Tabulky Google pro začátečníky: základní úkony v editoru od Googlu

Tipy pro tabulky google

Tabulky Google mohou dnes, díky své funkcionalitě, celkem snadno sloužit, jako bezplatná alternativa ke komerčním tabulkovým editorům, jako je například Microsoft Excel. Největší výhodou této webové aplikace je bezpochyby snadná dostupnost a multiplatformnost. Většina funkcí je tak prostřednictvím aplikace dostupná i na mobilních zařízeních. Následující odstavce popisují, jak s využitím webové a mobilní aplikace Tabulky Google vykonávat některé ze základních úkonů, typických pro tabulkové editory.

Ukotvení prvního řádku

Prvním popisovaným postupem je návod na ukotvení prvního řádku tabulky. Tato vlastnost je typicky využívána v případech, kdy tabulka obsahuje větší počet řádků, než zobrazuje monitor. Díky ukotvení zůstává stále viditelný řádek s nadpisem, což usnadňuje orientaci v jednotlivých sloupcích. Jako první je třeba označit daný řádek. Dále rozkliknout volbu „Zobrazit“ v horní navigační liště a zde rozvinout možnost „Ukotvit“.

V zobrazené nabídce pak už jen stačí vybrat konkrétní počet řádků. Může se jednat o jeden řádek, tak jak je to na ilustračním screenshotu, o dva řádky, nebo o předem označený rozsah.

Sloučení sloupců a řádků

Mezi nejzákladnější znalosti práce s tabulkovými editory neboli procesory bezpochyby patří slučování sloupců a řádků. V rámci webové aplikace Tabulky Google lze k tomuto cíli přistupovat hned dvěma způsoby, v obou z nich je zapotřebí myší nebo klávesnicí označit dané buňky. První cesta opět využívá horní navigační lišty. Tentokrát se jedná o položku „Formát“, ve které je třeba vybrat možnost „Sloučit buňky“. Pro sloučení sloupců slouží volba „Sloučit vodorovně“ a pro řádky „Sloučit svisle“.

O něco rychlejší cesta pak vede přes ikonu sloučení v liště nástrojů. Zde se po kliknutí na ikonu, která se nachází vedle nástroje pro ohraničení tabulky, zobrazí čtveřice možností. První z nich způsobí, že Tabulky Google sloučí všechny označené sloupce i řádky do jednoho. Druhá a třetí plní funkci popsanou výše a poslední z nich vrátí zpět všechny změny. Umožňuje tedy buňky znovu oddělit.

Sloučení buněk v tabulce

Pokud se v daných buňkách nachází obsah, je třeba mít na paměti, že zůstane zachován pouze ten z levé strany, případně horní z nich. U mobilní aplikace se jedná téměř o autentický postup. Po označení buněk zde stačí kliknout na popsanou ikonu pro sloučení v dolní liště.

Zarovnání textu v tabulce

Slučování buněk bývá úzce spojeno se zarovnáváním textu, který změnou velikosti nabývá poněkud neestetického vzhledu. Tabulky Google proto nabízí hned několik nástrojů, jejichž cílem je právě zarovnání textu. Nejpoužívanější z nich, známý zejména z textových editorů slouží pro zarovnání textu doleva, doprava nebo na střed.

 

Vpravo od něj se nachází další způsob zarovnání, tentokrát ve vertikálním směru. Text tak může být ukotven k horní hraně buňky, ke spodní hraně buňky nebo doprostřed. Poslední možnost zarovnání může text sázet dle uživatelsky stanoveného úhlu, například úhlopříčně.

Všechny zmíněné nástroje je možné libovolně kombinovat, v praxi pak typicky horizontální a vertikální střed. V aplikaci na tabletu nebo telefonu možnosti pro zarovnání naleznete pod ikonou A v horní liště, nalevo od ikony plus. Funkcionalita se neliší od výše popsané desktopové verze.

Vložení řádku a grafu v aplikaci Tabulky Google

Během práce s tabulkami se nezřídka objevuje potřeba vložení řádku, případně sloupce navíc. Tato funkce značně usnadňuje práci ve chvíli, kdy je třeba doplnit položku mezi již obsazené buňky a odstraňuje nutnost přepisování již vytvořeného obsahu. Před započetím úkonu je třeba opět označit buňku, vedle které (nad kterou), je třeba vložit buňky navíc. Samotná cesta vede přes položku „Vložit“ v navigační liště. Zde už jen stačí vybrat konkrétní úkon a stranu.

Ve stejné nabídce lze nalézt položku pro vložení grafu, fotky, nákresu nebo formuláře. V případě grafu se po kliknutí na danou volbu, v pravé části obrazovky objeví „Editor grafů“, Kde lze pojmenovat veškeré náležitosti, vybrat si z několika typů grafů a upravovat barevný vzhled. Stejné možnosti nabízí také mobilní aplikace Tabulky Google, vložení řádku, sloupce i grafu lze najít pod ikonou plus v horní liště. I zde se následně objeví editor grafu s možností barevných úprav.

Zalomení řádku

Užitečnou funkcí Tabulek Google je bezpochyby také zalamování textu, tedy zvýšení řádku v případě, kdy je text v buňce příliš dlouhý na zobrazení. Postup je v tomto případě opět velice jednoduchý. Stačí označit příslušnou buňku a v navigační liště zvolit „Formát“. V zobrazené nabídce se nachází volba „Zalamování textu“.

Na výběr je zde hned z několika možností. První z nich je nastavena automaticky a znamená, že nebude text zobrazován celý. Ustřihávání zkrátí příslušný text a zalamování, jak již bylo zmíněno, upraví velikost buňky tak, aby byl zobrazován celý její obsah. V mobilní aplikaci lze funkci nalézt pod ikonou řádků s šipkou, umístěnou mezi zarovnáním textu a sloučením buněk.

Součet a další počty v Tabulkách Google

Významný podíl na funkcionalitě tabulkových procesorů mají mimo tabulky a grafy také výpočty. Výpočty mohou využívat přednastavených funkcí nebo být založené na vašich vlastních podmínkách. Nástroj výpočtů je skryt pod ikonou sumy (E), jež může být ještě sbalena do ikony tří teček, tak jak je to na ilustračním screenshotu. Po kliknutí na příslušný výpočet se zobrazí seznam nejpoužívanějších funkcí a další z nich, seřazené do kategorií.

Kliknutí na některou z nich v dané buňce vytvoří vzorec, do něhož je třeba zanést buňky, se kterými bude aplikace Tabulky Google pracovat. Na dotykovém zařízení je třeba nejprve označit buňky, se kterými se bude počítat. V zobrazené liště pak už jen stačí zvolit danou operaci, součet, minimum, maximum, apod.

Funkce aplikace Tabulky Google

Tabulky Google a omezení úprav

V rámci vypracovávání určitého typu dokumentů, například pracovní povahy, se můžeme setkat se situací, kdy je třeba u daných buněk zablokovat možnost úprav. Cesta k tomuto cíli vede přes „Data“ v navigační liště a následné zvolení „Chráněné listy a rozsahy“. V pravé části obrazovky se opět objeví editační okno, kde lze upravit rozsah buněk, případně stanovit omezení pro konkrétní list.

Úpravy je pak možné povolit pouze vám, případně lidem v určité skupině, či s odkazem. Příkladem využití zde může být zasílání dat v rámci reportů.

Stanovení kritérií pro data

Stejně tak aplikace Tabulky Google nabízí volbu nastavit určitá kritéria pro doplňované hodnoty. Omezení může úplně zabránit v zápisu nevhodného obsahu nebo autora na jeho chybu upozornit. Funkce by tak měl zabránit tomu, aby tabulky obsahovaly hodnoty ve formátu, který do nich nepatří. Stanovení těchto limitů je možné opět v menu „Data“, konkrétně díky položce „Ověřování dat“.

Na výběr je zde hned z několika kritérií, jako rozmezí čísel, zaškrtávací políčko nebo definování vlastního vzorce. Možnost pro stanovení kritérií je dostupná také v mobilní verzi, kde se skrývá pod ikonou tří teček.

Využíváte pro svou práci Tabulky Google?

Barbora Koďousková
O Autorovi - Barbora Koďousková

Už jako malá propadla kouzlu počítačů a probouzejících se technologií. Své nejnovější poznatky vždy nadšeně sdílela se svým okolím. Přes svůj první, tlačítkový telefon Ericsson… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (5)