Aplikace Záchranka pomůže při záchraně života

zachranka_app_ico

Život není procházka růžovým sadem, proto se někdy můžeme ocitnout v situaci, kdy musíme bojovat o život – ať o svůj, nebo někoho dalšího. V takových situacích je důležité neztrácet čas a postupovat co možná nejefektivněji. Dobrým pomocníkem do kapsy se může stát aplikace Záchranka, která nejen pomůže s přivoláním zdravotnické záchranné služby, ale také vám ukáže postup, jak provést neodkladnou resuscitaci. V klidnějších situacích si díky tomuto programu můžete najít nejbližší lékárnu, lékařskou či zubní pohotovost.

Co aplikace Záchranka slibuje?

V oficiálním popisku v Obchodě Play jsou na prvním místě vyzdviženy dvě základní funkce: jednoduchý kontakt na záchrannou službu a odeslání polohy záchranářům. Silnou devizou má být jednoduché ovládání, kdy stiskem a tlačítka vytočíte linku 155 a současně odešlete informace o místě, kde se nalézáte, což v konečném důsledku může ušetřit velice cenný čas, který je v takových případech rozhodující. Součástí aplikace je také interaktivní návod, který uživatele jednoduchou a intuitivní formou provede nejdůležitějšími kroky laické resuscitace.

Mobilní aplikace Záchranka

Mobilní aplikace Záchranka

Jak aplikace Záchranka funguje v praxi?

Aplikaci ve verzi 1.0.1 jsme nainstalovali na redakční telefon Sony Xperia Z3 s oficiálním Androidem 5.1.1 Lollipop. Poněkud nás překvapil seznam požadovaných oprávnění. Předpokládali bychom, že aplikace s deklarovanými funkcemi bude chtít přístup k telefonu, textovým zprávám a internetovému připojení. Pochybovali jsme ale o nutnosti přistupovat ke kontaktům a obsahu v úložišti USB. Odeslali jsme tedy dotaz vývojářům, kteří nám odpověděli následovně:

  • Přístup ke kontaktům je využit pro vložení osoby blízké v nastavení. Osobu blízkou lze vybrat přímo z kontaktů.
  • Přístup k externímu úložišti je využit pro interní procesy aplikace v souvislosti s modulem „Lokátor“ a databází bodů zájmu. Data jsou využita pouze interně aplikací a nejsou nikam přenášena.

Po prvním spuštění je nutné akceptovat podmínky použití, kde se mimo jiné dočtete, že zneužití aplikace je trestné a že pro možnost odeslání tísňové zprávy je nutné registrovat telefonní číslo. Dále zde najdeme důležitou skutečnost: totiž že záchrannou službu lze přivolat teprve po spojení s operátorem tísňové linky – pouhé odeslání zprávy tedy k výjezdu celkem logicky nestačí.

Dalším krokem je zadání telefonního čísla. Možná je trochu paradoxní, že aplikace by si skrze požadovaná oprávnění mohla zjistit údaje sama, nicméně vyplnění jména i telefonu nechává na uživateli. Přestože byl telefon připojen k fungující Wi-Fi, dočkali jsme se hlášky o nedostupném datovém spojení s tím, že ověření proběhne přes SMS.

Poté jsme čekali na přijetí registračního kódu. Soudě z ohlasu ostatních uživatelů může tento proces nějakou dobu trvat, což se v našem případě nepotvrdilo – SMS dorazila během necelé minuty. Po dokončení registrace se uživatele ujme průvodce, který podrobně vysvětlí, jak aplikaci používat.

Podívejme se nyní na uživatelské prostředí. Na úvodní obrazovce naleznete v levém horním rohu tlačítko pro přepínání mezi testovacím a ostrým režimem. V testovacím módu tak můžete vyzkoušet, jak program Záchranka v praxi, aniž byste tím zbytečně volali na tísňovou linku. Tlačítko vpravo nahoře vyvolá dialog se stručnou nápovědou. Největší část obrazovky zabírá kruhové tlačítko s křížem. Když ho podržíte po dobu pěti sekund, dojde k odeslání zprávy o poloze a spojení s operátorem. Uživatel tak nemusí bádat nad tím, jaké číslo je na sanitku, policii, městskou policii či hasiče.

Pod tímto tlačítkem je zobrazena zjištěná zeměpisná poloha, ke které je přiřazena i adresa. Z několika pokusů, probíhajících především v rámci uzavřených budov, můžeme konstatovat, že lokalizace probíhá poměrně přesně (zde samozřejmě záleží na přesnosti zjištění polohy zařízením), stejně jako adresa budovy obvykle seděla včetně čísla popisného.

Přivolání pomoci tedy spočívá v podržení jednoho tlačítka, během kterého dojde k odeslání informace o poloze na dispečink a spojení s operátorem, který zjistí další informace nutné k rozhodnutí o výjezdu. Celý proces tak je maximálně zjednodušen, což s ohledem při předpokládaném použití v kritických momentech pod stresem velmi oceňujeme.

K přivolání pomoci stačí držet tlačítko K přivolání pomoci stačí držet tlačítko

Podívejme se ještě do dalších čtyř sekcí, které jsou dostupné skrze tlačítka v dolní liště. Začneme zleva, kde se nalézá tlačítko První pomoc. Tuto sekci oceníte především v momentech, kdy budete poskytovat laickou pomoc a nebudete si zcela jisti postupem. Základní postup se skrývá pod tlačítkem Interaktivní návod, které vyvolá průvodce, jež se vyptá na několik základních informací („Je pacient při vědomí?,“ „Dýchá?“) a pomůže s rozhodnutím o dalším postupu. Kromě návodu k základní resuscitaci jsou připraveny i postupy pro další situace, jako je bezvědomí, dušení, krvácení, otrava, podchlazení a několik dalších. Jednotlivé procesy jsou popsány formou bodového seznamu, kde lze po klepnutí zobrazit další podrobnosti.

Druhou sekci Lokátor oceníte, když nebudete potřebovat záchrannou službu, ale například vás začnou bolet zuby nebo nastanou jiné zdravotní problémy, se kterými se k lékaři můžete dopravit sami. Stačí zvolit požadovaný typ zařízení (Nemocnice – pohotovost, Zubní pohotovost, Lékárny – pohotovost a Defibrilátory / AED). Zařízení jsou v seznamech seřazena podle vzdálenosti od nejbližších, po klepnutí se zobrazí další podrobnosti, jako jsou adresa, popis, telefonní čísla a snímek budovy. Přímo z této sekce se dá spustit navigace k cíli. Překvapilo nás ale, že nejbližší defibrilátor najdeme až 67 kilometrů od Ostravy.

V sekci Informace najdete podle předpokladu průvodce aplikací, instruktážní videa (přehrávají se v aplikaci YouTube), odkaz na webové stránky, další čísla tísňových linek, kontakty na krajská střediska záchranné služby a další údaje týkající se aplikace Záchranka.

Na poslední záložce Nastavení najdete registrované telefonní číslo a jméno, dále můžete vyplnit rok narození a e-mailovou adresu. Z adresáře telefonu lze jeden kontakt zvolit jako „osobu blízkou,“ dalším tlačítkem snadno přidáte kontakt na ZZS do adresáře. Volitelně můžete zadat také údaje o svém zdravotním stavu, jako například diabetes, srdeční či plicní onemocnění, případně další (doporučujeme zde uvést například alergie na léky).

Voláme záchranku!

Jak jsme uvedli výše, aplikace nabízí takzvaný „testovací režim,“ ve kterém si můžete vyzkoušet, jak vlastně funguje v praxi a jestli váš telefon funguje, jak by měl. V tomto módu se nevytáčí tísňová linka 155, ale jiné testovací telefonní číslo. Po stisku a podržení tlačítka aplikace nejprve odešle informaci o poloze, následně vytočí testovací telefon, kde hovor přijme automatický odpovídač. Určitě doporučujeme tuto proceduru absolvovat, abyste měli představu, co vás v případě nouze vlastně čeká.

Resumé

Musíme konstatovat, že aplikace tohoto typu doslova „chyběla jako sůl.“ Jistě je dobře, že Záchranka vznikala pod záštitou oficiálních institucí, takže kromě prostého vytočení čísla dokáže odeslat i další informace ve formátu, ve kterém je dispečink ZZS přijme a zpracuje. V okamžicích, kdy se bojuje o jednotlivé minuty, mohou být tyto údaje velmi podstatné.

Oceňujeme jednoduché ovládání, kdy k přivolání pomoci stačí jen spustit program a podržet tlačítko. Líbí se nám, že součástí aplikace jsou také další informace, které pomohou v závažných situacích jednoduchou a interaktivní formou.

Jsme přesvědčeni o tom, že aplikace Záchranka by prostě neměla chybět v žádném telefonu.

18 MB velký program si dosud nainstalovalo více než deset tisíc uživatelů a jeho průměrná známka v Obchodě Play je 4,4. Fungovat by měl na zařízeních s Androidem 3.0 a novějším.

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (14)