Umělá inteligence Googlu přečetla tisíce románů. Nyní se dala na jejich psaní

AI Googlu

Google měl donedávna problém. Jeho umělá inteligence zvládala v angličtině hovořit s gramatickou a věcnou správností, nicméně její rozprava byla strohá a místy pokulhávala. Jenže Google chtěl, aby mluvila přirozeně a více konverzačně. Dali ji tedy přečíst 2865 romantických románů a poté vyzkoušeli, jak pokročila. Nyní má Google vlastního spisovatele a básníka.

Umělá inteligence píše temnou post-moderní poezii

V nepublikované práci nazvané “Generating Sentences from a Continuous Space” zdokumentovali pracovníci projektu Google Brain postup učení AI, kterou Google tvoří. Pokus měl jednoduché parametry. Tým zadal počítači počáteční a poslední větu a poté ho požádal o přemostění příběhu pomocí dalších třinácti vět. Umělá inteligence tedy dostala začátek a konec příběhu, který měla sama vymyslet. Ptáte se jaký byl výsledek? Trochu divný a ponurý. Přesvědčit se můžete sami:

“No,” he said.
“No,” i said.
“I know,” she said.
“Thank you,” she said.
“Come with me,” she said.
“Talk to me,” she said.
“Don’t worry about it,” she said.

It made me want to cry.
No one had seen him since.
It made me feel uneasy.
No one had seen him.
The thought made me smile.
The pain was unbearable.
The crowd was silent.
The man called out.
The old man said.
The man asked.

He was silent for a long moment.
He was silent for a moment.
It was quiet for a moment.
It was dark and cold.
There was a pause.
It was my turn.

There is no one else in the world.
There is no one else in sight.
They were the only ones who mattered.
They were the only ones left.
He had to be with me.
She had to be with him.
I had to do this.
I wanted to kill him.
I started to cry.
I turned to him.

“Ne,” řekl.
“Ne,” řekl jsem.
“Já vím,” řekla.
“Děkuji,” řekla.
“Pojď se mnou,” řekla.
“Mluv se mnou,” řekla.
“Nedělej si starosti,” řekla.

Způsobilo to, že se mi chce brečet.
Nikdo ho od té doby neviděl.
Způsobilo to, že se cítím nelehce.
Nikdo ho neviděl.
Ta myšlenka ve mě vyvolala úsměv.
Ta bolest byla nesnesitelná.
Dav mlčel.
Muž zvolal.
Starý muž řekl.
Muž se zeptal.

Mlčel dlouhou chvíli.
Mlčel chvíli.
Byl klid v tu chvíli.
Byla tma a zima.
Pak přišla pauza.
Byla řada na mně.

Na světě neexistuje nikdo jiný.
V dohledu není nikdo jiný.
Oni byli jediní, na kom záleželo.
Oni tu byli zanecháni jediní.
Musel být se mnou.
Musela být s ním.
Musel jsem to udělat.
Toužil jsem ho zabít.
Začal jsem plakat.
Obrátil jsem se k němu.

umělá inteligence ve filmu Automata

Tým výzkumníků, který se o umělou inteligenci Googlu stará, samozřejmě uvedl, že se jedná o rané dílo, a že zajištění, aby jejich software byl schopný komunikovat s uživateli způsobem, který ztvárňuje komplexnost a plynulost lidské řeči, bude ještě dlouhým a náročným procesem.

Jestliže ale takovéto dílo dokázala umělá inteligence zpracovat jen díky přečtení množství romantických románů, co by asi dokázala, kdyby přečetla stejné množství sci-fi knih? My si myslíme, že pokroky, které umělá inteligence od Googlu dělá, jsou naprosto fascinující. A co si o ní myslíte vy?

Zdroj: androidauthority.com.

Daniel Macho
O Autorovi - Daniel Macho

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (7)