Periodická tabulka v češtině – tahák do kapsy nejen pro malé chemiky

tabulka_ico

Vývojáři ze studia JQ Soft nás upozornili na svou aplikaci Periodická tabulka, jejíž hlavní devizou je lokalizace do češtiny. Jedná se o velmi úspěšný program, který si dosud stáhlo více než sto tisíc uživatelů a v Obchodě Play si drží vynikající hodnocení známkou 4,9. Kromě grafického rozhraní ve stylu Holo UI Periodická tabulka přináší:

 • Všech 118 prvků
 • Atomové, termodynamické, materiálové, elektromagnetické, jaderné vlastnosti a reaktivita každého prvku
 • Diagram elektronového obalu pro každý prvek

Po spuštění se hned zobrazí periodická tabulka prvků. Tapnutím na prvek (zde by zejména majitelé telefonů s menšími obrazovkami jistě ocenili možnost “zoomování”, která se dle vývojářů připravuje) se tento zobrazí ve zvětšeném náhledu s informací o tom, do jaké skupiny patří.

Periodická tabulka pro Android Periodická tabulka pro Android

Periodická tabulka pro Android - podrobnosti o prvku Periodická tabulka pro Android – podrobnosti o prvku

Tapnutím na náhled se pak ukážou veškeré podrobnosti k danému prvku, konkrétně:

 • Protonové číslo, skupina, perioda, blok, registrační číslo CAS.
 • Anglický název, latinský název, rok objevu.
 • Atomové vlastnosti (atomová hmotnost, relativní atomová hmotnost, oxidační čísla, počet elektronů na orbitálu, elektronová konfigurace, atomový poloměr, kovalentní poloměr, Van der Waalsův poloměr).
 • Termodynamické vlastnosti (bod varu, bod tání, skupenství, skupenské teplo topení, tepelná kapacita, tepelná roztažnost, skupenské výparní teplo).
 • Materiálové vlastnosti (tvrdost dle Brinella, objemová pružnost, hustota, hustota v kapalném stavu, tvrdost podle Mohsa, molární objem, index lomu, Poissonovo číslo, pružnost ve smyku, rychlost zvuku, tepelná vodivost, Youngův modul pružnosti).
 • Elektromagnetické vlastnosti (barva, elektrická vodivost, magnetické vlastnosti, magnetická susceptibilita, ….).
 • Reaktivita (elektronegativita, mocenství, elektronová afinita).
 • Vlastnosti jádra (radioaktivita, poločas rozpadu, střední doba života, neutronový účinný průřez).
Periodická tabulka pro Android - podrobnosti o prvku Periodická tabulka pro Android – podrobnosti o prvku

Periodická tabulka pro Android - podrobnosti o prvku Periodická tabulka pro Android – podrobnosti o prvku

Aplikace je nesporně jednou z nejlepších tohoto typu, kterou v Obchodě Play najdete. Drobné výtky bychom měli jen k některým překladům (např. “kapalním stavu”, “polčas rozpadu” či “pružnost ve šmyku”), které se do české lokalizace zjevně dostaly ze slovenské verze. V každém případě ale můžeme konstatovat, že použití tohoto programu je rychlejší a pohodlnější, než listovat v papírových matematicko-fyzikálně-chemických tabulkách.

https://www.youtube.com/watch?v=ROU7jyFbNWQ

Pokud ještě váháte, pak vězte, že Periodickou tabulku můžete používat zcela zdarma na Androidu 2.2 a novějším. Instalační balíček má 1,5 MB.

Periodická tabulka
JQ Soft
Verze1.8.5
Velikost1,5 MB
2.2+


Zdarma

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

S překonanou čtyřicítkou je s náskokem nejstarším členem redakce :-). Před několika lety hypoteticky vymyslel operační systém svých snů, aby následně zjistil, že přesně na… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (6)