Menu

Zachraňte život s Androidem a aplikací First Aid

Povinnost poskytnout první pomoci vyplývá ze zákona, a v případě prokázaného neposkytnutí pomoci hrozí poměrně vysoké tresty. Jenže takové situace nebývají z pohledu toho, kdo by měl pomáhat, právě jednoduché – na místě působí celá řada stresových faktorů, kvůli kterým může i člověk, jež absolvoval školení, zmatkovat, nebo i zcela zapomenout základní postupy. Pokud se dostanete do takové situace, pak vám může být velmi užitečným pomocníkem váš telefon, respektive aplikace First Aid – American Red Cross. Hned na začátek ale musíme upozornit, že k jejímu použití budete potřebovat alespoň základní znalost angličtiny.

K čemu je aplikace First Aid – American Red Cross?

Jedná se o oficiální aplikaci, vydanou americkým Červeným křížem. Je k dispozici zcela zdarma, bez reklam, k její instalaci budete potřebovat 40 MB na paměťové kartě a zařízení (praktičtější bude telefon) s Androidem 2.2 nebo vyšším.

Program obsahuje videa, interaktivní kurzy, a jednoduché průvodce, kteří vás provedou poskytnutím první pomoci.

Uživatelské prostředí

Po spuštění vás přivítá poměrně pěkně sladěné červeno-šedé prostředí. Šipka vás nasměruje na sekci Emergency, kde najdete průvodce pro nejrůznější zdraví nebo život ohrožující situace.

Šipka ukazuje na sekci průvodců pro nejrůznější zdraví nebo život ohrožující situace

Šipka ukazuje na sekci průvodců pro nejrůznější zdraví nebo život ohrožující situace

Pokud se právě nenacházíte v takové situaci, šipka během několika okamžiků sama zmizí, případně se ji můžete zbavit tapnutím na některou z pěti ikonek v horní liště. Pojďme si tedy projít jednotlivé sekce.

Sekce Learn: poučte se!

Pod tlačítkem Learn najdete dvacet různých situací, na které můžete narazit. Jmenovitě to jsou:

 • Allergies / anaphylaxis (alergie / anafylaxe)
 • Asthma attack (astmatický záchvat)
 • Bleeding (krvácení)
 • Broken Bone (zlomeniny kostí)
 • Burns (popáleniny)
 • Choking (dušení se)
 • Diabetic emergency (první pomoc diabetikovi)
 • Distress (úzkost)
 • Head injury (poranění hlavy)
 • Heart Attack (infarkt)
 • Heat stroke (úpal)
 • Hypothermia (hypotermie, podchlazení)
 • Meningitis (meningitida)
 • Poisoning / harmfull substances (otrava / škodlivé látky)
 • Seizure / epilepsy (záchvat / epilepsie)
 • Shock (šok)
 • Strains and sprains (natažení svalu / podvrtnutí)
 • Stroke (mrtvice)
 • Unconscious breathing (bezvědomí, kdy pacient dýchá)
 • Unconscious not breathing (bezvědomí, kdy pacient nedýchá)

Poučte se o dvaceti různých situacích, na které můžete narazit

Poučte se o dvaceti různých situacích, na které můžete narazit

Tato sekce slouží k získání vědomostí o dané problematice

Tato sekce slouží k získání vědomostí o dané problematice

Tato sekce slouží k získání vědomostí o dané problematice, takže po otevření položky se dostanete k poměrně podrobnému popisu dané situace a doporučenému postupu. Součástí bývají také obrázky, animace a videa. Nechybí ani Q&As, neboli otázky a odpovědi. V některých případech si pak můžete otestovat, zda byste si s daným problémem uměli poradit.

U každého stavu je popis dané situace a doporučený postup

U každého stavu je popis dané situace a doporučený postup

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Videa jsou přehrávána ve výchozím systémovém přehrávači a kromě hlasové instruktáže obsahují také titulky. Bohužel jsme ale v některých případech po přehrání několika sekund narazili na chybovou hlášku, že video nelze přehrát.

Sekce Prepare: připravte se!

Určitě jste už někdy slyšeli, že “Kdo je připraven, není zaskočen”, nebo “Těžko na cvičišti, lehko na bojišti”. Aplikace First Aid – American Red Cross vás připraví na celou řadu situací, do kterých se můžete dostat. Pravda, některé, jako například zemětřesení, hurikán, tornádo nebo výbuch sopky, mohou na našince působit poněkud exoticky, nicméně když budete v zahraničí, budete vědět, jak se na takovou situaci připravit? K dispozici jsou průvodci pro dvacítku situací:

 • Chemical emergencies (chemická pohotovost resp. postup při chemické havárii)
 • Drought (sucho)
 • Earthquake (zemětřesení)
 • Emergency kit (sada pro případ nouze)
 • Everyday emergencies (každodenní pohotovost)
 • Fire (oheň respektive požár)
 • Flooding (záplava)
 • Flu pandemic (chřipková pandemie)
 • Food safety (bezpečnost potravin)
 • Heatwave (vlna veder)
 • Hurricane (hurikán)
 • Landslide (sesuv půdy)
 • Power outage (výpadek proudu)
 • Pet preparedness (příprava domácích zvířat)
 • Tornado (tornádo)
 • Tsunami (tsunami)
 • Volcano (sopka)
 • Water safety (bezpečnost na vodě)
 • Wildfires (požáry)
 • Winter weather (severe) (těžká zima / mrazy)

Příprava na celou řadu situací, do kterých se můžete dostat

Příprava na celou řadu situací, do kterých se můžete dostat

Tornádo nebo vulkán nás asi v Česku neohrozí.

Tornádo nebo vulkán nás asi v Česku neohrozí.

Většina “průvodců katastrofou” začíná ilustračním obrázkem, po kterém následuje stručný teoretický popis.

Většina průvodců začíná obrázkem a stručným popisem.

Většina průvodců začíná obrázkem a stručným popisem.

Jako velmi praktický jsme shledali Before checklist, což je odškrtávací seznam úkolů, které byste měli udělat předtím, než daná událost zasáhne oblast, v níž se nacházíte. Celkem logicky je tato sekce pouze u katastrof, jež je možné předpovědět a o kterých se dozvíte s předstihem.

Seznam úkolů, které byste měli udělat před začátkem katastrofy

Seznam úkolů, které byste měli udělat před začátkem katastrofy

V části During najdete několik bodů, jak se chovat v průběhu události, pak následuje sekce After s radami, co dělat poté. Případně jsou úplně na konci odkazy na průvodce pomocí situacemi, jež mohly vzniknout v důsledku katastrofy (např. v případě zemětřesení jsou zde odkazy na pomoc při úrazu hlavy a zlomeninách).

Jak se chovat v průběhu události

Jak se chovat v průběhu události

Co dělat poté

Co dělat poté

Sekce Emergency: zachraňujte!

Řekněme, že se dostanete do situace, kdy budete muset poskytnout neodkladnou zdravotní pomoc. V takovém případě takřka jistě nebudete mít čas ani zájem studovat teoretické informace o tom, jak a proč vzniká například epileptický nebo diabetický záchvat.

Rychlá řešení pro první pomoc

Rychlá řešení pro první pomoc

Po otevření příslušného stavu v sekci Emergency tedy dostanete okamžitě použitelné rady, shrnuté do dvou, maximálně tří jasných a stručných bodů. Součástí návodu je také tlačítko pro zavolání rychlé zdravotnické pomoci, nicméně to je u nás, bohužel, nepoužitelné, neboť nabízí pouze americké číslo 911.

Jak poskytnout první pomoc a kdy přivolat záchranku?

Jak poskytnout první pomoc a kdy přivolat záchranku?

Přesto ale vidíme tuto sekci a tlačítko jako smysluplné i pro českého uživatele – přinejmenším budete vědět, zda máte nejprve provést nějaké kroky a pak volat “záchranku”, nebo jestli je vhodnější nejprve přivolat pomoc, a teprve poté něco dělat.

Sekce Test: vyzkoušejte se!

V sekci Test si můžete vyzkoušet, jak dobře jste si zapamatovali postup záchrany v případě krvácení, srdeční příhody, popáleniny, dušení, bezvědomí, nebo přípravy na živelní katastrofu.

Zapamatovali jste si záchranné postupy?

Zapamatovali jste si záchranné postupy?

Test probíhá formou dvou až pěti otázek s možností volby jedné z odpovědí. V některých případech ale budete ukazovat správný postup na virtuální “Anče”.

U některých otázek budete vybírat z možností

U některých otázek budete vybírat z možností

U jiných ale s křížkováním nevystačíte

U jiných ale s křížkováním nevystačíte

Po zodpovězení všech otázek následuje vyhodnocení, ve kterém se dozvíte, kde jste případně udělali chybu, a můžete hned přejít do příslušné části výukové sekce.

Vyhodnocení testu

Vyhodnocení testu

Sekce More: informujte se!

Poslední sekci More bychom mohli nazvat “Co se jinam nevešlo.” Najdeme zde odkazy na darování peněz Červenému kříži, nebo k objednání na školení, což patrně v Česku nebude fungovat.

Co se jinam nevešlo

Co se jinam nevešlo

Pod Collect them all najdete odkazy na další aplikace – zatím je zde pouze dnes recenzovaný First Aid, nicméně v přípravě jsou i specializované aplikace pro případy zemětřesení, hurikánu, tornáda a záplav. Pokud se chcete dozvědět, jakmile budou připraveny, stačí zadat svou e-mailovou adresu.

Chcete-li dostat informaci o nové aplikaci, stačí zadat e-mail

Chcete-li dostat informaci o nové aplikaci, stačí zadat e-mail

Následuje sekce s informacemi o aplikaci, dobrovolnictví, odkaz na nákup “emergency kitu”, informace k darování krve či peněz, nebo licenční ujednání. Kromě toho můžete sdílet informace o programu First Aid prostřednictvím e-mailu, SMS, nebo na sociálních sítích a také aplikaci ohodnotit v Obchodě Play.

Další informace a odkazy

Další informace a odkazy

Pod tlačítkem Menu najdete pouze nastavení, kde není nic zajímavého, a možnost ukončení aplikace.

Co by šlo udělat lépe?

Pomiňme v tuto chvíli fakt, že aplikace je pouze v angličtině, a že uvedení podobného programu v naší mateřštině by bylo nejen velkým přínosem, ale doslova úctyhodným skutkem. Kdo ví – třeba se jednou dočkáme.

Ocenili bychom například možnost definovat vlastní číslo tísňové linky tak, aby First Aid nevytáčel 911, ale například evropské 112. Velmi by se též hodil seznam tísňových linek na policii, hasiče a zdravotnickou záchrannou službu pro jednotlivé země po celém světě. Přeci jen ani američtí uživatelé nemusí zachraňovat lidské životy pouze v USA. V rámci Evropské unie sice vystačíte se znalostí čísla 112, ale věděli byste například, na jaké číslo zavolat v Makedonii, Albánii, či na Ukrajině? Přitom databáze těchto čísel již existuje – najdete ji například v české aplikaci Smart ČPP, která kromě nouzových linek obsahuje také kontaktní údaje na velvyslanectví a konzuláty ČR v zahraničí. Naprosto ideální by byl stav, kdy by program po stisku tlačítka tísňové linky automaticky nabídl číslo podle aktuální polohy či sítě operátora, do níž je telefon přihlášen.

S ohledem na leckdy stresující faktory by se nám také líbily hlasové pokyny, jak je můžeme vidět u přístrojů pro laickou kardiopulmonální resuscitaci, kdy zařízení uživatele navádí stručnými, jasnými a pochopitelnými příkazy. Přeci jen s rozklepanými dlaněmi se na telefonu s leckdy poměrně malým displejem nečte právě nejlépe.

Máte-li minutu a půl čas, můžete s podívat na video, prezentující základní funkce aplikace First Aid pro iOS, která je identická s tou, jejíž recenzi jste právě dočetli.

PS: pokud vaše znalosti angličtiny považujete za nedostačující k tomu, abyste mohli používat tuto aplikaci, doporučíme vám recenzi české aplikace Horská služba: Váš telefon může zachránit život.

First Aid – American Red Cross
American Red Cross
Verze1.1 (19. 6. 2012)
Velikost27 MB
2.2+


Zdarma

 

Komentáře

Saver

Saver

3.7.2012 7:21

Tak kdo se pustí do české verze? :)

Juhele

Juhele

3.7.2012 11:54

Saver:
taky mne to napadlo. Vidím, že Britové maj víceméně totéž:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cube.rca&feature=related_apps

Asi by to ale chtělo nějak koordinovat s českou pobočkou. Ne že by si člověk netroufl na překlad, ale některé ty zdravotnické výrazy …

Mira

Mira

3.7.2012 14:00

To zas bude mrtvejch.

r.i.f

r.i.f

3.7.2012 16:11

Dobrá app, až na češtinu :-/ ( pochybuju že ve stresové situaci budu louskat anglinu)

kolemjdoucí

kolemjdoucí

3.7.2012 18:07

Mám vyzkoušeno, že si v kritické chvíli člověk velice rychle vzpomene na základní postupy, které do nás obvykle lejou ceý život na zdravotních školeních.
A pan redaktor se mýlí. Sice je každý povinen poskytnout pomoc, ale pokud to bude dělat špatně, nikdo ho za to nemůže potrestat. Co když se, například při pohledu na otevřenou zlomeninu, složí? Dostane podle vás flastr? Je to spíš morální otázka.
Aplikace podle mně k ničemu, zvlášť v angličtině. I kdyby byla česky, většinou záleží na vteřinách v podobných situacích, každé zdržování je ke škodě věci.

PPOMOC ČR, s.r.o.

PPOMOC ČR, s.r.o.

3.7.2012 18:38

CZ verzi si bereme na starost! ;-)

RSS (komentáře k článku)