Utrum pro šmejdy. Smlouva už nejde “podepsat” jen po telefonu

uzavírání smlouvy smlouva po telefonu nová pravidla zákon změny ČTÚ

Důvěřiví a ukvapení zákazníci, kteří by mohli podlehnout vábení “výhodných” telefonických nabídek, jsou od 1. ledna 2023 lépe chráněni přímo zákonem. Pozměněná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a rovněž občanského zákoníku ve vztahu ke spotřebitelům se postarala mimo jiné o zpřísnění podmínek pro uzavírání spotřebitelských smluv prostřednictvím telefonických hovorů. V lednové Monitorovací zprávě tuto novinku podrobněji popisuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

“Nová právní úprava má zamezit možnému zneužití momentu překvapení spotřebitele, které v minulosti mohlo vést a často vedlo k uzavření pro spotřebitele nevýhodné smlouvy, u které byl pak nucen řešit její předčasné ukončení. Nově je telefonicky možné spotřebitele kontaktovat s pouhou nabídkou uzavření smlouvy. Po uskutečnění takového telefonického hovoru má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě, kterou je povinen spotřebiteli zaslat bez zbytečného odkladu,” vysvětluje ČTÚ ve zprávě.

Spotřebitel má díky novým pravidlům možnost si na základě získaných informací lépe a delší dobu rozmyslet, zda smlouvu uzavře či nikoliv. “K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem listinného vyhotovení, nebo třeba i neformálním elektronickým způsobem (např. prostřednictvím e-mailu, SMS). V opačném případě není spotřebitel smlouvou vázán,” doplňuje Úřad.

V případě uzavírání smluv ke službám elektronických komunikací je dokonce “ve hře” také souhrn, který musí odpovídat šabloně definované EU a který musí oslovovaný zákazník dostat. Toto platí již od 1. července 2022. “U distančně uzavíraných smluv jsou pak podnikatelé povinni bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, smluvní informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě,” podotýká ČTÚ.

Dál platí, že jakmile zákazníkovi poštou či e-mailem přijdou zmíněné písemné podklady, až v tu chvíli začne platit dvoutýdenní lhůta pro případné vypovězení takto na dálku uzavřené smlouvy. Nová opatření jsou pochopitelně namířena hlavně na “šmejdy”, nicméně mohou zabránit i nechtěným závazkům vůči běžným poctivým subjektům. Ještě připomeňme, že již platí také nová pravidla pro marketingové hovory.

Jaké máte zkušenosti s uzavíráním smluv po telefonu?

Foto: Pexels / Kampus Production

Marek Houser
O Autorovi - Marek Houser

Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (2)