Jak na Androidu zálohovat aplikace a jejich data s programem Titanium Backup?

backup_ico

V tomto podrobném návodu vám vysvětlíme, jak provést zálohu jedné či všech aplikací včetně dat, a jak následně v případě potřeby vše potřebné obnovit. Probíraný způsob se hodí především v případě provedení restartu zařízení do továrního nastavení a/nebo nahrání alternativní ROMky.

Jednou z často kritizovaných vlastností operačního systému Android jsou omezené možnosti nativního zálohování aplikací a jejich dat. Už samotný fakt, že k provedení úplné zálohy potřebuje uživatel práva roota (což může u některých výrobců/prodejců/distributorů/operátorů považováno za porušení záručních podmínek), ukazuje komplikovanost tohoto zdánlivě banálního úkolu. Bohužel bez rootu se neobejdeme ani v případě.

Jak zálohovat aplikace a data na Androidu? Jak zálohovat aplikace a data na Androidu?

Co budete potřebovat?

 • Samozřejmě telefon či tablet s operačním systémem Android 1.5 či novějším.
 • Práva roota (zde je postup pro každé zařízení odlišný, takže nemůžeme poskytnout přesný postup).
 • Aplikaci Titanium Backup.
 • Odemykací “klíč” Titanium Backup PRO Key, který sice přijde na bezmála 140 Kč, ale s ohledem na ušetřený čas se rozhodně vyplatí!
 • Ideálně paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou (nicméně dá se obejít i bez ní).

První spuštění Titanium Backup

Po spuštění aplikace Titanium Backup budete požádáni o povolení práv roota. Pochopitelně je nutné souhlasit, neboť v opačném případě se nástroj nedostane k některým datům.

Ukládáme zálohu na paměťovou kartu

Jako další krok doporučujeme přesunout umístění záloh na paměťovou kartu. Důvod je prostý – pokud vrátíte telefon do továrního nastavení, vymaže se kompletně obsah jeho interní paměti, včetně v ní uložených záloh (některé telefony nabízejí při restartu do továrního nastavení také možnost vymazání obsahu karty, což z pochopitelných důvodů nedoporučujeme).

Jestliže vaše zařízení paměťovou nedisponuje, nebo “paměťovku” jednoduše nemáte, pak můžete následující proces přeskočit. V takovém případě ale doporučujeme po provedení zálohy stáhnout data do počítače, ať už tak, že telefon/tablet připojíte kabelem, nebo jinou cestou (například s pomoci aplikace AirDroid – viz recenze AirDroid 2.0: Nejlepší správa Androidu z počítače s novými funkcemi).

Po spuštění Titanium Backup stiskněte na úvodní obrazovce tlačítko [Menu], čímž se dostanete do hlavní nabídky. Zde přejděte do Nastavení, posuňte se k položkám níže a vyberte Umístění složky záloh.

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Menu

V hlavní nabídce přejděte do Nastavení V hlavní nabídce přejděte do Nastavení

Vyberte Umístění složky záloh Vyberte Umístění složky záloh

Vyberte cílovou složku (klepáním procházíte složky, tlačítkem [Zpět] se můžete posunout o úroveň výše) a potvrďte ji tlačítkem Použít aktuální složku.

Složku zvolte tlačítkem Použít aktuální složku Složku zvolte tlačítkem Použít aktuální složku

V případě, že již máte zálohu na paměťové kartě a například jste vraceli telefon do továrního nastavení či nahráli jinou ROMku, můžete využít funkce automatického nalezení složky se zálohami, kterou spustíte tlačítkem Rozpoznat. Pak programu sdělíte, zda má hledat pouze na SD kartě, nebo v celém zařízení. Aplikace poté projde požadovaná úložiště a pokusí se najít, kde se schovávají starší zálohy. Tuto cestu můžete také použít v případě, že zálohu do telefonu nahrajete z počítače.

Můžete využít funkce automatického nalezení Můžete využít funkce automatického nalezení

Programu sdělíte, kde má hledat Programu sdělíte, kde má hledat

Aplikace našla dvě složky se zálohami Aplikace našla dvě složky se zálohami

Záloha a obnova jedné konkrétní aplikace

Vrátíme se na hlavní obrazovku Titanium Backup, kde přejdeme do sekce Zálohování/Obnovení. Zobrazí se seznam se všemi aplikacemi; nelekejte se, že v něm uvidíte i programy, které neznáte – Titanium totiž zobrazuje naprosto všechny aplikace, včetně systémových, které nejsou uživateli běžným způsobem dostupné.

Přejdeme do sekce Zálohování/Obnovení Přejdeme do sekce Zálohování/Obnovení

Zobrazí se okno s nabídkou možností Zobrazí se okno s nabídkou možností

V naší modelové situaci si zazálohujeme aplikaci Barcode Scanner (pro účely otestování můžete zvolit jakoukoli jinou, nedoporučujeme to ovšem provádět u systémových aplikací). Provedete to tak, že na ní klepnete, čímž vyvoláte okno s řadou barevných tlačítek. Nás bude zajímat tlačítko Zálohovat!, na které klepnete a vyčkáte, než proběhne záloha. Doba trvání závisí na velikosti aplikace a dat.

Klepněte na tlačítko Zálohovat Klepněte na tlačítko Zálohovat

Obnova aplikace a jejích dat

Nyní si zkuste představit situaci, kdy se například chcete vrátit k předchozí verzi aplikace nebo potřebujete aplikaci obnovit (například po restartu do továrního nastavení či nahrání nové ROM). Postup bude opět naprosto stejný – pouze místo volby Zálohovat! zvolíte Obnovit.

Přejdeme do sekce Zálohování/Obnovení Přejdeme do sekce Zálohování/Obnovení

Zobrazí se okno s nabídkou možností Zobrazí se okno s nabídkou možností

Pak dostanete na výběr ze tří možností:

 • Pouze data – předpokládá, že máte aplikaci nainstalovanou a chcete ze zálohy obnovit jen její data. V takovém případě pozor, pokud je verze nainstalovaného programu jiná než pro kterou jsou určena data v záloze. Většinou sice i tento případ proběhne bez problémů, ale pokud se například autor rozhodl v novější verzi změnit strukturu databáze, může obnovení starých dat vést k nestabilitě, v krajním případě i k nemožnosti spuštění aplikace.
 • Pouze aplikace – obnoví pouze aplikaci, ale nikoli její data. V podstatě tak vrátí program do stavu, v němž byl po instalaci dané verze, tj. budete muset provést veškerá úvodní nastavení. Na tomto místě je vhodné podotknout, že Titanium obnovuje i návaznost na Obchod Play, takže aplikace se bude “tvářit” jako nainstalovaná standardním způsobem, tj. budou fungovat i její automatické aktualizace.
 • App i data – bude patrně nejčastější volba, neboť vrátí program přesně do stavu, v jakém jste ho zálohovali, včetně všech nastavení a dat. Podotýkáme ale, že v některých (relativně výjimečných) případech nemusí obnova proběhnout podle představ. Stalo se nám to například v případě Runkeeperu, kdy aplikace odmítala nastartovat. Většinou v těchto případech stačí v systémovém nastavení vymazat data a aplikace bude fungovat (ovšem bude nutné ji komplet znovu nastavit).

Záloha všech aplikací

Pokud máte v telefonu více aplikací, které byste mohli v budoucnosti potřebovat obnovit, nebude záloha po jedné právě časově ideálním způsobem. Jednodušší je použití “dávkové zálohy”, ke které se dostanete tak, že na hlavní obrazovce stisknete tlačítko [Menu] a následně v již dobře známé nabídce zvolíte Dávkové činnosti (případně klepnete na tlačítko s ikonou seznamu v pravém horním rohu). Zajímat nás bude sekce Zálohovat, kde je k dispozici celá řada možností.

Zajímat nás bude sekce Zálohovat Zajímat nás bude sekce Zálohovat

Z popisku je většinou jasné, které tlačítko k čemu slouží, z praxe pak doporučujeme používat Zálohování všech uživatelských aplikací + systémových dat. Pokud zvolíte tento způsob a stisknete tlačítko Spustit, budete moci v dalším kroku vybrat aplikace k záloze a zvolit, zda aktivní programy mají být během zálohy pozastaveny nebo vynechány.

Zálohování všech uživatelských aplikací + systémových dat Zálohování všech uživatelských aplikací + systémových dat

Výběr zálohovaných aplikací a nastavení Výběr zálohovaných aplikací a nastavení

Proces zálohování se pak spouští tlačítkem se “zelenou fajfkou” v pravém horním rohu aplikace a může trvat, s ohledem na počet programů a jejich velikost, i několik desítek minut.

Záloha se spouští tlačítkem vpravo nahoře Záloha se spouští tlačítkem vpravo nahoře

Rozhodně doporučujeme zálohu z telefonu/paměťové karty zkopírovat minimálně na jedno další úložiště (do počítače, na flashdisk s microUSB konektorem, do cloudu). Výrazně tak snížíte riziko ztráty dat v případě hardwarové chyby či poruchy, která rozhodně není tak výjimečná, jak by se mohlo zdát.

Také můžeme doporučit alespoň jednou za čas provést kontrolu zálohy – tuto možnost najdete v nabídce Dávkové činnosti v sekci Ověřit zálohy-Ověřit všechny vaše zálohy.

V nabídce zvolíte Dávkové činnosti V nabídce zvolíte Dávkové činnosti

Případně klepnete na tlačítko v pravém horním rohu Případně klepnete na tlačítko v pravém horním rohu

Ověřit zálohy-Ověřit všechny vaše zálohy Ověřit zálohy-Ověřit všechny vaše zálohy

Automatizujeme zálohování

Slabým místem zálohování bývá nejčastěji uživatel, který si často na tuto užitečnou povinnost vzpomene až v okamžiku, kdy je okolnostmi donucen řešit ztrátu dat. Obecně se dá konstatovat, že skutečně spolehlivé zálohování musí fungovat bez ohledu na lidský element. Titanium Backup má snadné řešení – stačí si naplánovat automatické zálohování! Tuto možnost naleznete v sekci Plánovač, kde jsou předpřipraveny dvě zálohovací strategie, které stačí jen aktivovat příslušnými zatržítky. Spíše ale doporučujeme vydat se vlastní cestou, tj. klepnout na tlačítko Přidat nový plán.

Sekce Plánovač s připravenými plány Sekce Plánovač s připravenými plány

Přidání nového zálohovacího plánu Přidání nového zálohovacího plánu

Možností je skutečně mnoho:

 • První roletková nabídka určuje, jaký obsah má být zálohován. Možností je celá řada počínaje kompletní zálohou všech aplikací, přes zálohování jen nových verzí a nově nainstalovaných programů, zálohu aplikací, jež nebyly zálohovány více než tři dny a konče například zálohou jen změněných dat).
 • Druhá roletka nabízí filtrování – zde doporučujeme nic nestavovat.
 • Třetí roletka podmiňuje provedení zálohy připojením telefonu k nabíječce. Aplikace umí rozlišovat mezi standardní nabíječkou a nabíjením z portu USB (často se takto “hlásí” i nabíječky do auta), případně lze nechat zálohu probíhat i v případě, kdy je telefon napájen z baterie.
 • Poté zvolíte čas spuštění zálohy, kde doporučujeme vybrat nejlépe takový, kdy s telefonem nepotřebujete pracovat. Přeci jen proces zálohy je relativně náročný na výkon, který by vám mohl chybět.

  Jaký obsah má být zálohován? Jaký obsah má být zálohován?

  Provedení zálohy s ohledem na nabíjení Provedení zálohy s ohledem na nabíjení

  Nastavení času spuštění zálohy Nastavení času spuštění zálohy

 • Následně si vyberete dny, kdy má automatická záloha probíhat.
 • A nakonec je k dispozici nastavení toho, co má Titanium Backup provést po skončení zálohy. Kromě varianty Nedělat nic můžete soubor se zálohou synchronizovat do cloudového úložiště (podporovány jsou Dropbox, Box a Disk Google), případně restartovat zařízení.

Výběr dnů, kdy má automatická záloha probíhat Výběr dnů, kdy má automatická záloha probíhat

Co má Titanium Backup provést po skončení zálohy? Co má Titanium Backup provést po skončení zálohy?

Po uložení (samozřejmě tlačítkem Uložit) je nutné v seznamu plánů právě vytvořenou automatickou zálohu povolit (zatržítko Povoleno). V dolní části obrazovky pak můžete zkontrolovat datum a čas nejbližší naplánované zálohy.

Několik poznámek z praxe

Titanium Backup umí kromě dávkové zálohy také dávkové obnovení, pro které nabízí celou řadu variant. V případě, že se rozhodnete použít tuto cestu, doporučujeme maximální opatrnost! Pokud například do systému s Androidem 4.4 obnovíte systémové aplikace ze starší verze, velmi pravděpodobně budou následovat pády těchto aplikací a často i následné restarty telefonu. Nakonec pravděpodobně nezbude, než vrátit se k továrnímu nastavení a začít znovu.

Stejně tak pokud provedete kompletní obnovu aplikací například z tovární ROMky do “čistého Androidu” z alternativní ROM, nemusí některé programy vůbec fungovat, případně mohou “padat”. V obou uvedených situacích bývá přitom poměrně obtížné odhalit pravého původce problémů – pokud vám například bude padat aplikace Telefon, může být skutečnou příčinou potíž s kontakty. Právě z tohoto důvodu je vhodnější obnovovat manuálně jednu aplikaci po druhé, protože v případě nenadálých potíží snadněji odhalíte, odkud “vítr fouká”.

Dávkovou obnovu bychom (se zdviženým ukazováčkem) doporučili použít výhradně v případě, kdy hodláte obnovit aplikace a data po restartu do továrního nastavení, aniž byste při tom měnili firmware, nebo aktualizovali systém!

Titanium Backup (root needed)
Titanium Backup (root needed)

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (19)