Trest za prodávání dat uživatelů Nejjasnější Svítilny? Jen “klepnutí přes prsty”!

svitilna_ico

V prosinci jsme v rámci článku Nenechte se špehovat svým Androidem! aneb Proč sledovat oprávnění aplikací? v kapitole “Baterka, která tajně sdílela polohu uživatelů”, zmiňovali případ prodávání dat uživatelů aplikace Brightest Flashlight (v české mutaci Nejjasnější Svítilna Zdarma). Aplikace tak svému vývojáři vydělávala peníze nejen cestou zobrazení reklamních proužků, ale také sběrem osobních dat. Získaná data, obsahující informace o poloze a identifikační údaje zařízení, pak byly odesílány autorovi, který je za úplatu předával třetím stranám. Jednalo se přitom o poměrně velký objem dat – aplikaci si do té doby stáhlo více než padesát milionů uživatelů z celého světa!

Nejjasnější Svítilna Zdarma Nejjasnější Svítilna Zdarma

Případ dostala na stůl Federal Trade Commission (FTC) – nezávislá agentura vlády Spojených států, jejímž posláním je ochrana spotřebitele, eliminace a prevence nekalosoutěžních obchodních praktik. Komise po několika měsících vyšetřování stížnosti a vyjednávání vydala konečný verdikt. Pokud očekáváte vysokou pokutu a nucené odstranění aplikace z Obchodu Play, pravděpodobně nebudete s výsledkem spokojeni.

FTC v podstatě pouze vydala rozhodnutí, podle kterého má autor přestat s prodejem dat. Za ukázku bezzubosti rozsudku je považována pasáž, ve které FTC nařizuje vývojářskému studiu GoldenShores Technologies, LLC a jeho zakladateli Eriku M. Geidlovi, aby přestal zkreslovat informace o tom, co firma dělá se shromážděnými geolokačními údaji. Dále je nutné “jasně a zřetelně” informovat uživatele o tom, jak aplikace shromažďuje tato data. GoldenShores také bude muset odstranit veškeré dosud shromážděné informace o poloze a zařízeních.

Federal Trade Commission (FTC) Federal Trade Commission (FTC)

Obrat “jasně a zřetelně” naznačuje, že Federal Trade Commission nepovažuje zmínku o sběru dat v licenční smlouvě pro uživatele za dostačující. Uživatelé by měli být informováni před započetím takového jednání nebo přenosu jakýchkoli dat o poloze. Jinými slovy: aplikace bude muset zobrazit varovnou zprávu, že bude shromažďovat osobní údaje.

Jedinou pasáží rozhodnutí, která se nějakým způsobem vývojářů reálně dotkne, je požadavek na smazání dosud získaných dat. Společnost musí také v příštích deseti letech uchovávat a vést záznamy o všech dokumentech vztahujících se k aplikaci, včetně případných budoucích podmínek použití nebo licenční smlouvy s koncovým uživatelem atd. Příštích pět let všichni současní a budoucí ředitelé i zaměstnanci musí získat kopii rozhodnutí FTC a Federal Trade Commission musí být informována o všech změnách v GoldenShores Technologies, LLC , včetně prodeje nebo uzavření.

Bohužel nežijeme v pohádkovém světě, takže morální poselství tohoto malého příběhu zní: ne vždy vyhraje dobro nad zlem a “ten zlý” dostane svůj zasloužený trest. Přinejmenším na základě tohoto rozhodnutí se může zdát, že je v pořádku vydělávat peníze nelegálně tak dlouho, dokud nebudete chyceni.

Zdroj: Android Authority.

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (23)