Braňte se obtěžujícím a otravným hovorům s aplikací Nevolejte.cz

nevolejte_cz_ico

Určitě se vám to stalo také: na mobil volá neznámé či dokonce skryté číslo. Když hovor přijmete, ozve se z druhé strany pracovník nějakého call centra či marketingové firmy, který vám skrze nejrůznější okliky začne nabízet služby či produkty, o které zpravidla nemáte zájem. Pokud vás takové hovory obtěžují, můžete se bránit, a to poměrně snadno! Trochu složitější cesta vede přes uložení kontaktu do adresáře a jeho následné blokování/odesílání do hlasové schránky. Je to ale zdlouhavý způsob, neboť čísel, ze kterých taková volání přicházejí, jsou tisíce. Na Androidu to lze vyřešit podstatně elegantněji a snadněji – stačí si nainstalovat jednoduchou aplikaci s výstižným názvem Nevolejte.cz a dál se nemusíte o nic starat.

Co Nevolejte.cz slibuje?

Autoři z TelephoneWare.com deklarují v Obchodě Play jako zásadní následující funkce, vlastnosti a schopnosti:

 • Blokování telefonních čísel ručně zadaných uživatelem.
 • Blokování telefonních čísel převzatých z historie volání.
 • Blokování telefonních čísel převzatých z kontaktů uložených v telefonu nebo na SIM kartě.
 • Blokování hovorů na základně komunitně budované černé listiny telefonních čísel.
 • Volitelně blokování hovoru ze skrytých telefonních čísel.
 • Aplikace zobrazuje plnou historii blokovaných hovorů, tak aby uživatel měl přehled, kdy a proč byl hovor odmítnut.
 • Aplikace informuje o zablokovaném hovoru uživatele systémovou notifikací, bez nutnosti sebe sama spouštět.
 • Aplikace umožňuje lokálně odblokovat telefonní číslo, které blokuje černá listina čísel. (pomocí podržení prstu na záznamu v historii blokovaných hovorů).
 • Automatický zápis do Registru Nevolejte.cz, kterým majitel telefonu zveřejňuje nesouhlas s marketingovými kontakty po telefonu.
 • Aplikace umožňuje plnou funkčnost bez internetového připojení. Internetové připojení je nutné pouze během ruční aktualizace černé listiny čísel.
 • Aplikace upozorňuje uživatele, pokud je lokální kopie černé listiny čísel zastaralá a je nutná její aktualizace.
 • Plná podpora dual SIM telefonů.

Jak to funguje? “Nevolejte.cz je call blocker s komunitně budovanou databází čísel prodejců po telefonu, které uživatelé aplikace navzájem sdílí. Pokud je prodejce identifikován alespoň dvěma důvěryhodnými uživateli aplikace, je jeho číslo zablokováno u všech ostatních uživatelů a už se jim nedovolá. Kromě sdílené černé listiny čísel aplikace umí blokovat i individuální hovory od otravných lidí, s kterými si nepřejete hovořit.”

Jak Nevolejte.cz funguje v praxi?

Aplikaci ve verzi 1.00 jsme nainstalovali na redakční telefon Sony Xperia Z3 s oficiálním Androidem 5.0.2 Lollipop. Po prvním spuštění proběhne aktualizace takzvané “černé listiny”, tedy seznamu čísel, která uživatelé služby označili jako “obtěžující”. Poté následuje výzva pro sdílení odkazu na aplikaci na sociálních sítích a dialogové okno s představením posledních provedených změn (changelog). Pak se již ocitnete v prostředí programu, sestávajícím ze tří záložek, mezi kterými budete přepínat tlačítky v horní části okna.

V první sekci Blokovat můžete zadat telefonní čísla, která si (kromě těch, jež jsou na “černé listině”) přejete blokovat. Vybírat přitom můžete z historie, adresáře kontaktů, nebo lze obtěžující číslo zadat ručně. V takovém případě můžete vyplnit také vlastníka čísla a specifikovat typ nevyžádaného hovoru (prodej po telefonu/otravná osoba/finanční past/neodesílat na Nevolejte.cz). Pokud je daný telefonista tímto způsobem označen dvěma důvěryhodnými uživateli služby, dojde k jeho zařazení na černou listinu.

Pod záložkou Historie se můžete podívat, jaké příchozí hovory aplikace zablokovala. V našem případě můžeme konstatovat spokojenost, neboť blokování probíhalo okamžitě a telefon ani krátce nezazvonil. Seznam lze v případě potřeby vymazat k tomu určeným tlačítkem. Vybrané číslo lze (dlouhým stiskem) lokálně odblokovat.

Zajímavá je také poslední sekce Nastavení, kde lze ovlivnit následující parametry a chování

 • Tlačítko Aktualizovat černou listinu slouží ke stažení aktuálního seznamu telefonních čísel, ze kterých přicházejí obtěžující hovory.
 • Přepínačem můžete zablokovat všechny hovory ze skrytých telefonních čísel.
 • Co se týká blokování hovorů na základě černé listiny, můžete se v případě příchozího telefonátu nechat jen upozorňovat (Neblokovat, pouze varovat), nebo je blokovat automaticky (Blokovat stále). Pro prémiové uživatele je zde také funkce blokování hovorů pouze v noci a v průběhu víkendů.
 • V sekci prémiových funkcí je zde možnost blokovat hovory od volajících, které nemáte v kontaktech, upozornění na příchozí podezřelé textové zprávy a automatická aktualizace černé listiny.
 • Posledním přepínačem rozhodujete o svém zařazení do registru Nevolejte.cz, kterým vyslovujete nesouhlas s komerčním oslovováním ze strany poskytovatelů telemarketingových služeb.

Jak získat prémiové funkce zdarma?

V průběhu představování aplikace jsme několikrát narazili na takzvané “prémiové funkce”, mezi které patří:

 • Automatická aktualizace černé listiny na pozadí bez nutnosti spouštět aplikaci.
 • Prioritní verze černé listiny (běžní uživatelé dostávají aktuální podobu o den později).
 • Blokování všech telefonních čísel, které nemáte uložené v kontaktech (vhodné pro dětské majitele mobilních telefonů).
 • Blokování příchozích SMS na základě černé listiny (na verzi Android KitKat a vyšší aplikace pouze upozorňuje na přítomnost na černé listině).
 • Možnost volitelně zapnout si blokování hovorů pouze mimopracovní hodiny (noci a víkendy).

Výše uvedené funkce můžete získat zdarma – případné zájemce v tomto směru odkážeme na oficiální web www.nevolejte.cz/bonus. V kostce musíte splnit následující tři úkoly:

 • Zablokovat a označit v aplikaci alespoň jedno telefonní číslo. Důležité je přitom vyplnění vlastníka čísla.
 • Sdílet odkaz na aplikaci na Facebooku, nebo udělit kladné hodnocení v Obchodě Play.
 • Zmínit odkaz na projekt někde na webu.

Resumé

Patrně největší klad této aplikace vidíme v tom, že databázi obtěžujících telefonních čísel sestavují sami uživatelé a skrze server ji sdílejí mezi sebou. Nebudete tak muset přidávat otravné telefonisty jednoho po druhém k nějakému blokovanému kontaktu, ale můžete se spolehnout na sílu komunity, které takové jednání vadí. Ocenili jsme také skutečnost, že aplikace dokáže blokovat hovor bez toho, aby telefon (byť jen krátce) zazvonil.

Uživatelské prostředí by sice mohlo být o trochu modernější, nicméně svému účelu vyhovuje, je přehledné a snadno pochopitelné, k čemuž přispívá i skutečnost, že je kompletně v češtině.

Nakonec budeme mít k aplikaci Nevolejte.cz asi jen jednu výtku: rádi bychom získali prémiové funkce i jiným způsobem, než splněním tří výše uvedených úkolů. Uvítali bychom možnost jejich zakoupení prostřednictvím obvyklého nákupu v aplikaci – jako optimální přitom vidíme cenu 20 Kč. I bez prémiových funkcí ale program funguje dobře a zajistí vše, co jsme od něj očekávali.

Pokud tedy máte dost otravných a obtěžujících telefonátů marketingových firem a call center, rozhodně doporučujeme tento program nainstalovat!

Nástroj Nevolejte.cz si dosud nainstalovalo přes deset tisíc uživatelů (dle oficiálního webu již bezmála 25 000) a jeho průměrná známka v Obchodě Play 4,7 svědčí o značné spokojenosti drtivé většiny z nich. 902 KB velký balíček můžete instalovat na telefony s Androidem verze 2.2 a vyšší.

Za spokojené uživatele citujme Romana Marsu, který ke svým pěti hvězdičkám přidal komentář: “Aplikace mi šetří čas, který bych obětoval nevyžádaným hovorům. Dobrý nápad!”

Karel Kilián
O Autorovi - Karel Kilián

více o autorovi

Mohlo by vás zajímat

Komentáře (43)