TOPlist

Český NÚKIB varuje před používáním TikToku. Je to hrozba

NUKIB TikTok varování hrozba

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal před několika hodinami oficiální varování před používáním aplikace TikTok. A to konkrétně na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům. Na základě vydaného varování musí výše zmíněné subjekty reagovat přijetím přiměřených bezpečnostních opatření. Hrozba je hodnocena na úrovni „Vysoká“, tedy jako pravděpodobná až velmi pravděpodobná.

Co je v tomto případě varování?

Varováním NÚKIB upozorňuje na existenci hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti, na kterou je nutné bezprostředně reagovat. Vztahuje se na povinné subjekty podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Varování neznamená bezpodmínečný zákaz používání daných technických a programových prostředků, subjekty se však musí hrozbou zabývat a zohlednit ji v analýze rizik.

„Obava z možných bezpečnostních hrozeb vyplývá především z množství shromažďovaných dat o uživatelích a způsobu, jakým jsou sbírána, nakládání s nimi a v neposlední řadě také z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky, jejímuž právnímu prostředí je podřízena společnost ByteDance, která vyvinula a provozuje sociální platformu TikTok,“ vysvětluje NÚKIB varování, které je pro povinné osoby dle zákona o kybernetické bezpečnosti účinné od okamžiku vyvěšení na úřední desce NÚKIB.

Úřad doporučuje zakázat instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních, jež mají přístup do regulovaného systému (pracovní i soukromá zařízení využívaná k pracovním účelům) jako nejsnadnější způsob, jak co nejvíce eliminovat uvedenou hrozbu. „Současně také doporučujeme široké veřejnosti zvážit použití této aplikace a zejména to, co skrze ní sdílí. U tzv. zájmových osob, tedy osob, které jsou například ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích, doporučujeme aplikaci nepoužívat,“ stojí dále ve zveřejněné zprávě.

Koho se varování týká? Pro koho je platné?

Varování se týká především povinných subjektů dle ZKB. Konkrétně jsou to správci a provozovatelé informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury, správci a provozovatelé významných informačních systémů a správci a provozovatelé informačních systémů základních služeb.

„K vydání varování jsem přistoupil na základě komplexní analýzy informací o aplikaci TikTok, které jsme získali jak z veřejných zdrojů, tak od našich spojenců. Množství sbíraných dat a nakládání s nimi, v kombinaci s právním prostředím v Číně a rostoucím počtem uživatelů v České republice, nám nedává jinou možnost, než označit TikTok za bezpečnostní hrozbu,“ říká k vydanému varování ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Varování pak podle něj nerozlišuje mezi uživateli ze státního a soukromého sektoru. „Stěžejní je pro mě to, zda by ohrožení konkrétního systému mohlo mít negativní dopad na fungování České republiky a bezpečí každého z nás,“ dodal Kintr. NÚKIB na svém webu zodpovídá nejdůležitější dotazy k tomuto varování a mimo to také popisuje případná další rizika spojená s jinými aplikacemi či sociálními sítěmi.

Kolik znáte lidí, kteří používají TikTok? Patříte k nim?

Marek Houser
O Autorovi - Marek Houser

Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (7)