TrustGo Antivirus & Mobile Security: zdarma ochrání před viry i najde ztracený mobil

trustgo_ico

TrustGo Antivirus & Mobile Security není jen antivirový program, který ochrání váš telefon i tablet před škodlivým softwarem. Aplikace poskytuje také funkce bezpečného procházení webu, správu systému, ochranu soukromí a zálohu dat. Kromě toho je možné také na dálku zjistit polohu zařízení, spustit hlasitý alarm, provést uzamčení či kompletní smazání obsahu. Hlavní výhodou je skutečnost, že tento nástroj můžete nainstalovat a používat úplně zadarmo.

TrustGo Antivirus & Mobile Security: zdarma ochrání před viry i najde ztracený mobil TrustGo Antivirus & Mobile Security: zdarma ochrání před viry i najde ztracený mobil

Co TrustGo Antivirus & Mobile Security slibuje?

TrustGo vás ochrání před malwarem a viry, jakož i aplikacemi, které mohou ohrožovat vaše soukromí, identitu a data. Kromě toho nabízí funkci zjištění polohy ztraceného či ukradeného telefonu, včetně vzdáleného uzamčení, spuštění alarmu a odeslání fotografie, pořízené fotoaparátem telefonu. K dispozici jsou také nástroje pro bezpečné procházení webu – to vše v jednom balíčku zcela zdarma. Podle slov autorů TrustGo detekuje a odstraňuje všechny nejnovější škodlivé aplikace a viry, a je to jediná bezpečnostní aplikace, která chrání vaše soukromí a údaje před rizikovými programy.

Jako hlavní vlastnosti a funkce jsou zmíněny:

 • Antivirový skener – spouštění na požadavek uživatele, nebo plánovaná kontrola interní paměti a paměťové karty mobilního telefonu či tabletu odstraní viry, malware, spyware a trojské koně, jakož i potenciálně rizikové aplikace, které mohou krást vaše data.
 • Upozornění před stažením špatných a rizikových aplikací.
 • Bezpečné surfování po webu – okamžité upozornění, pokud otevřete škodlivé stránky, nebo je podezření na phishing. Podporuje výchozí systémový prohlížeč, Google Chrome a Dolphin Browser.
 • Správce systému – sledování a správa vašeho telefonu (využití dat, spotřeba baterie a využití paměti).
 • Ochrana soukromí – určí aplikace, které by mohly být rizikem pro vaše soukromí v inteligentním přehledu, zobrazujícím všechna oprávnění aplikací.
 • Zálohování dat – zálohování a obnovení dat v telefonu bezpečně do/z cloudu. Podporuje více mobilních zařízení, vaše data budou vždy v bezpečí.
 • Ochrana zařízení – vzdálená lokalizace telefonu, uzamčení, spuštění poplachu, nebo bezpečné vymazání dat a osobních informací, pokud je telefon ztracen nebo ukraden.
 • Candid Camera ID Thief – zamknutí telefonu a vyfotografování každého, kdo se zadá třikrát špatné heslo, přední kamerou! Snímek je pak odeslán na zadaný e-mail.

https://www.youtube.com/watch?v=UIHFXqBChtQ

Jak TrustGo Antivirus & Mobile Security funguje v praxi?

Aplikaci jsme stáhli a nainstalovali z Obchodu Play na redakční Samsung Galaxy S III s alternativní ROMkou CyanogenMod 11.0 M8 (Android 4.4.4). Po prvním spuštění se zobrazí obrazovka, na které je možné potvrdit zapojení do programu pro vylepšování aplikace (Join Customer Experience Improvement Program) a nutné akceptovat podmínky služby (I have read and accepted Terms of Service). V dalším kroku následuje vytvoření účtu TrustGo, nebo přihlášení k již existujícímu. Tento krok je možné přeskočit, ovšem s ohledem na propojené funkce to nedoporučujeme. Registrace spočívá v zadání platné e-mailové adresy (používá se v případě zapomenutí hesla) a hesla, které musí splňovat alespoň základní požadavky na bezpečnost (kombinace písmen a číslic). E-mailem vám poté přijde potvrzení, ve kterém musíte klepnout na odkaz.

Přihlášení nebo vytvoření účtu Přihlášení nebo vytvoření účtu

Poté se již dostanete do prostředí aplikace, skládajícího se ze dvou sekcí, čtyř tlačítek, dvou přepínačů a kontextové nabídky v pravém horním rohu. Na první pohled je zřejmé, že TrustGo Antivirus & Mobile Security nekomunikuje česky, proto se budete muset spokojit s angličtinou. Aplikace se také usadí ve formě malé ikony v oznamovací liště.

Prostředí aplikace TrustGo Antivirus & Mobile Security Prostředí aplikace TrustGo Antivirus & Mobile Security

Antivirový skener

Klepnutím na tlačítko Security Scanner spustíte antivirovou kontrolu všech aplikací. TrustGo informuje o průběhu tradiční “žížalou”, jakož i zobrazením ikon programů, které již prověřil. Prověření 244 aplikací, nainstalovaných v našem telefonu, trvalo přibližně dvacet minut a na jejím konci jsme se dozvěděli, že nebyl nalezen žádný škodlivý program.

Nebyl nalezen žádný škodlivý program Nebyl nalezen žádný škodlivý program

Správce systému

Sekce System Manager slouží ke sledování systému, konkrétně nabízí přehled o přenesených datech, stavu baterie a operační paměti. Můžete si nastavit přenesených mobilních dat a kontrolovat jeho využívání, podívat se na to, které aplikace přenášely data v uplynulém dnu, týdnu a měsíci. K dispozici jsou také grafické výstupy, nicméně monitoring nás právě nepřesvědčil – nezaznamenal například data aplikace Waze.

Grafické výstupy přenesených dat Grafické výstupy přenesených dat

V případě baterie aplikace odhaduje, kolik hodin volání, hudby, surfování po webu a sledování videa ještě telefon/tablet vydrží při stávajícím stavu baterie. Konečně v přehledu operační paměti lze zjistit, které aplikace zabírají nejvíce místa a zvolené programy ukončit.

Ochrana soukromí

Pod tlačítkem Privacy Guard najdete přehled aplikací, jejichž oprávnění mohou (ale nemusí) potenciálně ohrožovat vaši bezpečnost.

Programy jsou roztříděny do následujících sedmi kategorií:

 • Sledování polohy (Track Location).
 • Přístup ke kontaktům (Access Contacts).
 • Přístup k textovým a multimediálním zprávám (Access SMS/MMS).
 • Přístup k identitě (Access Identity).
 • Přístup k historii stránek, navštívených ve webovém prohlížeči (Access Browser History).
 • Přístup ke kalendáři (Access Calendar)
 • Možnost nahrávání zvuku a videa (Record Audio/Video)

Po zvolení kategorie se zobrazí seznam všech aplikací, vyžadujících dané oprávnění. Klepnutím na aplikaci se můžete podívat, zda ji TrustGo hodnotí jako bezpečnou, případně ji odinstalovat.

Aplikace s přístupem k identitě Aplikace s přístupem k identitě

Aplikace s přístupem ke kalendáři Aplikace s přístupem ke kalendáři

Záloha a obnova dat

Poslední tlačítko hlavní obrazovky nese titulek Data Backup, tedy “záloha dat”. Nedělejte si ale přílišné naděje, že s tímto nástrojem obnovíte telefon přesně do stavu, v jakém byl před zálohou. TrustGo Antivirus & Mobile Security umí zálohovat a obnovovat jen kontakty, textové zprávy a historii volání. Například se zálohou nastavení a aplikací nepočítejte. Před započetím zálohy program vypočítá, jaký objem dat bude přenášen a zeptá se uživatele na souhlas. Poté nahraje data do cloudového úložiště, odkud je možné je později obnovit.

Bezpečné surfování po webu a ochrana zařízení

Ve výchozím stavu je přepínač Secure Web Browsing neaktivní, takže pokud chcete surfovat po webu s pocitem bezpečí, budete ho muset aktivovat. Aplikace nenabízí v tomto směru žádná nastavení a měla by chránit jak výchozí webový prohlížeč, tak i alternativní browsery, jako jsou Chrome nebo Dolphin. Poslední položka Device Protection je aktivní, což je jedině dobře. Slouží totiž k tomu, abyste v případě ztráty nebo odcizení zařízení mohli přístroj na dálku lokalizovat a ovládat.

Kontextová nabídka

V kontextové nabídce v pravém horním rohu najdete následující položky:

 • Share – odeslání odkazu na aplikaci skrze systémové sdílení.
 • Feedback – odeslání zpětné vazby vývojářům.
 • Profile – možnost změny hesla k účtu TrustGo.
 • Settings – vstup do nastavení aplikace (na tuto sekci se podíváme v samostatné kapitole dále).
 • Update – kontrola aktualizací.
 • About – informace o používané verzi programu, odkazy na uživatelskou příručku, web aplikace a licenční ujednání.

Nalezení ztraceného telefonu pomocí TrustGo

Na stránce Find My Phone se přihlásíte uživatelským jménem a heslem, které jste použili při založení účtu TrustGo.

Poté klepnete na telefon, jehož polohu chcete zjistit (pod jedním účtem je možné spravovat více telefonů) a vyčkáte na zobrazení polohy zařízení v mapě. Při prvním pokusu jsme byli úspěšní – deklarovaná pozice odpovídala skutečnosti. Další experimenty ale skončily neúspěchem a chybovou hláškou, což by v praxi bylo fatální.

Požadavek na zjištění polohy telefonu Požadavek na zjištění polohy telefonu

Úspěšné zjištění polohy telefonu Úspěšné zjištění polohy telefonu

Chybová hláška při pokusu o zjištění polohy Chybová hláška při pokusu o zjištění polohy

V nabídce webové aplikace pak najdete pět položek:

 • Lock – uzamknutí telefonu, aby ho nemohl používat nikdo nepovolaný. Na obrazovce zamčeného zařízení bude zobrazeno zadané jméno, příjmení, telefonní číslo a vzkaz pro nálezce.
 • Unlock – odemknutí zamčeného zařízení.
 • Alarm – spuštění hlasitého zvuku na telefonu (ideální pro případ, kdy hledáte telefon po bytě; funguje, i když je zařízení v tichém režimu).
 • Stop Alarm – ukončení alarmu.
 • Wipe – tuto volbu patrně využijete ve chvíli, kdy je nepravděpodobné, že se telefon nebo tablet vrátí do rukou majitele. Přepínači lze zvolit, jaká data mají být smazána: kontakty, historie volání, SMS a MMS, účty, jestli má být proveden reset do továrního nastavení a smazán obsah paměťové karty.

Pro všechny výše uvedené operace je nezbytné, aby ovládané zařízení bylo připojeno k Internetu. Jestliže připojeno není, budou pokyny odeslány hned poté, co se tak stane. Pochopitelně pokud byl telefon odcizen zlodějem, je velmi pravděpodobné, že z něj byla vyjmuta SIM karta, možná bude i vypnut, či vyresetován do továrního nastavení. V takovém případě samozřejmě nepomůže nejen TrustGo, ale ani svěcená voda.

Možnosti nastavení

Veškeré možnosti nastavení se vešly na jednu obrazovku (respektive, počítáme-li s “rolováním”, tak na dvě). Položky jsou pro lepší přehlednost roztříděné do kategorií.

Security Scanner – nastavení parametrů antivirové kontroly.

Nastavení parametrů antivirové kontroly Nastavení parametrů antivirové kontroly

Nastavení parametrů antivirové kontroly Nastavení parametrů antivirové kontroly

Nastavení parametrů antivirové kontroly Nastavení parametrů antivirové kontroly

 • Scheduled scan – automatické skenování zařízení antivirovým programem v určené periodě.
 • Schedule – nastavení periody skenování: týdenní/měsíční, určení dne a času.
 • Realtime Scan – automatické skenování nově instalovaných aplikací na přítomnost potenciálních hrozeb a rizik.
 • SD Card Scan – kontrola paměťové karty (ve výchozím nastavení je tato volba vypnutá).
 • Ignore List – seznam aplikací, které antivirový program nebude hlásit jako závadné.

System Manager – nastavení správce systému.

Nastavení sledování datových přenosů Nastavení sledování datových přenosů

Nastavení sledování datových přenosů Nastavení sledování datových přenosů

 • Mobile data limit – měsíční limit pro data, přenesená skrze mobilní síť.
 • Schedule – nastavení dne v měsíci, kdy se “resetuje” počítadlo přenesených dat.
 • Data Usage Alerts – zapnutí respektive vypnutí varování při dosažení 80 % datového limitu.

Secure Web Browsing – nastavení bezpečného surfování po webu.

Nastavení bezpečného surfování po webu Nastavení bezpečného surfování po webu

Historie zablokovaných stránek Historie zablokovaných stránek

 • Enable – aktivace a deaktivace funkce bezpečného surfování.
 • Browsing History – historie webových stránek, které aplikace zablokovala jako nebezpečné.

Data Backup – nastavení zálohy dat.

 • Scheduled Backup – povolení/zákaz automatické zálohy v určené periodě.
 • Schedule – určení periody (měsíčně/týdně), dne a času provádění zálohy.

Device Protection – nastavení ochrany zařízení v případě ztráty nebo odcizení.

Nastavení aplikace jako správce zařízení Nastavení aplikace jako správce zařízení

Informace v notifikační liště Informace v notifikační liště

 • Self Protection – jestliže chcete svůj telefon nebo tablet ochránit skutečně důsledně, doporučujeme aktivovat tuto volbu. TrustGo Antivirus & Mobile Security dostane práva správce zařízení a poskytne tak například možnost pokročilého smazání zařízení, blokování a především obtížnější odinstalace.
 • Friendly Message – nastavení zprávy pro nálezce ztraceného zařízení. Tuto zprávu je možné zadat i skrze webové rozhraní.
 • SIM Change Notification – upozornění na změnu SIM karty.
 • Join Customer Experience Improvement Program – touto volbou dáváte svolení k zapojení se do programu na vylepšování aplikace.

Notification – nastavení fungování aplikace v notifikační oblasti.

 • Enable – povoluje aplikaci informovat o výsledcích skenování a aktuálním stavu zařízení v notifikační oblasti.

Resumé

Celkově můžeme konstatovat, že aplikace TrustGo Antivirus & Mobile Security skutečně splňuje to, co slibuje – ochrání váš telefon nebo tablet před viry a dalšími bezpečnostními hrozbami. Pochvalu si zaslouží jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní, ve kterém se vyznáte i s pouze základní znalostí angličtiny (lokalizace do češtiny by ale rozhodně byla příjemným “plusem”). Pro zapomnětlivé uživatele jistě bude přínosem automatická kontrola v týdenním či měsíčním intervalu. Během týdenního testování jsme nezaznamenali žádný výraznější vliv antiviru na spotřebu elektrické energie, ani na výkon.

Rozhodně vítáme další doplňkové funkce, jako je správa systému, ochrana osobních dat, nebo záloha do cloudu. Dalším bonusem je webová aplikace, skrze kterou lze zjistit polohu ztraceného/odcizeného zařízení, uzamknout ho, nebo spustit alarm. V případě krajní nouze přijde určitě vhod i možnost zcela vymazat celé zařízení na dálku. Bohužel jsme několikrát narazili na situaci, kdy telefon na vzdálené příkazy nereagoval, ačkoli byl zapnutý a připojený k Internetu, což může být v krajní situaci velmi nepříjemné.

Pokud tedy hledáte plnohodnotný antivirový program, za který nebudete muset platit, rozhodně doporučujeme TrustGo Antivirus & Mobile Security alespoň vyzkoušet.

Klady

 • Aplikace je zcela zdarma.
 • Nespotřebovává příliš elektrické energie a neovlivňuje výkon systému.
 • Jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní.
 • Automatické skenování a zálohování telefonu v nastavené periodě.
 • Seznam aplikací roztříděný podle požadovaných oprávnění.
 • Lokalizace ztraceného/ukradeného zařízení, jeho uzamčení, spuštění hlasitého alarmu a vymazání přes webovou aplikaci.

Zápory

 • Absence české lokalizace.
 • Jen základní záloha.
 • Při pokusu o zjištění polohy jsme několikrát neuspěli, ačkoli telefon byl zapnutý a připojený k Internetu.

TrustGo Antivirus & Mobile Security je k dispozici zdarma pro zařízení s Androidem 2.2 a novějším. Aplikaci si zatím stáhlo více než pět milionů uživatelů a její průměrná známka v Obchodě Play je 4,6. Instalační balíček je velký 4,9 MB.

Za spokojené uživatele promluví Jazza Mėyjia, který ke svému hodnocení napsal: “Skvěle pracuje, je vidět všechny aplikace jaký mají práva a kam lezou, čeština mi nechybí, je to pěkně přehledný :)” Milan Klapač dodává: “Hledal jsem nejlepší antivir, ale tato aplikace nabízí mnohem více. Oceňuji (kromě skvělého antiviru) privacy guard a zálohování kontaktů a sms do cloudu zdarma.” Na závěr citujme komentář Roberta Dunovského: “Skvělá aplikace, která nezatěžuje chod telefonu a přitom dobře chrání před hrozbami. Uvítal bych i možnost volby jazyka, ale i tak je to to nejmenší a zatím jediné, co by se dalo vytknout :-)”

Antivirus & Mobile Security
Antivirus & Mobile Security
Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (0)