Používáte mobil při řízení auta? (Víkendová hlasovačka)

Používáte mobil při řízení auta?

Chytré telefony dokážou zastat celou řadu rolí – velmi dobře se uplatňují například jako navigace. Jejich používání v autě je však za určitých okolností porušením zákona. Proto se v tomto kole Víkendové hlasovačky a diskuze podíváme na to, zda používáte mobil při řízení auta.

Obsah článku

Co říká na mobil při řízení zákon?

Zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích říká v § 7 odstavci 1 písm. c), že: „Řidič nesmí při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.“

Držet mobil při řízení se prostě nesmíDržet mobil při řízení se prostě nesmí

Odstavec 5 téhož paragrafu pak stanovuje výjimku, že toto ustanovení „se nevztahuje na řidiče vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při plnění jejích povinností a řidiče vozidel jednotek požární ochrany a poskytovatele zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí a Horské služby při řešení mimořádných událostí.“

Tímto způsobem chtěli zákonodárci zakázat telefonování, psaní zpráv a obecně jakoukoli manipulaci s telefonem během řízení. Argumentace ve prospěch tohoto zákona tvrdila, že uvedené činnosti zvyšují riziko nehody, s čímž lze do určité míry jistě souhlasit. V autech se tedy začala objevovat hands-free, přes která je možné realizovat hovory bez použití rukou, nicméně například v sousedním Rakousku už zvládli omezit i to.

A co ovládání telefonu v držáku?

Z výše uvedené citace zákona lze vyvodit, že zákaz se vztahuje výhradně na držení telefonu v ruce (nebo jiným způsobem). Nesprávný výklad láká k tomu, že ovládání telefonu v držáku tedy v rozporu s předpisy není. Proč nesprávný? Jednoduše proto, že v tu chvíli se určitě nemůžete plně věnovat řízení vozidla a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích, jak ukládá § 5, odstavec 1, písmeno b). Pokud vás tedy dopravní policie přistihne, jak během řízení „ťukáte“ na obrazovku telefonu, můžete počítat s nepříjemnostmi.

Mobil při řízení zákon zakazujeMobil při řízení zákon zakazuje

Samostatnou otázkou je také umístění držáku, do kterého telefon vložíte – i za to si můžete „vykoledovat“ pokutu, případně nemusíte projít technickou kontrolou. Pokud totiž držák nainstalujete přísavkou na čelní sklo nebo na horní část palubní desky, může se telefon ocitnout ve vašem zorném poli, což je problém.

Konkrétně tuto situaci řeší vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která říká, že „V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové předměty), které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla.“

Zde se mobil nesporně nachází v zorném poliZde se mobil nesporně nachází v zorném poli

V tomto případě může být problém s přesnou definicí toho, co je vlastně zorné pole. Nejčastější (byť nikoli oficiální) výklad zní, že jde v případě čelního skla jde o tu část, kterou stírají stěrače. Za optimální lze v tomto směru tedy považovat držáky, které se instalují do výdechů topení, respektive klimatizace, nebo do zdířky CD přehrávače.

Používáte mobil při řízení auta?

Dostáváme se k anketní otázce pro toto kolo Víkendové hlasovačky a diskuze, kde se ptáme: používáte mobil při řízení auta? „Používáním“ míníme situace, kdy s telefonem nějakým způsobem manipulujete – tedy například ho ovládáte přes dotykovou obrazovku, nebo ho držíte v ruce. Nepovažujeme za něj situace, kdy například hovoříte přes hands-free, nebo ovládáte telefon přes palubní infotainment vozidla.

---> Pro hlasování je potřeba se přihlásit! <---


V diskuzi pod článkem pak můžete napsat svůj názor na zákaz telefonování či obecně používání telefonu během řízení. Zkuste nám také popsat, v jakých situacích a proč nejčastěji používáte mobil při řízení auta.

Hlasovačka z minulého týdne

Před týdnem jsme se v rámci Víkendové hlasovačky a diskuze ptali, kterou službu pro poslech hudby používáte. Do hlasování se zapojilo celkem 198 respondentů, což považujeme za dostatečně reprezentativní vzorek.

Jednoznačnou jedničkou mezi našimi čtenáři je Spotify, pro které hlasovalo 39 % z vás. Druhé místo patří YouTube Music/YouTube Premium s 10 % a pomyslný bronz si odnáší Hudba Google Play/Google Play Music se 6 %. Celých 26 % hlasujících poslouchá pouze písničky uložené v zařízení a 6 % hudbu na telefonu vůbec neposlouchá.

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (38)