, bez těch dlouhých cest o víkendech se pohybuji mezi 15-30MB za měsíc.
Ještě bych měl dotaz co vlastně přináší zapojit se do týmu?

Faja

z aplikace
11.3.2016 12:24

Nedaří se mi přihlásit waze na fb…. nenabídne žádnou možnost zadat přihlašovací údaje…. jen načítá načítá a nic….

Patrik GinBook Ingr

11.3.2016 12:34

Honzo_jr21, ty díry a mlha je prostě nyní daň za reklamu na Impulsu. Jo, sejří nás to všechny. Ale ono to přestane ty nováčky bavit a zbytek se zaBanuje sám.
Zapojení do týmu v případě propagace významných dnů ukáže bonusy v mapě. V případě Impulsu je to informace spíše pro ně, aby věděli, že hlásí událost od uživatele Waze v týmu Impuls. Nemá to jinak vliv na funkci. ;-)

MedaBeda84

11.3.2016 12:54

Kvůli blbům, kteří hlásí každou pididíru, se to stává naprosto nepoužitelným. Na 23 km jich nahlásit 7, na to musí být člověk ynteligent. Po 5 letech to zřejmě přestanu používat.

komichal

11.3.2016 13:25

Jech: o problému v landscape a nízkém rozlišení se ví, vývojáři to mají na stole, nicméně je to momentálně nízká priorita. Aktuálně se piluje portrait, který dle obecných statistik v případě mobilních navigací preferuje přes 80 procent uživatelů.
Špatná výkonnost na starých telefonech je pravda, na druhou stranu už předchozí verze nebyla zrovna nejsvižnější. Ale to platí pro všechny navigace (můj starý dvoujádrový Huawei s 512MB RAM opravdu funí u všeho). V době, kdy Snapdragon čtyřjádro s 1GB RAM se dá i v tuzemsku koupit za 2 litry, není důvod ztrácet energii speciálními úpravami pro nejhorší z nejhorších lowendů (dvoujádra a starší).
Qaid: jezdím s Waze denně. Jo, pár desítek MB za ten měsíc si to vezme. Zase ušetřím čas a palivo, vyber si. Mimochodem i s vyčerpaným FUP a rychlostí téměř na bodu mrazu funguje Waze v pohodě (akorát člověk neuploadne fotku, což mě netrápí).

nem0cze

11.3.2016 13:33

Používám skoro denně a nejvíce mi vadí, že ne každou varovnou hlášku řekne nahlas. Používám brýle na dálku při řízení a nechci si brýle měnit za jízdy jen proto, abych si přečetl o nějaké dírce ve vozovce. A tak varování bez zvuku prostě ignoruji.

abc123

11.3.2016 13:36

No vzhled je prostě přepracovaný, budu si chvilku zvykat, kde co je jak umístěno a kde co naleznu.

Zdá se mi však, že se zhoršila funkce rozpoznávání hlasových příkazů oproti verzi 3.9.X
Po její aktivaci je to dost náladové, mnohdy problikává zelený a červený mikrofonek, nebo se po přijetí příkazu nechá vyrušit a příkaz nevykoná. Aktivuji funkci – řeknu příkaz – není vás slyšet, zopakujte – konec

Předchozí verze rozuměla více a byla možnost až 2 oprav, u nové verze mi to přijde jako by aplikace nedostávala dobrý signál z mikrofonu.

nem0cze

11.3.2016 13:38

Jo a pokud někdo často jezdíte do Brna od Svitav, Waze vás včas odkloní od zácpy na Žabovřeské (místo kde se zúží 3 pruhy do jednoho) a tuto jeho vlastnost velice oceňuji.

jech

11.3.2016 14:33

Komichal: Problém je v tom, že já používám Waze na autorádiu. Je to RK3066 (2x Cortex-A9 1,6GHz) s 1 GB RAM. Neni to žádnej zázrak, ale úplně odepsaný železo taky ne. Autorádio se nemění tak snadno jako telefon a i cenově to je o kus výš. Proto mi vadí, že se verze 4 výrazně zpomalila přestože nepřinesla téměř žádný nový funkce. Navíc na tom HW ostatní navigace (Sygic, Be-On-Road, Mapfactor, Mapy.cz, Google Mapy) lítají jako z praku. Jenom Waze je neskutečně líná. Samotný navigování už je OK, ale odezva na tlačítka je příšerná.

Podívej se na statistiky používaných verzí Androidu a zjistíš, že dobrá polovina aktuálně používaných telefonů bude mít podobný nebo nižší výkon než moje autorádio. To zase není tak malý počet lidí, aby se dali jednoduše ignorovat s tím, ať si koupí lepší mobil.

jenda42

11.3.2016 14:55

policak: Tak na waze asi bylo nejdrazsi ta jejich DB, par dalsich udaju se vzdycky hodi ;) Tezko google vysolil takovy prachy za navigaci ;)
Beren: Muzes si ji zkusit pripravi na mobilu. waze si dost veci kesuje a trasu ti ukaze i bez signalu (kdyz to ma nakesovany) – pochopitelne ti neukaze cas dojezdu apod.
Obecne: Podle me je waze neskutecne precenovany. Pouzivam to docela dlouho a jezdit podle toho se da shrnout do tvrzeni “tolik casu ani penez nemam, abych se tim ridil”. Jako kazda online vec to obvykle selze ve chvili kdy to nejvic potrebujes – navigace typu “dostan me z tehle diry do civilizace”. Pripojeni kalendare je uplne na hovno, protoze waze stejne neumi najit presnou adresu (je lepsi zadavat treba Alza nez ulici a cislo popisne). A kdyz ma firma zasedacky projmenovane Paris, London … :D
Nejlevnejsi benzin se celkem zjednodusil na ulohu najdit Tank ONO a spocitat si jestli se vyplati tam dojet.
V mape ukazuje waze celkem velky kulovy, takze i to vyhledani benzinky je celkem opruz.
Takze za me kdyz to shrnu na to ,jaky je to velky bratr, toho umi celkem dost (i kdyz to je asi spis side efect – hlavni je sber dat). A mimochodem proc to na androidu neni spojene s google uctem?
Co se tyce toho vytvareni map. Neni lepsi se zapojit do OSM? Z toho tezi daleko vic lidi a je to dostupne pro kazdeho, na rozdil od map waze (oni jsou ale v zasade stejne k nicemu).
Na druhou stranu je to zadarmo a konkurence jsou jen offline be-on-road (dost se zhorsili), mapfactor (pro me nepouzitelne), Here (nelibilo) – asi nekdo zna dalsi. Online ma proste sva omezeni a v Cechach neni problem cena za data. Hlaska o tom ze se nemuze spojit se serverem akorat nastve a je jedno jestli je to problem telefonu (slabsi GSM cast), operatora nebo waze.

Ro007049

ro007049 0

z aplikace
11.3.2016 16:08

Oproti recenzi už mi Waze ukazuje překročení rychlosti.

maxipes

11.3.2016 17:27

Jenda:
s Waze mám najeto za poslední rok přes 50 000 km a dojmy mám docela opačné. A to do té míry, že když jsem si konfiguroval nové auto, úmyslně jsem se vyhnul integrované navigaci a zůstal u Waze.
Ale to je vlastně docela fuk. Když se vám Waze nelíbí, nepoužívejte ji. V tom je kouzlo volby. Upřímně řečeno nechápu motivaci kohokoliv, kdo se pod tenhle článek přihlásí a napíše reakci ve stylu “Waze je shit”. Je to asi jako kdyby se někdo do diskuse pod receptem na hruškový kompot zapojil s hláškou “hrušky mi nechutnají a mám po nich sr…ku”. To, co to o něm prozrazuje, asi není nic, co by dotyčnému mohlo lichotit. :-D

maxipes

11.3.2016 17:31

Pokud jde o 4.0, nový design se mi líbí, i když výhrady by byly. Fakt ale je, že dosavadní verze mi začínala připadat poněkud… omšele, oldfashion? Na 4.0 je ještě hodně práce, ale jako základ se mi to líbí moc. A na závěr ještě jedna poznámka. Zatímco na předchozí verze mi na Samsungu S4 občas lagovala a vůbec byla tak nějak utahaná, 4.0 lítá jako blesk. Díky za to. :-)

Bruk

z aplikace
11.3.2016 17:56

@Faja: zřejmě používáš novější IE nebo Edge. Tam je problém a ví se o něm. Použij Chrome nebo Firefox.
@ro007049: zbytečně lákáš standardní uživatele, pro které ta funkce ještě není v produkční verzi. To že máš funkci aktivní je jen díky tomu, že jsi beta tester a máš aktivovanou fci přes debug.

Aleq

11.3.2016 18:26

Jenda> Vyhledávání podle ulice a čísla jde, stačí jen ve výsledcích vyhledávání přepnout dole na “Google”. Mapy pocházejí z OSM a jsou s nimi propojené, pokud se nemýlím. Editoval jsem několik ulic ve Waze editoru, přičemž jsem našel záhy všechny změny v OSM.

puamik

11.3.2016 18:55

Navigace, kde jde zadat jen jeden průjezdní bod? Nepoužitelné.

bupredik

z aplikace
11.3.2016 19:41

Chybí tam navigace v češtině :-(

Karelk

Karel Kiliánexternista 25

11.3.2016 20:30

To: Puamik
Asi jak pro koho. Většina lidí, co jsem viděl, byla ráda, že si umí zadat jeden cíl cesty a o možnostech zastávky ani netuší :D
Samozřejmě beru, že jsou situace, kdy by si člověk těch bodů naklikal třeba pět: kurýr, rozvoz pizzy, ….
Já si s touto funkcí třeba na některých navigacích docela pohrál, ale v praxi je pro mne jednodušší zadat jeden cíl, dojet tam, vyřídit, co potřebuji, zadat další cíl… Jen občas si dám jednu zastávku, pokud je to fakt jen zastávka na trase.
Prostě je to individuální.

GinBook

11.3.2016 20:49

Waze a OSM určitě nejsou propojené. Naopak tvrdě zakazujeme cokoliv kopírovat od konkurence.
Kdo pracuje s Waze v ČR ví, že tolik chyb co má OSM, Google a další je pro kopírování nepoužitelné. Navíc je to licenčně zakázané.

Vladimír Březina

12.3.2016 11:55

Když jsem to testoval jako betu, docela jsem se zhrozil a doufal, že na tom chlapci ještě trochu máknou. No, nemákli. Doposud se mi chtělo zvracet jen z toho, že vídám billboardy s reklamou, v níž se kooperuje s rádiem estébáka Bureše. Teď se mi chce zvracet z celého “modernizovaného” UI. Skoro to vypadá, že se došlo někam do první třídy ZŠ, žáčkům se řeklo, ať nakreslí mapu a podle nejpovedenější se designovalo. Výsledek je vážně strašidelný. Naštěstí není problém se vrátit k původní verzi a zakázat aktualizace. Každopádně jsem toho názoru, že by bylo záhodno spíš zapracovat na funkčnosti. Třeba ukázání plné adresy, při příjezdu,oznámení strany, na níž se nachází cíl, pořádný itinerář atd. Za mě jednoznačně zklamání.

Karelk

Karel Kiliánexternista 25

13.3.2016 12:14

bupredik napsal: 11.3.2016 19:41

Chybí tam navigace v češtině :-(

Kde? Ve Waze? A zkoušel jste to?

Wladimir

Wladimir 2

13.3.2016 13:57

Bohužel kritika. Uznávám, bylo zapotřebí nové Waze, ale jak to skončilo se mi moc nelíbí. Je to subjektivní pocit, ale spodní lišta zabírající 1cm pruh mě doslova štve, tlačítka staré verze byly lepší, byl vidět větší výřez mapy, nápis Dobrý den je k ničemu :) , mohlo to být jako roletka co vyjede ze spodní hrany v momentě doteku. Vadí mi malé tlačítko plus a mínus. Od nové verze se mi stává, že se zobrazují čáry silnic, ale žádné názvy obcí, to je dost nepříjemné, chci přece vědět co je přede mnou kvůli orientaci. Navigace nezvládá čísla popisná (to bylo i u staré verze). Asi ne jenom já bych byl rád za větší customizaci – fajn by třeba bylo vybrat si barvu čáry navigace ap.
Potom mám chybu, ale spíš souvisí s Cyanogenmodem, mám HTC One (m7) CM 12.1. Android 5.1.1, když spustím Waze a pak musím vyskočit jinam, tak se mi nezobrzí ikona Waze ve stavové liště přesto, že stále běží na pozadí. Vždy se musím vrátit přes ikonu z plochy nebo z multitasku.
I přesto mám Waze rád a budu ho dál používat, jen doufám, že všechno tohle si vemou vývojáři jako inspiraci.

Patrik GinBook Ingr

13.3.2016 18:15

Wladimir, ponechme stranou názory na tento update Waze, tisíc lidí, tisíc chutí.
Ale to, že Waze neumíš používat je už horší. Tvrdit, že Waze neumí čísla popisná a orientační je úplně mimo.
Waze to umí už přibližně 2,5 roku. ;-)
Zde máš tedy návod: https://wiki.waze.com/wiki/Czech/Hled%C3%A1n%C3%AD_ve_Waze

Rudyshy

Slavo Revaj 0

14.3.2016 12:25

Sorry ale taka zasadna chyba ze skrz naplanovanou trasutemer nevidno trafik je ted dost chyba. Na jabku ma to sere uz pul roku a to stejne nas ceka na robotovi. Obzvlast sere kdyz zena sleduje vsechny bocne ulice na na planovanej neni nic videt a i bublinky se objevy az po nejake dobe. Kazdym updatom je to horsi a horsi.
Casto navigace sice hlasi trafik ale nenauci sa stale ze se to da objet i kdyz to objizdim uz roky. To sledovani trafiku taky pokulhava na dalnici casto vidno ze kolona sa uz pozvolna pohybuje ale ona vas odkloni a vy stojite na okresce zatim co dalnice uz jede. Bezny problem Vyskov>Brno.

Standa3389

standa3389 0

25.7.2018 20:37

jo WAZE
1. nejde mi tam přidat jeden bod kudy chci jet do cíle ,
2. i když to přiblížím tak na dálku k oknu u fábie nepoznám kruháč a kterou cestou mám odjet pokud přeslechnu upozornění díky třeba rádia atd. , cesty jsou mrnavý .
3 celkově se mi to seká
4 přesný návod v češtině asi není – nikde nenašel myslím třeba při zadávání trasy přesní popis na co kliknout od A po Z –
5. WAZE 4 na internetu https://www.svetandroida.cz/waze-4-0-navigace-recenze/#kapitola01 má uplně jiný názvy než v telefonu WAZE 4 Adroid plno věcí tam nemám .
6 . Jak vypnout ulice , nepotřebuji je když jedu do CHORVACKA , na šíři telefonu to moc nefunguje , atd.
7- jezdím stejnou trasu za synem několikrát za týden a divím se , u nás velká oprava mostu na 1 -2 měsíce min. semafory zácpy , přitom jednou mi to ukáže zdržení a že tam něco je a někdy že tam nic není přitom fronta 1 km . To se maže samo když to tam někdo zadá po určitý době ?
8 můžete mi odepsat kdokoliv nebo pan Kilian na zavody@seznam.cz

RSS (komentáře k článku)