Dáváte si pozor na frekvence? Při rušení vysílačkou či hračkou hrozí mastná pokuta

ČTÚ frekvence kmitočty pokuta spektrum ČR vysílačky hračky mikrofony opakovače

Koupíte si elektronické zařízení, zapnete ho, začnete používat, ono v pořádku funguje, po nějaké době jej zase vypnete a schováte. Někdy později se to opakuje znovu a znovu a všechno se zdá naprosto bezproblémové. Jenže co když jste právě porušovali zákon a hrozí vám pokuta od úřadů? Jestli je zmíněným zařízením vysílačka, mikrofon, dálkově ovládaná hračka nebo jiný přístroj pracující s bezdrátovou komunikací, může se to velmi lehce stát. I když nejdou vidět, existují pochopitelně povolené a nepovolené frekvence, které “hlídá” Český telekomunikační úřad.

Komunikovat na stavbě přes vysílačku nebo mluvit na festivalu do mikrofonu skutečně může patřit do nezákonných aktivit, pokud si nedáte pozor, jaké kmitočty přístroje využívají. Jak může k takovému pochybení dojít? Zařízení mohl někdo špatně nastavit, případně pochází z trhu, na kterém je jinak definované tzv. radiové spektrum. Já jsem se s jedním takovým zařízením nedávno setkal. Byly to vysílačky Xiaomi Walkie Talkie 1S, při jejichž recenzování vznikl nápad vytvořit tento článek. A vyzpovídat do něj instituci nejpovolanější – zmíněný ČTÚ.

“Využívání kmitočtů v ČR upravuje § 17 zákona o elektronických komunikacích (zákon č.127/2005 Sb.,). Dle něj lze kmitočty využívat pouze na základě všeobecného nebo individuálního oprávnění. V případě radiostanic PMR a CB nebo bezdrátových mikrofonů se jedná především o využívání kmitočtů na základě všeobecných oprávnění. Ta stanovují technické podmínky pro provoz a využívání kmitočtů danými zařízeními, včetně souvisejících technických norem, které musí provozovaná zařízení splňovat,” vymezuje základní pojmy mluvčí Úřadu Tereza Meravá.

ČTÚ aplikace Využití radiového spektra frekvence kmitočty ČR vysílačky mikrofony TV radio

Kromě parametrů uvedených ve všeobecném oprávnění musí být u každého zařízení, které je v ČR uvedeno na trh, navíc doloženo i posouzení shody dle nařízení vlády č. 426/2016 Sb., které stanoví pro rádiová zařízení základní požadavky týkající se účelného využití rádiového spektra, elektromagnetické kompatibility i bezpečnosti. Právě u tohoto požadavku často “ztroskotávají” různé elektronické přístroje například z AliExpressu a podobných tržišť.

“Z toho důvodu při „amatérském využívání zařízení“ doporučujeme používat vždy pouze zařízení a výrobky označené štítkem CE, který prokazuje, že výrobek splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU, a při využívání dodržovat pokyny uvedené v návodu k obsluze. Jedině tak je zaručeno, že zařízení splňuje evropské harmonizované normy a uživatel se vyhne případným problémům, které mohou vzniknout při provozu zařízení a využívání rádiových kmitočtů,” upozorňuje mluvčí ČTÚ.

Úřad pro orientaci ve frekvenčních pásmech a jejich přiřazení provozuje skvělý webový nástroj zvaný Využití radiového spektra, ve kterém si může kdokoli zkontrolovat, pro jaké typy komunikace a zařízení jsou různé kmitočty určeny. Když přístroj vysílá v nepovoleném pásmu, je to pochopitelně problém. A uživateli či provozovateli za to hrozí pokuta. A ne malá.

S orientací pomůže webová aplikace spektrum.ctu.cz

Byla vyvinuta s cílem sdružit na jedno místo do digitální dálkově přístupné databáze ucelené informace o podmínkách využívání rádiového spektra v ČR. Aplikace obsahuje údaje z národní kmitočtové tabulky, plánu využití rádiového spektra a všeobecných oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Připojeny jsou odkazy na dokumenty CEPT, ITU a Evropské unie. Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny také graficky a nechybí ani slovníček pojmů.

“Za provoz zařízení v rozporu s individuálním oprávněním nebo využívání kmitočtu bez oprávnění lze uložit fyzické osobě pokutu až do výše 100 000 Kč. Právnické, nebo podnikající fyzické osobě až do výše 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší,” cituje mluvčí Úřadu znění § 118 a § 119 zákona č. 127/2005 Sb.

Při stanovování výše pokuty pochopitelně ČTÚ posuzuje, kdo, kde a jakým způsobem případně nelegálně do radiového spektra vstoupil. “V případě porušení podmínek všeobecného oprávnění, nebo využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění Úřad v rámci řízení posuzuje všechny okolnosti spáchání přestupku a společenskou nebezpečnost přestupkového jednání, zejména dopady na ostatní uživatele spektra. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na stanovení výše pokuty. Přestupková řízení tohoto charakteru většinou nekončí pouhým napomenutím,” zní z Úřadu.

Užitečné odkazy

Kdo a s čím nejčastěji zmíněná pravidla porušuje? Jsou to radioamatéři, majitelé nevhodných routerů, uživatelé opakovačů mobilního signálu (o těch jsme vás nedávno informovali) nebo i nic netušící majitelé dětských hraček.

“U fyzických osob jsme v nedávné době zjišťovali zejména používání bezšňůrových telefonů standardu DECT, neschválené pro provoz v ČR, resp. určené pro provoz mimo evropský kontinent. Tyto telefony způsobovaly rušení mobilních sítí. V současnosti se jedná nejčastěji o provozování opakovačů a zesilovačů signálu mobilních rádiových sítí. Dále můžeme zmínit používání různých zařízení WiFi a WiFi routerů určených pro jiný region než Evropa,” vyjmenovává mluvčí.

Rádiové spektrum a přístup k němu po roce 2022

Rádiové spektrum a přístup k němu po roce 2022

Problém představují rovněž dětské hračky řízené rádiem a tzv. dětské chůvičky, využívající kmitočty, které jsou v evropském regionu určené pro jiné účely. “V poslední době Úřad poměrně často řeší neoprávněné využívání kmitočtů provozem radiostanic bez individuálního oprávnění, zejména v aplikacích zpřesňování polohy (DGPS). Při využívání kmitočtů bez oprávnění, nebo porušování podmínek všeobecného oprávnění velmi často dochází k rušení radiokomunikačních služeb,” uzavírá Tereza Meravá.

Víte například, jaké frekvence využívá váš mobil?

Marek Houser
O Autorovi - Marek Houser

Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (2)