TOPlist

Změna poskytovatele internetu jde nově provést jednodušeji

internet změna poskytovatele 2022 ČR

Od 1. dubna 2022 začala dle novely zákona o elektronických komunikacích platit nová pravidla pro změnu poskytovatele internetového připojení. Zásadními novinkami jsou povinné zrychlení a zjednodušení celého procesu, se kterým by měl mít zákazník mnohem menší starosti, a případné paušální náhrady, pokud poskytovatel nebude plnit své povinnosti. O detailech ve své pravidelné monitorovací zprávě informoval Český telekomunikační úřad.

„Poskytovatel musí zajistit každému účastníku, který o to požádá, možnost změny tak, aby byla zajištěna kontinuita služeb, pokud je to technicky možné. Lhůta pro realizaci všech úkonů nezbytných pro změnu poskytovatele je 4 pracovní dny, nedohodnou-li se přejímající poskytovatel a účastník na jiné lhůtě. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele služby přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den. Déle by tedy zákazník bez funkčního internetu být neměl,“ vysvětluje jednu ze změn ČTÚ.

O2 nové tarify optický internet

Zrychlení procesu by mělo nastat díky tomu, že „přesun“ zákazníka budou řešit hlavně poskytovatelé internetu mezi sebou. Podobně jako tomu je od nedávna u mobilních operátorů. „Smyslem nové legislativní úpravy je zjednodušit proces změny tak, aby většinu kroků vyřídil přejímající poskytovatel, se kterým chce zákazník uzavřít smlouvu. Přejímající poskytovatel změnu vede a opouštěný je povinen s ním spolupracovat. Přejímající poskytovatel předává opouštěnému informace, specifikované ve vyhlášce,“ dodává Úřad.

Když všechno neproběhne dle stanovených lhůt, má zákazník právo na paušální náhrady. „Standardně nesmí být nižší než 100 Kč za den a vyšší než 1 000 Kč za den. Dojde-li k přenosu čísla či ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, má dotčený účastník nárok na náhradu ve výši 200 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení je pak paušální náhrada navýšena na 400 Kč za každý započatý den takového prodlení,“ uzavírá ČTÚ s tím, že detailní informace jsou poskytovatelé povinni uvést na svých stránkách.

Kolikrát jste už měnili poskytovatele internetu?

Zdroj: ČTÚ, foto

Marek Houser
O Autorovi - Marek Houser

Fanoušek technologií už od chvíle, kdy jako malý kluk zadával příkazy Lemíkům na "dvaosmšestce". V záloze stále uchovává starý a podle všeho nezničitelný OnePlus2, ale… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (4)