Launcher 7 – je libo Metro?

launcher-7-featured

Příchod Windows Phone 7 od Microsoftu znamenal nejen zbrusu nový operační systém, ale také nové dlaždicové prostředí Metro. My si dnes ukážeme launcher, který toto prostředí simuluje pro Android. Krátké představení Launcher 7 jsme vám přinesli již letos na jaře, v této podrobné recenzi se podíváme důkladněji na možnosti, které poslední verze přináší.

Co to vlastně launcher je?

Narozdíl od většiny ostatních mobilních operačních systémů se o vzhled úvodní obrazovky a menu s aplikacemi v Androidu stará nezávislá aplikace, kterou je možné snadno uživatelsky nahradit. Tato aplikace se nazývá v originále launcher (česky nejčastěji spouštěč) a protože mluvíme o Androidu, je jasné, že těchto alternativních launcherů existuje spousta a uživatel tak má obrovský prostor přizpůsobit si své zařízení k obrazu svému. Všechny telefony a tablety s Androidem mají nějaký launcher předinstalovaný, ať už od výrobce jako součást grafické nástavby, nebo v podobě nainstalované aplikace. V telefonu jich můžete mít nainstalovaných několik zároveň a volitelně mezi nimi přepínat.

Launcher 7

Tento launcher neobsahuje více pracovních ploch, jak jsme na to většinou zvyklí, ale vše se děje na dvou obrazovkách – jedna hlavní, ve které můžeme scrollovat, a druhá představující menu s aplikacemi. Všechny prvky plochy jsou pak umisťovány do obdélníkových, respektive čtvercových dlaždic. Dlaždice mohou obsahovat přístup k SMS, volání, e-mailu (s funkcí zobrazení zameškaných událostí), k aplikaci, ke složce nebo třeba k webové stránce. U dlaždic lze zvolit velikost (1×1, 2×1, 1×2), barvu, ikonu a popisek. Launcher 7 podporuje také přidání libovolných Widgetů, které máme nainstalované. Zkušenost je ovšem taková, že jen zlomek Widgetů bude do tohoto prostředí sedět. Bílá šipka v horním rohu naznačuje, že se pohybem vpravo dostaneme na druhou obrazovku, která standardně připomíná abecední seznam aplikací z WP7. Komu tento koncept nevyhovuje, může použít “androidí” styl menu.

20111130_234411

Přidání dlaždice

Aplikace

Přidání zástupce aplikace na plochu zajistíme podržením prstu na příslušné aplikaci v menu a zvolením Pin to home screen. Na další obrazovce upravíme parametry dlaždice, tj. Title (popisek), Tile size (velikost dlaždice), Icon (vzhled ikony), Tile color (barva ikony) a Extra options (zde se dají nastavit počítadla zmeškaných událostí, obarvení ikony vlastní bitmapou atp.). Chceme-li tedy dlaždici obarvit vlastní ikonou, či texturou, volíme Custom icon v nabídce Icon. Zpřístupní se nám volba Custom icon options, ve které si zvolíme vlastní vzhled ikony. Nyní by se nám vlastní ikona zobrazila uvnitř dlaždice ve zvolené barvě (Tile color). Chceme-li však obarvit dlaždici celou, nesmíme zapomenout na volbu Full-tile bitmap (platí jen pro dlaždice 1×1, u 2×1 není nutné). Přidání dlaždice potvrdíme Click to add tile.

20111130_234504

Složka

Zde postupujeme trochu odlišně – stisknutím tlačítka pro vyvolání nabídky na hlavní ploše a použitím volby Add special tile a Folder tile.

Nastavení má dvě záložky, mezi kterými se přesouváme tahem prstu do stran. První, folder, slouží k nastavení složky a prohlížení. Ve Folder theme zvolíme vzhled prohlížení složky (doporučuji zdarma nainstalovat tento doplněk a poté zvolit List view theme). V položce Display folder nastavíme složku, kterou chceme použít. Složky spravujeme pomocí Manage folders, kde můžeme složky jednoduše vytvářet, mazat a měnit. Zaškrtávátka Display folder contents as icons a Enable animation způsobí, že na dlaždici budou zobrazeny miniatury icon aplikací uvnitř, respektive jejich animace.

20111130_234620

 

Záložka visuals se, jak už název napovídá, stará o vzhled dlaždice. Opět zde můžeme měnit popisek, barvu textu, barvu dlaždice a texturu. Chceme-li dlaždici obarvit celou, nezapomeňme na zaškrtnutí Use background image. Dlaždici přidáme pomocí Create folder tile.

20111130_234635

Mail

Postupujeme stejně jako při přidání složky, jen použijeme volbu Mail tile. Ani nyní nás nepřekvapí dvě záložky. V mailbox nastavíme aplikaci, která se bude o správu emailů starat (Launch application), typ emailového účtu (Mailbox type) a příslušné parametry účtu.
Záložka visuals je shodná s tou v předchozím odstavci.

20111130_234701

Odkaz na webovou stránku

Zvolíme Webpage tile, kde na nás čeká jen stručné nastavení velikosti dlaždice, adresy a velikosti stránky. Bohužel zde chybí detailnější nastavení vzhledu ikony.

20111130_234756

Widget

Jak jsem zmínil již v úvodu, Launcher 7 dovoluje přidat libovolný nainstalovaný Widget. Jistě však uznáte, že kvůli netradiční velikosti a vzhledu plochy nebude snadné najít Widget, který by zapadal. Přesto to však není nemožné a některé Widgety pro zobrazení času a počasí se dají skvěle použít (například Beautiful Widgets, Digital Clock Widget a další).

Přes volbu Add special tile a Widget tile se dostáváme do výběru Widgetu ze seznamu nainstalovaných. Po výběru můžeme nastavit parametry samotného Widgetu (umožňuje-li to) a poté se dostáváme do nabídky Widgets options. Pomocí Tile size nastavíme velikost, Tile background nastaví pozadí widgetu (buď pevná barva podle barvy celkového schéma launcheru, nebo průhledné pozadí). Dalšími dvěma položkami si nejsem zcela jist, nicméně nejlepšího výsledku jsem dosáhl aktivováním obou. Přidáme pomocí Create tile.

20111130_234901

Kontakt (a další možnosti)

Tuto možnost Launcher 7 standardně nenabízí, ovšem nebyl by to Android, kdyby neexistoval způsob, jak na to vyzrát. Poslouží nám k tomu aplikace Desktop VisualizeR.
Přes volbu Add special tile a Widget tile přejděme k výběru Widgetu DesktopVisualizeR (1×1 nebo 2×1). Na další obrazovce doporučuji kromě velikosti nastavit také transparentní pozadí a zaškrtnout obě volby. Dlaždici přidáme pomocí Create folder tile.
Jistě jste si všimli, že nám na obrazovce přibyla podivná dlaždice. Kliknutím na ni se dostáváme do nastavení funkce a vzhledu dlaždice. Možností Select Icon obarvíme naši dlaždici libovolným obrázkem. Pomocí Select Action přiřadíme dlaždici funkci. Kontakt a další jiné možnosti nalezneme pod Other. Ve zbývajících nastavení měníme popisek, podbarvení při stisknutí a vibrace. Dlaždici přidáme volbou OK ve spodní části.

20111130_234901

Nastavení

Do nastavení se dostaneme volbou Launcher 7 settings, ve které na nás čeká opět několik záložek, mezi kterými se přesouváme tahem prstu. Hlavní záložka, settings, je věnována samotnému nastavení launcheru. První volbou Lock tile layout znemožníme úpravy a změny launcheru na hlavní ploše, což se hodí jako zamezení omylů a překlepů (přesunutí dlaždice, nechtěné vymazání atp.). Background color slouží pro nastavení pozadí. Můžeme volit mezi bílou, černou a vlastní tapetou, kterou nastavíme výběrem System wallpaper a pozdější možností Change wallpaper. Volba Tile color nám určuje, jakou standardní barvu budou mít dlaždice.

20111130_235100

V podkategorii Animation options si můžeme pohrát s pohyby a animacemi dlaždic. Za zmínku stojí volba Follow orientation a Bouncy scrolling. První možnost nám dokáže otáčet dlaždice 1×1 podle orientace telefonu, ta druhá pak odrazí obrazovku s dlaždicemi při dojezdech do okrajů.
Status bar options již podle názvu prozrazuje, že zde nastavíme chování a vzhled notifikační lišty. Lištu můžeme schovat, případně napodobit její originál z WP7 volbou Use WP7 style status bar a dalšími nastaveními.
V nabídce Application drawer lze zvolit, zda-li chceme použít menu s aplikacemi ve stylu WP7, nebo klasického “androidího” uspořádání. V případě stylu WP7 můžeme ještě nastavit pár dalších drobností.

20111130_235109

Tahem prstu se dostáváme na další záložku s názvem filtered apps, ve které najdeme seznam vyřazených aplikací z menu. Položky z menu vyřadíme jednoduše podržením prstu a výběrem Remove from this list na obrazovce s aplikacemi. V seznamu filtered apps je pro změnu můžeme vrátit zpátky do menu.

20111130_235200

Záložka folders je shodná s tou, do které jsme se dostali při přidávání složky jako dlaždice. Poslední záložka, credits, informuje o autorech a nalezneme zde také seznam změn v jednotlivých verzích Launcheru 7.

20111130_23462720111130 235205

Tipy z redakce

Nové dlaždice a ikony

Launcher 7 umožňuje uživateli používat takřka libovolný vzhled dlaždic. Při tvorbě vlastních dlaždic je však vhodné dodržet rozměry a formát obrázku. Vhodným formátem je PNG kvůli případné průhlednosti a dobré kvalitě. Rozměr u dlaždice 1×1 volíme 186×186 a u větší dlaždice 2×1 doporučuji rozměr 385×186.

Nechcete-li sami vytvářet vlastní vzhled ikon, můžete sáhnout po některých vytvořených:

Widgety

Velice dobře zapadají hodiny Digital Clock a Simi Clock. První zmíněné jsou opravdu jednoduché, přesto však dobře sednou a vypadají. Simi Clock nabízí nastavení hodin opravdu do detailů.

20111130_235355

Populární balíček Beautiful Widgets poslouží k zobrazení data nebo počasí. Počasí je možno umístit na dlaždici 1×1 a vypadá velice dobře.

20111130_235415

Desktop VisualizeR nám dokáže do dlaždice přidat položky, které standardně Launcher 7 neumožňuje. Oceníme přidání kontaktu, nebo například volbu určité sekce nastavení.

Závěr

Launcher 7 je jiný, je netradiční, je stylový. Na první pohled zmatené uspořádání začnete postupem času vnímat jako přehledné a efektivní řešení přístupu k vašim aplikacím. Metro UI dodá vašemu telefonu nový nádech. Základní verze launcheru je přitom k dispozici zdarma, takže se zkouškou nemusíte váhat.  Po zaplacení malé částky zmizí reklama v menu s aplikacemi a přibyde pár nových funkcí (přidávání složek například…).

hi 124 12
Launcher 7
Timo Kujala
Verze 1.0.1.20 (6. 11. 2011)
Velikost 1,3 MB
2.1+

Zdarma

hi 124 10
Launcher 7 – Donate
Timo Kujala
Verze 1.0.1.21.2 (20. 11. 2011)
Velikost 1,7 MB
2.1+
pX7AXQOmtDmMQAAAAAElFTkSuQmCC
38,41 Kč

Jan Dolejš
O Autorovi - Jan Dolejš

Uchvácen mobilními technologiemi a veškerým dějstvím v oblasti IT. Google Android se stal mojí srdcovou záležitostí a nehodlám se jej jen tak vzdát. S oblibou… více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (38)