EU dá miliardy € do místní výroby čipů. Chce 2x větší podíl

Evropský akt o čipech EU čipy investice plán

Nedávno velmi kritické a v menší míře stále trvající problémy s produkcí mikročipů zvedly v zemích mimo Čínu, Tchaj-wan či USA palčivé téma, zda by nebylo vhodné v této oblasti omezit závislost na těchto velkých producentech. Důležitá otázka se již několik měsíců řeší také na půdě EU a nyní přichází oficiální postup řešení. Jmenuje se Evropský akt o čipech a jeho cílem je zdvojnásobit současný podíl čipů původem z našeho kontinentu na celosvětovém trhu.

„Evropský akt o čipech zvýší konkurenceschopnost a odolnost Evropy v oblasti polovodičových technologií a aplikací a pomůže dosáhnout digitální i ekologické transformace. Posílí zároveň vedoucí postavení Evropy v této technologické oblasti,“ stojí v úvodu oficiální prezentace tohoto plánu. Společně s členskými státy a mezinárodními partnery hodlá Komise zmobilizovat veřejné a soukromé investice ve výši přes 43 miliard Eur. Záměrem přitom je zavést rámec pro zvýšení evropské výrobní kapacity na 20 % celosvětového trhu do roku 2030. Nyní je to 10 %.

Evropský akt o čipech – co je cílem?

 • posílit vedoucí postavení Evropy v oblasti výzkumu a technologií směrem k menším a rychlejším čipům
 • zavést rámec pro zvýšení výrobní kapacity na 20 % celosvětového trhu do roku 2030
 • budovat a posilovat inovační kapacitu v oblasti navrhování, výroby a balení pokročilých čipů
 • důkladně porozumět globálním dodavatelským řetězcům polovodičů
 • řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, přilákat nové talenty a podpořit vznik kvalifikované pracovní síly

„Členské země EU zahájily koordinaci společného úsilí v souladu s doporučením. Cílem je pochopit současný stav hodnotového řetězce polovodičů v celé EU, předvídat potenciální narušení a přijmout odpovídající nápravná opatření k překonání současného nedostatku, dokud nebude nařízení přijato. Jako jeden z prvních kroků zahájila Evropská komise konzultaci týkající se dodavatelského řetězce polovodičů,“ informuje dále web europa.eu.

Evropský parlament a členské státy EU budou muset projednat návrhy Evropské komise týkající se evropského aktu o čipech řádným legislativním postupem. Pokud bude přijato, bude nařízení přímo použitelné v celé EU. Z průzkumu týkajícího se čipů, který zorganizovala Evropská komise, vyplynulo, že průmysl očekává zdvojnásobení poptávky po čipech do roku 2030. To odráží rostoucí význam polovodičů pro evropský průmysl i společnost. Uspokojení této rostoucí poptávky bude problematické, zejména s ohledem na současnou krizi dodávek polovodičů.

Akt o čipech navrhuje:

 • investice do technologií nové generace
 • zajištění celoevropské dostupnosti nástrojů pro navrhování a pilotních linek pro vývoj prototypů, testování a provádění experimentů se špičkovými čipy
 • postupy certifikace energeticky účinných a spolehlivých čipů s cílem zaručit kvalitu a bezpečnost kritických aplikací
 • rámec pro zřizování výrobních zařízení v Evropě, který bude vstřícnější k investorům
 • podporu přístupu inovativních začínajících podniků, rychle se rozvíjejících podniků a malých a středních podniků ke kapitálovému financování
 • rozvoj dovedností, talentů a inovací v oblasti mikroelektroniky
 • nástroje pro předvídání nedostatku polovodičů a řešení s ním spojených krizí s cílem zajistit bezpečnost dodávek
 • uzavírání mezinárodních partnerství v oblasti polovodičů s podobně smýšlejícími zeměmi

Nedostatek polovodičů, který nedávno celý svět pocítil, si vynutil uzavření továren v řadě odvětví, od automobilů až po zdravotnické prostředky. To důrazně připomnělo extrémní globální závislost hodnotového řetězce polovodičů na velmi omezeném počtu aktérů ve složitém geopolitickém kontextu.

Tip

Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jak moc věříte v úspěch tohoto plánu?

Marek Houser
O Autorovi - Marek Houser

Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (1)