Video Locker – skryjte svá videa před zvědavci

nexusae0_videoLocker

Jelikož se kapacita úložného prostoru v našich přístrojích vyšplhala na jednotky gigabajtů, je naprosto běžné, že s sebou v kapse nosíme spoustu multimediálních souborů, zejména pak hudbu a filmy. Některá videa v našich přístrojích však můžou být tak jedinečná, že by se neměla dostat na oči jiným uživatelům. Právě k tomu slouží aplikace s názvem Video Locker, která, jak už název napovídá, dokáže zamknout prohlížení určitých videí a může si je tak prohlédnout jen ten, co zná heslo pro přístup.

Rozcestník

  1. První spuštění
  2. Prostředí aplikace
  3. Zamknutí videí
  4. Odemknutí videí
  5. Přístup ke skrytým videím
  6. Stealth Mode (Pro verze)
  7. Nastavení
  8. Závěr

Video Locker

První spuštění

Aplikace na nic nečeká a ihned při prvním spuštění nás vybídne k nastavení bezpečnostního hesla, pomocí kterého budeme moci přistupovat ke skrytým videím. PIN by měl obsahovat 4-8 znaků a je logicky nutné opsat kód dvakrát pro potvrzení.

Screenshot_2012-09-16-20-24-17

V druhém kroku je potřeba zvolit email, pomocí kterého budeme moci obnovit zapomenutý PIN. Standardně nám aplikace nabízí Google účet, který máme přidaný v telefonu.

Screenshot_2012-09-16-20-27-21

Po potvrzení se již dostáváme na základní obrazovku aplikace, kde se po spuštění zobrazí návod, jak videa skrýt.

Screenshot_2012-09-16-20-28-54

Prostředí aplikace

Základní prostředí připomíná prohlížeč souborů nebo Galerii, neboť se po spuštění ukážou náhledy složek, do kterých můžeme umisťovat svá skrytá videa.

Screenshot_2012-09-16-21-00-01

Kliknutím na složku si můžeme prohlížet jednotlivá videa, která se uvnitř složky nachází, pomocí ikon v pravém horním rohu můžeme mezi soubory vyhledávat, případně zvolit řazení. Podržíme-li prst na nějaké složce, můžeme ji smazat, odkrýt nebo přejmenovat.

Screenshot_2012-09-16-21-00-09

Chceme-li přidat novou složku, stačí použít druhou ikonu zprava v horním pravém rohu.

Screenshot_2012-09-16-21-00-29

Zamknutí videí

Skrýt videa můžeme dvěma způsoby. Prvním z nich je využití prostředí aplikace, kdy stačí přejít do složky, kam chceme skryté video umístit, a použít ikonu plusu v pravém horním rohu. Na další obrazovce již prohlížíme složky přístroje, kde aplikace nalezla videa. Mezi složkami se přepínáme volbou Add From v horní části obrazovky. Videa ve složkách můžeme označovat jednotlivě, případně použít Select All pro vybrání všech položek a volbou Hide vybereme složku, kam chceme videa umístit a zabezpečíme kontrolním kódem (PINem).

Screenshot_2012-09-16-21-06-16

Druhý způsob je jednodušší a vystačíme si s libovolným správcem souborů či prohlížečem multimédií. Položka Video Locker totiž přibyla do seznamu aplikací, přes které lze videa sdílet. Stačí tedy například v Galerii nalézt video, které chceme skrýt, zvolit sdílení a vybrat Video Locker. Aplikace se poté jen zeptá, do které složky chceme video umístit (do existující složky, případně volbou New Folder vytvoříme složku novou), a volbou OK video skryjeme.

Screenshot_2012-09-16-21-09-00

Odemknutí videí

Chceme-li video, které jsme skryli, znovu zpřístupnit, stačí jej najít v prostředí aplikace, podržet na něm prst a zvolit ikonku zámku v levém spodním rohu. Můžeme  zde také soubor odstranit nebo přesunout do jiné složky. Při zrušení skrytí videa jsme dotázáni, zda chceme video přesunout do původní složky, nebo zda chceme vybrat nějakou vlastní.

Screenshot_2012-09-16-21-38-32

Přístup ke skrytým videím

A jak se vlastně k videím, které může spustit jen ten, kdo je skryl, dostaneme? Stačí spustit aplikaci Video Locker, zadat PIN a použít aplikaci jako klasický prohlížeč souborů. Klikneme-li tedy na nějaké video, aplikace se zeptá, v jakém programu chceme video spustit.

Screenshot_2012-09-16-21-41-31

Stealth Mode (Pro verze)

Poměrně zajímavá funkce je Stealth Mode, která zajistí, že ikona aplikace zmizí z menu aplikací, a tak se nikdo nedozví, že je v přístroji nainstalována. Jak se ale poté k videím dostat? Existují dva jednoduché způsoby.

Aplikaci můžeme spustit pomocí aplikace pro vytáčení, kdy stačí vytočit číslo ve tvaru *PIN, kde PIN je 4-8místný kód, kterým se do aplikace přihlašujeme.

Screenshot_2012-09-16-21-50-11

Druhý způsob využívá Widgetu kalkulačky Video Lockeru, který přidáme na plochu, a když do pole pro čísla zadáme PIN, spustí se aplikace.

Screenshot_2012-09-16-21-49-17

Nastavení

Nastavení nabízí skutečně jen pár voleb, mezi nejdůležitější patří bezesporu možnost změnit PIN (Change PIN) a email pro obnovení PINu (Change Recovery Email). Položka Stealth Mode aktivuje mód, kdy se aplikace skryje a je ji potřeba spustit pomocí aplikace pro voláni či Widgetu kalkulačky. Volba Lock At Folder Level poté zajistí, že se aplikace nezeptá na heslo ihned při spuštění, ale až při přístupu do některé ze složek.

Screenshot_2012-09-16-21-53-01

Závěr

Aplikace Video Locker patří k těm, bez kterých může každý uživatel klidně usnout, přesto se najdou případy, kdy by se Vám v zařízení hodila. Máte-li v přístroji například lechtivá videa se svou (či cizí) přítelkyní, je poměrně nepříjemné, když se takový materiál dostane před zraky jiných. V tomto případě se Video Locker hodí, neboť skrytí videí a přístup k nim je skutečně jednoduchý a bleskový. Autoři mysleli také na multitasking, a tak se aplikace v případě přepnutí do jiné po malém momentu sama ukončí, aby se k ní nedostal tímto způsobem někdo nežádoucí. Zamknutá videa se přesunou do zašifrovaného oddílu, a tak nejsou vidět v žádném jiném správcu a při odemčení dojde opět k jejich přesunutí. Nevadí-li Vám reklama a nepotřebujete Stealth Mode, vystačíte si verzí zdarma. Chcete-li plnou verzi, připravte si 62 Kč.

Video Locker - Hide Videos
Video Locker - Hide Videos

Jan Dolejš
O Autorovi - Jan Dolejš

Uchvácen mobilními technologiemi a veškerým dějstvím v oblasti IT. Google Android se stal mojí srdcovou záležitostí a nehodlám se jej jen tak vzdát. S oblibou… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (10)